tłumaczenie, opis, definicja, pojęcie, co to znaczy, wytłumaczenie

Słownik i definicje z biologii

Pojęcia, opisy i wytłumaczenia biologiczne. Biologia w szkole.

 • Definicja Komórka Komórka - najmniejsza autonomiczna jednostka żywej materii zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych
 • Definicja Biosfera Biosfera (zobacz bio) - strefa kuli ziemskiej zamieszkana poprzez organizmy żywe.Treść hasła pochodzi z Wikipedi Treść
 • Definicja Pampa (formacja roślinna Pampa to trawiasta albo krzewiasto-trawiasta formacja roślinna o charakterze stepowym występująca w Ameryce Południowej
 • Definicja Wrzosowisko Wrzosowisko to bezleśna formacja zimozielonych krzewinek. Wrzosowiska występują w klimacie umiarkowanym i wilgotnym, na

Definicje i pojęcia biologiczne

Składniki i pojęcia biologiczne. Surowce mineralne i definicje z biologii dla uczniów szkół i uczelni.

 • Co to jest Glukoza Definicja Jest węglowodanem należącym do cukrów prostych. Jest w najwyższym stopniu rozpowszechnionym węglowodanem wśród
 • Co to jest Widłak Definicja To są rośliny, które swoim pokrojem przypominają mchy. Rosną one w zacienionych i wilgotnych miejscach. To jest roślina
 • Co to jest Woda Definicja Jest żródłem życia. Jest związkiem chemicznym nieorganicznym o wzorze H2O, zbudowana  jest z wodoru i tlenu. Woda jest
 • Co to jest Klad Definicja Czasami w czasie procesu ewolucji pojedynczy gatunek daje start nowej ekipie gatunków. Ten gatunek w systematyce i jego

Znaczenie w słowniku chemii

Chemia w szkole. Pojęcia, wyjaśnienia i zadania domowe z chemii. Wytłumaczenia wzorów z chemii.

 • Definicja Jonowa Wymiana Co to jest polegający na zastępowaniu jonów jonitu (np. H+) jonami przepuszczanego przez jonit roztworu (np. Ca2
 • Definicja Dioksan Co to jest związek pierścieniowy, sześcioczłonowy z dwoma tlenami w strukturze pierścienia. Rozpuszczalnik mieszający się z wodą
 • Definicja Tlenki Co to jest Ze względu na swą elektroujemność i budowę atomu w prawie wszystkich połączeniach tlen występuje na -2 stopniu
 • Definicja Rozpuszczalników Lotność Co to jest do wzorca (eteru etylowego); stosunek prężności pary danego składnika nad roztworem do stężenia tego składnika