tłumaczenie op pojęcie co to co to znaczy
Definicje z biologii. Portal wiedzy, opisów i pojęć potrzebnych do szkoły. Definicje i tłumaczenia.

Słownik i definicje z biologii

Pojęcia, opisy i wytłumaczenia biologiczne. Biologia w szkole.

Definicje i pojęcia biologiczne

Składniki i pojęcia biologiczne. Surowce mineralne i definicje z biologii dla uczniów szkół i uczelni.

  • Gen co to jest Definicja Jest fundamentalną jednostką dziedziczności, jest przekazywany kolejnym pokoleniom bez dzielenia na części mniejsze
  • Sterydy co to jest Definicja To są lipidy występujące w tkankach zwierzęcych. Zwykle składają się one z czterech pierścieni węglowych, które są ze
  • Narząd Analogiczny co to jest Definicja To jest narząd, który u różnych gatunków pełni taką samą funkcję, lecz ma inne geneza. Narząd analogiczny jest
  • Witaminy co to jest Definicja óSą to chemiczne związki organiczne, potrzebne do tego by każdy żywy organizm funkcjonował poprawnie. Organizm sam nie

Znaczenie w słowniku chemii

Chemia w szkole. Pojęcia, wyjaśnienia i zadania domowe z chemii. Wytłumaczenia wzorów z chemii.

  • Definicja pektyny Co to jest wysokocząsteczkowych policukrów i zestryfikowanych kwasów cukrowych. Z sokiem owoców tworzą żele (bezżelatynowe
  • Definicja ciepło rozpuszczania Co to jest ilość energii pobranej lub oddanej do układu na drodze ciepła w procesie rozpuszczania 1 mola substancji
  • Definicja ekstrakcja Co to jest roztworu) pewnego składnika, najczęściej przez wytrząsanie z medium nie mieszającym się z ekstrahowanym układem a
  • Definicja nitrowanie Co to jest lub mieszaniną nitrującą (mieszanina stężonych kwasów: azotowego(V) i siarkowego(VI)) na związki organiczne w celu