tłumaczenie op pojęcie co to co to znaczy
Definicje z biologii. Portal wiedzy, opisów i pojęć potrzebnych do szkoły. Definicje i tłumaczenia.

Słownik i definicje z biologii

Pojęcia, opisy i wytłumaczenia biologiczne. Biologia w szkole.

 • Definicja Eutanazja Eutanazja (od gr. εύθανασια /euthanasia/ 'dobra zgon') to jest przyśpieszenie zgonu osoby nieuleczalnie chorej, które
 • Definicja Depolaryzacja Depolaryzacja - obniżenie elektroujemnego potencjału elektrycznego błony komórkowej wywołane wejściem jonów sodu albo
 • Definicja Palmiarnia Poznańska Palmiarnia Poznańska - dydaktyczno-wystawowa placówka botaniczna znajdująca się w poznańskim Parku Wilsona. Na
 • Definicja spichrzania)\. Choroba Taya i Sachsa (ch Dolegliwość Taya i Sachsa (ch. spichrzania) - autosomalna, uwarunkowana genem recesywnym. Dolegliwość dziedziczna, o

Definicje i pojęcia biologiczne

Składniki i pojęcia biologiczne. Surowce mineralne i definicje z biologii dla uczniów szkół i uczelni.

 • Filogeneza co to jest Definicja Dzięki niej dowiadujemy się jakimi drogami prowadziła ewolucja różne ekipy gatunków takich jak gady. Wskazuje ona także
 • Hiv co to jest Definicja To jest skrót od Human Immunodeficiency Virus. To jest wirus, który wywołuje AIDS, zakaż on komórki ludzkiego układu
 • Zwierzęta co to jest Definicja To organizmy cudzożywne wielokomórkowe. Największymi zwierzętami są kręgowce, które mają kręgosłup kostny albo
 • Dwucukry co to jest Definicja Zwane odmiennie bisacharydami. To węglowodany zbudowane z dwóch cząsteczek monosacharydowych. Zaliczamy do nich

Znaczenie w słowniku chemii

Chemia w szkole. Pojęcia, wyjaśnienia i zadania domowe z chemii. Wytłumaczenia wzorów z chemii.

 • Definicja koenzym Co to jest niebiałkowy składnik biokatalizatorów - enzymów. Decyduje o typie katalizowanej przez dany enzym reakcji biochemicznej
 • Definicja iloczyn jonowy wody Co to jest wartość iloczynu stężeń molowych jonów wodorowych i wodorotlenowych roztworów wodnych. Wartość zależna od temperatury
 • Definicja entropia Co to jest stopień uporządkowania, przy rozumieniu maksymalnego uporządkowania jako idealnie równomiernego rozłożenia składników
 • Definicja formalina Co to jest 40% wodny roztwór formaldehydu, służy do konserwacji preparatów białkowych