tłumaczenie op pojęcie co to co to znaczy
Definicje z biologii. Portal wiedzy, opisów i pojęć potrzebnych do szkoły. Definicje i tłumaczenia.

Słownik i definicje z biologii

Pojęcia, opisy i wytłumaczenia biologiczne. Biologia w szkole.

 • Definicja Zasięgu Dysjunkcja Dysjunkcja zasięgu - przerwa pomiędzy obszarami występowania danego gatunku fauny albo flory. Może mieć ograniczony
 • Definicja Sztuczny Dobór Rolę hodowcy spełnia człowiek wybierając przydatne poprzez siebie cechy organizmów. Jeżeli hodowca pragnie uzyskać
 • Definicja Planty Planty (od słów „plantacja”, „plantowanie”) – rodzaj miejskich terenów zielonych: parku albo zieleńca zakładanego
 • Definicja Funkcjonalny Dymorfizm Dymorfizm funkcjonalny (dwukształtność funkcjonalna) - występowanie w obrębie jednego gatunku form o różnych funkcjach

Definicje i pojęcia biologiczne

Składniki i pojęcia biologiczne. Surowce mineralne i definicje z biologii dla uczniów szkół i uczelni.

 • Gametofit co to jest Definicja Komórki gametofitu zawierają pojedynczą liczbę chromosomów, co znaczy, iż jest on haploidalny. Gametofit może być męski
 • Kaktusowate co to jest Definicja óSą to rośliny dwuliścienne, które pochodzą z suchych terenów Ameryki Środkowej. Kaktusowate to są rośliny zielne
 • Chromosom co to jest Definicja To jest struktura zawierająca całość albo część komórkowego DNA. Jądro komórkowe jest miejscem gdzie znajdują się w
 • Wielocukry co to jest Definicja Tytułujemy odmiennie polisacharydami. To są węglowodany zbudowane z wielu jednocukrów. Glikogen i celuloza to

Znaczenie w słowniku chemii

Chemia w szkole. Pojęcia, wyjaśnienia i zadania domowe z chemii. Wytłumaczenia wzorów z chemii.

 • Definicja Acetal Co to jest związek powstały w reakcji aldehydu z alkoholem o ogólnym wzorze R-CH-(OR#039;)2
 • Definicja Oktanowa Liczba Co to jest przeciwstukowe benzyn do silników spalinowych. Liczbowo równa procentowej zawartości izooktanu (stąd nazwa, liczbę
 • Definicja Kwas Węglowy Co to jest bardzo słaby kwas powstający w niewielkich ilościach podczas rozpuszczania CO2 w wodzie, H2 CO3
 • Definicja Drewna Destylacja Co to jest przeprowadzany bez dostępu powietrza. Jako produkty otrzymujemy węgiel drzewny, gaz drzewny oraz destylat ciekły