tłumaczenie opis pojęcie co co to znaczy
Definicje z biologii. Portal wiedzy, opisów i pojęć potrzebnych do szkoły. Definicje i tłumaczenia.

Słownik i definicje z biologii

Pojęcia, opisy i wytłumaczenia biologiczne. Biologia w szkole.

 • Definicja Zoochoria Zoochoria - jeden ze sposobów rozprzestrzeniania nasion roślin. Rozprzestrzenianie diaspor roślin poprzez zwierzęta, na
 • Definicja Spora Zarodnik Zarodnik, duża 1. (botanika) - haploidalna komórka wykorzystywana do bezpłciowego rozmnażania protistów, roślin (mszaki
 • Definicja Adaptacja Adaptacja przystosowanie się organizmu żywego do życia w nowych dla niego, trwale zmienionych uwarunkowaniach bytowych
 • Definicja Roślina Pionierska Pionierska roślina - to roślina albo ekipa roślin, która jako pierwsza zasiedla jałowy ekosystem np. piaskownica zwykła

Definicje i pojęcia biologiczne

Składniki i pojęcia biologiczne. Surowce mineralne i definicje z biologii dla uczniów szkół i uczelni.

 • Szyszka co to jest Definicja To jest przekształcona z liści zwarta struktura. Na tym samym drzewie rosną oddzielnie męskie i kobiece szyszki
 • Psiankowate co to jest Definicja One także należą do rodziny dwuliściennych. Do psiankowate zaliczamy 2300gatunków w tym: ziemniaki, pomidory, paprykę
 • Jeźowiec co to jest Definicja Przewarzająca część jeżowców ma kuliste ciała, z kolei te, które żyją na piachu, mule na płytkiej wodzie ich ciała są
 • Enzym co to jest Definicja To jest białko, które pełni funkcję katalizatora, a więc jest substancją przyspieszającą reakcje chemiczne. Działanie

Znaczenie w słowniku chemii

Chemia w szkole. Pojęcia, wyjaśnienia i zadania domowe z chemii. Wytłumaczenia wzorów z chemii.

 • Definicja Półtrwania Okres Co to jest którym ulegnie przemianie (reakcji) połowa wyjściowej ilości substratu. W przypadku przemiany promieniotwórczej
 • Definicja Wazelin Co to jest jednorodna mieszanina stałych i ciekłych nasyconych węglowodorów, produkt przeróbki ropy naftowej
 • Definicja Kationit Co to jest żywica jonowymienna, wymieniająca jony dodatnie z roztworu na jon wodorowy
 • Definicja Kompleksy Co to jest centralnego i skoordynowanych wokół niego ligandów - jonów lub cząsteczek obojętnych