tłumaczenie op pojęcie co to co to znaczy
Definicje z biologii. Portal wiedzy, opisów i pojęć potrzebnych do szkoły. Definicje i tłumaczenia.

Słownik i definicje z biologii

Pojęcia, opisy i wytłumaczenia biologiczne. Biologia w szkole.

 • Definicja Plamisty Tyfus Tyfus plamisty, dur plamisty – (z łaciny Typhus exanthematicus) - jedna z głównych chorób zakaźnych, powód ciężkich
 • Definicja Cudzożywność Cudzożywność - sposób odżywiania zwierząt, protistów zwierzęcych, grzybów, bakterii pasożytniczych i saprofitycznych i
 • Definicja Mimetyzm Mimetyzm - upodabnianie się nie wszystkich gatunków zwierząt kształtem, barwą, deseniem na powierzchni ciała do
 • Definicja Alkoholowa Fermentacja Fermentacja alkoholowa to mechanizm rozkładu węglowodanów pod wpływem enzymów produkowanych poprzez drożdże z

Definicje i pojęcia biologiczne

Składniki i pojęcia biologiczne. Surowce mineralne i definicje z biologii dla uczniów szkół i uczelni.

 • Wielkomorszczyn co to jest Definicja Jest nazywany odmiennie wielkomorszczynem gruszkowatym, który rośnie na wybrzeżach kalifornijskich. To jest glon
 • Beztlenowe Oddychanie co to jest Definicja W trakcie tego procesu oddychania tlen nie jest potrzebny. Wiele organizmów żywych rozkłada glkozę bez pomocy tlenu
 • Dna co to jest Definicja To jest kwas deoksyrybonukleinowy. Występuje w chromosomach, jest kwasem nukleinowym wielocząsteczkowym. DNA pełni rolę
 • Źywica co to jest Definicja Drzewa iglaste, by zabezpieczyć się przed atakami owadów, wytwarzają żywicę. odbywa się tak dlatego, iż wycieki żywicy

Znaczenie w słowniku chemii

Chemia w szkole. Pojęcia, wyjaśnienia i zadania domowe z chemii. Wytłumaczenia wzorów z chemii.

 • Definicja Fenyl Co to jest najprostszy rodnik aromatyczny, jednowartościowy rodnik benzenowy C6 H5 – (np. kwas fenylooctowy C6 H5 –CH2 –COOH
 • Definicja Kwas Malonowy Co to jest drugi, po kwasie szczawiowym w szeregu homologicznym kwasów dwukarboksylowych: CH2 (COOH
 • Definicja Aluminium Co to jest potoczna nazwa glinu; materiał będący stosunkowo czystą odmiana glinu (>95%) - np. aluminiowe garki
 • Definicja Spalanie Co to jest proces gwałtownego utleniania