tłumaczenie opis pojęcie co co znaczy
Definicje z biologii. Portal wiedzy, opisów i pojęć potrzebnych do szkoły. Definicje i tłumaczenia

Słownik i definicje z biologii

Pojęcia, opisy i wytłumaczenia biologiczne. Biologia w szkole.

 • Definicja Mtdna mtDNA, DNA mitochondrialne - materiał genetyczny w formie kolistego DNA znajdujący się w macierzy (z łaciny matrix
 • Definicja Optyczna Gęstość Rozmiar fizyczna równa logarytmowi dziesiętnemu relacji intensywności światła po przejściu do intesywności światła
 • Definicja Drzewa Drzewo Drzewa - ekipa roślin, do której zaliczają się największe rośliny lądowe. Nie jest taksonem, grupuje tylko organizmy
 • Definicja Chiralność Chiralność (z gr. cheír - ręka) to topologiczna własność par dowolnych obiektów geometrycznych polegająca na tym, iż

Definicje i pojęcia biologiczne

Składniki i pojęcia biologiczne. Surowce mineralne i definicje z biologii dla uczniów szkół i uczelni.

 • Węgiel co to jest Definicja Jest  pierwiastkiem chemicznym, fundamentalnym pierwiastkiem życia na Ziemi. Ze związków węgla zbudowane są praktycznie
 • Rozumny Człowiek co to jest Definicja Dziś to jest jedyny żyjący gatunek z rodzaju Homo. Wszelakie rasy człowieka współczesnego należą do gatunku człowieka
 • Trawy co to jest Definicja Należą do roślin jednoliściennych. zaliczane są do roślin zielnych. Zwykle posiadają łodygę, która nie jest zdrewniała
 • Źelazo co to jest Definicja To jest składnik, który jest konieczny w trakcie tworzenia czerwonych krwinek a więc erytrocytów w szpiku kostnym

Znaczenie w słowniku chemii

Chemia w szkole. Pojęcia, wyjaśnienia i zadania domowe z chemii. Wytłumaczenia wzorów z chemii.

 • Definicja Ebuliometr Co to jest wrzenia roztworów i czystych rozpuszczalników, co pozwala -  korzystając z prawa Raoulta - wyznaczać masę cząsteczkową
 • Definicja Asfalt Co to jest ciemna, twarda na zimno a mięknąca i płynąca w podwyższonej temperaturze masa. Stosowana do budowy dróg i uszczelnień
 • Definicja Kotłowy Kamień Co to jest rurach doprowadzających wodę (a także w domowych czajnikach), powstający z mineralnych zanieczyszczeń wody (twardość
 • Definicja Amin Chlorowodorki Co to jest amin. Tworzą się poprzez przyłączenie protonu kwasu do wolnej pary elektronowej azotu(-3), dając tym sposobem kation