tłumaczenie op pojęcie co to co to znaczy
Definicje z biologii. Portal wiedzy, opisów i pojęć potrzebnych do szkoły. Definicje i tłumaczenia.

Słownik i definicje z biologii

Pojęcia, opisy i wytłumaczenia biologiczne. Biologia w szkole.

Definicje i pojęcia biologiczne

Składniki i pojęcia biologiczne. Surowce mineralne i definicje z biologii dla uczniów szkół i uczelni.

  • Sporofit co to jest Definicja To jest pokolenie, które wytwarza zarodniki. Każda komórka sporofitu posiada podwójną liczbę chromosomów, znaczy to, że
  • Mutacja co to jest Definicja To jest nagła, skokowa zmiana w materiale genetycznym organizmu. Występują mutacje genomowe, chromosomowe. W trakcie
  • Człowiek Rozumny co to jest Definicja Dziś to jest jedyny żyjący gatunek z rodzaju Homo. Wszelakie rasy człowieka współczesnego należą do gatunku człowieka
  • KomÓRka Płciowa co to jest Definicja Nazywana jest odmiennie gametą. Bierze ona udział w rozmnażaniu płciowym. Komórka płciowa tworzy się w trakcie procesu

Znaczenie w słowniku chemii

Chemia w szkole. Pojęcia, wyjaśnienia i zadania domowe z chemii. Wytłumaczenia wzorów z chemii.

  • Definicja wapno palone Co to jest CaO, tlenek wapnia, otrzymywany m.in. przez prażenie ("palenie") węglanu wapnia: CaCO3 ——> CaO + CO2
  • Definicja acetylen Co to jest etyn; HCCH, cząsteczka liniowa, potrójne wiązanie między atomami węgla
  • Definicja fosfolipidy Co to jest w których dwie grupy –OH zostały zestryfikowane kwasami tłuszczowymi, a jedna kwasem fosforowym dodatkowo
  • Definicja silikony Co to jest łańcuch -Si-O-Si-O-Si- z dołączonymi do atomów krzemu rodnikami organicznymi wiązaniem Si-C. Ze względu na stopień