tłumaczenie op pojęcie co to co to znaczy
Definicje z biologii. Portal wiedzy, opisów i pojęć potrzebnych do szkoły. Definicje i tłumaczenia.

Słownik i definicje z biologii

Pojęcia, opisy i wytłumaczenia biologiczne. Biologia w szkole.

 • Definicja Determinacja płci Determinacja płci jest procesem występującym u wszystkich organizmów u których występują różne płci. Rodzaj płci, jaką
 • Definicja Tyfus plamisty Tyfus plamisty, dur plamisty – (z łaciny Typhus exanthematicus) - jedna z głównych chorób zakaźnych, powód ciężkich
 • Definicja Cytotoksyczność Cytotoksyczność - ustalenie to znaczy szeroko pojętą toksyczność różnych substanicji i różnego rodzaju komórek względem
 • Definicja Kapok Kapok - nazwa łatwo łamiących się, nieprzędnych włókien nasiennych (w formie puchu) o długości do 35 mm, pozyskiwanych

Definicje i pojęcia biologiczne

Składniki i pojęcia biologiczne. Surowce mineralne i definicje z biologii dla uczniów szkół i uczelni.

 • Człowiek Rozumny co to jest Definicja Dziś to jest jedyny żyjący gatunek z rodzaju Homo. Wszelakie rasy człowieka współczesnego należą do gatunku człowieka
 • Makrocząsteczka co to jest Definicja To jest bardzo spora cząsteczka odmiennie zwana makromolekułą. Z makrocząsteczek zbudowanych jest sporo związków
 • Metabolizm co to jest Definicja Tytułujemy odmiennie przemianą materii. To jest ogół mechanizmów chemicznych, jakie zachodzą w organizmach żywych. Na
 • Aminokwasy co to jest Definicja to są związki chemiczne, które zawierają grupę aminową i grupę karboksylową. Aminokwasy dzielimy na egzogenne a więc te

Znaczenie w słowniku chemii

Chemia w szkole. Pojęcia, wyjaśnienia i zadania domowe z chemii. Wytłumaczenia wzorów z chemii.

 • Definicja wodorotlenki Co to jest utworzeniem jonu OH- , lub reagujące z kwasami z utworzeniem z grupy OH i wodoru kwasu - wody i przyłączeniem reszty
 • Definicja wysalanie Co to jest koloidalnego poprzez dodanie roztworu silnego elektrolitu i zniszczenie tym sposobem ochronnej warstwy miceli
 • Definicja wzór strukturalny Co to jest wzór określający sposób powiązania atomów wchodzących w skład cząsteczki
 • Definicja energia wiązania Co to jest towarzysząca powstaniu wiązania między atomami określonych pierwiastków. Energia utworzenia cząsteczki wieloatomowej