tłumaczenie op pojęcie co to co to znaczy
Definicje z biologii. Portal wiedzy, opisów i pojęć potrzebnych do szkoły. Definicje i tłumaczenia.

Słownik i definicje z biologii

Pojęcia, opisy i wytłumaczenia biologiczne. Biologia w szkole.

 • Definicja Słupek (botanika) Słupek - kobiecy organ płciowy w kwiecie. Powstaje w rezultacie całkowitego zrośnięcia owocolistków (okrytonasienne
 • Definicja Roślina jednoroczna Roślina jednoroczna - roślina przechodząca cały cykl postępowy (od wykiełkowania z nasienia do wydania własnych nasion
 • Definicja Chromosom Chromosom - struktura,zawierająca ułożone kolejno geny,które warunkują właściwości dziedziczne we wszystkich pro- i
 • Definicja Perikarion Perikarion to jedna z dwóch umownych części komórki nerwowej. Nazwę tę nosi ciało komórki nerwowej. Mieszczą się w nim

Definicje i pojęcia biologiczne

Składniki i pojęcia biologiczne. Surowce mineralne i definicje z biologii dla uczniów szkół i uczelni.

 • Mięczaki co to jest Definicja Mięczaki należą do ekipy bezkręgowców, które mają miękkie ciało i dlatego wytwarzają twarde muszle dla swojej ochrony
 • Listownice co to jest Definicja To są największe brunatnice, które zasiedlają wybrzeża skalne. Listownice żyją na dnie morskim jak także na skałach
 • Małźe co to jest Definicja To są mięczaki, które posiadają dwuczęściową muszlę. Prowadzą one osiadły tryb życia w wodzie. Muszle małżów połączone
 • Pierwotniaki co to jest Definicja To są jednokomórkowe organizm eukariotyczne, które tworzą królestwo pierwotniaków. W komórkach pierwotniaków znajdują

Znaczenie w słowniku chemii

Chemia w szkole. Pojęcia, wyjaśnienia i zadania domowe z chemii. Wytłumaczenia wzorów z chemii.

 • Definicja opalescencja Co to jest koloidowych, spowodowane subtelnym rozproszeniem światła przez fazę koloidalną, bardzo subtelne zmętnienie roztworu
 • Definicja eluat Co to jest chromatograficznej, eluent wraz z rozpuszczonymi w nim składnikami rozdzielanej chromatograficznie mieszaniny
 • Definicja enolizacja Co to jest przejście formy ketonowej ketonu, lub częściej dwuketonu lub ketonokwasów, w formę enolową - nienasyconego alkoholu
 • Definicja desorpcja Co to jest adsorpcji na powierzchni faz lub absorpcji w całej objętości fazy), uwalnianie sorbatu (najczęściej przez podgrzanie