cechy związane płcią co to znaczy
Definicja Cechy związane z płcią. Co znaczy w autosomach. Ujawnienie się cechy związanej z płcią.

Czy przydatne?

Definicja Cechy związane z płcią

Definicja z ang. Characteristic related to sex, z niem. Charakteristisch im Zusammenhang mit Sex.

Co to znaczy CECHY ZWIĄZANE Z PŁCIĄ: Cechy powiązane z płcią - geny na te cechy zlokalizowane są w autosomach. Ujawnienie się cechy związanej z płcią zależy od płci osobnika

Czym jest Cechy związane z płcią znaczenie w Słownik biologia C .