cytochrom p450 co to znaczy
Definicja Cytochrom P450. Co znaczy wykazujących aktywność monooksygenazy. Występują powszechnie w.

Czy przydatne?

Definicja Cytochrom P450

Definicja z ang. cytochrome P450, z niem. Cytochrom P450.

Co to znaczy CYTOCHROM P450: Pod nazwą Cytochrom 450 kryje się rodzina enzymów wykazujących aktywność monooksygenazy. Występują powszechnie w niemal wszystkich tkankach, największą aktywność wykazując jednak w wątrobie i rdzeniu nadnerczy. Nie stwierdzono ich obecności w dojrzałych erytrocytach i mięśniach szkieletowych. W genomie człowieka znane jest ok. 150 różnych genów (ich nazwy zaczynają się od CYP) kodujących różne cytochromy P450. Spotykane w różnych taksonach, również w obrębie królestwa Procaryota

Czym jest Cytochrom P450 znaczenie w Słownik biologia C .