Czynniki biotyczne co znaczy
Pojęcie Czynniki biotyczne. Czym jest występujące wskutek oddziaływania żywych organizmów w sposób

Czy przydatne?

Definicja Czynniki biotyczne

Definicja z ang. biotic factors, z niem. biotische Faktoren.

Co to znaczy: Czynniki biotyczne - oznaczają czynniki środowiska występujące wskutek oddziaływania żywych organizmów w sposób bezpośredni albo pośredni na inne żywe organizmy. czynniki biotyczne, podobnie jak czynniki fizykochemiczne, regulują rozmieszenie i liczebność populacji roślin i zwierząt. Odpowiednikiem może być wpływ pasożytów na swoich żywicieli.Treść hasła pochodzi z Wikipedi Treść hasła udostępniana jest na licencji

Czym jest Czynniki biotyczne znaczenie w Słownik biologia C .