Czynniki fizykochemiczne co znaczy
Pojęcie Czynniki fizykochemiczne. Czym jest środowiska, takie jak: temperatura, światło, poziom

Czy przydatne?

Definicja Czynniki fizykochemiczne

Definicja z ang. Physical and chemical factors, z niem. Physikalische und chemische Faktoren.

Co to znaczy: Czynniki fizykochemiczne - to przedmioty fizykochemiczne środowiska, takie jak: temperatura, światło, poziom radiacji, woda, tlen, dwutlenek węgla, sole mineralne. Czynniki fizykochemiczne mają wpływ na liczebność populacji niezależnie od jej wielkości naturalnej.Treść hasła pochodzi z Wikipedi Treść hasła udostępniana jest na licencji

Czym jest Czynniki fizykochemiczne znaczenie w Słownik biologia C .