powstają nowe geny co to znaczy
Definicja Jak powstają nowe geny?. Co znaczy przypadkowego zwielokrotnienia pewnego odcinka DNA.

Czy przydatne?

Definicja Jak powstają nowe geny?

Definicja z ang. How are new genes?, z niem. Wie werden neue Gene?.

Co to znaczy JAK POWSTAJĄ NOWE GENY?: Bogacenie się genomu o zapis nowych białek zaczyna się od przypadkowego zwielokrotnienia pewnego odcinka DNA, bądź to poprzez duplikację, bądź poprzez dodanie całego chromosomu, czy także poprzez poliploidyzację. Jeżeli nowy genom stworzy organizm zdolny do życia, będzie on mógł produkować białko w dwu lici. Jeżeli na jednym z nich będzie się wytwarzać dosyć produktu dla wypełnienia dotychczasowej funkcji, drugi locus może bez przeszkody ulec mutacji. Gdy zmutowany odcinek będzie tworzył białko o podobnym działaniu do białka wyjściowego, dobór może preferować osobniki posiadające w genomie obie izoproteiny, na przykład o różnym optimum działania zależnym od temp.. Powtarzanie tego procesu doprowadziło do istnienia takich rodzin genów jak na przykład hemoglobiny wspólnie z mioglobiną. , Tomasz Pater

Czym jest Jak powstają nowe geny znaczenie w Słownik biologia J .