koncepcja doboru płciowego co to znaczy
Definicja Koncepcja doboru płciowego. Co znaczy Darwina. Dla wyjaśnienia pochodzenia cech.

Czy przydatne?

Definicja Koncepcja doboru płciowego

Definicja z ang. The concept of sexual selection, z niem. Das Konzept der sexuellen Selektion.

Co to znaczy KONCEPCJA DOBORU PŁCIOWEGO: Definicja doboru płciowego zostało wprowadzone poprzez Darwina. Dla wyjaśnienia pochodzenia cech występujących tylko u jednej płci przeważnie samców" jaskrawe ubarwienie, wydłużone pióra, poroża jeleniowatych. Wg Darwina Cechy te powstały jako konsekwencja dwóch mechanizmów: konkurencji samców między sobą o dostęp do samic i wybiórczości samic. W razie samic jajorodnych faktorem wpływający w decyzyjny sposób na sukces jest liczba wytwarzanych jaj. Natomiast w razie samców sukces rozrodczy zależy w sporym stopniu od wykształcenia odpowiednich narządów kopulacyjnych. Czynnikami doboru płciowego są jedynie: konkurencja o partnera seksualnego i wybiórczość względem partnera. Tylko cechy powstałe w rezultacie tych czynników uznaje się za skutek działania doboru płciowego. , Tomasz Pater

Czym jest Koncepcja doboru płciowego znaczenie w Słownik biologia K .