Słownik Liść co znaczy
Pojęcie Liść. Czym jest pełniący funkcje odżywcze dzięki zawartości chlorofilu. Wyróżnia się dwa

Czy przydatne?

Definicja Liść

Definicja z ang. Leaf, z niem. Blatt.

Co to znaczy: Liść - obiekt budowy sporofitu rośliny naczyniowej, pełniący funkcje odżywcze dzięki zawartości chlorofilu. Wyróżnia się dwa fundamentalne rodzaje liści: mikrofile i makrofile. Mikrofile występują u prymitywnych paprotników, takich jak widłaki, Psilotum, poryblin. Mikrofile mają kształt łuskowaty i niewielką powierzchnię, mogą zawierać pasma tkanki przewodzącej, lecz mogą także składać się z samego miękiszu, jak u Psilotum. Makrofile występują u większości roślin naczyniowych i zawierają rozbudowany mechanizm przewodzący, u roślin dwuliściennych widoczny w formie skomplikowanej siateczki, u jednoliściennych w formie równoległych "nerwów". Cechy takie jak użyłkowanie liścia i usytuowanie liścia na łodydze są regularnie cechami charakterystycznymi gatunku, podobnie jak: kształt liścia, zakończenie blaszki liściowej, kształt brzegu liścia. Wszystkie te cechy są służące w opisie gatunkowym rośliny kwiatowej. Do szczególnego rodzaju liści należą liścienie, a więc liście zarodkowe. Liście mogą ulegać różnym modyfikacjom, ulegając przekształceniu w liście spichrzowe (cebula), liście pułapkowe (rośliny mięsożerne) czy ciernie (sukulenty).Treść hasła pochodzi z Wikipedi Treść hasła udostępniana jest na licencji

Czym jest Liść znaczenie w Słownik biologia L .