ruch fluidów według lamarcka co to znaczy
Definicja Ruch fluidów według Lamarcka. Co znaczy rozwoju osobniczego wynikają z dwóch przyczyn.

Czy przydatne?

Definicja Ruch fluidów według Lamarcka

Definicja z ang. The movement of fluids by Lamarck, z niem. Die Bewegung von Flüssigkeiten durch Lamarck.

Co to znaczy RUCH FLUIDÓW WEDŁUG LAMARCKA: Lamarck uważał, iż zmiany organizmów żywych w czasie ich rozwoju osobniczego wynikają z dwóch przyczyn. Jedną z nich jest właśnie wpływ tak zwany Fluidów wewnętrznych. Lamarck przypisywał ruchom "fluidów wewnętrznych" (a więc tak zwany sile życiowej, "czuciu wewnętrznemu") fundamentalne znaczenie. Umożliwiały one gdyż organizmom uzyskanie coraz to wyższego stopnia zorganizowania. "Siła życiowa" spowodowała pomiędzy innymi przejście od skrzelodyszności do płucodyszności, od zmiennocieplności do stałocieplności, postęp układu krwionośnego, nerwowego. Ta wewnętrzna dążność do doskonałości (ruch fluidów) skutkuje stałe wznoszenie się poziomu organizacji istot żywych. , Tomasz Pater

Czym jest Ruch fluidów według Lamarcka znaczenie w Słownik biologia R .