zespół leśny co to znaczy
Definicja Zespół leśny. Co znaczy fundamentalną strukturą zbiorowiska roślinnego określonego.

Czy przydatne?

Definicja Zespół leśny

Definicja z ang. team forest, z niem. Team Wald.

Co to znaczy ZESPÓŁ LEŚNY: Zespół leśny w fitosocjologii zespół roślinny z fundamentalną strukturą zbiorowiska roślinnego określonego poprzez gatunki drzewiaste. Zespoły leśne należące do związku borów sosnowych Dicrano -Pinion kontynentalny bór sosnowy świeży subatlantycki bór sosnowy świeży bór sosnowy suchy bór sosnowy wilgotny nadmorski bór sosnowy kontynentalny bór mieszany subborealny bór mieszany brzezina bagienna Zespoły leśne należące do związku borów świerkowych i jodłowych Piceion abietis górnoreglowa świerczyna sudecka górnoreglowa świerczyna karpacka nawapienna świerczyna górnoreglowa dolnoreglowy bór świerkowo jodłowy karpacki bór mieszany świerkowo jodłowy dolnoreglowa świerczyna na torfie borealna świerczyna jegiel wyżynny jodłowy bór mieszany bór wilgotny trzcinkowy Zespoły leśne należące do klasy atlantyckich lasów acidofilnych Quercetalia robori petraeae pomorski las bukowo jodłowy pomorski las brzozowo dębowy podgórska dąbrowa acidofilna podgórski acidofilny wilgotny środkowoeuropejski acidofilny las dębowy środkowoeuropejski las wilgotny Zespoły leśne należące do rzędu świetlistych Quercetalia pubescenti petraeae świetlista dąbrowa subktontynentalna dąbrowa z dębem omszonym Zespoły leśne należące do związku Carpinion betali grąd subkontynentalny grąd środkowoeuropejski grąd subatlantycki Zespoły lesne należące do związku lasów bukowych Fagion sylvaticae żyzna buczyna niżowa żyzna buczyna sądecka żyzna buczyna karpacka acidofilna buczyna niżowa storczykowa buczyna górska storczykowa buczyna jurajska storczykowa buczyna sudecka storczykowa buczyna wolińska Zespoły leśne należące do związku górskich i podgórskich zboczowych lasów wilgotnych Tilio platyphyllis - Acerion pseudoplatani jaworzyna z języcznikiem jaworzyna z miesiącznicą górskie lasy ziołoroślowe zboczowy podgórski las lipowo klonowy Zespoły leśne należące do związku łegów Alno Ulmion łęg jesionowo wiązowy łęg jesionowo olszowy łęg olszowy gwiazdnicowy podgórski łęg jesionowy nadrzeczna olszyna górska bagienna olszyna górska łęg jesionowy z jerzmianką łęg wiązowy z fiołkiem wonnym Zespoły leśne należące do związku łęgów wierzbowo topolowych Salicion albae nadrzeczny łęg wierzbowy nadrzeczny łęg topolowy Zespoły leśne należące do klasy olsów Alnetea glutinosae ols porzeczkowy ols torfcowy dębniak turzycowy sosnowo brzozowy las bagienny Poezja

Czym jest Zespół leśny znaczenie w Słownik biologia Z .