ciśnienie parcjalne co to znaczy
Definicja ciśnienie parcjalne. Co to jest składnika mieszaniny gazowej w ciśnieniu całkowitym tej.

Czy przydatne?

Definicja Ciśnienie Parcjalne

Co to znaczy CIŚNIENIE PARCJALNE: prężność, ciśnienie cząstkowe. Udział ciśnienia danego składnika mieszaniny gazowej w ciśnieniu całkowitym tej mieszaniny. Ciśnienie całkowite równa się sumie ciśnień parcjalnych wszystkich składników gazowej mieszaniny (prawo Daltona). Ciśnienie, jakie wywierałby dany składnik mieszaniny gazowej gdyby sam wypełniał całą przestrzeń zajętą przez mieszaninę (oczywiście będąc w takiej samej ilości w jakiej jest w mieszaninie)

Czym jest ciśnienie parcjalne znaczenie w Słownik chemia C .