iloczyn jonowy wody co to znaczy
Definicja iloczyn jonowy wody. Co to jest stężeń molowych jonów wodorowych i wodorotlenowych.

Czy przydatne?

Definicja Iloczyn Jonowy Wody

Co to znaczy ILOCZYN JONOWY WODY: wyprowadzona ze stałej dysocjacji wody wartość iloczynu stężeń molowych jonów wodorowych i wodorotlenowych roztworów wodnych. Wartość zależna od temperatury (tak jak wyjściowa wartość stałej równowagi). W 25°C ma wartość 10-14. Ponieważ w czystej wodzie stężenie jonów wodorowych i wodorotlenowych jest identyczne (ogólna zasada odczynu obojętnego!), zatem stężenie jonów wodorowych wynosi 10-7 mola/l a wartość pH=7. Należy jednak być świadomym, że nie wartość pH=7  decyduje o uznaniu roztworu za obojętny, lecz równość stężeń molowych jonów wodorowych i wodorotlenowych. Z powyższego wypływa wniosek, że w temperaturach innych niż 25°C pH obojętnej wody będzie różne od 7!! (na całe szczęście stosunkowo niewiele)

Czym jest iloczyn jonowy wody znaczenie w Słownik chemia I .