izotopy co to znaczy
Definicja izotopy. Co to jest różniące się liczbą masową (ilością neutronów w jądrze). Pierwiastki.

Czy przydatne?

Definicja Izotopy

Co to znaczy IZOTOPY: atomy tego samego pierwiastka (ta sama liczba atomowa) lecz różniące się liczbą masową (ilością neutronów w jądrze). Pierwiastki w przyrodzie w większości przypadków stanowią mieszaninę izotopów. Wśród pierwiastków ciężkich dość często obok trwałych izotopów występują nietrwałe izotopy promieniotwórcze. (Występowanie w niektórych pierwiastkach izotopów w porównywalnych ilościach prowadzi czasem do wyznaczenia mas atomowych dalekich od całkowitych, jak np. w przypadku chloru do określenia masy atomowej 35,5u).  Znając skład izotopowy można łatwo wyznaczyć średnią (praktyczną) masę atomową danego pierwiastka:

procentowy udział izotopu o masie A wynosi x% procentowy udział izotopu o masie B wynosi y% .... .... procentowy udział izotopu o masie Z wynosi z% średnia masa atomowa = (Ax + By + ... + Zz)/100
(zobacz też nuklid)

Czym jest izotopy znaczenie w Słownik chemia I .