diastereoizomery duraluminium co znaczy
Diastereoizomery, Duraluminium, Demineralizacja Wody, Diels Otto Paul, Duran, Destylacja Pod

Słownik chemiczny z przykładami od D

 • Co oznacza Ddt Co to jest 1,1,1-trichloro-2,2-bis-(4-chlorofenylo)-etan; pierwszy syntetyczny środek owadobójczy, służący od 1942 r.; wycofany z użycia w państwach
 • Co oznacza Azotu Dwutlenek Co to jest ↑ tlenki azotu
 • Co oznacza Dwucyjan Co to jest ↑ dicyjan
 • Co oznacza Darmsztadt Co to jest znak Ds, (z łaciny Darmstadtium), pierwiastek chem., metal, Z=110, m.at. 269u, ekipa niklowców (↑niklowce). Otrzymany sztucznie w 1994 r
 • Co oznacza Elektronów Delokalizacja Co to jest rozmieszczenie elektronów w cząsteczkach, które wynika z możliwości łatwego przemieszczania się elektronów pod wpływem oddziaływań
 • Co oznacza Białka Denaturacja Co to jest zniszczenie czynności biologicznej białek zachodzące w trakcie nieodwracalnej koagulacji koloidów białkowych. Dochodzi wówczas do zmiany
 • Co oznacza Fazowy Diagram Co to jest wykres fazowy (zobacz rysunek) - wykres ilustrujący zależność istnienia poszczególnych faz układu w zależności od ciśnienia i temp. Linie
 • Co oznacza Dehydratacja Co to jest reakcja eliminacji wody z cząsteczki związku, np
 • Co oznacza Deoksyryboza Co to jest ↑ dezoksyryboza
 • Co oznacza Dioryt Co to jest skała magmowa głębinowa, jasno szara
 • Co oznacza Doświadczenie Co to jest ↑ eksperyment
 • Co oznacza Duroplasty Co to jest ekipa miękkich albo rozpuszczalnych tworzyw sztucznych, które można poddać jednorazowemu utwardzaniu pod wpływem temp. (polimery
 • Co oznacza Potasu Vi Dichromian Co to jest zwyczajowo dwuchromian potasu - K2Cr2O7 - czerwonopomarańczowe kryształy rozp. w wodzie. Otrzymywany w reakcji podwójnej zamiany
 • Co oznacza Desorpcja Co to jest oddzielenie substancji zaadsorbowanej od nośnika dzięki temp. (ogrzewanie) albo bardziej polarnego rozpuszczalnika, odwrotność ↑ adsorpcji
 • Co oznacza Termiczna Dysocjacja Co to jest termoliza - rozpad cząsteczki związku chem. na mniejsze fragmenty pod wpływem ogrzewania. D.t. zachodzi w tym niższej temp. im słabsze jest
 • Co oznacza Diament Co to jest odmiana alotropowa węgla. Występuje w przyrodzie jako minerał - diament, który jest przeważnie bezb. i przezroczysty (bywa żółty, brunatny
 • Co oznacza Dym Co to jest zawiesina drobnych cząstek stałych w gazie; na przykład dym z ogniska
 • Co oznacza Dysproz Co to jest znak Dy, (z łaciny Dysprosium), pierwiastek chem., metal, Z = 66, m.at. 162,5u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1886 r. poprzez P.E. Lecoq
 • Co oznacza Drewno Co to jest surowiec otrzymywany ze ściętych drzew. Średni skład chemiczny: 50% węgla, 6% wodoru i 43,5% tlenu, i 0,5% azotu; pierwiastki te tworzą
 • Co oznacza DUALIZM KORPUSKULARNO-FALOWY MATERII Co to jest zdarzenie wynikające ze sformułowanej w 1924 r. hipotezy de Broglie´a, że nie tylko promieniowanie może zachowywać się jak strumień cząstek
 • Co oznacza Detergenty Co to jest ekipa związków chem.; syntetyczne ↑ środki piorące i myjące; ↑ środki powierzchniowo czynne. W porównaniu z ↑ mydłami działają w mniejszym
 • Co oznacza Diaspor Co to jest minerał, AlO(OH), z ↑ hydrargilitem jest kluczowym składnikiem ↑ boksytów, służący do otrzymywania ↑ glinu
 • Co oznacza Domeykit Co to jest minerał, Cu3As, rzadki minerał miedzi, barwy szarej
 • Co oznacza Ds Co to jest znak ↑darmsztadtu
 • Co oznacza Dubn Co to jest znak Db, (z łaciny Dubnium), pierwiastek chem., metal, Z = 105, m.at. 262,11u, ekipa ↑ wanadowców. Otrzymany sztucznie w latach 1967/1970
 • Co oznacza Termodynamiki Zasada Druga Co to jest wszystkie zjawiska, które zachodzą samorzutnie w przyrodzie, są zjawiskami nieodwracalnymi. Układowi, gdzie zaszedł mechanizm nieodwracalny
 • Co oznacza DEBYE PETER JOSEPH WILHELM Co to jest 1884-1966) chemik niem., prof. uniwersytetów w Zurichu, Utrechcie, Getyndze, Lipsku, Berlinie i Nowym Jorku. Prowadził prace nad dyfrakcją
 • Co oznacza Promieniotwórcze Datowanie Co to jest określanie wieku skał i materiałów biologicznych poprzez wykorzystanie nuklidów promieniotwórczych. Do określenia wieku skał stosuje się
 • Co oznacza Dicyjan Co to jest dwucyjan - związek chem., (CN)2, o strukturze N≡C-C≡N; bezb. gaz o zapachu gorzkich migdałów, pali się niebieskim płomieniem z czerwoną
 • Co oznacza Zasłonowe Dymy Co to jest aerozole, produkowane w celu osłonięcia ruchów albo stanowisk wojska. D.z. tworzą się po wypuszczeniu w powietrze substancji dających (w
 • Co oznacza Masy Deficyt Co to jest ↑ defekt masy
 • Co oznacza Diamagnetyk Co to jest 1) Związek, który nie ma w swojej cząsteczce niesparowanych elektronów, przeważnie bezb. Por. paramagnetyk1. 2) Substancja, wewnątrz której
 • Co oznacza Humphry Davy Co to jest 1778-1829) - chemik z angielskiego:, przez elektrolizę soli stopionych otrzymywał następujące pierwiastki: potas, sód, magnez, wapń
 • Co oznacza Masy Defekt Co to jest deficyt masy - różnica między masą jądra atomowego wyznaczoną eksperymentalnie a masą jądra obliczoną jako sumę mas spoczynkowych
 • Co oznacza John Dalton Co to jest 1766-1844) chemik z angielskiego:, twórca podstaw teorii atomistycznej budowy materii, tłumaczył nią prawo stałości składu związków chem
 • Co oznacza Promieniowania Dawka Co to jest rozmiar charakteryzująca ↑ promieniowanie jonizujące pod względem umiejętności do ↑ jonizacji albo przekazywania energii, a również
 • Co oznacza Frederic John Daniell Co to jest 1790-1845) chemik z angielskiego:, twórca ogniwa galwanicznego (ogniwo Daniella zbudowane w 1836 r. złożona jest z półogniw: cynkowego i
 • Co oznacza Dehydrogenacja Co to jest ↑ reakcja dehydrogenacji
 • Co oznacza Biologiczna Degradacja Co to jest ↑ biodegradacja
 • Co oznacza André Debierne Co to jest 1874-1949) chemik franc., odkrył pierwiastek ↑ aktyn, pomagał Marii Skłodowskiej-Curie w pracy nad otrzymaniem czystego chlorku radu, po
 • Co oznacza Denaturat Co to jest spirytus skażony - etanol zanieczyszczony zasadami pirydynowymi i zabarwiony na czerwono albo fioletowo. Służący jako paliwo do palników
 • Co oznacza Dna Co to jest ↑ kwas dezoksyrybonukleinowy
 • Co oznacza Deuteron Co to jest jądro atomu ↑ deuteru, znak: D+ albo d
 • Co oznacza Dipeptyd Co to jest peptyd powstały wskutek kondensacji dwóch cząsteczek aminokwasów
 • Co oznacza Potasu Dwuchromian Co to jest ↑ dichromian(VI) potasu
 • Co oznacza Węgla Dwusiarczek Co to jest kolokwialna nazwa ↑ siarczku węgla(IV
 • Co oznacza Dekantacja Co to jest sposób oddzielania mieszanin niejednorodnych fizycznie i chemicznie (osadu od roztworu), a również efektywny sposób przemywania osadu. Osad
 • Co oznacza Dekarboksylacja Co to jest ↑ reakcja dekarboksylacji
 • Co oznacza Dekstryny Co to jest mieszanina polisacharydów, produktów częściowej hydrolizy ↑ amylozy - składnika ↑ skrobi. Bezb. albo żółty proszek, z wodą tworzy koloidy
 • Co oznacza Elektryczny Dipol Co to jest układ dwóch różnoimiennych ładunków o równej wartości i pozostających w stałej odległości od siebie. W ↑ cząsteczkach heterojądrowych układ
 • Co oznacza Disacharydy Co to jest ↑ dwucukry
 • Co oznacza Disulfiram Co to jest antabus, anticol, esperal - związek chem. służący w leczeniu alkoholizmu. Hamuje mechanizm utleniania alkoholu etylowego w organizmie na
 • Co oznacza Siarkowy Kwas Dymiący Co to jest kolokwialna (niepoprawna) nazwa ↑ oleum
 • Co oznacza Depilatory Co to jest preparaty kosmetyczne służące do usuwania nadmiernego owłosienia; niszczą łodygi włosowe bez uszkadzania naskórka i cebulek włosowych. D
 • Co oznacza Depolimeryzacja Co to jest ↑ reakcja depolimeryzacji
 • Co oznacza Depresanty Co to jest substancje działające uspokajająco albo nasennie: ↑ etanol, ↑ morfina, ↑ barbiturany
 • Co oznacza Dimer Co to jest pochodna związku chem., stanowiąca połączenie dwóch jego cząsteczek, na przykład N2O4, będący połączeniem dwóch cząsteczek tlenku azotu(IV
 • Co oznacza Wiązania Długość Co to jest odległość pomiędzy uśrednionymi położeniami jąder atomów w cząsteczce połączonych chemicznym wiązaniem. Podawana zazwyczaj w ↑ angstremach
 • Co oznacza Dezelektronator Co to jest ↑ utleniacz
 • Co oznacza Deuter Co to jest znak 2H albo D, (z łaciny Deuterium), izotop wodoru zawierający w jądrze jeden proton i jeden neutron, m.at. 2,014102u. Odkryty poprzez H.C
 • Co oznacza Destylat Co to jest ciecz pozyskiwana ze skroplonej w chłodnicy pary w trakcie procesu destylacji. Ciecz ta jest odbierana kolejno, w formie frakcji
 • Co oznacza Rozkładowa Destylacja Co to jest ↑ sucha destylacja
 • Co oznacza Dezelektronacja Co to jest ↑ utlenianie
 • Co oznacza Dezoksyryboza Co to jest D-2-dezoksyryboza, cukier prosty z gatunku aldopentoz. Białe kryształy o t.t. 84°C, dobrze rozp. w wodzie, słabo w etanolu. D występuje w ↑
 • Co oznacza Destylacja Co to jest sposób rozdziału mieszaniny jednorodnej fizycznie, niejednolitej chemicznie, polegająca na ogrzaniu roztworu do wrzenia, przeprowadzeniu
 • Co oznacza Frakcyjna Destylacja Co to jest sposób rozdziału cieczy na ekipy składników (frakcje) z wykorzystaniem różnic temp. wrzenia tych frakcji. W warunkach laboratoryjnych
 • Co oznacza DESTYLACJA Z PARĄ WODNĄ Co to jest sposób destylacji substancji, bazuje na przepuszczaniu poprzez nią pary wodnej, dzięki czemu substancja destyluje wspólnie z parą wodną
 • Co oznacza Diabaz Co to jest wylewna skała magmowa, czarna albo zielonkawa
 • Co oznacza Dializa Co to jest jedna z metod oczyszczania koloidu od substancji niekoloidalnych. Wykorzystuje różnice w umiejętności przenikania poprzez błonę
 • Co oznacza Dimeryzacja Co to jest reakcja łączenia się dwóch cząsteczek, rodników albo jonów z wytworzeniem podwojonego produktu - ↑dimeru. Reakcji tej mogą ulegać zwyczajne
 • Co oznacza Dieny Co to jest alkeny mające w cząsteczce dwa wiązania podwójne, które mogą być skumulowane (na przykład CH2=C=CH2, ↑ allen), sprzężone (((na przykład CH2
 • Co oznacza Diazepam Co to jest związek chem.; służący jako substancja czynna leków uspokajających i nasennych (Relanium i Valium). Długie przyjmowanie go może prowadzić
 • Co oznacza Dioksyny Co to jest kolokwialna nazwa ekipy eterów aromatycznych polichlorodibenzodioksyn (PCDD). Stwierdzono występowanie 75 izomerów PCDD, z których tylko 7
 • Co oznacza Digitoksyna Co to jest ↑ glikozyd zawierający jako aglikon pochodną ↑ steranu; bezb. kryształy, t.t. 286°C; trucizna; występuje w naparstnicy (z łaciny Digitalis
 • Co oznacza Dikumarol Co to jest ↑ antywitamina w relacji do ↑ witamin K; krystaliczne ciało stałe, t.t. 287°C, o słabym przyjemnym zapachu i nieco gorzkim smaku. Nierozp
 • Co oznacza Dy Co to jest znak ↑ dysprozu
 • Co oznacza Dyfrakcja Co to jest ugięcie fali elektromagnetycznej na krawędziach przesłony, powodująca, iż fala dociera także do obszaru, który powinien być zacieniony
 • Co oznacza Siarki Dwutlenek Co to jest kolokwialna nazwa ↑ tlenku siarki(IV
 • Co oznacza Węgla Dwutlenek Co to jest kolokwialna nazwa ↑ tlenku węgla(IV
 • Co oznacza Dwucukry Co to jest bisacharydy, disacharydy, cukry zbudowane z dwóch cząsteczek cukrów prostych. Najprostsze z nich mają wzory sumaryczne C12H22O11. Wskutek
 • Co oznacza Żywności Do Dodatki Co to jest substancje chem. dodawane do żywności; każda z substancji jest oznaczona symbolem literowo cyfrowym, na przykład E175 - znak złota, w
 • Co oznacza Alicja Dorabialska Co to jest 1897-1975) fizykochemiczka pol., współpracowniczka Marii Skłodowskiej-Curie, prof. politechniki we Lwowie i w Łodzi, prace w dziedzinie
 • Co oznacza Elektronowej Pary Donor Co to jest atom albo cząsteczka chem., posiada przynajmniej jedną wolną parę elektronową, oddawaną akceptorowi w trakcie tworzenia wiązania donorowo
 • Co oznacza Elektronowy Dublet Co to jest dwa elektrony o przeciwnie zorientowanych spinach znajdujące się na jednym orbitalu atomowym albo molekularnym
 • Co oznacza Drobina Co to jest ↑ cząsteczka albo ↑ atom
 • Co oznacza Wolfgang Johann Döbereiner Co to jest 1780-1849) chemik niem., prof. uniwersytetu w Jenie. Badał własności katalityczne platyny, mechanizmy fermentacji, reakcje utleniania
 • Co oznacza Dysocjacja Co to jest rozpad cząsteczki związku chem. albo jonu na fragmenty mniejsze: substancje proste, wolne atomy albo jony. D. jest procesem odwracalnym. W
 • Co oznacza Dynamit Co to jest materiał wybuchowy składający się z nitrogliceryny (triazotan(V) gliceryny; ↑ nitrogliceryna) i porowatego wypełniacza (ziemia okrzemkowa
 • Co oznacza Ozonowe Dziury Co to jest okresowe zmniejszanie grubości warstwy ozonowej (nawet do 50%) nad Antarktydą i Arktyką. Powodem tak drastycznych zmian jest obecność w
 • Co oznacza Elektrolityczna Dysocjacja Co to jest jonowa) - rozpad cząsteczki związków na jony (↑ kationy i ↑ aniony), zachodzący pod wpływem rozpuszczalnika polarnego (przeważnie wody). D
 • Co oznacza Jonowa Dysocjacja Co to jest ↑ dysocjacja elektrolityczna
 • Co oznacza Dyskrazyt Co to jest minerał, Ag3Sb, barwy srebrzystej, rzadki minerał srebra
 • Co oznacza Dysproporcjonowanie Co to jest jednoczesne ↑ utlenianie i ↑ zredukowanie tej samej substancji. W procesie tym część danej substancji utlenia inną jej część, sama ulegając
 • Co oznacza Dyfuzja Co to jest samorzutne rozprzestrzenianie się cząsteczek gazów, cieczy albo substancji stałych, wywołane ich ruchem molekularno kinetycznym. Ruch ten
 • Co oznacza DESTYLACJA POD ZMNIEJSZONYM CIŚNIENIEM Co to jest sposób destylacji substancji z użyciem aparatury, gdzie obniża się ciśnienie dzięki pompki wodnej albo pompy olejowej - obniżając tym samym
 • Co oznacza Duran Co to jest ↑ szkło borowo glinowe; typ ↑ szkła laboratoryjnego o dużej wytrzymałości mechanicznej i termicznej; skład zbliżony do Pyrexu (około 12
 • Co oznacza Paul Otto Diels Co to jest 1876-1954) chemik niem., prowadził badania z zakresu chemii org. i biochemii, opracował syntezę dienową (reakcja Dielsa-Aldera). W 1950 r
 • Co oznacza Wody Demineralizacja Co to jest bardzo precyzyjne usunięcie z wody wszelkich rozpuszczonych w niej związków nieorg., przeprowadzane zazwyczaj sposobem ↑ zamiany jonowej
 • Co oznacza Duraluminium Co to jest stop ↑ glinu z dodatkiem ↑ miedzi, ↑ magnezu i ↑ manganu i domieszkami ↑ krzemu i ↑ żelaza o dobrych właściwościach mechanicznych
 • Co oznacza Diastereoizomery Co to jest stereoizomery nie będące enancjomerami (nie są wzajemnymi odbiciami lustrzanymi; ↑ enancjomer). Definicja diastereoizomerów obejmuje pary

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami.

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii.

Definicja Diastereoizomery, Duraluminium, Demineralizacja Wody, Diels Otto Paul, Duran, Destylacja Pod Zmniejszonym Ciśnieniem, Dyfuzja, Dysproporcjonowanie, Dyskrazyt co to znaczy.

Tłumaczenie Diastereoizomery, Duraluminium, Demineralizacja Wody, Diels co to jest.