jełczenie jogurt hydroniowy co znaczy
Jełczenie, Jogurt, Jon Hydroniowy, Jon, Jon Wodoropodobny, Jargon, Jedwab Naturalny, Jonizacja

Słownik chemiczny z przykładami od J

 • Co oznacza Sztuczny Jedwab Co to jest włókno pozyskiwane z acetylocelulozy - tak zwany jedwab octanowy i włókno pozyskiwane z celulozy przez ksantogenian celulozy (wiskoza
 • Co oznacza Jodki Co to jest 1) związki nieorg., gdzie jod ma -I stopień utlenienia, sole kwasu jodowodorowego HI (na przykład jodek potasu KI); 2) związki org
 • Co oznacza Jodometria Co to jest jedna z metod redoksometrycznych (↑ badanie miareczkowa), bazuje na miareczkowaniu próbki ↑ roztworem mianowanym jodu albo tiosiarczanu
 • Co oznacza Oksoniowy Jon Co to jest H3O+ - kation wodoru, który w roztworze wodnym istnieje jedynie w formie uwodnionej (H+aq). Powstaje wskutek dysocjacji elektrolitycznej na
 • Co oznacza Jantar Co to jest ↑ bursztyn
 • Co oznacza Jod Co to jest znak I, (z łaciny Jodum), pierwiastek chem., niemetal, Z = 53, m.at. 126,90447u, ekipa ↑ fluorowców. Odkryty w 1812 r. poprzez B. Courtois
 • Co oznacza Jonity Co to jest substancje stałe, zdolne do zamiany osadzonych na nich jonów, na jony obecne w roztworze. Podzielone są na kationity - mające ekipy kwasowe
 • Co oznacza Irene Curie Joliot Co to jest 1897-1956) franc. fizyk i chemik, wspólnie z mężem (Joliot-Curie Frèdèric) odkryła sztuczną promieniotwórczość za co w 1935 r. dostała
 • Co oznacza Atomowe Jądro Co to jest centralna część atomu, składająca się z ↑ nukleonów oddziałujących na siebie silnie przyciągającymi siłami jądrowymi. Jest w nim skupiona
 • Co oznacza V Jodany Co to jest sole kwasu jodowego HIO3, występują w formie bezb. kryształów (na przykład jodan(V) sodu NaIO3). Przewarzająca część z nich, z wyjątkiem
 • Co oznacza Jodyna Co to jest roztwór jodu (7%; ↑ jod) i jodku potasu (3%) w 90% alkoholu etylowym, służy do dezynfekcji ran i skaleczeń. Ma charakterystyczne, ciemno
 • Co oznacza Jonosfera Co to jest warstwa atmosfery znajdująca się nad ↑ stratosferą; sięga do 1000 km nad powierzchnię Ziemi. Powietrze w jonosferze jest silnie rozrzedzone
 • Co oznacza Jodowodór Co to jest HI, t.w. -50°C; bezb. gaz o duszącym zapachu, łatwo rozp. w wodzie (425 objętości jodowodoru HI / 1 objętość wody, 10°C). Po rozpuszczeniu
 • Co oznacza Jodoform Co to jest trijodometan CHI3, t.t. 119°C; żółte kryształy rozkładające się pod wpływem światła. J. otrzymuje się między innymi z acetonu pod
 • Co oznacza Jaspis Co to jest skała osadowa, zbudowana z ↑ chalcedonu i ↑ kwarcu; kamień ozdobny, odmiany: czerwona, zielona, brunatna
 • Co oznacza Jonizacja Co to jest mechanizm oderwania od atomu albo cząsteczki jednego albo kilku elektronów z utworzeniem kationu. J. może być spowodowana oddziaływaniem
 • Co oznacza Naturalny Jedwab Co to jest naturalne włókno, pozyskiwane z oprzędu poczwarki jedwabnika, składające się gł. z fibroiny (białko) otoczonej serycyną (białko rozp. w
 • Co oznacza Jargon Co to jest minerał, kamień szlachetny, przezroczysta, bezb. odmiana ↑ cyrkonu
 • Co oznacza Wodoropodobny Jon Co to jest jon utworzony z atomu o liczbie atomowej Z poprzez usuwanie z niego Z-1 elektronów. Jony wodoropodobne to zaznaczony typ jonów w ↑ chemii
 • Co oznacza Jon Co to jest ↑ atom albo ekipa atomów obdarzona ładunkiem elektrycznym (elementarnym albo jego wielokrotnością). Jon naładowany dodatnio nazywa się ↑
 • Co oznacza Hydroniowy Jon Co to jest ↑ jon oksoniowy
 • Co oznacza Jogurt Co to jest napój otrzymany z ↑ mleka krowiego na drodze fermentacji dzięki bakterii Thermobacterium jogurt, Thermobacterium bulgaricum, Streptococcus
 • Co oznacza Jełczenie Co to jest negatywne przemiany chem. tłuszczów zachodzące pod wpływem światła, powietrza i podwyższonej temp., polegają na hydrolizie estrów z

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami.

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii.

Definicja Jełczenie, Jogurt, Jon Hydroniowy, Jon, Jon Wodoropodobny, Jargon, Jedwab Naturalny, Jonizacja, Jaspis, Jodoform, Jodowodór, Jonosfera, Jodyna, Jodany(V co to znaczy.

Tłumaczenie Jełczenie, Jogurt, Jon Hydroniowy, Jon, Jon Wodoropodobny co to jest.