nobel alfred bernhard co znaczy
Nobel Alfred Bernhard, Nanorurki, Nafta, Neutrino, Neon, Nitrowanie, Nobel, Narkotyki

Słownik chemiczny z przykładami od N

 • Co oznacza Nikotyna Co to jest ↑ alkaloid, pochodna pirydyny; bezb. ciecz brunatniejąca na powietrzu, rozp. w wodzie, alkoholu i eterze; t.t. -80°C, t.w. 247°C. Silna
 • Co oznacza Nb Co to jest znak ↑ niobu
 • Co oznacza Nitronatryt Co to jest ↑ azotan(V) sodu
 • Co oznacza Nikotynamid Co to jest ↑ wit. PP
 • Co oznacza Nitrofoska Co to jest ↑ nawozy mieszane
 • Co oznacza Niob Co to jest znak Nb, (z łaciny Niobium), pierwiastek chem., metal, Z = 41, m.at. 92,90638u, ekipa ↑ wanadowców. Odkryty (z tantalem) poprzez Ch
 • Co oznacza Neutralizacja Co to jest 1) ↑ reakcja zobojętniania; 2) usunięcie skażenia chemicznego spowodowanego poprzez rozlanie agresywnej albo szkodliwej dla środowiska
 • Co oznacza Narkomania Co to jest nałóg powstały w konsekwencji stałego przyjmowania ↑ narkotyków, którego formami może być uzależnienie psychiczne, fizyczne i tolerancja na
 • Co oznacza Nikielin Co to jest minerał, NiAs, barwy czerwonej, ruda niklu
 • Co oznacza Wodoru Nadtlenek Co to jest związek chem., H2O2, zawiera wiązanie -O-O-. Bezb., syropowata ciecz, miesza się z wodą, etanolem i eterem dietylowym, t.t. -0,9°C, t.w
 • Co oznacza Alkoholowe Napoje Co to jest napoje zawierające więcej niż 0,5% alkoholu etylowego, z wyjątkiem fermentowanych przetworów mlecznych (↑ mleko) i kwasu chlebowego. Należą
 • Co oznacza Niemetale Co to jest pierwiastki nie mające właściwości metalicznych, bez połysku, złe przewodniki ciepła i elektryczności, o małej gęstości. W stanie gazowym
 • Co oznacza Elektrodowego Procesu Nadnapięcie Co to jest różnica pomiędzy wartością napięcia niezbędnego do zapoczątkowania reakcji na elektrodzie (obliczoną na podstawie powinowactwa tej reakcji
 • Co oznacza Nikiel Co to jest znak Ni (z łaciny Niccolum), pierwiastek chem., metal, Z = 28, m.at. 58,69u, ekipa ↑ niklowców. Znany w starożytności w formie stopów z
 • Co oznacza Ni Co to jest znak ↑ niklu
 • Co oznacza Chemicznych Związków Nazewnictwo Co to jest zobacz Aneks
 • Co oznacza Niacyna Co to jest ↑ wit. PP
 • Co oznacza No Co to jest znak ↑ noblu
 • Co oznacza Chemiczna Nomenklatura Co to jest zobacz Aneks
 • Co oznacza Np Co to jest znak ↑ neptunu
 • Co oznacza Nitryle Co to jest cyjanki org. - związki chem., org. pochodne cyjanowodoru, R-CN; ciecze (R = niższe rodniki alkilowe) albo ciała stałe (R = wyższe rodniki
 • Co oznacza Azotowe Nawozy Co to jest ↑ nawozy sztuczne zawierające związki azotu, łatwo przyswajalne poprzez rośliny; w zależności od postaci występowania azotu podzielone są
 • Co oznacza Neodym Co to jest znak Nd, (z łaciny Neodymium), pierwiastek chem., metal, Z = 60, m.at. 144,24u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty (z prazeodymem) w 1885 r
 • Co oznacza Na Co to jest znak ↑ sodu
 • Co oznacza N Co to jest znak ↑ azotu
 • Co oznacza Ne Co to jest znak ↑ neonu
 • Co oznacza Neuroprzekaźnik Co to jest substancja przenosząca impulsy nerwowe; n. są ↑ acetylocholina, ↑ adrenalina, ↑ histamina, ↑ serotonina, ↑ tlenek azotu(II
 • Co oznacza NIEPCE DE SAINT- VICTOR ABEL Co to jest 1805-1870) chemik franc., pierwszy zaobserwował fotograficzne działanie soli uranowych (wodnego roztworu azotanu uranu na papier
 • Co oznacza Niklowce Co to jest ekipa 10 układu okresowego, blok d, do której należą następujące pierwiastki: ↑ nikiel, ↑ pallad, ↑ platyna, ↑ ununnil. Wszystkie
 • Co oznacza Nylon Co to jest handlowa nazwa włókien poliamidowych, pozyskiwanych z kwasu adypinowego i polimetylenoamin. N. należy do pierwszych włókien sztucznych
 • Co oznacza Magnezowe Nawozy Co to jest ↑ nawozy sztuczne zawierające związki magnezu, łatwo przyswajalne poprzez rośliny. Do głownych należą zmielone minerały magnezu: ↑ magnezyt
 • Co oznacza Fosforowe Nawozy Co to jest ↑ nawozy sztuczne zawierające związki fosforu, łatwo przyswajalne poprzez rośliny. Do głownych należą: superfosfat (Ca(H2PO4)2 albo Ca
 • Co oznacza Helu Nadciekłość Co to jest ↑ hel II
 • Co oznacza Potasu Nadmanganian Co to jest ↑ manganian(VII) potasu
 • Co oznacza Nadtlenek Co to jest ↑ związek chem. posiadający w swej budowie układ nadtlenkowy -O-O-. Może to być związek nieorganiczny, na przykład: H2O2 (↑ nadtlenek
 • Co oznacza Miarowe Naczynia Co to jest naczynia szklane wykorzystywane do odmierzania określonej objętości roztworu. Do odmierzania przybliżonych objętości cieczy służą ↑
 • Co oznacza Napalm Co to jest 1) mieszanina soli glinowych kwasów tłuszczowych (gł. kwasów oleinowego, laurynowego, palmitynowego i stearynowego; ↑ kwasy tłuszczowe) i
 • Co oznacza Nitrogliceryna Co to jest kolokwialna, nieprawidłowa nazwa estru triazotanu(V) ↑ gliceryny. Związek ten, otrzymywany wskutek estryfikacji gliceryny kwasem azotowym(V
 • Co oznacza Rozkładowe Napięcie Co to jest napięcie równe przynajmniej sile elektromotorycznej. SEM ogniwa galwanicznego, gdzie, w takich samych warunkach ciśnienia, temp. i stężenia
 • Co oznacza Naftole Co to jest alkohole aromatyczne, α-naftol (1-hydroksynaftalen) i β-naftol (2-hydroksynaftalen). Bezb. substancje krystaliczne o t.t. 280 (α) i 285 (β
 • Co oznacza Naftalina Co to jest substancja stosowana jako środek chroniący tkaniny przed molami, składająca się gł. z ↑ naftalenu
 • Co oznacza Naftalen Co to jest C10H8, węglowodór aromatyczny składający się z dwóch skondensowanych pierścieni benzenowych, wyodrębniany ze smoły węglowej. Tworzy białe
 • Co oznacza Marceli Nencki Co to jest 1847-1901) doktor, chemik, prof. uniwersytetu w Bernie, pracował w Petersburgu, przyczynił się (razem z L. Marchlewskim) do określenia
 • Co oznacza Mieszane Nawozy Co to jest ↑ nawozy sztuczne zawierające mieszaninę związków kilku pierwiastków. Do głownych należy nitrofoska (KNO3, NH4Cl, (NH4)2HPO4, zawartość
 • Co oznacza Jakub Natanson Co to jest 1832-1884) chemik pol., prof. Szkoły Głównej w Warszawie, dostał w 1855 r. jako pierwszy fuksynę
 • Co oznacza Nefryt Co to jest minerał, Ca4Mg10(OH)4(Si4O11)4, kamień półszlachetny, nieprzezroczysty, zielony (barwa pochodzi od domieszek żelaza
 • Co oznacza Hermann Walther Nernst Co to jest 1864-1941) niem. fizyk i chemik, prof. chemii fizycznej w Getyndze, a od 1905 r. w Berlinie. W 1920 r. Nagroda Nobla. Zajmował się
 • Co oznacza Potasowe Nawozy Co to jest ↑ nawozy sztuczne zawierające związki potasu, łatwo przyswajalne poprzez rośliny. Do głownych należą: chlorek i siarczan(VI) potasu
 • Co oznacza Sztuczne Nawozy Co to jest związki chem. dodawane do gleby w celu wyrównania ubytku niektórych pierwiastków, niezbędnych do prawidłowego rozwoju roślin (uprawnych). W
 • Co oznacza Nefelin Co to jest KNa3[AlSiO4]4, bezb., biały albo zielony minerał, służący jako surowiec w przemyśle ceramicznym
 • Co oznacza Neptun Co to jest znak Np, (z łaciny Neptunium), pierwiastek chem., metal, Z = 93, m.at. 237,048u, ekipa ↑ aktynowców. Odkryty w 1940 r. poprzez E.M
 • Co oznacza Nd Co to jest znak ↑ neodymu
 • Co oznacza Alexander John Newlands Co to jest 1837-1898) - chemik z angielskiego:, podjął jedną z pierwszych prób klasyfikacji pierwiastków chem. W 1865 r. sformułował tak zwany oktawy
 • Co oznacza Nieelektrolity Co to jest substancje, które nie przewodzą prądu elektrycznego ani w stanie stopionym, ani w roztworze, co jest wywołane w pierwszej kolejności tym
 • Co oznacza Neutron Co to jest ↑ cząstka elektrycznie obojętna, o masie 1,0087u. Neutrony wchodzą w skład wszystkich jąder atomowych (↑ jądro atomowe) z wyjątkiem jądra
 • Co oznacza Nikotynizm Co to jest nałóg spowodowany paleniem tytoniu. Przejawia się zmniejszeniem odporności, zmianami w układzie naczyniowym i sercu (sposobność zawału
 • Co oznacza William Nicholson Co to jest 1753-1815) chemik z angielskiego:, około 1800 r. wspólnie z Anthonym Carlislem przeprowadził elektrolizę rozcieńczonego ↑ kwasu siarkowego
 • Co oznacza Nukleotydy Co to jest związki chem.; estry fosforanowe(V) ↑ nukleozydów; zbudowane z tak zwany zasad azotowych (zasad purynowych i zasad pirymidynowych
 • Co oznacza Nukleofil Co to jest ↑ czynnik nukleofilowy
 • Co oznacza Nukleony Co to jest składniki jąder atomowych: ↑ protony i ↑ neutrony
 • Co oznacza Nuklid Co to jest izotop pierwiastka mający określoną liczba protonów i neutronów w jądrze; zestaw atomów o identycznych liczbach atomowych i masowych
 • Co oznacza Nitrozyl Co to jest 1) termin określający ↑ tlenek azotu(II), występujący w formie ↑ liganda w ↑ związkach kompleksowych. Zobacz także ekipy funkcyjne; 2
 • Co oznacza Nnkt Co to jest konieczne nienasycone kwasy tłuszczowe; mieszanina wyższych kwasów tłuszczowych (kwas linolowy, kwas linolenowy, kwas arachidonowy; ↑ kwasy
 • Co oznacza Nukleozydy Co to jest związki chem. należące do ekipy ↑ glikozydów; zbudowane z tak zwany zasad azotowych (zasad purynowych i zasad pirymidynowych) i cukru (↑
 • Co oznacza Nitroceluloza Co to jest wytwór estryfikacji celulozy kwasem azotowym(V) (↑ nitrowanie), zawierający do trzech grup -NO2 w każdej reszcie glukozowej. Związki te
 • Co oznacza Narkotyki Co to jest środki pochodzenia roślinnego albo otrzymane syntetycznie, zmniejszają wrażliwość ośrodkowego układu nerwowego na bodźce wewnętrzne i
 • Co oznacza Nobel Co to jest znak No, (z łaciny Nobelium), pierwiastek chem., metal, Z = 102, m.at. 259,1u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany sztucznie w 1957 r. poprzez P
 • Co oznacza Nitrowanie Co to jest reakcje różnych związków org. (węglowodorów nasyconych, aromatycznych, fenoli, aldehydów, ketonów i tak dalej) z kwasem azotowym(V
 • Co oznacza Neon Co to jest znak Ne, (z łaciny Neon), pierwiastek chem., niemetal, Z = 10, m.at. 20,1797u, ekipa ↑ helowców. Odkryty w 1898 r. poprzez W. Ramsaya i M
 • Co oznacza Neutrino Co to jest ↑ cząstka elementarna należąca do lekkich (leptonów), o zerowym ładunku elektrycznym, spinie połówkowym i niesłychanie wielkiej
 • Co oznacza Nafta Co to jest mieszanina węglowodorów zawierających 9÷16 atomów węgla w cząsteczkach; bezb. albo żółtawa ciecz o charakterystycznym zapachu, t.w
 • Co oznacza Nanorurki Co to jest dokładniej n. węglowe albo nanotuby węglowe, struktury spokrewnione z ↑fullerenami, z którymi tworzą jedną z odmian alotropowych
 • Co oznacza Bernhard Alfred Nobel Co to jest 1833-1896)chemik szwedzki i przemysłowiec, zajmował się wielu zagadnieniami z zakresu elektrochemii, optyki, biologii, w 1867 r. wynalazł

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami.

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii.

Definicja Nobel Alfred Bernhard, Nanorurki, Nafta, Neutrino, Neon, Nitrowanie, Nobel, Narkotyki, Nitroceluloza, Nukleozydy, Nnkt, Nitrozyl, Nuklid, Nukleony, Nukleofil co to znaczy.

Tłumaczenie Nobel Alfred Bernhard, Nanorurki, Nafta, Neutrino, Neon co to jest.