temperatura curie torf co to znaczy
Temperatura Curie, Torf, Topniki, Tlenki, Termoelement, Transkrypcja, Tworzywa Termoutwardzalne.

Słownik chemiczny: przykłady na T

 • Co to znaczy Tal Definicja znak Tl, (z łaciny Thallium), pierwiastek chem., metal, Z = 81, m.at. 204,3833u, ekipa ↑ borowców. Odkryty w 1861 r. poprzez W. Crookesa i
 • Co to znaczy Taniny Definicja estry kwasu galusowego i innych kwasów fenolokarboksylowych z alkoholami polihydroksylowymi albo cukrami. T. są rozp. w wodzie, etanolu
 • Co to znaczy Tantal Definicja znak Ta, (z łaciny Tantalum), pierwiastek chem., metal, Z = 73, m.at. 180,9479u, ekipa ↑ wanadowców. Odkryty (z niobem) poprzez Ch
 • Co to znaczy Tautomeria Definicja zdarzenie występowania danego związku w formie dwóch form izomerycznych będących ze sobą w stanie równowagi. Przemieszczeniu w cząsteczce
 • Co to znaczy Tellur Definicja znak Te, (z łaciny Tellurium), pierwiastek chem., półmetal, Z = 52, m.at. 127,60u, ekipa ↑ tlenowców. Odkryty w 1782 r. poprzez F.J
 • Co to znaczy Absolutna Temperatura Definicja temp. mierzona od tak zwany zera bezwzględnego (zera w skali Kelvina, a więc -273,16°C), podawana w kelwinach (K). Gdyż °C jest równy
 • Co to znaczy Teoria Definicja zespół tez i twierdzeń, opisujący określone zdarzenie albo klasę zjawisk, a sformułowany opierając się na przeprowadzonych doświadczeń (↑
 • Co to znaczy Strukturalna Teoria Definicja teoria opisująca budowę związków org., o następujących założeniach: 1) każdy związek chem. charakteryzuje się specyficzną budową, o której
 • Co to znaczy Termity Definicja mieszaniny sproszkowanych tlenków nie wszystkich metali i granulowanego glinu. Termity stosuje się do spawania aluminotermicznego metali (↑
 • Co to znaczy Termochemia Definicja dział chemii badający i opisujący konsekwencje energetyczne reakcji chem. Ogólna zasada termochemii ma następującą postać: w trakcie
 • Co to znaczy Termometr Definicja urządzenie wykorzystywane do pomiaru temp.. Rozróżniamy między innymi: termometry gazowe, cieczowe i mechaniczne, wykorzystujące zdarzenie
 • Co to znaczy Terpeny Definicja węglowodory (C5H8)n o budowie łańcuchowej, cyklicznej i ich pochodne (alkohole, aldehydy, ketony), będące składnikami olejków roślinnych i
 • Co to znaczy Tetraedr Definicja czworościan foremny, jeden z częściej spotykanych kształtów cząsteczek; występuje przy ↑liczbie koordynacji 4 (wszystkie wierzchołki
 • Co to znaczy Tetraetyloołów Definicja Pb(C2H5)4, trująca, oleista ciecz dodawana do benzyny (etyliny) jako ↑ antydetonator, w celu poprawienia jej ↑ liczby oktanowej. W trakcie
 • Co to znaczy Tetrahydrofuran Definicja THF, istotny polarny ↑rozpuszczalnik organiczny; bezbarwna ciecz o charakterystycznym ostrym zapachu, bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie
 • Co to znaczy Thc Definicja tetrahydrokannabinol, gł. substancja aktywna w okolicy kannabinolu, kannabidiolu i kwasu kannabidiolowego narkotyków, takich jak: ↑ haszysz
 • Co to znaczy THOMSON SIR JOSEPH JOHN Definicja 1856-1940) fizyk bryt., prof. uniwersytetu w Cambridge. Laureat Nagrody Nobla w 1906 r. za odkrycie elektronu (1897). Wyznaczył relacja
 • Co to znaczy Tiofen Definicja odmiennie tiol, tiofuran, heterocykliczny związek aromatyczny o wzorze bezb. ciecz o charakterystycznym zapachu, t.w. 84°C, nierozp. w
 • Co to znaczy Tiol Definicja 1) Systematyczna nazwa ↑ tiofenu. 2) Dawniej merkaptan, związek org. należący do szeregu RSH (gdzie R = rodnik alifatyczny albo aromatyczny
 • Co to znaczy Tiosiarczany Definicja ekipa związków chem., sole ↑ kwasu tiosiarkowgo. T. otrzymuje się w rezultacie ogrzewania roztworu siarczanów(IV) i siarki. Mają
 • Co to znaczy Tl Definicja znak ↑ talu
 • Co to znaczy V Fosforu Tlenek Definicja dekatlenek tetrafosforu P4O10, niekiedy również określany prostszym wzorem P2O5, biały proszek, o silnie higroskopijnych własnościach
 • Co to znaczy Iv Krzemu Tlenek Definicja krzemionka - SiO2, związek chem.; bezb. substancja stała (t.t. 1723 °C, t.w. 2950 °C), nierozp. w wodzie, występuje w kilku odmianach
 • Co to znaczy Ii Rtęci Tlenek Definicja HgO, związek chem. o barwie czerwonej albo żółtej (zależnie od struktury), rozkłada się w temp. ~400 °C z wydzieleniem tlenu, co
 • Co to znaczy Iv Siarki Tlenek Definicja ditlenek siarki SO2, bezb. gaz, cięższy od powietrza, o ostrym, duszącym zapachu. Rozp. w wodzie i tworzy kwas siarkowy(IV) H2SO3. Ciekły
 • Co to znaczy Vi Siarki Tlenek Definicja tritlenek siarki SO3, związek o sporych skłonnościach do polimeryzacji, wskutek czego występuje w kilku odmianach: gazowy monomer
 • Co to znaczy Ii Węgla Tlenek Definicja CO, związek chem., bezb. i bezwonny gaz (t.t. -204 °C, t.w. -191,5 °C) trudno rozp. w wodzie, w normalnych uwarunkowaniach bez
 • Co to znaczy Tritlen Definicja ↑ ozon
 • Co to znaczy Azotu Tlenki Definicja związki azotu z tlenem, spośród których największe znaczenie mają: 1) Podtlenek azotu N2O, zawierający oficjalnie azot na I stopniu
 • Co to znaczy Kwasowe Tlenki Definicja przeważnie tlenki niemetali, lecz również tlenki metali na wyższych stopniach utlenienia, na przykład Mn2O7. Reagują z wodą tworząc kwasy
 • Co to znaczy Zasadowe Tlenki Definicja tlenki metali; jednak prawie każdy tlenek metalu jest zasadowy, na przykład Mn2O7. Tlenki metali o małej elektroujemności (metale 1 i 2
 • Co to znaczy Tłuszcze Definicja estry alkoholi wielowodorotlenowych i wyższych ↑ kwasów karboksylowych, zwanych regularnie kwasami tłuszczowymi. T. powszechnie występujące
 • Co to znaczy Tombak Definicja stop metali, odmiana ↑ mosiądzu o dużej zawartości cynku i charakterystycznym złotym zabarwieniu, użytkowana do produkcji imitacji
 • Co to znaczy Tor Definicja znak Th, (z łaciny Thorium), pierwiastek chem., metal, Z = 90, m.at. 232,038u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany w 1828 r. poprzez J.J
 • Co to znaczy Transaktynowce Definicja pierwiastki o liczbie atomowej 104 albo wyższej, następujące w układzie okresowym po lorensie i wypełniające 7 moment układu Mendelejewa
 • Co to znaczy Cynowy Trąd Definicja ospa cynowa, zaraza cynowa. Mechanizm przejścia cyny β w cynę α zachodzący w temp. niższych niż 13,3°C i katalizowany poprzez kryształy
 • Co to znaczy Treonina Definicja kwas 2-amino-3-hydroksybutanowy, jeden z ↑ aminokwasów egzogennych. Dobrze rozp. w wodzie, ma dwa asymetryczne atomy węgla. U roślin i
 • Co to znaczy Trójnóg Definicja metalowe urządzenie laboratoryjne w kształcie pierścienia zaopatrzonego w trzy umocowane prostopadle do jego powierzchni nogi
 • Co to znaczy Tryptofan Definicja kwas 2-amino-3-(3-indolilo)propanowy, jeden z ↑ aminokwasów egzogennych. Tworzy białe płatki rozp. w wodzie, gorącym etanolu i silnych
 • Co to znaczy Tryt Definicja znak 3H albo T, (z łaciny Tritium), promieniotwórczy izotop wodoru zawierający w jądrze jeden proton i dwa neutrony, m.at. 3,016049u (τ1/2
 • Co to znaczy Turmalin Definicja minerał, boroglinokrzemian magnezu, sodu, wapnia, żelaza; bezb., brunatny albo czarny; odmiany przezroczyste użytkowane są w jubilerstwie
 • Co to znaczy Wody Twardość Definicja cecha wody wynikająca z obecności soli wapnia i magnezu (niekiedy również Fe, Ba, Mn), łącznie twardość ogólna. Rozróżnia się twardość
 • Co to znaczy Tymina Definicja 2,4-dihydroksy-5-metylopirymidyna, jedna z zasad pirymidynowych wchodzących w skład nukleozydów, a w formie nukleozydowej - ↑ kwasów
 • Co to znaczy Tyrozyna Definicja kwas 2-amino-3-(p-hydroksyfenylo)propanowy, jeden z ↑ aminokwasów egzogennych. Tworzy białe płatki, trudno rozp. w wodzie i etanolu, rozp
 • Co to znaczy Tabun Definicja związek chem. z gatunku estrów kwasów fosforoorg., użytkowany jako ↑ bojowy środek trujący o działaniu paralityczno-drgawkowym; bezb. ciecz
 • Co to znaczy Te Definicja znak ↑ telluru
 • Co to znaczy Tantalit Definicja minerał, (Fe,Mn)Ta2O6, barwy czarnobrunatnej, ruda tantalu
 • Co to znaczy Tc Definicja znak ↑ technetu
 • Co to znaczy Vsepr Teoria Definicja od angielskiego Valence Shell Electron Pair Repulsion - odpychanie par elektronowych powłoki walencyjnej), sposób przewidywania budowy
 • Co to znaczy Trotyl Definicja ↑2,4,6-trinitrotoluen
 • Co to znaczy Ta Definicja znak ↑ tantalu
 • Co to znaczy Talk Definicja minerał, Mg3[(OH)2|Si4O10], barwy białej, żółtej albo zielonkawej. Tłustawy i miękki (1 w ↑ skali Mohsa), działa antystatycznie. Używany do
 • Co to znaczy Termopara Definicja ↑ termoelement
 • Co to znaczy Trawienie Definicja 1) Usunięcie powierzchniowej warstwy metalu albo szkła poprzez wykorzystanie wodnych roztworów kwasów (w razie szkła - ↑ kwasu
 • Co to znaczy Pierwiastków Triady Definicja jedna z prób systematyzacji pierwiastków chem. podana poprzez chemika niem. W. Doebereinera (1780-1849). Opierała się na tym, iż na
 • Co to znaczy TEORIA KWASÓW I ZASAD BRONSTEDA Definicja teoria protonowa) - kwasem jest substancja, która ma umiejętność odszczepiania protonu (protonodawca), a zasada ma umiejętność
 • Co to znaczy Twardość Definicja podatność substancji na odkształcenia trwałe spowodowane przyłożonym obciążeniem. Twardość minerałów podaje się w ↑ skali Mohsa. Do pomiaru
 • Co to znaczy Jacques Louis Thénard Definicja 1777-1857) chemik franc., odkrył: wpływ światła na reakcję ↑ chloru z ↑ wodorem, ↑ nadtlenek wodoru, dostał niebieski pigment, tak zwany
 • Co to znaczy Terb Definicja znak Tb, (z łaciny Terbium), pierwiastek chem., metal, Z = 65, m.at. 158,92534u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1843 r. poprzez K.G
 • Co to znaczy Tul Definicja znak Tm, (z łaciny Thulium), pierwiastek chem., metal, Z = 69, m.at. 169,934u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1879 r. (wraz z holmem
 • Co to znaczy Tioacetamid Definicja ↑ AKT
 • Co to znaczy Chemiczna Termodynamika Definicja dział termodynamiki, zajmujący się gł. efektami energetycznymi (na przykład cieplnymi) reakcji chem. (↑ termochemia) i stanami równowagi
 • Co to znaczy Tm Definicja znak ↑ tulu
 • Co to znaczy Metali Triady Definicja ↑ ekipy układu okresowego
 • Co to znaczy Titrant Definicja w ↑ analizie miareczkowej, a więc metodzie oznaczania stężenia substancji w roztworze, odczynnik o znanym stężeniu (↑ roztwór mianowany
 • Co to znaczy TEORIA KWASÓW I ZASAD ARRHENIUSA Definicja kwas jest substancją, która w roztworze wodnym dysocjuje odszczepiając jon wodorowy H+, a zasada odszczepia jon OH-: HA ⇆ H+ + A-, BOH ⇆ B
 • Co to znaczy Termoplastyczne Tworzywa Definicja tworzywa sztuczne, które po ogrzaniu do odpowiedniej temp. stają się plastyczne, dzięki czemu mogą przy wykorzystaniu ciśnienia i prasy
 • Co to znaczy Teina Definicja ↑ kofeina
 • Co to znaczy Ptfe Politetrafluoroetylen Teflon Definicja tworzywo sztuczne, ↑ polimer, [-CF2-CF2-]n; ↑ tworzywo termoplastyczne; występuje w formie białego, woskowatego proszku. T. jest nierozp. w
 • Co to znaczy Bezwzględna Temperatura Definicja ↑ temp. absolutna
 • Co to znaczy Transmutacja Definicja przemiana jednego pierwiastka w inny. Wg alchemików mechanizm ten (w szczególności jako przemiana niedrogich metali, na przykład ołowiu w
 • Co to znaczy Topnienia Temperatura Definicja temp., gdzie zachodzi przejście fazowe ze stanu krystalicznego do stanu bezpostaciowego (zazwyczaj ciekłego). Mówiąc precyzyjnie, to jest
 • Co to znaczy THOMSON SIR GEORGE PAGET Definicja 1892-1975) syn Sir J.J. Thomsona, fizyk bryt. Prof. uniwersytetów w Aberdeen (1922-1930), Londynie (1930-1952) i Cambridge (1952-1962
 • Co to znaczy Katalizatora Trucizna Definicja substancja, która tworzy z katalizatorem trwałe albo dość trwałe połączenia, niwelując w ten sposób jego własności katalityczne albo
 • Co to znaczy Sztuczne Tworzywa Definicja org. tworzywa wielkocząsteczkowe, fundamentalne składniki to polimery, a bonusy to ↑ wypełniacze, ↑ barwniki, ↑ stabilizatory, włókna
 • Co to znaczy Tenoryt Definicja minerał, CuO, barwy szaroczarnej; ruda miedzi
 • Co to znaczy Teobromina Definicja ↑ kofeina
 • Co to znaczy Teofilina Definicja ↑ kofeina
 • Co to znaczy Witalistyczna Teoria Definicja ↑ witalizm
 • Co to znaczy Termoliza Definicja ↑ dysocjacja termiczna
 • Co to znaczy Termoogniwo Definicja ↑ termoelement
 • Co to znaczy Trona Definicja minerał, Na3H(CO3)2·2H2O, bezb. i przezroczysty
 • Co to znaczy Syntetyczne Tworzywa Definicja ↑ tworzywa sztuczne
 • Co to znaczy Tytan Definicja znak Ti, (z łaciny Titanium), pierwiastek chem., metal, Z = 22, m.at. 47,88u, ekipa ↑ tytanowców. Odkryty poprzez W. Gregora w 1789 r
 • Co to znaczy Tygiel Definicja naczynie ceramiczne albo wykonane z kwarcu lub platyny, wykorzystywane do prażenia substancji w wysokiej temp
 • Co to znaczy Tb Definicja znak ↑ terbu
 • Co to znaczy Tempery Definicja ↑ farby
 • Co to znaczy Toksyferyna Definicja ↑ kurara
 • Co to znaczy Toryt Definicja minerał, ThSiO4; ruda toru
 • Co to znaczy Transuranowce Definicja ↑ aktynowce
 • Co to znaczy Tubokuraryna Definicja ↑ kurara
 • Co to znaczy Zapłonu Temperatura Definicja wyznacznik fizykochem. charakteryzujący między innymi smary i paliwa ciekłe; temp., gdzie palna ciecz wydziela taką liczba lotnych par, iż
 • Co to znaczy Topaz Definicja minerał, Al2[SiO4](F,OH)2; kamień szlachetny; przezroczysty, bezb. albo żółtawy
 • Co to znaczy Topnienie Definicja przejście etapy stałej substancji w ciecz, w rezultacie doprowadzenia dostatecznej ilości energii na sposób ciepła. Energia potrzebna do
 • Co to znaczy Temperatura Definicja miara średniej energii kinetycznej cząsteczek, na którą złożona jest ich ruch rozwojowy, obrotowy i drgający
 • Co to znaczy Taed Definicja tetraacetyloetylenodiamina, związek chem. o wzorze wybielacza skutecznego już w temp. 40÷50 °C (kwas nadoctowy powstaje w reakcji TAED z
 • Co to znaczy Taksol Definicja związek chem., wykazuje mocne działanie przeciwnowotworowe. Występuje w korze cisa amerykańskiego
 • Co to znaczy Krytyczna Temperatura Definicja ↑ diagram fazowy
 • Co to znaczy Krzepnięcia Temperatura Definicja temp. przejścia etapy ciekłej substancji w fazę stałą. Temp. ta jest równa t.t. substancji w stanie stałym
 • Co to znaczy Pokojowa Temperatura Definicja definicja względne; zakres temp. od 0°C do 25°C
 • Co to znaczy Termodynamika Definicja dział fizyki obejmujący badanie zjawisk cieplnych, zachodzących w układach makroskopowych, dzielący się na t. fenomenologiczną (ujmującą
 • Co to znaczy Tetrachlorometan Definicja CCl4, t.t. -22,9°C, t.w. 76,7°C, gęstość 1,598g·cm-3; bezb., niepalna ciecz, nierozp. w wodzie, rozp. w rozpuszczalnikach org. T. otrzymuje
 • Co to znaczy Technet Definicja znak Tc, (z łaciny Technetium), pierwiastek chem., metal, Z = 43, m.at. 96,9064u, ekipa ↑ manganowców. W 1871 r. D.I. Mendelejew
 • Co to znaczy Sublimacji Temperatura Definicja temp., gdzie zachodzi przejście fazowe ze stanu stałego bezpośrednio do stanu gazowego. Zdarzenie tj. możliwe dlatego, iż na diagramie
 • Co to znaczy Wrzenia Temperatura Definicja temp. cieczy, gdzie prężność jej pary zrówna się z ciśnieniem zewnętrznym. Gdy ciecz osiąga t.w., zaczyna się wrzenie, a więc parowanie
 • Co to znaczy Atomistyczna Teoria Definicja teoria opisująca strukturę materii. Jej podstawy zostały sformułowane poprzez Demokryta w V wieku przed naszą erą, jednak pełny kształt
 • Co to znaczy Bronsteda Teoria Definicja ↑ teoria kwasów i zasad Brønsteda
 • Co to znaczy Daltona Teoria Definicja ↑ teoria atomistyczna
 • Co to znaczy Plancka Kwantowa Teoria Definicja przyjmuje nieciągłość zmiany energii w trakcie absorpcji i emisji promieniowania ΔE wiążąc ją z częstotliwością tego promieniowania dzięki
 • Co to znaczy Kwarków Teoria Definicja teoria zakładająca istnienie podstawowych cząstek elementarnych, zwanych ↑ kwarkami, jako tworzących nukleony; kwarki mają ładunki
 • Co to znaczy TEORIA KWASÓW I ZASAD LEWISA Definicja kwasem jest każda substancja zdolna do przyłączenia pary elektronowej z utworzeniem wiązania koordynacyjnego na przykład H+, AlCl3, Cu2
 • Co to znaczy Testosteron Definicja związek chem.; ↑ androgen; białe kryształki, nierozp. w wodzie, rozp. w alkoholu etylowym i eterze dietylowym, t.t. 155°C. Użytkowany jako
 • Co to znaczy Niemetalu Tlenek Definicja dwuskładnikowy związek niemetalu z tlenem
 • Co to znaczy Termy Definicja ↑ wody mineralne
 • Co to znaczy Terpentyna Definicja bezb. albo żółtawa ciecz (t.w. 155÷170°C), pozyskiwana w rezultacie ↑ destylacji z parą wodną żywicy drzew iglastych albo ich
 • Co to znaczy Węgla Atom Tetraedryczny Definicja atom węgla w stanie ↑ hybrydyzacji sp3, tworzący wiązania chem. skierowane do wierzchołków czworościanu (tetraedru), w środku którego się
 • Co to znaczy Th Definicja znak ↑ toru
 • Co to znaczy Thf Definicja ↑tetrahydrofuran
 • Co to znaczy William Thomson Definicja 1824-1907) fizyk szkocki, znany potem jako lord Kelvin. Prowadził badania z zakresu ↑ termodynamiki, wprowadził bezwzględną skalę temp. (↑
 • Co to znaczy Ti Definicja znak ↑ tytanu
 • Co to znaczy Tiamina Definicja ↑ wit. B1
 • Co to znaczy Tioacetamid Definicja ↑ Akt
 • Co to znaczy Tlen Definicja znak O, (z łaciny Oxygenium), pierwiastek chem., niemetal, Z = 8, m.at. 15,9994u, ekipa ↑ tlenowców. Odkryty w 1598 r. poprzez M. Sędziwoja
 • Co to znaczy Metalu Tlenek Definicja dwuskładnikowy związek metalu z tlenem
 • Co to znaczy Iv Węgla Tlenek Definicja ditlenek węgla CO2, bezb. gaz, bez zapachu i smaku, niepalny, około półtora raza cięższy od powietrza. Występuje w źródłach naturalnych
 • Co to znaczy Tnt Definicja ↑2,4,6-trinitrotoluen
 • Co to znaczy Tran Definicja ciekły tłuszcz zwierzęcy (niezwykły, gdyż tłuszcze zwierzęce są substancjami stałymi), otrzymywany z ryb i wielorybów, zawierający poza
 • Co to znaczy Tryskawka Definicja urządzenie laboratoryjne składające się z butelki z miękkiego tworzywa sztucznego, zaopatrzonej w gumowy korek z zagiętą rurką szklaną
 • Co to znaczy Amfoteryczne Tlenki Definicja związki, które reagują zarówno z kwasami, jak i zasadami dając sole, na przykład ZnO + 2H+ Zn2+ + H2O, ZnO + 2OH- ZnO22- + H2O. W reakcji z
 • Co to znaczy Obojętne Tlenki Definicja tlenki nie reagujące ani z kwasami, ani z zasadami, na przykład CO, N2O. Mogą rozpuszczać się w wodzie, lecz z nią nie reagują
 • Co to znaczy Tlenowce Definicja ekipa 16 układu okresowego, blok p, do której należą następujące pierwiastki: ↑ tlen, ↑ siarka, ↑ selen, ↑ tellur, ↑ polon, ↑ ununheks
 • Co to znaczy Tokoferole Definicja ↑ wit. E
 • Co to znaczy Toluen Definicja metylobenzen C6H5CH3. Palna ciecz, nierozp. w wodzie, wyodrębniana z ↑ ropy naftowej. T. jest stosowany jako rozpuszczalnik, służy także do
 • Co to znaczy Tomasyna Definicja żużel otrzymywany w trakcie produkcji stali sposobem Thomasa (↑ świeżenie), użytkowany jako fosforowy nawóz (↑ nawozy fosforowe) sztuczny
 • Co to znaczy Transestryfikacja Definicja alkoholiza - odwracalna reakcja przemiany danego ↑ estru w inny, zachodząca pod wpływem ↑ alkoholu, a katalizowana poprzez obecne w
 • Co to znaczy Trioksometylen Definicja związek chem. o budowie cyklicznej; wytwór trimeryzacji metanalu powstający w formie białego osadu w ↑ formalinie. By zapobiec procesowi
 • Co to znaczy Troposfera Definicja warstwa atmosfery najbliższa Ziemi; sięga od 8 km nad biegunami do 17 km nad równikiem, główna dla życia i mechanizmów geochem
 • Co to znaczy Hans Tropsch Definicja 1889-1935) chemik niem., opracował z F. Fischerem metodę produkcji benzyny syntetycznej
 • Co to znaczy Siarki Trójtlenek Definicja niepoprawna nazwa ↑ tlenku siarki(VI
 • Co to znaczy Trucizna Definicja substancja, która nawet w małej dawce działa szkodliwie na organizm żywy powodując jego uszkodzenie albo zgon (na przykład KCN, BaCl2, (CH3
 • Co to znaczy Barwnika Trwałość Definicja odporność barwnika na działanie światła, temp., tlenu z powietrza, środków piorących
 • Co to znaczy Trydymit Definicja odmiana ↑ tlenku krzemu(IV
 • Co to znaczy Turkus Definicja minerał, CuAl6(PO4)4(OH)8·4H2O, kamień szlachetny; nieprzezroczysty, barwy niebieskiej albo niebieskozielonej
 • Co to znaczy John Tyndall Definicja 1820-1893) fizyk bryt. pochodzenia irlandzkiego. W latach 1853-1887 prof. Royal Institution w Londynie. Współpracownik M. Faradaya w
 • Co to znaczy Tytanowce Definicja ekipa 4 układu okresowego, blok d, do której należą następujące pierwiastki: ↑ tytan, ↑ cyrkon, ↑ hafn, ↑ rutherford. Wszystkie pierwiastki
 • Co to znaczy Termoutwardzalne Tworzywa Definicja tworzywa sztuczne z gatunku ↑ duroplastów, które są plastyczne tylko w startowym etapie wytwarzania, a ich dalsze ogrzewanie prowadzi do
 • Co to znaczy Transkrypcja Definicja mechanizm tłumaczenia informacji zakodowanych w ↑DNA na ↑RNA, który natomiast będzie stanowić instrukcje sterujące syntezą ↑białek w
 • Co to znaczy Termoelement Definicja termoogniwo, termopara; układ dwóch przewodników z różnych metali połączonych w dwóch punktach (złączach). Jeżeli złącza termoelementu są
 • Co to znaczy Tlenki Definicja dwuskładnikowe związki pierwiastków metalicznych i niemetalicznych z tlenem. Ich skład (podany wzorem) zależy tylko od stopnia utlenienia
 • Co to znaczy Topniki Definicja 1) W metalurgii - materiały dodawane do wsadu w procesie otrzymywania i oczyszczania metali, które mają związać zanieczyszczenia i
 • Co to znaczy Torf Definicja ↑ węgiel kopalny zawierający do 60% węgla pierwiastkowego, ma najniższy stopień uwęglenia spośród węgli kopalnych. Występuje na dnie bagien
 • Co to znaczy Curie Temperatura Definicja temp., gdzie ↑ ferromagnetyk albo ↑ ferrimagnetyk traci własne właściwości magnetyczne (na przykład namagnesowanie) i przekształca się w ↑

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja Temperatura Curie, Torf, Topniki, Tlenki, Termoelement, Transkrypcja, Tworzywa Termoutwardzalne, Tytanowce, Tyndall John, Turkus, Trydymit, Trwałość Barwnika co to znaczy.

Tłumaczenie Temperatura Curie, Torf, Topniki, Tlenki, Termoelement co to jest.