uran utlenianie anodowe co znaczy
Uran, Utlenianie Anodowe, Utrwalacze, Uzdatnianie Wody, Ununtri, Unit, Uut, Układ Homogeniczny

Słownik chemiczny z przykładami od U

 • Co oznacza Ununpent Co to jest znak Uup, (z łaciny Ununpentium), pierwiastek chem., Z=115, m.at. [288]u, ekipa azotowców (↑azotowce). Otrzymany sztucznie 1 lutego 2004 r
 • Co oznacza Utleniacz Co to jest odmiennie dezelektronator; substancja chem. odbierająca elektrony atomowi albo cząsteczce w procesie utleniania. Wskutek przejęcia
 • Co oznacza Ununheks Co to jest pierwiastek 116) - znak Uuh, (z łaciny Ununhexium), pierwiastek chem., metal, Z = 116, m.at. 289u, ekipa ↑ tlenowców. Otrzymany sztucznie
 • Co oznacza Ununkwad Co to jest pierwiastek 114) - znak Uuq, (z łaciny Ununquadium), pierwiastek chem., metal, Z = 114, m.at. 289u, ekipa ↑ węglowców. Otrzymany sztucznie
 • Co oznacza Utlenianie Co to jest odmiennie dezelektronacja (por. zredukowanie). Mechanizm opierający na odbieraniu elektronów atomowi albo cząsteczce poprzez substancję
 • Co oznacza Nadfiolet Ultrafiolet Co to jest w skrócie UV (od angielskiego ultraviolet), niewidzialna część promieniowania elektromagnetycznego o mniejszych długościach fali (a więc
 • Co oznacza Ununbi Co to jest pierwiastek 112) - znak Uub, (z łaciny Ununbium), pierwiastek chem., metal, Z = 112, m.at. 277u, ekipa ↑ cynkowców. Otrzymany sztucznie w
 • Co oznacza Koloidowy Układ Co to jest ↑ koloid
 • Co oznacza Si Układ Co to jest ↑ SI
 • Co oznacza Uuh Co to jest ↑ununheks (pierwiastek 116
 • Co oznacza Uub Co to jest ↑ununbi (pierwiastek 112
 • Co oznacza Ununnil Co to jest ↑darmsztadt (pierwiastek 110
 • Co oznacza Zamknięty Układ Co to jest układ, który może z otoczeniem zmieniać energię, lecz nie może zmieniać masy
 • Co oznacza Uup Co to jest ↑ununpent (pierwiastek 115
 • Co oznacza Uuo Co to jest ↑ununokt (pierwiastek 118
 • Co oznacza Uczulacz Co to jest ↑ sensybilizator
 • Co oznacza U Co to jest znak ↑ uranu
 • Co oznacza Wieloskładnikowy Układ Co to jest układ zawierający przynajmniej dwie substancje chem. (proste albo złożone lub jedne i drugie
 • Co oznacza Uun Co to jest ↑darmsztadt (pierwiastek 110
 • Co oznacza Uraninit Co to jest blenda uranowa, blenda smolista, smółka uranowa - minerał, U3O8, gł. ruda uranu zawierająca domieszki toru, helu, lantanowców. Służący do
 • Co oznacza Ufo Co to jest ↑ ekstaza
 • Co oznacza Chemiczny Związek Uwodniony Co to jest ↑ hydraty
 • Co oznacza Uuu Co to jest ↑rentgen (pierwiastek 111
 • Co oznacza Układ Co to jest ogół substancji biorących udział w badanym procesie chemicznym, niekiedy wspólnie z przyrządami do prowadzenia tego procesu
 • Co oznacza Cgs Układ Co to jest w większości zarzucony aktualnie mechanizm jednostek fizycznych, oparty na centymetrze, gramie i sekundzie (stąd skrótowa nazwa); jednak
 • Co oznacza Jednoskładnikowy Układ Co to jest układ utworzony poprzez substancję czystą - prostą albo złożoną (pierwiastek albo związek chem
 • Co oznacza Nieizolowany Układ Co to jest ↑ układ, zamieniający z otoczeniem masę albo/i energię (por. układ otwarty, układ zamknięty, układ izolowany
 • Co oznacza Heterogeniczny Układ Co to jest mieszanina niejednorodna fizycznie, nierównomiernie i niejednolicie rozproszona, na przykład piasek w wodzie, opiłki żelaza w pyle cynkowym
 • Co oznacza Ununun Co to jest ↑rentgen (pierwiastek 111
 • Co oznacza Uracyl Co to jest 2,4-dihydroksypirymidyna, jedna z zasad pirymidynowych wchodzących w skład ↑ kwasów nukleinowych, a konkretnie części nukleozydowych
 • Co oznacza Dyspersyjny Układ Co to jest mieszanina, gdzie cząstki jednej substancji zostały rozproszone w drugiej substancji. Przykładami układów dyspersyjnych są: mleko (cząstki
 • Co oznacza Ubikwityna Co to jest małocząsteczkowe ↑białko sterujące ekspresją genów i występujące powszechnie w komórkach eukariontów (a więc jądrowców, organizmów
 • Co oznacza Pierwiastków Okresowy Układ Co to jest kolekcja pierwiastków z podziałem na ekipy (kolumny pionowe) i okresy (szeregi poziome) oparte na prawie okresowości. Wszystkie pierwiastki
 • Co oznacza Otwarty Układ Co to jest układ, gdzie poprzez przestrzeń oddzielającą go od otoczenia może zachodzić zarówno zamiana masy, jak i energii między nim a otoczeniem
 • Co oznacza Uuq Co to jest ↑ununkwad (pierwiastek 114
 • Co oznacza Uwodnienie Co to jest 1) hydratacja, a więc podłączenie cząsteczki wody do wiązania podwójnego albo potrójnego w cząsteczce związku org.; 2) podłączenie wody do
 • Co oznacza Molowy Ułamek Co to jest sposób wyrażania składu substancji w oparciu o relacja liczb moli poszczególnych składników do sumarycznej liczby moli wszystkich
 • Co oznacza Ununokt Co to jest pierwiastek 118) - znak Uuo, (z łaciny Ununoctium), pierwiastek chem., metal, Z = 118, m.at. 293u, ekipa ↑ helowców. Otrzymany sztucznie w
 • Co oznacza Uwodornienie Co to jest ↑ reakcja uwodornienia
 • Co oznacza Krystalograficzne Układy Co to jest sposób podziału substancji o strukturze krystalicznej z racji na ich budowę wewnętrzną - typ ↑ komórki elementarnej. Komórki elementarne
 • Co oznacza Izolowany Układ Co to jest ↑ układ, który nie zmienia z otoczeniem ani masy, ani energii (por. układ otwarty, układ zamknięty, układ nieizolowany
 • Co oznacza Homogeniczny Układ Co to jest mieszanina jednorodna fiz., to oznacza taka, gdzie każda jej próbka makroskopowa, bez względu na miejsce, z którego została pobrana, ma ten
 • Co oznacza Uut Co to jest ↑ununtri (pierwiastek 113
 • Co oznacza Unit Co to jest u) - międzynarodowa jednostka masy atomowej równa 1/12 masy atomu izotopu węgla 12C. 1u = 1,66057·10-27kg. Unit wprowadzono w 1961 r
 • Co oznacza Ununtri Co to jest znak Uut, (z łaciny Ununtrium), pierwiastek chem., Z=113, m.at. [284]u, ekipa borowców (↑borowce). Otrzymany sztucznie 1 lutego 2004 r
 • Co oznacza Wody Uzdatnianie Co to jest szereg mechanizmów fizykochem., które mają na celu usuwanie z wody naturalnej składników niepożądanych, uniemożliwiających albo
 • Co oznacza Utrwalacze Co to jest substancje usuwające z ↑ emulsji fotograficznej nierozłożone ziarna substancji światłoczułej poprzez wiązanie srebra w rozpuszczalne w
 • Co oznacza Anodowe Utlenianie Co to jest 1) reakcja biegnąca na anodzie w okresie procesu elektrolizy, w trakcie której jon aktualny w elektrolicie oddaje anodzie własne elektrony
 • Co oznacza Uran Co to jest znak U, (z łaciny Uranium), pierwiastek chem., metal, Z = 92, m.at. 238,0289u, ekipa ↑ aktynowców. Odkryty w 1789 r. poprzez M.M. Klaprotha

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami.

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii.

Definicja Uran, Utlenianie Anodowe, Utrwalacze, Uzdatnianie Wody, Ununtri, Unit, Uut, Układ Homogeniczny, Układ Izolowany, Układy Krystalograficzne, Uwodornienie co to znaczy.

Tłumaczenie Uran, Utlenianie Anodowe, Utrwalacze, Uzdatnianie Wody co to jest.