utlenianie anodowe co to znaczy
Utlenianie Anodowe, Uwodornienie, Uwodnienie, Uut, Uuq, Unit, Ułamek Molowy, Układy.

Słownik chemiczny: przykłady na U

 • Co to znaczy Ubikwityna Definicja małocząsteczkowe ↑białko sterujące ekspresją genów i występujące powszechnie w komórkach eukariontów (a więc jądrowców, organizmów
 • Co to znaczy Pierwiastków Okresowy Układ Definicja kolekcja pierwiastków z podziałem na ekipy (kolumny pionowe) i okresy (szeregi poziome) oparte na prawie okresowości. Wszystkie pierwiastki
 • Co to znaczy Ununokt Definicja pierwiastek 118) - znak Uuo, (z łaciny Ununoctium), pierwiastek chem., metal, Z = 118, m.at. 293u, ekipa ↑ helowców. Otrzymany sztucznie w
 • Co to znaczy Ununpent Definicja znak Uup, (z łaciny Ununpentium), pierwiastek chem., Z=115, m.at. [288]u, ekipa azotowców (↑azotowce). Otrzymany sztucznie 1 lutego 2004r
 • Co to znaczy Ununtri Definicja znak Uut, (z łaciny Ununtrium), pierwiastek chem., Z=113, m.at. [284]u, ekipa borowców (↑borowce). Otrzymany sztucznie 1 lutego 2004r
 • Co to znaczy Uran Definicja znak U, (z łaciny Uranium), pierwiastek chem., metal, Z = 92, m.at. 238,0289u, ekipa ↑ aktynowców. Odkryty w 1789 r. poprzez M.M. Klaprotha
 • Co to znaczy Utleniacz Definicja odmiennie dezelektronator; substancja chem. odbierająca elektrony atomowi albo cząsteczce w procesie utleniania. W rezultacie przejęcia
 • Co to znaczy Utlenianie Definicja odmiennie dezelektronacja (por. zredukowanie). Mechanizm opierający na odbieraniu elektronów atomowi albo cząsteczce poprzez substancję
 • Co to znaczy Utrwalacze Definicja substancje usuwające z ↑ emulsji fotograficznej nierozłożone ziarna substancji światłoczułej poprzez wiązanie srebra w rozpuszczalne w
 • Co to znaczy Wody Uzdatnianie Definicja szereg mechanizmów fizykochem., które mają na celu usuwanie z wody naturalnej składników niepożądanych, uniemożliwiających albo
 • Co to znaczy Uczulacz Definicja ↑ sensybilizator
 • Co to znaczy Uup Definicja ↑ununpent (pierwiastek 115
 • Co to znaczy Uuo Definicja ↑ununokt (pierwiastek 118
 • Co to znaczy Ununheks Definicja pierwiastek 116) - znak Uuh, (z łaciny Ununhexium), pierwiastek chem., metal, Z = 116, m.at. 289u, ekipa ↑ tlenowców. Otrzymany sztucznie
 • Co to znaczy Ununkwad Definicja pierwiastek 114) - znak Uuq, (z łaciny Ununquadium), pierwiastek chem., metal, Z = 114, m.at. 289u, ekipa ↑ węglowców. Otrzymany sztucznie
 • Co to znaczy Nadfiolet Ultrafiolet Definicja w skrócie UV (od angielskiego ultraviolet), niewidzialna część promieniowania elektromagnetycznego o mniejszych długościach fali (a więc
 • Co to znaczy Ununbi Definicja pierwiastek 112) - znak Uub, (z łaciny Ununbium), pierwiastek chem., metal, Z = 112, m.at. 277u, ekipa ↑ cynkowców. Otrzymany sztucznie w
 • Co to znaczy Koloidowy Układ Definicja ↑ koloid
 • Co to znaczy Si Układ Definicja ↑ SI
 • Co to znaczy Zamknięty Układ Definicja układ, który może z otoczeniem zmieniać energię, lecz nie może zmieniać masy
 • Co to znaczy Ununnil Definicja ↑darmsztadt (pierwiastek 110
 • Co to znaczy Uub Definicja ↑ununbi (pierwiastek 112
 • Co to znaczy Uuh Definicja ↑ununheks (pierwiastek 116
 • Co to znaczy U Definicja znak ↑ uranu
 • Co to znaczy Wieloskładnikowy Układ Definicja układ zawierający przynajmniej dwie substancje chem. (łatwe albo złożone lub jedne i drugie
 • Co to znaczy Uraninit Definicja blenda uranowa, blenda smolista, smółka uranowa - minerał, U3O8, gł. ruda uranu zawierająca domieszki toru, helu, lantanowców. Użytkowany
 • Co to znaczy Uun Definicja ↑darmsztadt (pierwiastek 110
 • Co to znaczy Ufo Definicja ↑ ekstaza
 • Co to znaczy Uuu Definicja ↑rentgen (pierwiastek 111
 • Co to znaczy Chemiczny Związek Uwodniony Definicja ↑ hydraty
 • Co to znaczy Układ Definicja ogół substancji biorących udział w badanym procesie chemicznym, niekiedy wspólnie z przyrządami do prowadzenia tego procesu
 • Co to znaczy Cgs Układ Definicja w większości zarzucony aktualnie mechanizm jednostek fizycznych, oparty na centymetrze, gramie i sekundzie (stąd skrótowa nazwa); jednak
 • Co to znaczy Dyspersyjny Układ Definicja mieszanina, gdzie cząstki jednej substancji zostały rozproszone w drugiej substancji. Przykładami układów dyspersyjnych są: mleko (cząstki
 • Co to znaczy Heterogeniczny Układ Definicja mieszanina niejednorodna fizycznie, nierównomiernie i niejednolicie rozproszona, na przykład piasek w wodzie, opiłki żelaza w pyle cynkowym
 • Co to znaczy Jednoskładnikowy Układ Definicja układ utworzony poprzez substancję czystą - prostą albo złożoną (pierwiastek albo związek chem
 • Co to znaczy Nieizolowany Układ Definicja ↑ układ, zamieniający z otoczeniem masę albo/i energię (por. układ otwarty, układ zamknięty, układ izolowany
 • Co to znaczy Ununun Definicja ↑rentgen (pierwiastek 111
 • Co to znaczy Uracyl Definicja 2,4-dihydroksypirymidyna, jedna z zasad pirymidynowych wchodzących w skład ↑ kwasów nukleinowych, a konkretnie części nukleozydowych
 • Co to znaczy Homogeniczny Układ Definicja mieszanina jednorodna fiz., to oznacza taka, gdzie każda jej próbka makroskopowa, bezwzględnie na miejsce, z którego została pobrana, ma
 • Co to znaczy Izolowany Układ Definicja ↑ układ, który nie zmienia z otoczeniem ani masy, ani energii (por. układ otwarty, układ zamknięty, układ nieizolowany
 • Co to znaczy Otwarty Układ Definicja układ, gdzie poprzez przestrzeń oddzielającą go od otoczenia może zachodzić zarówno zamiana masy, jak i energii między nim a otoczeniem
 • Co to znaczy Krystalograficzne Układy Definicja sposób podziału substancji o strukturze krystalicznej z racji na ich budowę wewnętrzną - typ ↑ komórki elementarnej. Komórki elementarne
 • Co to znaczy Molowy Ułamek Definicja sposób wyrażania składu substancji w oparciu o relacja liczb moli poszczególnych składników do sumarycznej liczby moli wszystkich
 • Co to znaczy Unit Definicja u) - międzynarodowa jednostka masy atomowej równa 1/12 masy atomu izotopu węgla 12C. 1u = 1,66057·10-27kg. Unit wprowadzono w 1961 r
 • Co to znaczy Uuq Definicja ↑ununkwad (pierwiastek 114
 • Co to znaczy Uut Definicja ↑ununtri (pierwiastek 113
 • Co to znaczy Uwodnienie Definicja 1) hydratacja, a więc podłączenie cząsteczki wody do wiązania podwójnego albo potrójnego w cząsteczce związku org.; 2) podłączenie wody do
 • Co to znaczy Uwodornienie Definicja ↑ reakcja uwodornienia
 • Co to znaczy Anodowe Utlenianie Definicja 1) reakcja biegnąca na anodzie w okresie procesu elektrolizy, w trakcie której jon aktualny w elektrolicie oddaje anodzie własne elektrony

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja Utlenianie Anodowe, Uwodornienie, Uwodnienie, Uut, Uuq, Unit, Ułamek Molowy, Układy Krystalograficzne, Układ Otwarty, Układ Izolowany, Układ Homogeniczny co to znaczy.

Tłumaczenie Utlenianie Anodowe, Uwodornienie, Uwodnienie, Uut, Uuq co to jest.