Słowo darmo wyraz co znaczy
Co to jest darmo pisownia. Jak się piszę 1. ‘bezpłatnie, za nic’; 2. ‘próżno, na próżno

Czy przydatne?

Definicja darmo

Co oznacza: 1. ‘bezpłatnie, za nic’; 2. ‘próżno, na próżno, niepotrzebnie’;od XIV w.; w językach płnsłow. i w słoweń. < psłow. *darьmo ‘ts.’ –przysłówek od psłow. przymiotnika *darьmъ ‘dawany lub otrzymany w darze, bezpłatny; daremny, bezużyteczny’ (w stpol. jego pozostałością jest przymiotnik darmy ‘niepłatny, nieodpłatny’), co pochodzi od czasownika *darti ‘dać, dawać w podarunku’

Czym jest darmo znaczenie w Pisownia D .