chylomikrony co to znaczy
Definicja CHYLOMIKRONY. Co to jest fizjologiczne i istotnych w diagnostyce klinicznej. Chylomikrony.

Czy przydatne?

Definicja CHYLOMIKRONY

Co to znaczy Chylomikrony: jedna z głównych grup lipoprotein mających ważne znaczenie fizjologiczne i istotnych w diagnostyce klinicznej. Chylomikrony powstają z wchłanianych w jelicie triacylogliceroli i dostają się do krążenia krwi poprzez naczynia chłonne. Po posiłkach mogą one powodować zmętnienie osocza. Chylomikrony z krwi są błyskawicznie usuwane (ich biologiczny czas półtrwania u człowieka wynosi poniżej 1 godziny) dzięki aktywności enzymu - lipazy lipoproteinowej. W rezultacie działania tego enzymu z chylomikronów usunięte zostaje około 90% triacyloglicerolu i apolipoproteina C. Składniki nie usunięte poprzez lipazę stanowią składowe cząstek określanych jako remnanty chylomikronów albo chylomikrony resztkowe. Remnanty są w dalszym ciągu wychwytywane poprzez wątrobę, a zawarte w nich estry cholesterolu i triacyloglicerole są hydrolizowane i metabolizowane. W ten sposób chylomikrony stwarzają układ transportowy dla spożywanych tłuszczów i umożliwiają zastosowanie ich poprzez organizm

Czym jest CHYLOMIKRONY znaczenie w Słownik chemiczny C .