gestoza co to znaczy
Definicja GESTOZA. Co to jest głównym pod względem prognostycznym i leczniczym symptomem jest.

Czy przydatne?

Definicja GESTOZA

Co to znaczy Gestoza: zatrucie ciążowe; zespół chorobowy swoisty dla ciąży, głównym pod względem prognostycznym i leczniczym symptomem jest nadciśnienie tętnicze. Odznacza się: gestozę idiopatyczną - nadciśnienie tętnicze jest uwarunkowane ciążą z towarzyszącym białkomoczem, pojawia się po dwudziestym tygodniu ciąży; gestozę nałożoną-występujące już przed ciążą nadciśnienie i białkomocz w okresie ciąży ulega nasileniu. Pojawia się zazwyczaj już przed dwudziestym tygodniem ciąży. W gestozie idiopatycznej i nałożonej i w nadciśnieniu przewlekłym, niezależnym od ciąży może wystąpić stan przed rzucawkowy. Stanowi on bezpośrednie ryzyko dla matki na skutek możliwości wystąpienia krwawienia domózgowego. Dla płodu największe ryzyko występuje w gestozie nałożonej - urodzenie martwego płodu albo zgon płodu w momencie okołoporodowym występuje u >20% ciężarnych z gestozą tego typu. Kluczowe symptomy kliniczne to: nadciśnienie tętnicze - za ciężkie uważane jest wartości wyższe od 1 70/ 110 mmHg z charakterystycznym odwróceniem dobowego rytmu ciśnienia tętniczego (największe ciśnienie występuje w nocy); białkomocz -powyżej 0,3g'd; obrzęki - obejmują kończyny dolne, twarz i ręce, nie ustępują w pozycji leżącej. Następstwem stanu przed rzucawkowego może być rzucawka (EPH-gestoza, eklampsja) To jest stan, gdzie u ciężarnej z symptomami gestozy albo u kobiety w połogu występują drgawki niezwiązane z pierwotną patologią ośrodkowego układu nerwowego. [Rzucawka jest częstą powodem śmiertelności matek. Nieznany jest system patologiczny leżący u jej podłoża, jednakże zwraca się uwagę na skurcz naczyń mózgowych i niedokrwienie mózgu, zawały i wylewy krwi do centralnego układu nerwowego, obrzęk mózgu, rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe, encefalopatia nadciśnieniowa i metaboliczna. Powodem bezpośrednią jest przypuszczalnie nadmierne wytwarzanie substancji podwyższających ciśnienie tętnicze krwi (na przykład tromboksanu A,). Przebieg dolegliwości w następnych etapach w-gląda zazwyczaj następująco: EPH-gestoza: obrzęki (oEdema), białkomocz (Proteinuria), nadciśnienie (Hypertensio); stan przed rzucawkowy: błyski przed oczami, szum w uszach, bóle głowy, ubytki w polu widzenia, bóle brzucha, nudności, wymioty, niepokój ruchowy, obrzęki podudzi, nadciśnienie > 160/110mmHg; rzucawka: nagłe, uogólnione toniczno-kloniczne napady drgawek z stratą przytomności, regularnie bezdech, przeważnie jest następstwem stanu przedrzucawkowego. W czasie R. należy ochronić pacjentkę przed niebezpieczeństwem zranień i innych urazów w rezultacie drgawek i należy wyeliminować bodźce wzrokowe i słuchowe, które mogą spowodować następne napady drgawek. Leczenie bazuje na korekcji zaburzeń gestozy z zapobieganiem drgawkom na oddziale intensywnej opieki medycznej, z monitorowaniem stanu płodu. Kluczowym lekiem przeciwnadciśnieniowym jest siarczan magnezu

Czym jest GESTOZA znaczenie w Słownik chemiczny G .