haploidalność co to znaczy
Definicja HAPLOIDALNOŚĆ. Co to jest pojedyn­czy chromosom z każdej pary homologicznej. U człowieka.

Czy przydatne?

Definicja HAPLOIDALNOŚĆ

Co to znaczy Haploidalność: ustalenie dotyczące sy­tuacji komórki, której jądro zawiera pojedyn­czy chromosom z każdej pary homologicznej. U człowieka komórka jajowa i plemnik posia­dają haploidalny zbiór chromosomów, gdy zle­wają się w trakcie zapłodnienia, powstała zygota posiada zbiór pełen (diploidalny), a w powsta­łych parach jeden chromosom jest pochodzenia matczynego, a drugi ojcowskiego. Komórki ha-ploidalne powstają w rezultacie mejozy z komó­rek diploidalnych

Czym jest HAPLOIDALNOŚĆ znaczenie w Słownik chemiczny H .