radiofarmaceutyki co to znaczy
Definicja RADIOFARMACEUTYKI. Co to jest cząsteczką, które pod względem fizjologicznym i.

Czy przydatne?

Definicja RADIOFARMACEUTYKI

Co to znaczy Radiofarmaceutyki: izotopy promieniotwórcze sprzężone chemicznie z inną cząsteczką, które pod względem fizjologicznym i biochemicznym zachowują się tak samo, jak stabilna forma nieradioaktywna. Służą badaniom medycznym i diagnostycznym przynosząc wiadomości o metabolizmie badanych komórek. Istnieje sporo metod wprowadzania związków R. do badanych narządów; mogą one zależeć od czynnego transportu z krwią do narządu docelowego na przykład tarczyca wychwytuje jod promieniotwórczy, a nerki wybiórczo gromadzą hipuran. Do badania wątroby i śledziony wykorzystuje się zdarzenie fagocytozy gdzie makrofagi wychwytują cząstki technetu i siarki. Sekwestracja komórek znajduje wykorzystanie w badaniach śledziony; stosuje się znakowane technetem erytrocyty uszkodzone uprzednio termicznie i z tego powodu wychwytywane poprzez śledzionę. Blokadę naczyń włosowatych (zatrzymanie cząstek R. wewnątrz kapilarów) stosuje się do uwidocznienia naczyń płuc. Wykorzystanie znakowanych promieniotwórczo przeciwciał monoklonalnych dają lepsze możliwości lokalizacji związków R. (łączą się z nimi wybiórczo)

Czym jest RADIOFARMACEUTYKI znaczenie w Słownik chemiczny R .