wentylacja co to znaczy
Definicja WENTYLACJA. Co to jest przestrzenią na zewnątrz. W języku medycznym jest określeniem.

Czy przydatne?

Definicja WENTYLACJA

Co to znaczy Wentylacja: krążenie powietrza, z reguły między pomieszczeniami, a przestrzenią na zewnątrz. W języku medycznym jest określeniem zamiany gazów między drogami oddechowymi i atmosferą. Poprawnie działająca wentylacja jest konieczna dla zdrowia w pomieszczeniach, gdzie przebywają zwierzęta czy ludzie, bo powietrze dopływające z zewnątrz zapewnia wymianę zużytego i zanieczyszczonego na świeże, konieczne do oddychania i prawidłowej i bezpiecznej pracy urządzeń zużywających powietrze. To jest szczególnie istotne w wypadku dodatkowych zanieczyszczeń, takich jak: dym papierosowy, opary substancji chemicznych, pyły i tym podobne Widocznymi symptomami złej W. są pleśń, skraplanie się wody na szybach i niszczenie ścian budynków. Ludzie przebywający w pomieszczeniach źle wentylowanych skarżą się na: częste bóle głowy, zmęczenie, podrażnione błony śluzowe, dolegliwości układu oddechowego i alergie. W. u człowieka umożliwia stałe odnawianie powietrza w drogach oddechowych i płucach poprzez czynne wprowadzanie go w ruch wokół powierzchni zamiany w płucach. W cyklu oddechowym człowieka W. dróg oddechowych zachodzi dzięki synergicznemu działaniu mięśni oddechowych pobudzanych poprzez ośrodek oddechowy w rdzeniu przedłużonym mózgowia. W sytuacjach niewydolności oddechowej, zależnej od uszkodzenia ośrodka oddechowego, bądź dróg oddechowych stosuje się mechaniczne wspomaganie lu b zastąpień ie W. spontan icznej. Urządzeń ia tego typu to respiratory kierujące adekwatnie programowalną W. mechaniczną. Są one także używane przy znieczuleniach ogólnych do operacji, kiedy to czynność oddechowa jest blokowana użytkowanymi poprzez anestezjologów lekami

Czym jest WENTYLACJA znaczenie w Słownik chemiczny W .