wodór co to znaczy
Definicja WODÓR. Co to jest rozpowszechnionym pierwiastkiem we wszechświecie (stanowi 80% atmosfery.

Czy przydatne?

Definicja WODÓR

Co to znaczy Wodór: (H, hydrogenium); gaz będący w najwyższym stopniu rozpowszechnionym pierwiastkiem we wszechświecie (stanowi 80% atmosfery Słońca). Wodór należy do 10 pierwiastków w najwyższym stopniu rozpowszechnionych wskorupie ziemskiej). Jest gazem bezbarwnym, bez zapachu i smaku o temp. wrzenia -252,78=C i temp. krzepnięcia -259,2:C. Atom W. to najprostszy atom, który może istnieć. Jego najpospolitszy izotop złożona jest z jednego protonu i jednego elektronu, jest jednak pod różnymi względami pierwiastkiem nadzwyczajnym. Do jego niepowtarzalnych cech należy umiejętność tworzenia związków poprzez oddanie albo podłączenie elektronu. W. tworzy z reguły cząsteczki złożone z dwóch atomów (dwuatomowe), przypisuje mu się więc znak H,. Wszelka materia biologiczna - od najprostszych składników cząsteczki DNA do złożonej struktury ludzkiej tkanki mózgowej zawiera związki W. W. jest cennym surowcem do otrzymywania wielu produktów, mających wykorzystanie w wielu dziedzinach życia na przykład do produkcji amoniaku, wielu związków organicznych i jako paliwo w mieszaninie z innymi substancjami (być może jako paliwo przyszłości).
Patrz także, zioła WODÓR:Fiołek Trójbarwny

Czym jest WODÓR znaczenie w Słownik chemiczny W .