fentermina fagocyt frygana co znaczy
Fentermina, Fagocyt, Frygana, Flora Tatr, Fotosynteza, Filogenia, Fenylopropanolamina, Ppa

Definicje i słownik biologiczny na F

 • Definicja Fasola Co to jest gatunek roślin jednorocznych należący do rodziny bobowatych. Pochodzi z Ameryki Środkowej i Południowej
 • Definicja Fimbrie Co to jest Wybrane bakterie posiadają ich setki.Występują raczej u bakterii z rodzaju Enterobacteriaceae. Ich kluczową funkcją jest ułatwianie
 • Definicja Flora Co to jest bogini kwiatów) - roślinność, ogół gatunków roślin na określonym obszarze (na przykład flora Polski), w określonym biotopie (flora górska
 • Definicja Roślin Fizjologia Co to jest się procesami życiowymi roślin takimi jak: przyrost, odżywianie, oddychanie i inne. Jest jedną z gałęzi botaniki.Treść hasła pochodzi z
 • Definicja Octowa Fermentacja Co to jest otrzymywania kwasu octowego z alkoholu etylowego z wykorzystaniem odpowiednich bakterii. Reakcja fermentacji octowej
 • Definicja Propionowa Fermentacja Co to jest Fermentacja propionowa - fermentacja wywoływana poprzez bakterie propionowe. Charakterystyka bakterii propionowych
 • Definicja Fototropizm Co to jest tropizm) organizmu w odpowiedzi na światło (heliotropizm w odpowiedzi na światło słoneczne). Liście i inne części rośliny potrzebujące
 • Definicja Alkoholowa Fermentacja Co to jest rozkładu węglowodanów pod wpływem enzymów produkowanych poprzez drożdże z wytworzeniem alkoholu etylowego i dwutlenku węgla. Istota
 • Definicja Cytrynowa Fermentacja Co to jest otrzymywania kwasu cytrynowego z glukozy z wykorzystaniem odpowiednich pleśni. Równanie sumaryczne fermentacji cytrynowej 3C6H12O6 + 9O2
 • Definicja Fitosocjologia Co to jest botaniki. Dyscyplina botaniczna, mająca za element badanie występujących w naturze (również na stanowiskach zaburzonych albo powstałych
 • Definicja Fitogeografia Co to jest dział biogeografii i botaniki zajmujący się badaniem rozmieszczenia roślin na kuli ziemskiej i jego powodami.Treść hasła pochodzi z
 • Definicja Fermentacja Co to jest mechanizm chemiczny, opierający na enzymatycznym rozpadzie cukrów. Do przebiegu fermentacji niezbędne są drobnoustroje albo wytworzone
 • Definicja Plechy Fragmentacja Co to jest rozmnażania bezpłciowego, gdzie z oderwanego fragmentu plechy powstaje nowy organizm; występuje u niektórych roślin, grzybów i porostów
 • Definicja Mlekowa Fermentacja Co to jest Rola różnych grup bakterii mlekowych w przetwórstwie żywności Właściwą fermentację mlekową wywołują bakterie mlekowe zaliczane do rodzajów
 • Definicja Fitopatologia Co to jest pathos - choroba, logos - edukacja) - edukacja o chorobach roślin, wpływie czynników chorobotwórczych na organizmy roślinne i
 • Definicja Masłowa Fermentacja Co to jest wywoływana poprzez bakterie masłowe. Równanie sumaryczne fermentacji masłowej C6H12O6 + bakterie masłowe CH3CH2CH2COOH + 2CO2 + 2H2 + około
 • Definicja Ppa Fenylopropanolamina Co to jest rodz. fenetylamin stosowany jako lek na bronchit. Efektem ubocznym wielu fenetylamin jest pomniejszenie apetytu. Ta cecha
 • Definicja Filogenia Co to jest wzrastającej dywergencji daje drzewo filogenetyczne oddające historie ewolucyjną. Gatunki wewnątrz ekipy ewolucyjnej porównywane są z
 • Definicja Fotosynteza Co to jest prowadzący do przemiany słonecznej energii świetlnej w energię chemiczną istot żywych. Cała energia zawarta w paliwach kopalnych (na
 • Definicja Tatr Flora Co to jest roślin naczyniowych, z czego w Tatrzańskim Parku Narodowym ok. 1000. Charakterystyczną grupę stanowią rośliny wysokogórskie - dla 200 z
 • Definicja Frygana Co to jest we wschodniej części strefy śródziemnomorskiej (Grecja, Albania). Tworzą ją twardolistne, kolczaste krzewy - charakterystyczne jest
 • Definicja Fagocyt Co to jest każdą komórkę zdolną do fagocytozy. W sensie bardziej ścisłym to są komórki wyspecjalizowane, których zadaniem jest fagocytowanie pobranego
 • Definicja Fentermina Co to jest α,α-dimetylofenetylamina. Substancja narkotyczna z rodz. fenetylamin sprzedawana jako lek odchudzający pod handlową nazwą Adipex. Obecnie

Pojęcia z chemii, fizyki, biologii - przykłady i rozwiązania

Co to znaczy w chemii? Co to jest w biologii? Co oznacza w fizyce? Wzór z biologii, rozwiązanie zadania z przykładami.

Definicja Fentermina, Fagocyt, Frygana, Flora Tatr, Fotosynteza, Filogenia, Fenylopropanolamina, Ppa, Fermentacja Masłowa, Fitopatologia, Fermentacja Mlekowa co to znaczy.

Słownik Fentermina, Fagocyt, Frygana, Flora Tatr, Fotosynteza co to jest.