gruźlica guttacja grono co znaczy
Gruźlica, Guttacja, Grono, Grzybica, Gorączka Q, Gnicie, Glikokaliks, Gatunek Jako Kategoria I

Definicje i słownik biologiczny na G

 • Definicja Geobotanika Co to jest się wzajemnymi stosunkami pomiędzy roślinami i środowiskiem geograficznym.Treść hasła pochodzi z Wikipedi Treść hasła udostępniana jest na
 • Definicja Geofity Co to jest owocują wiosną przed pojawieniem się liści na drzewch, a gdy warunki świetlne na dnie lasu pogarszają się, z chwilą pojawiania się liści w
 • Definicja Grypa Co to jest skutkiem zarażenia wirusem grypy. Materiał genetyczny wirusa ma postać RNA. Zarazki grypy przenoszą się między ludźmi drogą kropelkową (na
 • Definicja Gametofit Co to jest przemiany pokoleń rośliny lądowej. U mszaków gametofit jest w miarę spory, zielony i zdolny do samodzielnego istnienia. U roślin
 • Definicja Grawitropizm Geotropizm Co to jest tropizm wywoływany działaniem na rośliny grawitacji ziemskiej. Fundamentalnym jego skutkiem jest zarządzanie wzrostu większości nadziemnych
 • Definicja Optyczna Gęstość Co to jest dziesiętnemu relacji intensywności światła po przejściu do intesywności światła padającego na substancję, zwana inaczej absorbancją albo
 • Definicja Główne założenia teorii Lamarcka Co to jest żywych w trakcie ich rozwoju osobniczego wynikają z przyczyn i warunków wewnętrznych, a więc oddziaływania tak zwany FLUIDÓW (siły życiowej
 • Definicja Inwazyjny Gatunek Co to jest allochtoniczny o znacznej ekspansywności, który rozprzestrzenia się naturalnie albo z udziałem człowieka i stanowi zagrożenie dla fauny i
 • Definicja Roślin U Genomy Co to jest zespół chromosomów jądra komórkowego, zawierający określony zespół czynników dziedzicznych — genów; charakterystyczny dla gamet większości
 • Definicja Gatunek jako kategoria i gatunek jako takson Co to jest w hierarchii mechanizmu klasyfikacyjnego. Takie terminy jak gatunek, rodzaj rząd, wskazują na kategorię. Kategoria jest, więc terminem
 • Definicja Glikokaliks Co to jest składająca się z reszt polisacharydowych glikolipidów i glikoproteidów, wchodząca w skład błon komórkowych. Glikokaliks powiększa
 • Definicja Gnicie Co to jest substancji na substancje prostsze pod wpływem bakterii beztlenowych. W procesie gnilnym powstają między innymi woda, dwutlenek węgla
 • Definicja Q Gorączka Co to jest Pneumorickettsiosis) - jest zakaźną i zaraźliwą chorobą owiec i bydła. Cechuje się najczęściej przebiegiem bezobjawowym. Wywołują go
 • Definicja Grzybica Co to jest zaraźliwych chorób zakaźnych ludzi i zwierząt spowodowana poprzez mikroskopijne grzyby (ok. 200 gat. z 250 000 opisanych
 • Definicja Grono Co to jest Ten typ kwiatostanu złożona jest z osi głównej, od której odchodzą osie boczne, które tworzą kwiaty szypułkowe. Odpowiednikiem grona jest
 • Definicja Guttacja Co to jest płacz roślin - zdarzenie wydzielania kropel wody poprzez szparki wodne liści w wyniku parcia korzeniowego, występujące w szczególności u
 • Definicja Gruźlica Co to jest Gruźlica to choroba zakaźna ludzi i zwierząt (w pierwszej kolejności bydła), wywoływana poprzez kilka gatunków mikobakterii

Pojęcia z chemii, fizyki, biologii - przykłady i rozwiązania

Co to znaczy w chemii? Co to jest w biologii? Co oznacza w fizyce? Wzór z biologii, rozwiązanie zadania z przykładami.

Definicja Gruźlica, Guttacja, Grono, Grzybica, Gorączka Q, Gnicie, Glikokaliks, Gatunek Jako Kategoria I Gatunek Jako Takson, Genomy U Roślin, Gatunek Inwazyjny, Główne co to znaczy.

Słownik Gruźlica, Guttacja, Grono, Grzybica, Gorączka Q, Gnicie co to jest.