iccosom introgresja inwersje co znaczy
Iccosom, Introgresja, Inwersje

Definicje i słownik biologiczny na I

  • Definicja Inwersje Co to jest ulega odwróceniu o 180º i wymienia się biegunowość tego fragmentu. Inwersje perycentryczne obejmują swoim zasięgiem centromer, inwersje
  • Definicja Introgresja Co to jest z puli genomowej jednego gatunku do puli genomowej gatunku drugiego, zachodzący wskutek krzyżowania się gatunków. Może ona zachodzić przy
  • Definicja Iccosom Co to jest complex coated bodies) to charakterstyczne struktury, występujące na powierzchni komórek dendrytycznych grudki, stanowiące kompleksy

Pojęcia z chemii, fizyki, biologii - przykłady i rozwiązania

Co to znaczy w chemii? Co to jest w biologii? Co oznacza w fizyce? Wzór z biologii, rozwiązanie zadania z przykładami.

Definicja Iccosom, Introgresja, Inwersje co to znaczy.

Słownik Iccosom, Introgresja, Inwersje co to jest.