korona, kwiatu, korzenie, przybyszowe, konidia, konidium
Korona Kwiatu, Korzenie Przybyszowe, Konidia (Konidium

Definicje i słownik biologiczny na K

 • Definicja Błonowy Kanał Co to jest zazwyczaj o strukturze α-helisy bądź β-beczułki, uczestniczące w dyfuzji wspomaganej. W swojej struturze posiada jonoselektywny hydrofilowy
 • Definicja Nk Komórka Co to jest Killer - naturalni zabójcy) — kluczowa ekipa komórek układu odpornościowego odpowiedzialna za zdarzenie naturalnej cytotoksyczności
 • Definicja Kleszczowe zapalenie mózgu Co to jest wirusowa choroba ośrodkowego układu nerwowego przenoszona poprzez kleszcze. Czynnikiem etiologicznym są wirusy z rodz. Flaviviridae
 • Definicja Komórka prezentująca antygen APC Co to jest angielskiego: antigen presenting cell - APC) to takie komórki, na których powierzchni znajdują się cząsteczki białek MHC klasy II. Wyróżnia
 • Definicja Dendrytyczna Komórka Co to jest dendritic cell, DC) są jedynymi, uznawanymi powszechnie za profesjonalne, komórkami prezentującymi antygen. Odgrywają one zatem
 • Definicja Kiła Co to jest syfilis to zakaźna choroba przenoszona drogą płciową, wywoływana poprzez bakterię - krętka bladego (Treponema pallidum). Po raz pierwszy
 • Definicja Blaszki Kształt Co to jest kształtu blaszki. Najważniejsze rodzaje to: liść trawiasty, liść szablasty, liść lancetowaty, liść jajowaty, liść owalny, liść sercowaty
 • Definicja Botanika Kolba Co to jest nazywa się kłos o silnie zgrubiałej osadce (na przykład kolba kukurydzy).Treść hasła pochodzi z Wikipedi Treść hasła udostępniana jest na
 • Definicja Nc Komórki Co to jest Cytotoxic cells — komórki naturalnie cytotoksyczne) są hipotetycznymi, niezidentyfikowanymi i być może nieistniejącymi komórkami, którym
 • Definicja Kłącze Co to jest i spichrzowy, przekształcona podziemna łodyga o skróconych międzywęźlach. Z węzłów kłącza wyrastają korzenie przybyszowe, zaś z pąków
 • Definicja Koncepcja samolubnego DNA Co to jest naturalny, gdyby został wycięty to byłoby to bez szkody dal organizmu jest pasywnie przekazywany i powielany poprzez dryf genetyczny, może
 • Definicja Koncepcja obciążenia genetycznego: obciążenie mutacyjne, obciążenie segregacyjne, obciążenie substytucyjne Co to jest pomiędzy wartością przystosowawczą optymalnego genotypu a średnią dla całej populacji. Obciążenie pochodzące z dopływu nowych genów
 • Definicja Koncepcja doboru naturalnego Co to jest najlepiej przystosowanego) to kluczowy czynnik ewolucji, to różnica w przeżywalności i umiejętności do wydalania płodnego potomstwa
 • Definicja Korzenie oddechowe, pneumatofory Co to jest nadziemnych korzeni, doprowadzających powietrze do mechanizmu korzeniowego rośliny. Występują u niektórych drzew rosnących na obszarach
 • Definicja Kuru Co to jest śmierć" (z angielskiego: Curu, Kuru; nazwa od czasownika drżeć) - zawsze śmiertelna choroba zakaźna wywoływana poprzez priony. Do
 • Definicja Kserofity Co to jest fizjologicznie i anatomicznie) do życia w suchych miejscach takich jak step, pustynia, półpustynia, wydmy, piaski. Dzieli się je na
 • Definicja Dwucechowe Krzyżówki Co to jest równocześnie dziedziczenie się dwóch genów, to w pokoleniu F2 frekwencja fenotypów będzie wynosiła 9:3:3:1. To jest relacja 3:1 w
 • Definicja Kwiat Co to jest Kwiat to organ roślin nasiennych, gdzie wykształcają się wyspecjalizowane przedmioty wykorzystywane do rozmnażania
 • Definicja Jednocechowe Krzyżówki Co to jest homozygotycznymi), różniącymi się jedną właściwością dają potomstwo o jednakowym fenotypie. To jest pokolenie F1 złożone wyłącznie z
 • Definicja Liścia Kształt Co to jest właściwością rozpoznawczą roślin. Do rozpoznawania, a więc oznaczania gatunków roślin stosuje się tak zwany klucze. Każdy klucz posługuje
 • Definicja Drzewa Korona Co to jest charakterystyczną każdej rośliny drzewiastej to jest, iż na pewnej wysokości nad ziemią pień przekształca się w zespół konarów, gałęzi
 • Definicja Kopra Co to jest orzechów palmy kokosowej (kokosowca). Zawiera on ok. 70% tłuszczu, jest służący do wyrobu oleju kokosowego, oczyszczony i rozdrobniony
 • Definicja Poliploidalne Kompleksy Co to jest przykład trawy czy magnolie) mogą krzyżować się w różnych kombinacjach i tworzyć sporo gatunków poliploidalnych. Dalsza hybrydyzacja
 • Definicja Krztusiec Co to jest choroba zakaźna układu oddechowego, charakteryzująca się nawracającymi napadami kaszlu i przedłużającą się dusznością, wywoływana poprzez
 • Definicja Korzeń Co to jest naczyniowej, mający trzy fundamentalne cele: dostarczanie substancji odżywczych (sole mineralne) i wody i utrzymywanie rośliny w glebie
 • Definicja Kłos Co to jest osadce siedzą bezszypułkowe kwiaty (kłos prosty albo pojedynczy) albo kłoski (kłos złożony).Treść hasła pochodzi z Wikipedi Treść hasła
 • Definicja Komórka Co to jest jednostka żywej materii zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych mechanizmów życiowych: przemiany materii, wzrostu i rozmnażania
 • Definicja Komórka rozrodcza (jajowa Co to jest jajowa - kobieca. W rozmnażaniu płciowym biorą udział dwa organizmy rodzicielskie. Wytwarzają one komórki płciowe, zwane gametami. Osobnik
 • Definicja Kariotypy Co to jest morfologię) chromosomów. Organizmy diploidalne mają 2n chromosomów, a n to liczba haploidalna, występująca w gametach. Autosomy to takie
 • Definicja Kora Co to jest Kora (w botanice
 • Definicja Klasa Co to jest Klasa (classis) - kategoria systematyczna w systematyce roślin odpowiadająca rangą gromadzie (classis) w systematyce zwierząt
 • Definicja Kewir Co to jest zbudowanej z iłów, pustynia ta regularnie jest zasolona , bywa iż jest dnem okresowego jeziora. Kewir w Iranie zwany jest takyrem, w
 • Definicja Macierzyste Komórki Co to jest Komórki macierzyste, inaczej komórki pnia (z angielskiego: stem cells), są to komórki, które posiadają obydwie wymienione poniżej cechy
 • Definicja Krzewinka Co to jest długoletnia o rozgałęzionych zdrewniałych pędach, tworząca regularnie gęste zarośla (na przykład borówka, wrzos).Treść hasła pochodzi z
 • Definicja K Komórka Co to jest które są zdolne do zapoczątkowania reakcji ADCC względem określonej komórki docelowej opłaszczonej przeciwciałami. W związku z tym do ekipy
 • Definicja Kutykula Co to jest nabłonkiem, to jest cienka warstwa kutyny, która pokrywa zewnętrzną poweirzchnię liścia (skórkę), owocach i zielonych łodygach
 • Definicja Krzew Co to jest zdrewniałej łodydze, czasem również korzeniach, przekraczająca 0,5 metra wysokości. Krzewy mają pęd głowny krótki, z którego wyrastają
 • Definicja Koncepcja doboru płciowego Co to jest wprowadzone poprzez Darwina. Dla wyjaśnienia pochodzenia cech występujących tylko u jednej płci najczęściej samców jaskrawe ubarwienie
 • Definicja Kłosek Co to jest jednego albo kilku kwiatów i zamknięta dwiema plewami. Kłoski pszenicy owocują przeciętnie czterema ziarniakami. Rzadko spotyka się szóste
 • Definicja Kielich Co to jest zewnętrzna część kwiatu, składajaca się z okółka zielonych działek kielicha (sepala), które rozwinęły się raczej z normalnych liści
 • Definicja Kapok Co to jest nieprzędnych włókien nasiennych (w formie puchu) o długości do 35 mm, pozyskiwanych z różnych gatunków drzew z rodz. wełniakowatych, raczej
 • Definicja Konidium Konidia Co to jest licznych grzybów, raczej workowców i grzybów niedoskonałych, stanowiące organ rozmnażania bezpłciowego. Powstają na szczycie strzępki
 • Definicja Przybyszowe Korzenie Co to jest podporowe występują u roślin rosnących w grząskim podłożu wyrastające z łodygi na pewnej wysokości nad ziemią i ukośnie wrastające w
 • Definicja Kwiatu Korona Co to jest składający się z okółka barwnych płatków korony (petala), które stanowią powabnię dla owadów. Barwa płatków jest wywołana występowaniem

Pojęcia z chemii, fizyki, biologii - przykłady i rozwiązania

Co to znaczy w chemii? Co to jest w biologii? Co oznacza w fizyce? Wzór z biologii, rozwiązanie zadania z przykładami.

Definicja Korona Kwiatu, Korzenie Przybyszowe, Konidia (Konidium), Kapok, Kielich, Kłosek, Koncepcja Doboru Płciowego, Krzew, Kutykula, Komórka K, Krzewinka, Komórki biologia.

Co to jest Korona Kwiatu, Korzenie Przybyszowe, Konidia (Konidium chemia.