lichenologia lasostep co to znaczy
Lichenologia, Lasostep, Limfocyt B, Lizosom, Liść, Lateks, Listerioza, Liany, Limfocyt, Leśnictwo.

Definicje i słownik biologiczny na L

 • Definicja quantitative trait loci)\. Loci cech ilościowych (ang Co to jest genetyczne (typowo w obszarze o zmiennej liczbie tandemowych powtórzeń), które są ściśle sprzężone (fizycznie blisko DNA) z genami
 • Definicja Limfocyt T Co to jest trzy zasadnicze funkcje: wspomagają odpowiedź odpornościową - subpopulacja limfocytów Th (limfocyty T pomocnicze) regulują odpowiedź
 • Definicja Limfocyt Th Co to jest T pełniących funkcje powiązane z pobudzaniem odpowiedzi odpornościowej. Powyżej 90% tych limfocytów nosi na swojej powierzchni cząsteczki
 • Definicja Listek Co to jest Listek - jedna z kilku albo wielu blaszek liściowych składających się na liść złożony
 • Definicja Lasotundra Co to jest południe część tundry. To jest region przejściowy pomiędzy tajgą a tundrą. Odróżnia się ją od pozostałej części tundry tym, iż na jej
 • Definicja Leptospirozy Co to jest odzwierzęcych wywołanych poprzez krętki z rodz. Leptospira. Dla człowieka patogenny jest gatunek Leptospira interrogans. Obejmuje on szereg
 • Definicja Liścień Co to jest nasiennej. Liścień nie powstaje w pąku kwiatowym, lecz jeszcze w rozwijającym się zarodku. W nie wszystkich wypadkach liścienie są grube i
 • Definicja las (polskie lasy) Co to jest roślinności swoistej dla danego regionu geograficznego, charakteryzujący się sporym udziałem drzew rosnących w zwarciu, wraz ze światem
 • Definicja Leśnictwo (jednostka) Co to jest organizacyjna w strukturze nadleśnictwa podległemu natomiast Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Dla lepszej organizacji leśnictwa
 • Definicja Limfocyt Co to jest odpornościowego zdolne do swoistego rozpoznawania antygenów. Pierwotnie, zanim poznano funcję tych komórek, mianem limfocytów oznaczano
 • Definicja Liany Co to jest Występują w cienistych lasach strefy międzyzwrotnikowej, rzadko w strefie umiarkowanej. Korzystając z innych roślin albo elementów jako
 • Definicja Listerioza Co to jest jest bakteryjna dolegliwość zakaźna zwierząt. U ludzi występuje jako zoonoza. Chorują owce, świnie, bydło, konie, zające, króliki, kury
 • Definicja Lateks Co to jest naturalnego (lateks naturalny) albo syntetycznego (l. syntetyczny) w substancji płynnej. Lateks naturalny jest pozyskiwany bezpośrednio z
 • Definicja Liść Co to jest naczyniowej, pełniący funkcje odżywcze dzięki zawartości chlorofilu. Odznacza się dwa fundamentalne typy liści: mikrofile i makrofile
 • Definicja Lizosom Co to jest pęcherzyki zawierające enzymy rozkładające białka, kwasy nukleinowe, węglowodany i tłuszcze. Łącznie w lizosomach jest aktualnych około 40
 • Definicja Limfocyt B Co to jest u kręgowców i zawdzięczającymi swą nazwę kaletce (torebce) Fabrycjusza (z łaciny bursa Fabricii), będącej narządem ptaków, gdzie komórki te
 • Definicja Lasostep Co to jest umiarkowanych rejonach półkuli północnej, charakterystyczny dla obszaru przejściowego pomiędzy strefą leśną a stepową; roślinność leśna
 • Definicja Lichenologia Co to jest obejmująca badania nad porostami. Nazwa pochodzi od greckiego słowa leichen (porost)Treść hasła pochodzi z Wikipedi

Chemia, fizyka i biologia - co to jest, znaczenie

Co to znaczy w chemii? Co to jest w biologii? Co oznacza w fizyce? Wzór z biologii, rozwiązanie zadania z przykładami. Zastosowanie i informacje o definicjach z przedmiotu biologia, chemia i fizyka. Gotowe rozwiązania i wzory.

Definicja Lichenologia, Lasostep, Limfocyt B, Lizosom, Liść, Lateks, Listerioza, Liany, Limfocyt, Leśnictwo (Jednostka), Las (Polskie Lasy), Liścień, Leptospirozy co to jest.

Słownik Lichenologia, Lasostep, Limfocyt B, Lizosom, Liść, Lateks co to znaczy.