lichenologia lasostep co znaczy
Lichenologia, Lasostep, Limfocyt B, Listek, Lizosom, Limfocyt Th, Liść, Limfocyt T, Lateks

Definicje i słownik biologiczny na L

 • Definicja Leptospirozy Co to jest odzwierzęcych wywołanych poprzez krętki z rodz. Leptospira. Dla człowieka patogenny jest gatunek Leptospira interrogans. Obejmuje on szereg
 • Definicja Liścień Co to jest nasiennej. Liścień nie powstaje w pąku kwiatowym, lecz jeszcze w rozwijającym się zarodku. W niektórych wypadkach liścienie są grube i
 • Definicja Lasy Polskie Las Co to jest roślinności swoistej dla danego regionu geograficznego, charakteryzujący się sporym udziałem drzew rosnących w zwarciu, wraz ze światem
 • Definicja Lasotundra Co to jest południe część tundry. To jest region przejściowy pomiędzy tajgą a tundrą. Odróżnia się ją od pozostałej części tundry tym, iż na jej
 • Definicja Limfocyt Co to jest odpornościowego zdolne do swoistego rozpoznawania antygenów. Pierwotnie, zanim poznano funcję tych komórek, mianem limfocytów oznaczano
 • Definicja Jednostka Leśnictwo Co to jest organizacyjna w strukturze nadleśnictwa podległemu natomiast Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Dla lepszej organizacji leśnictwa
 • Definicja Loci cech ilościowych (ang. quantitative trait loci Co to jest genetyczne (typowo w obszarze o zmiennej liczbie tandemowych powtórzeń), które są ściśle sprzężone (fizycznie blisko DNA) z genami
 • Definicja Liany Co to jest Występują w cienistych lasach strefy międzyzwrotnikowej, rzadko w strefie umiarkowanej. Korzystając z innych roślin albo elementów jako
 • Definicja Listerioza Co to jest jest bakteryjna choroba zakaźna zwierząt. U ludzi występuje jako zoonoza. Chorują owce, świnie, bydło, konie, zające, króliki, kury
 • Definicja Lateks Co to jest naturalnego (lateks naturalny) albo syntetycznego (l. syntetyczny) w substancji płynnej. Lateks naturalny jest pozyskiwany bezpośrednio z
 • Definicja T Limfocyt Co to jest trzy zasadnicze funkcje: wspomagają odpowiedź odpornościową - subpopulacja limfocytów Th (limfocyty T pomocnicze) regulują odpowiedź
 • Definicja Liść Co to jest naczyniowej, pełniący funkcje odżywcze dzięki zawartości chlorofilu. Wyróżnia się dwa fundamentalne rodzaje liści: mikrofile i makrofile
 • Definicja Th Limfocyt Co to jest T pełniących funkcje powiązane z pobudzaniem odpowiedzi odpornościowej. Ponad 90% tych limfocytów nosi na swojej powierzchni cząsteczki
 • Definicja Lizosom Co to jest pęcherzyki zawierające enzymy rozkładające białka, kwasy nukleinowe, węglowodany i tłuszcze. Łącznie w lizosomach jest aktualnych około 40
 • Definicja Listek Co to jest Listek - jedna z kilku albo wielu blaszek liściowych składających się na liść złożony
 • Definicja B Limfocyt Co to jest u kręgowców i zawdzięczającymi swą nazwę kaletce (torebce) Fabrycjusza (z łaciny bursa Fabricii), będącej narządem ptaków, gdzie komórki te
 • Definicja Lasostep Co to jest umiarkowanych rejonach półkuli północnej, charakterystyczny dla obszaru przejściowego pomiędzy strefą leśną a stepową; roślinność leśna
 • Definicja Lichenologia Co to jest obejmująca badania nad porostami. Nazwa pochodzi od greckiego słowa leichen (porost)Treść hasła pochodzi z Wikipedi Treść hasła

Pojęcia z chemii, fizyki, biologii - przykłady i rozwiązania

Co to znaczy w chemii? Co to jest w biologii? Co oznacza w fizyce? Wzór z biologii, rozwiązanie zadania z przykładami.

Definicja Lichenologia, Lasostep, Limfocyt B, Listek, Lizosom, Limfocyt Th, Liść, Limfocyt T, Lateks, Listerioza, Liany, Loci Cech Ilościowych (Ang. Quantitative Trait co to znaczy.

Słownik Lichenologia, Lasostep, Limfocyt B, Listek, Lizosom co to jest.