mukormikoza mechanizmy co znaczy
Mtn, Mukormikoza, Mechanizmy Izolacji Gatunków, Myrmekochoria, Mononukleoza Zakaźna, Mutacje

Definicje i słownik biologiczny na M

 • Definicja Mrozoodporność Co to jest mechanizmów, dzięki którym rośliny mogą przeżyć epizodycznie albo długookresowe okresy mrozu.Treść hasła pochodzi z Wikipedi Treść hasła
 • Definicja Mitochondrium Co to jest Mitochondria) - organellum komórki eukariotycznej pochodzenia endosymbiotycznego, gdzie zachodzą mechanizmy będące kluczowym źródłem
 • Definicja Punktowe Mutacje Co to jest jakiejś zasady na inną co wywołuje różna konsekwencje zależne od tego w jakim miejscu zapisu zmiana ta nastąpi. Jeśli będzie to dotyczyć
 • Definicja Przemysłowy Melanizm Co to jest jest zazwyczaj szarą ćmą, która w ciągu dnia maskuje się na porostach pokrywających pnie drzew. W czasie rewolucji przemysłowej
 • Definicja Metamfetamina Co to jest metylo-αfenyloetyloamina - narkotyk z rodz. stymulantów. Działanie (efekty, konsekwencje) ogólnie ma podobne do amfetaminy. Działa krócej i
 • Definicja Mikrokosmek Co to jest mikroskopijna, palczasta wypustka cytoplazmatyczna na powierzchni błony komórkowej, zwiększająca powierzchnię błony, a tym samym
 • Definicja Miozyna Co to jest kurczliwych włókien grubych w komórkach, w szczególności w mięśniach. Bierze udział w konstrukcji sarkomeru składającego się z włókien
 • Definicja Mimetyzm Co to jest gatunków zwierząt kształtem, barwą, deseniem na powierzchni ciała do otaczającego środowiska, stanowiące formę przystosowania się
 • Definicja Mielocyt Co to jest morfologicznie wyróżnialnym stadium rozwojowym granulocytów. Komórki te osiągają średnicę 16-24 mikrometrów i rozwijają się z promielocytów
 • Definicja Mimikra Co to jest roślin i zwierząt. U zwierząt jedna z form przystosowań ochronnych. Bazuje ona na tym, iż zwierzęta bezbronne upodobniają się do zwierząt
 • Definicja Mikronukleus Co to jest wraz z makronukleusem tworzą ich aparat jądrowy. W przeciwieństwie od poliploidalnego makronukleusa mikronukleus jest diploidalny
 • Definicja Mikrofibryle Co to jest roślinnej ściany komórkowej, mające postać regularnych zespołów łańcuchów celulozowych. Nadają one ścianom komórkowym określone
 • Definicja Mtdna Co to jest genetyczny w formie kolistego DNA znajdujący się w macierzy (z łaciny matrix) mitochondrium. Obecność DNA tłumaczona jest teorią
 • Definicja Monotyp Co to jest botanice dla ustalenia rodzajów zawierających tylko jeden gatunek.Treść hasła pochodzi z Wikipedi Treść hasła udostępniana jest na licencji
 • Definicja Mutacje ciche, czy są one zawsze neutralne Co to jest trzeciej pozycji kodonów. W trzecich pozycjach kodonów możliwych jest 64 tranzycji, jest to mutacji zamieniających purynę na purynę albo
 • Definicja Mitoza Co to jest towarzyszy dokładne rozdzielenie chromosomów do dwóch komórek potomnych. W jego wyniku powstają komórki, które dysponują identycznym
 • Definicja Myślistwo Co to jest planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie zwierzyną w myśl zasad ekonomii i wedle założeniami
 • Definicja Miofibryle Co to jest makrokompleksy filamentów w formie minipałeczek. Filamenty ułożone w nich są bardzo często, zachodzą na siebie w układzie sześciokątnym
 • Definicja Roślin Morfologia Co to jest się zewnętrzną budową roślin, badaniem ich pokroju, ukształtowania poszczególnych organów, zależności jakie pomiędzy nimi występują i
 • Definicja Metamielocyt Co to jest dojrzałe komórki szeregu granulocytarnego. Wykazują średnicę 10-18 mikrometrów. Relacja objętności jądra komórkowego do cytoplazmy wynosi 1
 • Definicja Selekcji Doboru Modele Co to jest zbyt odstające od optimum (normy). W stabilnym środowisku zmiany czy odchylenia zazwyczaj prowadzą do stworzenia fenotypów gorzej
 • Definicja Mieloblast Co to jest rozróżnialnymi morfologicznie stadiami rozwojowymi granulocytów. Komórki te są podobne do innych komórek występujących w szpiku kostnym
 • Definicja Mph Metylfenidat Co to jest stymulującym z ekipy fenetylamin sprzedawany w stanach zjednoczonych ameryki pod nazwą handlową Ritalin. Stosowany jest w leczeniu ADHD i
 • Definicja Abaka Manila Co to jest wytrzymałe włókno odporne na wodę morską i drobnoustroje, produkowane z pochew liściowych banana manilskiego. Wykorzystanie: liny okrętowe
 • Definicja Mutacje chromosomowe: inwersje i translokacje Co to jest zmiany struktury chrom. Powstające w skutek pęknięć a następnie łączenia się odcinków w odmiennym niż poprzednio porządku. Zachodzą
 • Definicja Mirra Co to jest balsamowca mirra Commiphora abyssinica; dawniej służyła do balsamowania zwłok, jako pachnidło i kadzidło. W związku z zawieraniem związków
 • Definicja Mikrosporangia Co to jest Mikrosporangia to małe zarodnie na męskich liściach zarodnionośnych
 • Definicja Mezosom Co to jest Mezosom - występuje w komórkach prokariotycznych. Bierze udział w syntezie ATP (odpowiednik mitochondrium
 • Definicja Mutacje genomowe: autopoliploidy i allopoliploidy Co to jest zwielokrotnieniu normalnej liczby chromosomów. Mamy dwa typy poliploidiów o różnym znaczeniu ewolucyjnym: autopolipliod powstaje wtedy, gdy
 • Definicja Zakaźna Mononukleoza Co to jest Mononucleosis infectiosa) to zakaźna choroba wirusowa występująca najczęściej w dzieciństwie albo w okresie dojrzewania. Wywołana jest
 • Definicja Myrmekochoria Co to jest roślin poprzez mrówki. Wybrane gatunki roślin wykształciły specjalne przystosowania do tego, na przykład ich nasiona wyposażone są w
 • Definicja Gatunków Izolacji Mechanizmy Co to jest gatunków i zamianie materiału genetycznego (przepływu genów). To jest najważniejszy obowiązek specjacji, gdyż tylko wtedy populacje mogą
 • Definicja Mukormikoza Co to jest spowodowana poprzez grzyb z gatunku Rhizopus oryzae. Występuje raczej u osób przewlekle chorych z obniżoną odpornością. Drogą inwazji są
 • Definicja Mtn Co to jest MTN – stosowany w botanice skrótowiec oznaczający masę tysiąca nasion, zwykle podawaną w gramach

Pojęcia z chemii, fizyki, biologii - przykłady i rozwiązania

Co to znaczy w chemii? Co to jest w biologii? Co oznacza w fizyce? Wzór z biologii, rozwiązanie zadania z przykładami.

Definicja Mtn, Mukormikoza, Mechanizmy Izolacji Gatunków, Myrmekochoria, Mononukleoza Zakaźna, Mutacje Genomowe: Autopoliploidy I Allopoliploidy, Mezosom, Mikrosporangia co to znaczy.

Słownik Mtn, Mukormikoza, Mechanizmy Izolacji Gatunków co to jest.