osadka organellum odchylenia co znaczy
Osadka, Organellum, Odchylenia Od Stosunków Mendlowskich (Od Stosunku 3:1), Odziedziczalność

Definicje i słownik biologiczny na O

 • Definicja Organy generatywne u roślin Co to jest rośliny kwiatowej, organ sporofitu, gdzie wykształcają się przedmioty rozrodu płciowego roślin nasiennych. U większości roślin
 • Definicja Okwiat Co to jest z kielicha (kalyx) i korony (corolla), może występować również kieliszek (epikalyx). Okwiat służy ochronie pręcików i słupków, a również
 • Definicja Owocolistki Co to jest roślin okrytonasiennych, przekształcone liście (makrosporofile), zrośnięte owocolistki tworzą komorę zalążni, gdzie znajdują się zalążki
 • Definicja Osnówka Co to jest zgrubienie owocowe rozwijające się wokół nasienia i stanowiące jego otoczkę.Treść hasła pochodzi z Wikipedi Treść hasła udostępniana jest
 • Definicja Oparzelisko Co to jest wysokiego, niezamarzająca w momencie mrozów w wyniku wydzielania się ciepła związanego z zachodzącymi procesami rozkładu materiału
 • Definicja Zwykła Opryszczka Co to jest pospolita (z łaciny: Herpes simplex) - to choroba zakaźna spowodowana poprzez wirusy HSV1 i HSV2 (Herpes simplex virus
 • Definicja Liścia Osadzenie Co to jest i pochwiaste. Zarówno liść z ogonkiem jak i bez, może przy nasadzie tworzyć tak zwaną pochewkę liścia otaczającą łodygę
 • Definicja Owoc Co to jest powstający z zalążni i dna kwiatowego zawierający w swym wnętrzu nasiona. Owoce mięsiste roznoszone są poprzez zwierzęta, dla których
 • Definicja Wietrzna Ospa Co to jest zoster) to choroba charakteryzująca się znaczącą zaraźliwością, jest najczęstszą chorobą zakaźną wieku rozwojowego. Wywołana jest wirusem
 • Definicja Roślin Wegetacyjny Okres Co to jest określonych dla danego terenu na podstawie średniej wieloletniej temperatury powietrza powyżej 5ºC, a w klimacie gorącym - miesiące, gdzie
 • Definicja Botaniczny Ogród Co to jest odpowiednio zaopatrzony, zagospodarowany i urządzony teren, będący miejscem uprawy roślin różnych stref klimatycznych i środowisk życia
 • Definicja Roślin Obronność Co to jest roślin działaniu czynników chorobotwórczych. Objawia się to na przykład tym, iż rośliny zaatakowane poprzez patogeny chorują tylko
 • Definicja Ospa prawdziwa, czarna ospa Co to jest vera) to wirusowa choroba zakaźna o ostrym przebiegu wywoływana poprzez wirus ospy prawdziwej. Moment inkubacji: 7-17 dni, średnio 12-14
 • Definicja Ogród Japoński we Wrocławiu Co to jest Wrocławiu znajduje się Ogród Japoński założony w latach 1909-1912, w związku z Wystawą Światową z 1913 roku, z inicjatywy hrabiego Fritza
 • Definicja Ogród Botaniczny w Poznaniu Co to jest Szkolny Ogród Botaniczny który powstał w latach 1922 - 1925 z inicjatywy profesora Uniwersytetu Poznańskiego Rudolfa Boettnera, który
 • Definicja Odra Co to jest angielskiego: measles, rubeola) to choroba zakaźna wieku dziecięcego wywoływana poprzez morbilliwirus z rodz. paramyksowirusów
 • Definicja Oogeneza Co to jest zwierząt dojrzałej komórki jajowej, wskutek którego uzyskuje ona pomniejszoną o połowę liczbę chromosomów i informację rozwojową i zapasowe
 • Definicja Owadopylność Co to jest zapylanie kwiatów poprzez owady przenoszące pyłek.Treść hasła pochodzi z Wikipedi Treść hasła udostępniana jest na licencji
 • Definicja Odziedziczalność Co to jest sensie – sensu lato) H2B (albo jako HB, H2, h2B) służy do ustalenia, czy to różnice genetyczne warunkują zmienność poszczególnych cech w
 • Definicja Odchylenia od stosunków mendlowskich (od stosunku 3:1 Co to jest pełną dominację jednej cechy nad drugą. Jeżeli dominacja jest częściowa albo występuje kodominacja, w pokoleniu otrzymamy relacja 1:2:1
 • Definicja Organellum Co to jest w cytoplazmie komórki, wyspecjalizowana do pełnienia określonej funkcji. Organella (liczba mnoga od organelle) to jest alternatywne
 • Definicja Osadka Co to jest Osadka - część pędu, na której osadzone są kwiaty albo kłoski

Pojęcia z chemii, fizyki, biologii - przykłady i rozwiązania

Co to znaczy w chemii? Co to jest w biologii? Co oznacza w fizyce? Wzór z biologii, rozwiązanie zadania z przykładami.

Definicja Osadka, Organellum, Odchylenia Od Stosunków Mendlowskich (Od Stosunku 3:1), Odziedziczalność, Owadopylność, Oogeneza, Odra, Ogród Botaniczny W Poznaniu, Ogród co to znaczy.

Słownik Osadka, Organellum, Odchylenia Od Stosunków Mendlowskich co to jest.