teorii lamarcka co znaczy
Znaczenie Teorii Lamarcka A Dziedziczenie Cech Nabytych, Zaraza Ziemniaczana, Zespół Roślinności

Definicje i słownik biologiczny na Z

 • Definicja Botanika Ziarno Co to jest Ziarno suchy owoc roślin z rodz. traw
 • Definicja Azurofilne Ziarno Co to jest wewnątrzkomórkowe wybarwiające się barwnikami azurowymi. 1. W neutrofilach to jest ekipa ziaren powstająca w czasie rozwoju jako pierwsza
 • Definicja Podwójne Zapłodnienie Co to jest roślin okrytonasiennych. Bazuje na wprowadzeniu do woreczka zalążkowego (poprzez łagiewkę pyłkową) dwóch komórek plemnikowych: jedna z nich
 • Definicja Spora Zarodnik Co to jest haploidalna komórka wykorzystywana do bezpłciowego rozmnażania protistów, roślin (mszaki, paprotniki) i grzybów. Zarodniki są zwykle
 • Definicja Ziarniak Co to jest traw. Większą część ziarniaka stanowi nasienie, które jest wypełnione w wiekszości poprzez bielmo, i niewielki zarodek. Nasienie pokryte
 • Definicja Znaczenie mutacji nieallelicznych w dziedziczeniu wielogenowym Co to jest wpływa cały, konkretny odcinek DNA składający się z dwóch (albo więcej) genów, które w tym wypadku stanowią jedną genetyczną jednostkę
 • Definicja Mullera Zapadka Co to jest szkodliwych mutacji w populacji rozmnażającej się bezpłciowo może tylko wzrastać. Można ją zinterpretować na przykładzie rozwielitek, gdzie
 • Definicja Darwina Teorii Założenia Co to jest gatunków przedstawił teorię doboru naturalnego - przeżywania organizmów najlepiej przystosowanych do walki o byt. W pracy tej podał sporo
 • Definicja Zoochoria Co to jest rozprzestrzeniania nasion roślin. Rozprzestrzenianie diaspor roślin poprzez zwierzęta, na przykład przyczepione do sierści, lub poprzez
 • Definicja Ciągła Zmienność Co to jest wystąpienie niewielkich różnic pomiędzy osobnikami o tym samym genotypie albo występują wyraźne różnice miedzy fenotypami (na przykład
 • Definicja Birbecka Ziarnistości Co to jest angielskiego: Birbeck's granules), zwane również ciałkami X lub ziarnistościami Langerhansa, są charakterystycznymi elementami
 • Definicja Leśny Zespół Co to jest roślinny z fundamentalną strukturą zbiorowiska roślinnego określonego poprzez gatunki drzewiaste. Zespoły leśne należące do związku borów
 • Definicja Zioła Co to jest rośliny, które zawierają substancje wpływające na metabolizm człowieka (na przykład olejki eteryczne) i dostarczające surowców zielarskich
 • Definicja Zalążek Co to jest charakterystyczny dla roślin nasiennych. Powstaje ze szczególnej tkanki twórczej, która tworzy łożysko (placenta). Jest on zwykle kształtu
 • Definicja Molekularny Zegar Co to jest mutacje zmieniające aminokwasy ustalonych białek jest stałe w momencie. Podobnie określone tempo mają zmiany w sekwencjach rybosomowego RNA
 • Definicja Gąbczaste Encefalopatie Zakaźne Co to jest angielskiego: Transmissible spongiform encephalopathies) nazywane regularnie chorobami wywoływanymi poprzez priony - ogół chorób zakaźnych
 • Definicja Roślinności Zespół Co to jest fitoasocjacja) – podstawowa jednostka systematyki fitosocjologicznej, naturalne zbiorowisko roślinne o charakterystycznym, określonym
 • Definicja Ziemniaczana Zaraza Co to jest Zaraza ziemniaczana – choroba ziemniaków, której powodem jest grzyb z klasy Oomycetes. Skutkuje ona wielkie utraty gospodarcze
 • Definicja Znaczenie teorii Lamarcka a dziedziczenie cech nabytych Co to jest nabytych ma bardzo duże znaczenie. Lamarck sformułował dwa prawa dotyczące tego zagadnienia: Używanie narządu (w szczególności częstsze i

Pojęcia z chemii, fizyki, biologii - przykłady i rozwiązania

Co to znaczy w chemii? Co to jest w biologii? Co oznacza w fizyce? Wzór z biologii, rozwiązanie zadania z przykładami.

Definicja Znaczenie Teorii Lamarcka A Dziedziczenie Cech Nabytych, Zaraza Ziemniaczana, Zespół Roślinności, Zakaźne Encefalopatie Gąbczaste, Zegar Molekularny, Zalążek co to znaczy.

Słownik Znaczenie Teorii Lamarcka A Dziedziczenie Cech Nabytych co to jest.