dziedziczenie dyniowate co znaczy
Dziedziczenie, Dyniowate, Dominujący Gen, Dwucukry, Dna

Słownik i definicje biologiczne na D

  • Definicja Dna Co znaczy Występuje w chromosomach, jest kwasem nukleinowym wielocząsteczkowym. DNA pełni rolę nośnika genetycznej informacji organizmów żywych
  • Definicja Dwucukry Co znaczy Zwane odmiennie bisacharydami. To węglowodany zbudowane z dwóch cząsteczek monosacharydowych. Zaliczamy do nich sacharozę i maltozę
  • Definicja Gen Dominujący Co znaczy forma ma sposobność wywołania różnych efektów w widocznych cechach czy fenotypie organizmu żywego. Najczęściej jeden z dwóch alleli ujawnia
  • Definicja Dyniowate Co znaczy dwuliściennych, licząca ok. 850 gatunków. zwykle liście dyniowatych są bardzo spore i szorstkie, z kolei kwiaty są jednopłciowe. Część
  • Definicja Dziedziczenie Co znaczy przekazywanie potomstwu genów. Każdy organizm żywy poprzez konkretne przenoszenie genów wytwarza podobne do siebie potomstwo. cechy

Pojęcia z biologii i fizyki - wzory i przykłady

Co oznacza w biologii? Co to jest w chemii? Co znaczy w fizyce? Wzór chemiczny, rozwiązanie zadania. Przykład z chemii.

Definicja Dziedziczenie, Dyniowate, Dominujący Gen, Dwucukry, Dna co to znaczy.

Słownik Dziedziczenie, Dyniowate, Dominujący Gen, Dwucukry, Dna co to jest.