czterochlorek węgla co znaczy
Czterochlorek Węgla, Cząsteczkowość Reakcji, Cytrynowy Kwas, Cyjanowodór, Cukry, Ciśnienie

Definicje chemiczne na C

 • Co znaczy Reakcja Canizzaro Co to jest aromatycznych, jednoczesnego utleniania się jednej cząsteczki związku kosztem redukcji drugiej cząsteczki, reakcja dysproporcjonowania
 • Co znaczy Celobioza Co to jest produkt niecałkowitej hydrolizy celulozy, dwucukier (D(+)glukoza powiązana β-glikozydowo
 • Co znaczy Celuloza Co to jest powiązana β-glikozydowo, niektóre grupy OH zmetylowane, podstawowy materiał konstrukcyjny tkanki roślinnej (drewno
 • Co znaczy Cerezyna Co to jest oczyszczony wosk ziemny, mieszanina rozgałęzionych węglowodorów
 • Co znaczy Chinolina Co to jest heterocykliczny związek, pochodna naftalenu z atomem azotu wbudowanym w pozycji α
 • Co znaczy Chinon Co to jest hydrochinonu. W wielu barwnikach układ ten odpowiedzialny za powstanie barwy związku (tzw. chromofor) - (patrz fenoloftaleina
 • Co znaczy Chityna Co to jest wielocukier, główny składnik pancerzyków skorupiaków i owadów
 • Co znaczy Chlorany Co to jest utleniacze powstające przez działanie chloru na gorące alkalia         6NaOH + 3Cl2  = NaClO3  + 5NaCl + 3H2 O
 • Co znaczy Amonowy Chlorek Co to jest salmiak, NH4 Cl, produkt reakcji amoniaku z chlorowodorem, łatwo sublimuje
 • Co znaczy Winylu Chlorek Co to jest mono-chloroeten, chlorek etylenu, CH2 =CH-Cl, monomer popularnego tworzywa PCV (polichlorek winylu
 • Co znaczy Kwasowy Chlorek Co to jest organicznych, grupa hydroksylowa (OH) w ugrupowaniu karboksylowym (COOH) zostaje zastąpiona chlorem (—C(=O)Cl). Wyjściowy produkt wielu
 • Co znaczy Amin Chlorowodorki Co to jest amin. Tworzą się poprzez przyłączenie protonu kwasu do wolnej pary elektronowej azotu(-3), dając tym sposobem kation tworzący parę jonową
 • Co znaczy Chlorowodór Co to jest wiązanie niejonowe !! Roztwór wodny znany pod nazwą kwasu solnego, pod wpływem silnie polarnej wody chlorowodór zamienia się w silny
 • Co znaczy Cholesterol Co to jest cykliczny wielkocząsteczkowy alkohol, przedstawiciel steroidów zwierzęcych, występuje głównie w tłuszczach zwierzęcych
 • Co znaczy Platynowa Czerń Co to jest najczęściej na nośniku, stosowana jako katalizator. Czernią platynową pokryta jest elektroda wzorcowej elektrody normalnej wodorowej
 • Co znaczy Sodowy Czteroboran Co to jest Na2 B4 O7 . 10H2 O, boraks
 • Co znaczy Chromatografia Co to jest odmianach wielu technik (chromatografia cienkowarstwowa, kolumnowa, gazowa cieczowa HPLC, elektrokapilarna itd.), głównie służąca do
 • Co znaczy Kryształy Ciekłe Co to jest charakterystycznej budowy cząsteczki wykazują regularne ułożenie cząsteczek w stanie płynnym (stąd nazwa - kryształy, bo regularne ułożenie
 • Co znaczy Reakcji Ciepło Co to jest pobrana (endotermiczne reakcje) lub oddana (reakcje egzotermiczne) do otoczenia, umownie przeliczana na warunki reakcji standardowe (25°C i
 • Co znaczy Rozpuszczania Ciepło Co to jest ilość energii pobranej lub oddanej do układu na drodze ciepła w procesie rozpuszczania 1 mola substancji
 • Co znaczy Tworzenia Ciepło Co to jest w trakcie tworzenia 1 mola substancji w warunkach standardowych (25°C i 1 atm, substancja zaś jest w stanie skupienia i ew. odmianie
 • Co znaczy Ciśnienie Co to jest działającą na jednostkę powierzchni. W przypadku gazów siła ta jest związana z ilością cząsteczek gazu i ich  średnią szybkością (a więc
 • Co znaczy Krytyczne Ciśnienie Co to jest najniższe ciśnienie, pod którym jest jeszcze możliwe skroplenie danego gazu (patrz też temperatura krytyczna i punkt krytyczny
 • Co znaczy Normalne Ciśnienie Co to jest ciśnienie absolutne równe 1 atmosferze fizycznej, jeden z parametrów warunków normalnych
 • Co znaczy Osmotyczne Ciśnienie Co to jest naczyniu z roztworem, oddzielonym błoną półprzepuszczalną od czystego rozpuszczalnika, aby ten ostatni nie wnikał do roztworu.  Ciśnienie
 • Co znaczy Parcjalne Ciśnienie Co to jest ciśnienia danego składnika mieszaniny gazowej w ciśnieniu całkowitym tej mieszaniny. Ciśnienie całkowite równa się sumie ciśnień
 • Co znaczy Cukry Co to jest O )n , skąd bierze się ich nazwa zwyczajowa węglowodany . Są to wielowodorotlenowe aldehydy (ogólna nazwa aldozy) lub ketony (ketozy
 • Co znaczy Cyjanowodór Co to jest charakterystycznym zapachu gorzkich migdałów. Wodny roztwór jest słabym kwasem (kwas pruski), dającym sole - cyjanki (KCN - cyjanek potasu
 • Co znaczy Kwas Cytrynowy Co to jest stosowany w przemyśle spożywczym i w farmacji, jako zakwaszacz do tabletek musujących w celu wytworzenia CO2 (saturacji) w reakcji z
 • Co znaczy Reakcji Cząsteczkowość Co to jest elementarnym akcie reakcji. Ze względu na prawdopodobieństwo pojawienia się w jednym miejscu i w tym samym czasie kilku różnych cząsteczek
 • Co znaczy Węgla Czterochlorek Co to jest zapachu, tetrachlorometan. Ze względu na symetryczną budowę charakteryzuje się zerowym momentem dipolowym, mimo silnej polaryzacji wiązań

Pojęcia z chemii prawa. Wzory chemiczne.

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne?

Definicja Czterochlorek Węgla, Cząsteczkowość Reakcji, Cytrynowy Kwas, Cyjanowodór, Cukry, Ciśnienie Parcjalne, Ciśnienie Osmotyczne, Ciśnienie Normalne, Ciśnienie co to znaczy.

Słownik Czterochlorek Węgla, Cząsteczkowość Reakcji, Cytrynowy Kwas co to jest.