dziegiedź dyspergowanie co znaczy
Dziegiedź, Dyspergowanie, Dysocjacja, Dynamit, Dym, Dyfuzja, Dwuazowanie, Dwójłomność, Dipol, Diole

Definicje chemiczne na D

 • Co znaczy Dalton Co to jest jednostka masy atomowej (1/12 masy atomu izotopu 12 C); około 1,7. 10-24  g
 • Co znaczy Dalton Co to jest wprowadził teorię atomowej struktury materii (1803) i na jej podstawie wyjaśnił prawo stałości składu i prawo stosunków wielokrotnych
 • Co znaczy Prawo Daltona Co to jest dwa pierwiastki tworzą ze sobą kilka różnych związków, to ilości wagowe jednego z nich przypadające na tę samą ilość drugiego pierwiastka w
 • Co znaczy Defekacja Co to jest buraczanego w procesie otrzymywania sacharozy. Polega na działaniu na sok z buraków cukrowych wodorotlenkiem wapnia (mlekiem wapiennym) w
 • Co znaczy Masy Defekt Co to jest atomowego a jego liczbą masową. Dla pierwiastków o liczbie masowej mniejszej od 20 oraz większej od 180 masy jąder są większe niż ich
 • Co znaczy Deflegmator Co to jest zwrotna, w której skrapla się mniej lotna frakcja i zostaje zawrócona do kolby destylacyjnej w czasie destylacji mieszaniny blisko wrzących
 • Co znaczy Dehydratacja Co to jest usunięcia wody z kryształu związku uwodnionego (wody związanej fizycznie) jak i usunięcie cząsteczki wody ze związku chemicznego np
 • Co znaczy Dehydrogenazy Co to jest enzymy (biokatalizatory) powodujące przeniesienie wodoru 
 • Co znaczy Dekantacja Co to jest procesie sedymentacji (osadzenia się osadu na dnie naczynia). Ma na celu oddzielenie klarownego roztworu od nierozpuszczalnych
 • Co znaczy Dekstran Co to jest wielkocząsteczkowy polimer glukozy, rozpuszczalny w wodzie, stosowany jako płyn krwiozastępczy
 • Co znaczy Dekstryna Co to jest gotowanie, działanie kwasami), ma właściwości redukujące, składa się z łańcuchów o różnej długości. Klajster
 • Co znaczy Denaturacja Co to jest proces powodujący zmiany właściwości białek (rozpuszczalności, skręcalności optycznej, zdolności do krystalizacji), polega głównie na
 • Co znaczy Desorpcja Co to jest adsorpcji na powierzchni faz lub absorpcji w całej objętości fazy), uwalnianie sorbatu (najczęściej przez podgrzanie
 • Co znaczy Destylacja Co to jest mieszaniny cieczy (roztworu cieczy w cieczy) lub uzyskania czystego rozpuszczalnika z roztworu. Polega na przeprowadzeniu w temperaturze
 • Co znaczy Drewna Destylacja Co to jest przeprowadzany bez dostępu powietrza. Jako produkty otrzymujemy węgiel drzewny, gaz drzewny oraz destylat ciekły zawierający oprócz wody ok
 • Co znaczy Destylat Co to jest produkt destylacji, skroplona para znad cieczy poddawanej destylacji
 • Co znaczy Detergenty Co to jest organiczne związki o właściwości obniżania napięcia powierzchniowego wody, ułatwiają tworzenie emulsji
 • Co znaczy Deuter Co to jest jądro składa się z protonu i neutronu), 2 1 H (lub D). Praktycznie jedyny izotop, który zmienia właściwości związku chemicznego, w
 • Co znaczy dezoksy... (lub poprawnie deoksy Co to jest mówiący, że związek jest identyczny z wyjściowym, z wyjątkiem jednego atomu tlenu, którego pochodny związek jest pozbawiony (np. ryboza
 • Co znaczy Dializa Co to jest niewielkich rozmiarach przez błonę półprzepuszczalną (błonę dializującą) z roztworu koloidalnego do rozpuszczalnika lub roztworu o niższym
 • Co znaczy Diament Co to jest odmiana alotropowa węgla, naturalny kryształ, minerał o dużej twardości związanej z bardzo regularną budową tetraedryczną
 • Co znaczy Diastereoizomeria Co to jest odmianach izomerycznych o różnej skręcalności optycznej, nie będących jednak swymi odbiciami lustrzanymi (enancjomerami). Występuje wśród
 • Co znaczy Dieny Co to jest cząsteczce, mogą być one izolowane (rozdzielone co najmniej dwoma wiązaniami nasyconymi), skumulowane (dotyczące tego samego atomu węgla
 • Co znaczy Dimorfizm Co to jest samej chemicznie substancji w dwóch odmianach krystalicznych o najczęściej różnych właściwościach fizycznych
 • Co znaczy Dioksan Co to jest związek pierścieniowy, sześcioczłonowy z dwoma tlenami w strukturze pierścienia. Rozpuszczalnik mieszający się z wodą
 • Co znaczy Diole Co to jest zwyczajowej nazwy najprostszego etylenodiolu - glikolu, zwane także ogólnie glikolami (glikol etylowy, propylowy
 • Co znaczy Dipol Co to jest posiadający jednak biegun dodatni, w którym skupiony jest ładunek dodatni i biegun ujemny o ujemnym ładunku, równym co do wielkości
 • Co znaczy Dwójłomność Co to jest niektórych, nieregularnych kryształach (kalcyt, szpat islandzki). Promień światła w takich kryształach zostaje rozszczepiony na dwa
 • Co znaczy Dwuazowanie Co to jest chlorowodorkiem) aminy aromatycznej a kwasem azotowym (III), w efekcie której powstają związki dwuazoniowe, które przez reakcję sprzęgania
 • Co znaczy Dyfuzja Co to jest translacyjnymi mieszanie się gazów, cieczy lub cząsteczek substancji rozpuszczonej, prowadzące do całkowitego wyrównania stężeń w całej
 • Co znaczy Dym Co to jest zawiesina cząstek stałych o wymiarach koloidalnych w gazie
 • Co znaczy Dynamit Co to jest substancjami, powodującymi że jest w miarę bezpieczna do przechowywania i transportu i wybucha dopiero po zainicjowaniu reakcji
 • Co znaczy Dysocjacja Co to jest łączenia). Mówiąc o dysocjacji mamy najczęściej na myśli dysocjację elektrolityczną, czyli rozpad na jony cząsteczki elektrolitu
 • Co znaczy Dyspergowanie Co to jest proces rozdrabniania
 • Co znaczy Dziegiedź Co to jest produkt suchej destylacji drewna sosnowego; ciemnobrunatna, smolista ciecz o przenikliwym, charakterystycznym zapachu

Pojęcia z chemii prawa. Wzory chemiczne.

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne?

Definicja Dziegiedź, Dyspergowanie, Dysocjacja, Dynamit, Dym, Dyfuzja, Dwuazowanie, Dwójłomność, Dipol, Diole, Dioksan, Dimorfizm, Dieny, Diastereoizomeria, Diament co to znaczy.

Słownik Dziegiedź, Dyspergowanie, Dysocjacja, Dynamit, Dym, Dyfuzja co to jest.