furanozy furan ftalowy kwas co znaczy
Furanozy, Furan, Ftalowy Kwas, Fruktoza, Freony, Fotoliza, Fosforescencja, Fosfolipidy, Formalina

Definicje chemiczne na F

 • Co znaczy Faza Co to jest układu, oddzielona od innych części wyraźną granicą faz i charakteryzowana właściwościami termodynamicznymi. Np. nasycony roztwór
 • Co znaczy Roztwór Fehlinga Co to jest substancji redukujących (cukrów redukujących, aldehydów). Jest to zasadowy roztwór siarczanu miedzi(II), z którego pod wpływem związków
 • Co znaczy Fenoloftaleina Co to jest charakterze fenolu, bezbarwna w roztworach o pH<9; w roztworach zasadowych następuje dysocjacja grupy fenolowej i powstanie ugrupowania
 • Co znaczy Fenyl Co to jest najprostszy rodnik aromatyczny, jednowartościowy rodnik benzenowy C6 H5 – (np. kwas fenylooctowy C6 H5 –CH2 –COOH
 • Co znaczy Fenylen Co to jest dwuwartościowy rodnik benzenowy –C6 H4 – (np. fenylenodiamina H2 N–C6 H4 – NH2
 • Co znaczy Fermentacja Co to jest wpływem enzymów wytwarzanych przez drobnoustroje (fermentacja alkoholowa, mlekowa, octowa, ...), przetwarzane są w ten sposób głównie cukry
 • Co znaczy Flotacja Co to jest od skały płonnej, wykorzystująca różną zdolność zwilżania różnych materiałów przez ciecz flotacyjną. Materiał ulegający zwilżeniu opada na
 • Co znaczy Fluorescencja Co to jest zjawisko natychmiastowego wypromieniowania pochłoniętej energii, fotoluminescencja. Patrz też fosforescencja
 • Co znaczy Formaldehyd Co to jest aldehyd mrówkowy, metanal, HCHO, gaz o charakterystycznym drażniącym zapachu, dobrze rozpuszczalny w wodzie
 • Co znaczy Formalina Co to jest 40% wodny roztwór formaldehydu, służy do konserwacji preparatów białkowych
 • Co znaczy Fosfolipidy Co to jest w których dwie grupy –OH zostały zestryfikowane kwasami tłuszczowymi, a jedna kwasem fosforowym dodatkowo zestryfikowanym jedną cząsteczką
 • Co znaczy Fosforescencja Co to jest ciało oddaje pochłoniętą energię w postaci promieniowania dopiero po pewnym czasie i powoli, najczęściej występuje w ciałach stałych
 • Co znaczy Fotoliza Co to jest promieniowania elektromagnetycznego (najczęściej z zakresu promieniowania ultrafioletowego i widzialnego). Fotoliza cząsteczek chloru
 • Co znaczy Freony Co to jest prostych węglowodorów, zawierająw cząsteczce fluor i chlor, ze względu na swe właściwości fizyczne stosowane były do napełniania
 • Co znaczy Fruktoza Co to jest owocach i miodzie lewoskrętna D(-)fruktoza, wykazuje skręcalność właściwą -133,5°. Wchodzi w skład sacharozy (glukoza-fruktoza
 • Co znaczy Kwas Ftalowy Co to jest kwas o-benzenodikarboksylowy, produkt wyjściowy do wielu syntez, także w przemyśle farmaceutycznym
 • Co znaczy Furan Co to jest przedstawiciel pięcioczłonowych,  heterocyklicznych związków aromatycznych. Zawiera tlen jako heteroatom pierścienia (C4 H4 O
 • Co znaczy Furanozy Co to jest można je traktować jako pochodne furanu, łatwo izomeryzują do piranoz - sześcioczłonowych pierścieni z tlenem heteroatomowym (w

Pojęcia z chemii prawa. Wzory chemiczne.

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne?

Definicja Furanozy, Furan, Ftalowy Kwas, Fruktoza, Freony, Fotoliza, Fosforescencja, Fosfolipidy, Formalina, Formaldehyd, Fluorescencja, Flotacja, Fermentacja, Fenylen co to znaczy.

Słownik Furanozy, Furan, Ftalowy Kwas, Fruktoza, Freony, Fotoliza co to jest.