żywice zymaza zobojętnianie co znaczy
Żywice, Żel, Zymaza, Zol, Zobojętnianie, Zmydlanie, Ziemia Okrzemkowa, Zawiesina, Zatrucie

Definicje chemiczne na Z

 • Co znaczy Zasada Co to jest wodorotlenek, lub związek mogący przyłączyć jon wodorowy. Zasadą są aminy, amoniak, ale też anion
 • Co znaczy Kwasu Zasadowość Co to jest atomów wodoru (jonów wodorowych), mogących zostać wymienionymi na atomy metalu (HNO3 - jednozasadowy, H2 SO4 - dwuzasadowy, H3 PO4
 • Co znaczy Katalizatora Zatrucie Co to jest obniżenie lub całkowite zablokowanie aktywności katalizatora poprzez trwałe związanie z tzw. truciznami katalizatora
 • Co znaczy Zawiesina Co to jest mieszanina dyspersyjna o niewielkiej trwałości, o wielkości cząstek zawieszonych większych od rozmiarów koloidalnych
 • Co znaczy Okrzemkowa Ziemia Co to jest krzemionkowych jednokomórkowych organizmów. Charakteryzują ją: duża porowatość i lekkość, stosowana jako nośnik (dynamit), adsorbent  i
 • Co znaczy Zmydlanie Co to jest hydrolityczny rozkład tłuszczów (ogólniej estrów) katalizowany ługiem
 • Co znaczy Zobojętnianie Co to jest reakcja kwasu i zasady prowadząca do uzyskania roztworu obojętnej soli i cząsteczek wody
 • Co znaczy Zol Co to jest układ dwufazowy koloidalny, ciekły lub aerozol czyli zawiesina w gazie (mgła, dym) (więcej
 • Co znaczy Zymaza Co to jest główny enzym drożdży, odpowiedzialny za fermentacje alkoholową
 • Co znaczy Żel Co to jest zestalona forma zolu (więcej
 • Co znaczy Żywice Co to jest półciekłe, bezpostaciowe, o różnym składzie i budowie cząsteczek, najczęściej usieciowione polimery

Pojęcia z chemii prawa. Wzory chemiczne.

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne?

Definicja Żywice, Żel, Zymaza, Zol, Zobojętnianie, Zmydlanie, Ziemia Okrzemkowa, Zawiesina, Zatrucie Katalizatora, Zasadowość Kwasu, Zasada co to znaczy.

Słownik Żywice, Żel, Zymaza, Zol, Zobojętnianie, Zmydlanie, Ziemia co to jest.