antyseptyka anosmia co znaczy
Antyseptyka, Anosmia, Amiotrofia, Atrepsja, Aniridia, Azotany, Azoospermia, Autosomy

Słownik i definicje chemiczne na A

 • Co znaczy Acetooctan Definicja orga­niczny kwas będący jednym z trzech ciał keto­nowych w organizmie człowieka. Acetooctan ulega samoistnej dekarboksylacji do ace­tonu
 • Co znaczy Acystia Definicja ACYSTIA wrodzony brak pęcherza moczo­wego
 • Co znaczy Acyduria Definicja ACYDURIA wydalanie moczu o odczynie kwaśnym
 • Co znaczy Aksoplazma Definicja w miarę uboga w organelle. Występuje w niej spora liczba neurofilamentów i neurotubul. W obrębie aksoplazmy zachodzi w obu kierunkach
 • Co znaczy Aneuploidalność Definicja obecności jednego bądź kilku dodatkowych chromosomów, bądź braku jednego albo kilku chromosomów. Osoba, która zawiera o jeden chromosom
 • Co znaczy Arginina Definicja w białkach roślinnych i zwierzęcych. Dla człowieka jest aminokwasem częściowo niezbędnym, bo jego wytwarzanie w organizmie jest
 • Co znaczy ALERGICZNE ZAPALENIE PĘCHERZYKÓW PŁUCNYCH Definicja PŁUCNYCH zapalno-ziarniakowa dolegliwość płuc spowodowana poprzez antygeny pochodzenia organicznego inhalowane w formie pyłu. An­tygenami
 • Co znaczy Azathioprina Definicja jest inhibitorem przemiany puryn. Jest silnie toksyczna - może powodować neutropenic (obniżoną liczbę neutrofilów). Służący po
 • Co znaczy Antyhormony Definicja receptory tkankowe swoiste dla odpowiedniego hormonu i wywołujące jego pozorny niedobór, uniemożliwiając specyficzną aktywność docelową
 • Co znaczy Aminotransferazy Definicja transaminazy: enzymy z klasy transferaz, katalizujące przenoszenie grup a-aminowych z a-aminokwasu na a-ketokwas. Skierowują one spływ grup
 • Co znaczy Aminokwasy Definicja służące w lecznictwie w sytuacjach nieprawidłowej gospodarki białkowej, na przykład złego przyswajania białka albo dużej jego straty
 • Co znaczy Alergia Definicja drużynę. W szkole to gimnazjaliści (Dybowscy z Jasiorówki), na boisku - zawodnicy unihokeja, w domu są braćmi - najstarszy - 16 lat, średni
 • Co znaczy Asthenozoospermia Definicja ASTHENOZOOSPERMIA pomniejszenie odsetka plemników wykazujących poprawny ruch w próbce nasienia
 • Co znaczy Astma Definicja spotykaną chorobą. Na czym ona bazuje? Zjawiskiem leżącym u podstaw astmy jest zwężenie oskrzeli (na­gły, nieodwracalny skurcz mię­śni
 • Co znaczy Acholia Definicja brak wydalania żółci do jelita. Powodem jest wewnątrz wątrobowy albo zewnątrz wątrobowy za­stój żółci. Fundamentalnym symptomem
 • Co znaczy Alchemia Definicja upra­wiana od czasów starożytnych w Egipcie i Chinach. Jej celem była przemiana metali nieszlachetnych w złoto. Próby te kończyły się
 • Co znaczy Alergen Definicja Alergen substancja wywołująca reakcje alergiczną
 • Co znaczy Anoda Definicja Anoda dodatnia elektroda
 • Co znaczy Ambulatorium Definicja chorych przychodzących; placówka służby zdrowia przeznaczona do udzielania podstawowej pomocy medycznej, znajdująca się na określonym
 • Co znaczy Apopleksja Definicja albo uogólnione zaburzenie czynności mózgu utrzymujące się ponad 24 godz. albo prowadzące do śmierci spowodowane jedynie chorobami
 • Co znaczy Arterioskleroza Definicja Arterioskleroza miażdżycowe zmiany w ścianach tętniczek prowadzące do zwężenia naczyń, na przykład w łożysku wieńcowym, siatkówce, nerkach
 • Co znaczy Arteria Definicja Arteria zobacz tętnica
 • Co znaczy Anabolizm Definicja komórkowego, wskutek, których prostsze substancje łączą się w związki o bardziej złożonej budowie (białka, kwasy nukleinowe, węglowodany
 • Co znaczy Angiotensynogen Definicja ANGIOTENSYNOGEN polipeptyd produkowany w wątrobie i wydzielany do krwioobiegu. Pod wpływem działania reniny przekształca się w angiotensynę
 • Co znaczy Ataksja Definicja motoryki działań celowych. Bazuje ona na niemożności wykonywania szybkich ruchów naprzemiennych i ruchów celowych kończynami. Ruchy
 • Co znaczy Atetoza Definicja Atetoza zespół ruchów mimowolnych najczęściej występujących w przeciwstawnych częściach ciała
 • Co znaczy Anatomia Definicja żywego ustroju. Posługuje się jako sposobem badania rozcinaniem i dzieleniem organizmu na części, skąd także wzięła się nazwa. Celem
 • Co znaczy Astemizol Definicja bloker receptora H. bez działania uspokajającego. Stosowny w chorobach alergicznych, pomocniczo w infekcjach (w przeziębieniu minimalizuje
 • Co znaczy Arytmia Definicja pracy serca, a więc arytmie, pochodzą z zaburzeń w rytmiczności albo częstotliwości powstawania bodźców, albo także z zaburzeń ich
 • Co znaczy Antyemetyki Definicja obniżające pobudliwość ośrodka wymiotnego i znoszące ruchy antyperystaltyczne żołądka, hamując odruchy wymiotne; służące między innymi w
 • Co znaczy Adrenokortykotropina Definicja adrenokortykotropowy, kortykotropina; hormon tropowy wydzielany poprzez przedni płat przysadki mózgowej. ACTH jest jedno-łańcuchowym
 • Co znaczy Antycholinerciki Definicja działanie acetylocholiny w mięśniach gładkich (gruczoły ślinowe - suchość, przyspieszenie czynności serca, przyrost temperatury i
 • Co znaczy Anoksja Definicja spowodowana jest miejscowymi albo ogólnoustrojowymi zaburzeniami krążenia krwi (na przykład ostre niedokrwienie kończyny, zawał serca, udar
 • Co znaczy Apomorfina Definicja APOMORFINA środek pobudzający przekaźnictwo dopaminergiczne w ośrodkowym układzie nerwowym powodując przyrost agresji
 • Co znaczy Arsfenamina Definicja chemiczny zawierający arsen. Dawniej szeroko służący w leczeniu kiły, aktualnie z lecznictwa kompletnie wycofany
 • Co znaczy Artropatia Definicja jego części chrzestnych, kostnych jak i łącznotkankowych (więzadła, torebka stawowa, ścięgna) wskutek długookresowych zaburzeń mechaniki
 • Co znaczy Autoradiografia Definicja wykrywaniu lokalizacji izotopów promieniotwórczychw w obiekcie przy zastosowaniu emulsjifotograficznej, służąca do wykrywania substancji
 • Co znaczy Akatyzja Definicja charak­teryzujące się poczuciem niepokoju i lęku. Bazuje na tym, iż pacjent mimo ogólnego zu­bożenia ruchowego, odczuwa przymus cho­dzenia
 • Co znaczy Nosa Nieżyt Alergiczny Definicja częstość występowania ocenia się na 10-15% populacji, jego szczególne nasilenie występu­je w momencie dojrzewania, może mieć charak­ter
 • Co znaczy Aspergiloza Definicja albo reakcja alergiczna wywoływana poprzez grzyby z rodzaju Aspergillus (kropidlak). Postacie aspergilozy o największym znaczeniu to
 • Co znaczy Astenopia Definicja raczej w wyniku nie skorygowanej okularami wady wzroku, najczęściej nadwzroczności albo zeza. Objawia się najczęściej bólami oczu i wymaga
 • Co znaczy Automasaż Definicja pomagającego w rozluźnieniu nadmiernie napiętych mięśni i pobudzającego układy organizmu do wydajniejszej pracy. Bazuje na samodzielnym
 • Co znaczy Asklepios Definicja sztuki lekarskiej (w mitologii rzymskiej Eskulap). Syn Apollina, uczeń centaura Chirona, tata Machaona - internisty), Podalejrosa (chirurga
 • Co znaczy Medyczna Akademia Definicja medyczna zajmująca się kształceniem lekarzy medycyny, magistrów farmacji i magi­strów pielęgniarstwa. Jako samodzielne wyż­sze uczelnie
 • Co znaczy Astazja Definicja ASTAZJA trudność w utrzymaniu pozycji wyprostnej; pojawia się przy uszkodzeniach móżdżku
 • Co znaczy Autoagresja Definicja występowanie w organizmie przeciwciał skierowanych przeciw własnym antygenom. Może być powodem wielu chorób autoimmunizacyjnych
 • Co znaczy Audiometr Definicja Audiometr aparat wykorzystywany do szczegółowej oceny stopnia i jakości ubytku słuchu
 • Co znaczy Atak Definicja ostrych objawów dolegliwości poprzednio nieujawnionej albo nagłe nasilenie już istniejącej na przykład kolki nerkowej w kamicy nerkowej czy
 • Co znaczy Angina Definicja podniebiennych; dolegliwość spowodowana najczęściej poprzez paciorkowce i wirusy. Zaczyna się nagle bólem gardła i gorączką, którym
 • Co znaczy Aflatoksyny Definicja poprzez pleśń grzyba Aspergillus flavus i Aspe-ogillus fumigatus wykazujące działanie tok­syczne, mutageniczne i teratogeniczne na tkanki i
 • Co znaczy Automatyzm Definicja Automatyzm odruchowe wykonywanie czynności bez udziału świadomości
 • Co znaczy Autoprzeciwciała Definicja odpornościowe przeciwko własnym antygenom organizmu. Ich powstawanie jest powodem występowania chorób autoimmunizacyjnych
 • Co znaczy Aseptyka Definicja dążenie do jałowości bakteriologicznej (na przykład pomieszczeń, narzędzi, materiałów opatrunkowych) w celu niedopuszczenia drobnoustrojów
 • Co znaczy Autyzm Definicja całościowe zaburzenia rozwojowe okresu wczesnodziecięcego, charakteryzujące się upośledzeniem rozwoju zdolności socjalnych, brakiem mowy
 • Co znaczy Audiologia Definicja Audiologia edukacja zajmująca się diagnozą, różnicowaniem i rehabilitacją osób z uszkodzeniami słuchu
 • Co znaczy Ambiwalencja Definicja jednoczesne przeżywanie sprzecznych uczuć (przyjemnych i przykrych na przykład miłość i nienawiść) albo sprzecznych postaw w relacji do
 • Co znaczy Albinos Definicja Albinos człowiek kompletnie pozbawiony pigmentu skóry
 • Co znaczy Albinizm Definicja ALBINIZM bielactwo
 • Co znaczy Autoregulacja Definicja miejscowym, polegającym na umiejętności danej struktury czynnościowej do utrzymania stałych parametrów funkcjonalnych w zmieniających się
 • Co znaczy Alona Definicja liści aloesu. Zawiera glikozydy drażniące śluzówkę jelit i wzmagające ich perystaltykę. Służąca jako środek przeczyszczający i pobudzający
 • Co znaczy Alanina Definicja for­mach L i D i a i B. a-alanina występuje w białkach; B-alanina jest jedynym B-amino-kwasem występującym w organizmie człowieka. Jest
 • Co znaczy Abulia Definicja woli, niemożność podjęcia decyzji, powodują­ce spadek energii życiowej i pomniejszenie potrzeb i zainteresowań. Może być symptomem
 • Co znaczy Acetonuria Definicja ACETONURIA symptom acetonemii charakte­ryzujący się nadmiernym wydalaniem aceto­nu z moczem, występujący na przykład w cukrzycy
 • Co znaczy Abstynencja Definicja się od uzależniających środków (między innymi alkoho­lu, narkotyków, używek) i zachowań, po­prawiających samopoczucie, pobudzających
 • Co znaczy Acetonemia Definicja ace­tonu we krwi spowodowana mocnym katabolizmem tłuszczów przy ograniczonym dostępie gluko­zy. Występuje przy cukrzycy i w momencie
 • Co znaczy Angiografia Definicja rentgenowskie naczyń krwionośnych opierające na wykonaniu serii zdjęć (angiogramów) po uprzednim wprowadzeniu do nich środka cieniującego
 • Co znaczy Akromegalia Definicja większości przypadków gruczolakami przy­sadki mózgowej prowadząca do nadmier­nego wydzielania hormonu wzrostu u osób w wieku dojrzałym. Jej
 • Co znaczy Ameba Definicja najprostszego rzędu pierwotniaków z pod gromady korzeńionóżek. Pozbawiona jest szkieletu i porusza się dzięki nibynóżek (pseudopodiów
 • Co znaczy Aloes Definicja sukulentów liściowych z rodz. aloesowa-tych obejmujący około 200 do niego formy: drzewiaste, krzewiaste, byliny i liany. Aloes szeroko
 • Co znaczy Adrenalina Definicja hormo­nów wydzielanych poprzez rdzeń nadnerczy; amina katecholowa powstająca poprzez metyla-cję noradrenaliny. Nazwę wprowadził w 1901 roku
 • Co znaczy Audiogram Definicja badania audiometrycznego. Rezultat uzyskuje się łącząc ze sobą poszczególne punkty (próg słyszenia dla danej częstotliwości w dB), które
 • Co znaczy Adenina Definicja pochodząca od puryny; w organizmie wystę­puje najczęściej jako składowa nukleozydu -adenozyny, z której złożona jest pomiędzy innymi
 • Co znaczy Antyestrogeny Definicja przeciwnego działania w narządach docelowych niż estrogeny. Działają raczej w komórkach narządów wrażliwych na estrogeny (sutek, macica
 • Co znaczy Absynt Definicja moc­ny (pow. 60%) likier o zielonej barwie, uzy­skiwany poprzez macerację piołunu i innych ziół (raczej anyżu, kopru włoskiego i hy­zopu) i
 • Co znaczy Agranulocytoza Definicja dolegliwość objawiająca się zmniejszeniem liczby granulocytów obojętnochłonnych we krwi. Prowa­dzi do wzmożenia podatności na zakażenia
 • Co znaczy Artrotomia Definicja na otwarciu stawu poprzez przecięcie pokrywających go tkanek. Z reguły poprzedza dalsze działania operacyjne, takie jak: nastawienie
 • Co znaczy Aorta Definicja tętniczym ludzkiego układu krwionośnego. Z lewą komorą serca jest połączona dzięki zastawki aortalnej. Przebieg tętnicy głównej dzielimy na
 • Co znaczy Autowakcynacja Definicja uprzednio autoszczepionki podskórnie albo rzadziej domięśniowo we wzrastających dawkach, co 2 dni poprzez moment ok. miesiąca. Stosuje się
 • Co znaczy Artrodeza Definicja albo prawie zupełne zniesienie ruchów w stawie w następstwie łącznotkankowego,chrzestnego albo kostnego zrośnięcia się ze sobą powierzchni
 • Co znaczy Adaptometr Definicja badania adaptacji pręcików siatkówki oka do ciemno­ści. Trwa ona nawet do ok. 1 godziny, na­tomiast adaptacja do światła nie trwa dłużej
 • Co znaczy Akantoliza Definicja AKANTOLIZA strata łączności pomiędzy ko­mórkami
 • Co znaczy Arefleksja Definicja wskutek uszkodzenia którejkolwiek części łuku odruchowego, czyli zarówno jego części doprowadzającej (aferentnej), odprowadzającej
 • Co znaczy Astenia Definicja gicznych o znacznej różnorodności obrazów klinicznych, zależnych od czynnika wywołującego i od osobowości chorego. Na obraz astenii
 • Co znaczy Oskrzelowa Astma Definicja dolegliwość która bazuje na nagłym skurczu oskrzeli któremu towarzyszy obrzęk i nadmierne wytwarzanie wytwarzanie śluzu. Powód astmy
 • Co znaczy Apoptoza Definicja rezultatem krańcowej postaci autofagii. Zachodzi pod wpływem wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które uaktywniają genetycznie
 • Co znaczy Anafilaksja Definicja zespół charakterystycznych objawów klinicznych wywołujący gwałtowną reakcję alergiczną typu I prowadzącą do aktywacji mastocytów i
 • Co znaczy Azotemia Definicja poziomu związków azotu (amoniak, mocznik). Występuje w razie upośledzenia eliminacji związków azotu z organizmu w niewydolności nerek albo
 • Co znaczy Allomnezja Definicja ALLOMNEZJA zafałszowanie prawdziwych wspomnień, poprzez zmianę ich treści, umiejscowienia w okresie
 • Co znaczy Douglas Edgar Adrian Definicja angielski fizjolog. Badacz czynności układu nerwowego i narządów zmysłów. Jego bada­nia są fundamentem współczesnej edukacji o
 • Co znaczy Agalakcja Definicja AGALAKCJA brak wydzielania mleka w okre­się karmienia piersią
 • Co znaczy Anergia Definicja bodźce środowiska. Najczęściej spowodowana jest znacznym osłabieniem organizmu, upośledzeniem umiejętności życiowych albo mocną
 • Co znaczy Choroba Add1Sona Definicja wynikająca z niedoczynności nadnerczy i związanego z tym niewystarczającego wydzie­lania glikokortykoidów i mineralokortykoidów
 • Co znaczy Afakia Definicja będą­cy rezultatem zaburzeń rozwojowych albo ope­racyjnego usunięcia na skutek zmętnienia. Afakia może być skorygowana szkłem okula­rowym
 • Co znaczy Amimia Definicja twarzy będąca następstwem pozapiramidowego upośledzenia motoryki. Regularnie towarzyszy akinezie i afazji i chorobie Parkinsona (twarz
 • Co znaczy Angioultrasonografia Definicja tętniczych i żylnych przy zastosowaniu fal ultradźwiękowych. Umożliwia ocenę położenia, wielkości i budowy naczynia (ultrasonografia
 • Co znaczy Anestetyki Definicja znieczulenie ogólne przez odwracalne hamowanie przekazywania bodźców nerwowych i osłabienie aktywności siatkowo korowej. Anestetyki mają na
 • Co znaczy Adiadochokineza Definicja upośledzenie wykonywania szybkich, rytmicz­nych, naprzemiennych ruchów; występuje raczej w schorzeniach móżdżku
 • Co znaczy Afazja Definicja Afazja zaburzenia mowy wynikające z uszkodzenia mózgu
 • Co znaczy Arszenik Definicja tlenku arsenu; jest białym, słabo rozpuszczalnym w wodzie proszkiem. Dobrze rozpuszcza się w kwasach i zasadach, jest toksyczny. Fakt, iż
 • Co znaczy Atrocytoza Definicja zagęszczania cząsteczek białka i lipidów wlizosomach komórkowych. Występuje w kanlikach nerek przy znacznym nadmiarze białka w przesączu
 • Co znaczy Antygeny Definicja wywołujące reakcję układu obronnego naszego ciała. Wnikające do ciała szkodliwe organizmy, na przykład wirusy i bakterie, mają na swej
 • Co znaczy Antypsychiatria Definicja edukacji zaprzeczający istnieniu chorób psychicznych i potępiający terapię biologiczną tych chorób i jej instytucjonalny charakter. Wg
 • Co znaczy Anorchia Definicja jąder; u 1/20000 mężczyzn, jądra uprzednio obecne zostają zresorbowane w życiu płodowym albo po urodzeniu. Mężczyźni ci mają
 • Co znaczy Azot Definicja chemiczny z gatunku 15 układu okresowego(azotowce). Występuje obficie w atmosferze ziemskiej (78% objętościowo). Azot jest składnikiem
 • Co znaczy Autofagia Definicja degradowania poprzez komórkę wybranych uszkodzonych, obumarłych albo zużytych przedmiotów jej struktury. Autofagia dotyczy komórek
 • Co znaczy Amnezja Definicja Amnezja symptom zaburzeń pamięci opierający na niemożności przypomnienia sobie minionych zdarzeń. Może być całkowita i częściowa
 • Co znaczy Amputacja Definicja Amputacja odcięcie, operacyjne usuwanie jakiegoś organu, kończyny albo jej części
 • Co znaczy Aminopeptydazy Definicja AMINOPEPTYDAZY egzopeptydazy działające na N-końcowe wiązania peptydowe polipeptydów i oligopeptydów
 • Co znaczy Ambrozja Definicja bogów zapewniający nieśmiertelność i urodę. Od wieków za roślinę mającą takie właściwości uważano szałwię lekarską. Panowało przekonanie
 • Co znaczy Androgeny Definicja Androgeny męskie hormony płciowe
 • Co znaczy Akomodacja Definicja trakcie którego następuje zmiana refrakcji oka, co jest efektem wzrostu krzywizny so­czewki. Soczewka w stanie spoczynku ma kształt
 • Co znaczy Autosugestia Definicja samego siebie, bez pełnej kontroli świadomości (na przykład o ciężkiej chorobie, o odrażającym wyglądzie). Prowadzi do nabrania przekonań
 • Co znaczy Atonia Definicja szkieletowych i gładkich. Atonia jelita grubego -niedowład jelita grubego; rozszerzenie jelita grubego i zatrzymanie jego czynności
 • Co znaczy Asklepiades Definicja erą); grecki doktor i filozof, reformator medycyny starożytnej. Od ((około 90 r. przed naszą erą)) działał w Rzymie, stosował proste i
 • Co znaczy Artrogrypoza Definicja istotę dolegliwości stanowią zaburzenia rozwoju mięśni na kroku płodowym. Następstwem tego jest upośledzenie rozwoju i wtórne
 • Co znaczy Antropometria Definicja antropologii opartych na pomiarach ludzkiego ciała. Mierzy odcinki między punktami antropometrycznymi, obwody, kąty pomiędzy liniami i
 • Co znaczy Autoplastyka Definicja tkankowego swoimi tkankami chorego (na przykład przeszczep mięśnia brzuchatego łydki w miejsce ubytku tkanek miękkich podudzia stworzonych
 • Co znaczy Anatoksyna Definicja działania toksycznego, lecz zachowująca właściwości antygenowe. Służąca do aktywnego uodparniania ludzi i zwierząt jako szczepionka na
 • Co znaczy Angiochirurgia Definicja ANGIOCHIRURGIA jeden z działów chirurgii zajmujący się leczeniem operacyjnym naczyń krwionośnych i naczyń chłonnych
 • Co znaczy Amyloidoza Definicja umiejscowione odkładanie się amyloidu poza komórkowo, w tkance śródmiąższowej różnych narządów, w sąsiedztwie włókien siateczki albo
 • Co znaczy Achondroplazja Definicja drodysplazja; dolegliwość dziedziczna przekazywa­na autosomalnie - dominujące Wywołana jest zaburzeniem rozwoju chrząstki, gdzie przyrost
 • Co znaczy Albuminy Definicja nazwa ta funkcjonowała już w starożytno­ści, pierwotnie oznaczała białko jaja ptasiego, które przyjmuje po ugotowaniu białą barwę. Białka
 • Co znaczy Amebioza Definicja pełzakowa, czerwonka amebowa; dolegliwość inwazyjna jelita grubego spowodowana trofozoitami ameby (pełzaka) Entamoeba histolytica
 • Co znaczy Ametastazja Definicja definicja z zakresu embriologii znaczy zaburzenie rozwoju tkanek, opierające na braku prawidłowej migracji komórek, co może aby powodem
 • Co znaczy Asparagina Definicja amid kwasu asparaginowego albo kwasu amino bursztynowego; powszechny składnik białek. Odgrywa znaczną rolę w metabolicznych procesach
 • Co znaczy Angiotensyna Definicja układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) kontrolującego wydzielanie aldosteronu poprzez nadnercza, a pośrednio powodujący przyrost
 • Co znaczy Angiologia Definicja ANGIOLOGIA dział medycyny poświęcony nauce o naczyniach krwionośnych i naczyniach chłonnych
 • Co znaczy Choroby Afektywne Definicja afektywne; ekipa chorób, gdzie kluczowym ob­jawem są zaburzenia nastroju, przeważnie jego obniżenie. Dolegliwości afektywne występu­ją
 • Co znaczy Antykoncepcja Definicja antykoncepcja może być służąca zarówno poprzez mężczyzn jak i kobiety w sposób okresowy albo ciągły. Znajdują tu wykorzystanie: doustne
 • Co znaczy Astrocyty Definicja nerwowego (składnik gleju), spełniające rolę podporową w relacji do komórek nerwowych. Mają liczne wypustki, z których przynajmniej jedna
 • Co znaczy Kwas Acetylosalicylowy Definicja popularna nazwa octanu kwasu salicylowego. Został zsyntetyzowany w 1897r. poprzez Felixa Hoffmanna - niemieckiego chemika, który pracował
 • Co znaczy Antyarytmiki Definicja zróżnicowana ekipa leków służąca w zaburzeniach rytmu serca. Ich zadanie bazuje na zapobieganiu powstawania zaburzeń rytmu serca, ich
 • Co znaczy Antymetabolity Definicja uniemożliwiające normalny przebieg przemiany materii w żywej komórce w konsekwencji zastępowania poprawnych metabolitów w istotnych
 • Co znaczy Aktywność Definicja cecha jednostki, która bazuje na zwiększonej niż u innych osobników in­tensywności i częstotliwości realizowanych czynności. Zdarzenie
 • Co znaczy Anhedonia Definicja następnie wytrysk bez przeżywania orgazmu. Powodem jest brak czucia narządów płciowych o podłożu psychogennym (osobowości histeryczne albo
 • Co znaczy Anoreksja Definicja psychiczny jest dolegliwość u której podstaw leżą problemy psychospołeczne, takie jak nie spełnienie wymagań co do własnego wyglądu
 • Co znaczy Anilina Definicja do produkcji barwników leków, tworzyw sztucznych, materiałów wybuchowych, a również do barwienia preparatów tkankowych w pracowniach
 • Co znaczy Alloploid Definicja zmieszania dwóch różnych gatunków; zawiera dwa albo więcej zestawy chromosomów pochodzące od każdego z gatunków wyjściowych (—>
 • Co znaczy Alodynia Definicja ALODYNIA występowanie bólu wywołanego poprzez impuls, który normalnie go nie wywołuje (na przykład delikatny dotyk
 • Co znaczy Anion Definicja ekipa (cząsteczka) posiadająca niekorzystny ładunek elektryczny wywołany podłączeniem dodatkowych elektronów. W trakcie elektrolizy wędrują
 • Co znaczy Anisakioza Definicja spowodowana spożyciem żywych larw nicienia Anisalus simplex znajdujących się w mięsie ryb morskich (raczej dorsze, śledzie). Spożyta
 • Co znaczy Antyandrogeny Definicja umiejętność konkurencji o receptor androgenowy i tym samym uniemożliwiające dostęp do niego androgenom i wywołujące symptomy ich deficytu
 • Co znaczy Antybiogram Definicja antybiotykowrażliwość; ustala opisowo wrażliwość wyhodowanej w warunkach laboratoryjnych kultury bakteryjnej na antybiotyki. Pobrany od
 • Co znaczy Apoenzym Definicja enzymu, czynny dopiero po połączeniu ze składnikiem niebiałkowym (koenzymem). Apoenzym decyduje o swoistości enzymu, a regularnie również o
 • Co znaczy Absorpcja Definicja ABSORPCJA wchłanianie; pobieranie sub­stancji, na przykład poprzez takie tkanki jak skóra, błona śluzowa czy nabłonek przewodu pokarmowe
 • Co znaczy Widmo Absorpcji Definicja określonej długości fali, które ulega po­chłonięciu, gdy światło przechodzi poprzez jakąś substancję. Widmo absorpcji jest
 • Co znaczy Iwanowicz Aleksiej Abrikosow Definicja anatomopatolog rosyjski, od 1904r. - prosektor szpitala miejskiego w Mo­skwie; lata: 1904-1918 - docent prywatny; lata: 1918-1920
 • Co znaczy Szkliwa Abrazja Definicja ABRAZJA SZKLIWA niedorozwój albo strata szkliwa koron zębowych powstała wskutek urazu zęba albo zaburzeń w jego rozwoju
 • Co znaczy Apetyt Definicja uwarunkowana bodźcami zewnętrznymi i doświadczeniem a również uczucie przyjemności łączące się z jedzeniem. A. w relacji do różnych
 • Co znaczy Ancylostomatoza Definicja nekatorioza - dolegliwość inwazyjna wywołana zakażeniem poprzez dwa gatunki nicieni: tęgoryjca dwunastnicy (Ancylostoma duodenale) i
 • Co znaczy Anorectica Definicja ALEKSIEJ IWANOWiCZ ABSORPCJA ABSORPCJI WIDMO ABSTYNENCJA ABSYNT ABU BAKR AR RAZI ABULIA ACETON ACETONEMIA ACETONURIA ACETOOCTAN ACETYLEN
 • Co znaczy Apraksja Definicja celowych, wyuczonych czynności ruchowych, niezależnie od możliwości fizycznych i chęci ich wykonania. Apraksja zdarza się wskutek chorób
 • Co znaczy Antybiotyki Definicja przemiany materii bakterii, grzybów, mchów i tym podobne.. których zadaniem jest działanie przeciwko chorobotwórczym mikroorganizmom, które
 • Co znaczy Anizeikonia Definicja między okiem prawymi lewym, mogąca prowadzić do trudności w zlewaniu się obrazów albo tłumienia jednego z nich. Nie dochodzi do zlewania
 • Co znaczy A Acetylokoenzym Definicja wytwór szlaków metabolicznych przetwa­rzających produkty trawienia (węglowodany, białka, tłuszcze). Powstaje przez przyłącze­nie ekipy
 • Co znaczy Anizokoria Definicja ANIZOKORIA nierówność źrenic; najczęściej jest symptomem uszkodzenia nerwu okoruchowego albo wzrokowego (urazy, kiła, zespół Homera
 • Co znaczy Anksjolityki Definicja różnym nasileniu działania nasennego i uspokajającego. Długookresowe ich wykorzystywanie może prowadzić do uzależnienia
 • Co znaczy Anoderma Definicja wyścielający kanał odbytu; jest on pozbawiony włosów, gruczołów łojowych i potowych. Miejsce połączenia A. ze skórą okolicy odbytu tworzy
 • Co znaczy Anodoncja Definicja rozwojowa polegająca na całkowitym braku zębów. Częściej jednak brakuje tylko niektórych (na przykład trzecich zębów trzonowych
 • Co znaczy Anodynia Definicja uszkodzenia dróg czuciowych z receptorów bólowych, zarówno w odcinku w najwyższym stopniu obwodowym (zakończenia bólowe na przykład
 • Co znaczy Antybiotykozależność Definicja opierające na tym, iż w trakcie leczenia antybiotykami pojawia się populacja bakterii zależnych od antybiotyku. Zależnie od stopnia
 • Co znaczy Aplazja Definicja zawiązek istnieje (na przykład nerki) albo także nabyty zanik ekipy komórek. Najczęściej dotyczy komórek szpiku kostnego (aplazja szpiku
 • Co znaczy Atropina Definicja wyizolowany w 1830 roku z korzeni Wilczej jagody (Atropa belladonna) poprzez niemieckiego farmaceutę Meina. Jako środek porażający
 • Co znaczy Antromastoidektomia Definicja opierający na otwarciu jamy sutkowej i wycięciu komórek powietrznych w obrębie wyrostka sutkowatego czaszki, w taki sposób, by powstała
 • Co znaczy Adenozynotrifosforan Definicja adenozynotrifosforowy; nukleotyd zbudowany z adeniny, rybozy i trzech reszt fosforanowych. Powstaje wskutek fosforylacji oksydacyjnej i w
 • Co znaczy Afonia Definicja głosu wywołana uszkodzeniem narządu głosu. Afonia może być spowodowana obustron­nym porażeniem strun głosowych na przykład w wy­niku
 • Co znaczy Afp Definicja charakterze glikoproteiny syntetyzowane w momencie pło­dowym i przechodzące do krwi matki i pły­nu owodniowego. w momencie ciąży i u dzieci
 • Co znaczy Afrodyzjaki Definicja wzmacniające popęd płciowy zawiera­jące witaminy i mikroelementy. Wykonywa­ne są regularnie z wyciągów z roślin (na przykład lubczyk
 • Co znaczy Agenezja Definicja AGENEZJA wada rozwojowa polegająca na braku zawiązka i rozwoju danego narządu (na przykład agenezja nerek
 • Co znaczy Aglutynacja Definicja opierający na zlepianiu antygenów pod wpływem swoistej surowicy i znajdują­cych się w niej swoistych przeciwciał. Od­gest ten można
 • Co znaczy Akustykofilia Definicja AKUSTYKOFILIA zaburzenie preferencji seksualnych, gdzie muzyka i piosenki sta­nowią przedmiot dewiacyjnych zachowań seksu­alnych
 • Co znaczy Akupresura Definicja Akupresura masaż uciskowy realizowany palcami w ustalonych punktach albo meridiany (linie) ciała
 • Co znaczy Akupunktura Definicja Akupunktura sposób leczenia pochodząca z Chin. Bazuje na wkłuwaniu w ściśle określone miejsca skóry, cienkich srebrnych albo złotych igieł
 • Co znaczy Alastrinum Definicja ALASTRINUM ospa prawdziwa
 • Co znaczy Acetylocholina Definicja kwasu octowego, neuroprzekaźnik. Zsyntetyzo-wana w 1867 roku poprzez niemieckiego chemika Adolfa von Bayera, a jej rola fizjologiczna
 • Co znaczy Acetylofenetydyna Definicja prze­ciwbólowy działający także przeciwgorącz­kowe i uspokajająco. Aktualnie wycofywany z racji na skłonność do nadużywania i działanie
 • Co znaczy ABU BAKR AR RAZI Definicja wła­ściwie - Abu Bakr Muhammad Ibn Zakariya al--Razi). Arabski uczony, jeden z największych lekarzy i alchemików średniowiecza. Rhazes
 • Co znaczy Aceton Definicja zwią­zek chemiczny, najprostszy przedstawiciel gru­py ketonów. Aceton jest bezbarwną łatwopalna cieczą o charakterystycznym zapachu jabłek
 • Co znaczy Acetylen Definicja cecha wiązania tlenu. Wdychanie ace­tylenu w sporych stężeniach może prowadzić do zatrucia. cecha wiązania tlenu poprzez acetylen prowadzi
 • Co znaczy Thomas Addison Definicja doktor i anatom, w latach: 1820-1857 - doktor i wykładowca w Guy's Hospital w Londy­nie. Autor prac o zapaleniu płuc, gruźlicy. W 1849 r
 • Co znaczy Aerofobia Definicja powie­trzem (na przykład przeciągami, wiatrem, zawianiem); aerofobia to także lęk przed ruchem w po­wietrzu (((na przykład przed podróżą
 • Co znaczy Adenowirusy Definicja powodują u człowieka dolegliwości układu odde­chowego, zapalenie spojówek i gardła, ostry nieżyt żołądkowo-jelitowy
 • Co znaczy Aerofagia Definicja po­lega na połykaniu powietrza. Prowadzi do wzdęcia, odbijań, wymiotów i bólów w nad­brzuszu. Występuje u osób z pewnymi cho­robami
 • Co znaczy Adenozynomonofosforan Definicja adenozynomonofosforowy, kwas adenylowy; nukleotyd, który zawiera adeninę, rybozę i fosforan. W organizmie może ulec fosforylacji dając
 • Co znaczy Adaptacja Definicja przy­stosowania się do zmieniającego środowiska; 2) mechanizm powstawania modyfikacji przysto­sowawczych zwiększających szanse przeżycia i
 • Co znaczy Achromatyzm Definicja uwarunkowana genetycznie, dziedziczona w sposób autosomalny recesywny, charaktery­zująca się całkowitą ślepotą na barwy. Powsta­je wskutek
 • Co znaczy Adenozyna Definicja adeniny połączonej z pierwszym węglem pierścienia rybozy wiązaniem -N9-glikozydowym. Odgrywa istotną rolę w regulacji gest­ności tkanek
 • Co znaczy Afekt Definicja przykład radość, strach, zakochanie). Gdy nasilenie afektu wymyka się spod kontroli, może być przeżywane jako źródło cierpienia i może
 • Co znaczy Aerogastria Definicja AEROGASTRIA nadmiar powietrza w żo­łądku, występujący w konsekwencji połykania (na przykład wskutek aerofagii
 • Co znaczy Adiuwant Definicja ADIUWANT substancja niewykazująca czynności biologicznej, wzmacniająca jednak skuteczność czynnych preparatów, którym to­warzyszy
 • Co znaczy Adsorpcja Definicja gro­madzeniu się gazów, płynów albo substancji rozpuszczonych na warstwie powierzchnio­wej ciał stałych. Związana jest z występowa­niem sił
 • Co znaczy Aerozole Definicja substancje stałe w nośniku gazowym. Najczęściej prze­chowywane w szczególnych naczyniach pod powiększonym ciśnieniem. Aerozole stosuje się
 • Co znaczy Adhd Definicja ty Disorder - zespót nadpobudliwości psycho­ruchowej); właściwie: zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi
 • Co znaczy Agonista Definicja Agonista (protagonista), w układzie ruchu - mięsień wykonujący skurcz dla uzyskania zamierzonego ruchu
 • Co znaczy Agrawacja Definicja AGRAWACJA przesadne demonstrowanie poprzez chorego ciężkości objawów chorobo­wych regularnie u niego nawet nie występują­cych
 • Co znaczy Albutofilia Definicja ALBUTOFILIA zaburzenie preferencji seksu­alnych, gdzie woda jest przedmiotem dewia­cyjnych zachowań seksualnych
 • Co znaczy Agresja Definicja ekspresją gniewu, złości spowodowane reakcją na pewne sy­tuacje. Ma na celu rozładowanie nadmierne­go napięcia emocjonalnego. Należy do
 • Co znaczy Aklimatyzacja Definicja zapew­niające sprawność organizmu w zmienionych warunkach środowiska. Aklimatyzacja do wa­runków klimatycznych na przykład do wysokich
 • Co znaczy Aminoacyduria Definicja AMINOACYDURIA wydzielanie w moczu podwyższonych ilości jednego albo więcej aminokwasów
 • Co znaczy Akrofilia Definicja AKROFILIA zaburzenie preferencji seksual­nych, gdzie wysokość stanowi przedmiot de­wiacyjnych zachowań seksualnych
 • Co znaczy Anoksybionty Definicja Escherichia Coli) i robaki pasożytnicze (((na przykład glista ludzka), mogące rozwijać się zarówno w warunkach tlenowych jak i beztlenowych
 • Co znaczy Agnozja Definicja psychiczne, gdzie chory jest niezdolny do rozpoznawania elementów i zjawisk, spo­wodowane nieprawidłowym pojmowaniem i przetwarzaniem
 • Co znaczy Przynasadowa Aklazja Definicja cha­rakteryzująca się występowaniem mnogich wyrośli kostno-chrzęstnych w rejonie przynasad kości; schorzenie to prowadzi do defor­macji
 • Co znaczy Akumetria Definicja słuchu. Bazuje na wymawianiu szeptem z odległości 4-6 metrów słów zawierających w prze­wadze tony niskie (mur, chór, wór) i tony wysokie
 • Co znaczy Akceleracja Definicja roz­woju dzieci w relacji do pokoleń po­przedzających. Objawia się wcześniejszym dojrzewaniem płciowym, wcześniejszym wyrzynaniem zębów
 • Co znaczy Akacja Definicja mimozowatych obejmująca liczne gatunki kolczastych drzew albo krzewów (około 1300 gatunków), wy­stępująca w podzwrotnikowych obszarach
 • Co znaczy Aktomiozyna Definicja AKTOMIOZYNA białko kurczliwe mięśni, wytwór połączenia aktyny z miozyną
 • Co znaczy Aktyna Definicja cząsteczkowej 43000. Aktyna wspólnie z miozyną wchodzi w skład budowy nitek, które tworzą włókienka będące elementami kurczliwymi mięśnia
 • Co znaczy Aids Definicja deficiency syndrome), zespół nabytego upośledzenia odpor­ności; AIDS jest ostateczną, wyrażającą się wystąpieniem wtórnych zakażeń bądź
 • Co znaczy Akrotomofilia Definicja AKROTOMOFILIA zaburzenie preferencji seksualnych, gdzie partner z okaleczo­nym ciałem stanowi przedmiot dewiacyjnych za­chowań seksualnych
 • Co znaczy Aldehydy Definicja charaktery­styczne dla aldehydów (także dla ketonów) jest posiadanie w cząsteczce ekipy karbonylowej C=0 decydującej o ich własnościach
 • Co znaczy Allele Definicja samego genu. Allele zajmują to samo miejsce w chromosomach homologicznych. Determinują one występowanie różnych odmian danej cechy (na
 • Co znaczy Alienacja Definicja środowiskiem społecznym, charakterystycz­na dla sporych ośrodków miejskich w społe­czeństwach przemysłowych. Definicja alienacji
 • Co znaczy Aldolaza Definicja katalizuje rozpad fruktozo - 1,6-bisfosforanu na fosfodihydroksyaceton i aldehyd 3- fosfo-glicerynowy, to jest jedna z reakcji glikolizy. W
 • Co znaczy Aleksja Definicja umiejętności do rozumienia słów pisanych. Symptom uszko­dzenia zakrętu kątowego mózgu. Regularnie to­warzyszy afazji
 • Co znaczy Aldosteron Definicja do mineralokortykoidów wydzielanych poprzez warstwę kłębkową komórek kory nadnerczy. Aldosteron znajduje się w organizmie związa­ny tylko w
 • Co znaczy Algina Definicja ALGINA polisacharyd występujący w ścia­nach komórkowych brunatnie, stosowana jest przy wyrobie leków i kosmetyków
 • Co znaczy Algodystrofia Definicja występu­jący najczęściej wskutek urazu. Charakteryzuje się bólem, obrzękiem, zaczerwienieniem skóry, nadmierną potliwością. System
 • Co znaczy Apatia Definicja Apatia stan emocjonalny objawiający się brakiem inicjatywy w kontaktach międzyludzkich
 • Co znaczy Amatoksyny Definicja cykliczne znajdujące się w grzybach kapeluszowych należących do rodzaju Amanita (muchomory). Amatoksyny są odporne na gotowanie i enzymy
 • Co znaczy Ambulans Definicja przenośny szpital wojskowy albo wóz do przewożenia rannych, aktualnie - ruchoma placówka służby zdrowia przeznaczona do przewozu chorych
 • Co znaczy Amfetamina Definicja działający pobudzająco na mózg (wzmaga wydolność pamięciową na krótki czas), łatwo prowadzący do uzależnienia
 • Co znaczy Alkaloidy Definicja charak­terze zasadowym występujące w niektórych roślinach. Nazwa wywodzi się od procesu łu­gowania produktów roślinnych celem
 • Co znaczy Alopatia Definicja konwencjonalnej zakładająca wykorzystywanie leków działających przeciwnie do objawów dolegliwości na przykład w nadciśnieniu leki
 • Co znaczy Ambitendencja Definicja AMBITENDENCJA symptom opierający na tendencji do jednoczesnego wykonywania dwu sprzecznych ze sobą czynów
 • Co znaczy Alkoholizm Definicja opierające między innymi na utracie kontroli nad piciem, przeżywaniu objawów głodu alkoholowego, skoncentrowaniu myśli na piciu alkoholu i
 • Co znaczy Antropunkcja Definicja ANTROPUNKCJA nakłucie jamy sutkowej w celach diagnostycznych i leczniczych. Realizowane raczej u niemowląt w zapaleniu ucha środkowego
 • Co znaczy Amplifikacja Definicja kopii genu. Może zachodzić jako sukces na nasilone zapotrzebowanie na produkty niektórych genów. Umożliwia stworzenie większej liczby kopii
 • Co znaczy Amok Definicja charakteryzujące się nasiloną agresją w relacji do przypadkowych osób. Patrz także, zioła AMOK:Babka LancetowataBrzoza BrodawkowataGlistnik
 • Co znaczy Amoniak Definicja drażniącym zapachu powodującym łzawienie i podrażnienie błon śluzowych oczu i nosa. W sporym stężeniu może być śmiertelny
 • Co znaczy Amniopunkcja Definicja służąca sposób diagnostyki prenatalnej w II trymestrze ciąży. Zazwyczaj realizowana w 15-17 tygodniu ciąży. Pod kontrolą ultrasonografii
 • Co znaczy Amylazy Definicja skrobię; odznacza się a-amylazę i p-amylazę. a amylaza, wydzielana poprzez gruczoły ślinowe i trzustkę, jest endoglikozydazą i hydrolizuje
 • Co znaczy Apoferrytyna Definicja żelaza w komórkach ściany jelita. Łączy się z wchłoniętymi jonami żelazowymi tworząc ferrytynę, a ta natomiast w przypadku potrzeby
 • Co znaczy Apokamnoza Definicja miastenii opierający na stopniowym wyczerpywaniu się mięśni w trakcie powtarzających się ruchów. Każdy następny ruch jest słabszy od
 • Co znaczy Anaplazja Definicja ANAPLAZJA przekształcenie komórek prowadzące do ich niekontrolowanego rozrostu i straty umiejętności do różnicowania się
 • Co znaczy Andropauza Definicja rozpoczynający się zazwyczaj po 50 r.ż. Charakteryzują go: uderzenia gorąca, impotencja, uczucie zmęczenia, zaburzenia snu, depresja i
 • Co znaczy Analgezja Definicja odczuwania bólu; analgezja spowodowana może być poprzez chorobowe zaburzenie przewodzenia bodźców bólowych albo poprzez leki działające na
 • Co znaczy Anemia Definicja nie znaczy oczywiście niedostatku ilości krwi, ale jej gorszą jakość – obniżoną umiejętność przenoszenia tlenu z płuc do narządów i tkanek
 • Co znaczy Anafrodyzjaki Definicja funkcje seksualne albo je obniżające (w odróżnieniu do afrodyzjaków). Anafrodyzjaki służące od wieków w prawie wszystkich szerokościach
 • Co znaczy Anabioza Definicja charakteryzujący się maksymalnym ograniczeniem czynności życiowych w niedogodnych warunkach środowiska. Po zmianie warunków na bardziej
 • Co znaczy Angioplastyka Definicja PTA (z angielskiego: percutaneus transluminal angioplasty) przezskórne wewnątrznaczyniowe poszerzenie tętnicy bazuje na wprowadzeniu do
 • Co znaczy Angioneuropatie Definicja czynnościowe naczyń krwionośnych. Charakteryzują się występowaniem zaburzeń naczynioruchowych, które najczęściej nie wywołują następstw
 • Co znaczy Angioorganopatie Definicja organiczne naczyń krwionośnych. Charakteryzują się występowaniem zmian degeneracyjnych, zapalnych i zakrzepowych, które wywołują zwężenie
 • Co znaczy Angiokardiografia Definicja uwidocznienie żył, tętnic albo jam serca w obrazie rentgenowskim po podaniu środka cieniującego, umożliwiający ustalenie ich morfologii
 • Co znaczy Asertywność Definicja umożliwiający w przypadkach trudnych przeciwstawienie się i wypowiedzenie swych żądań wobec innych (na przykład uciszenie hałasującego
 • Co znaczy Anomia Definicja elementów wynikająca z uszkodzenia (zawał, guz, uraz, krwotok) ośrodków mowy w lewej półkuli mózgu. Jest postacią afazji ruchowej albo
 • Co znaczy Antagonista Definicja Antagonista w narządzie ruchu mięsień działający w kierunku przeciwnym do mięśnia wykonującego ruch, zwanego protagonistą (zobacz agonista
 • Co znaczy Antacida Definicja w żołądku, podwyższając pH. Służące są wspomagająco w leczeniu dolegliwości wrzodowej żołądka i dwunastnicy i przy zarzucaniu treści
 • Co znaczy Antybiotyp Definicja ustala rodzaj antybiotyków, na które wrażliwa jest wyhodowana bakteria. Antybiotyp stanowi podstawę racjonalnej antybiotykoterapii
 • Co znaczy Antyport Definicja cytoplazmatyczne przy udziale transporterów 2 substancji w przeciwnych kierunkach. Odgrywa zasadniczą rolę w transporcie substancji w
 • Co znaczy Antyonkogeny Definicja nowotworową komórek. Skutkiem ich defektu jest wyeliminowanie systemów skutecznej naprawy uszkodzonego wskutek różnych mechanizmów
 • Co znaczy Antyoksydanty Definicja zwany wymiatacze wolnych rodników tlenowych; same ulegają łatwo utlenianiu chroniąc tym samym przed utlenianiem inne substancje
 • Co znaczy Antygen Definicja polisacharydowe albo kwasy nukleinowe pobudzające organizm do wytwarzania przeciwciał. Mogą być wprowadzone do organizmu z zewnątrz, na
 • Co znaczy Aortografia Definicja z użyciem kontrastu; kontrast podaje się poprzez szczególny cewnik wprowadzony do aorty wstecznie poprzez jedną z tętnic udowych w
 • Co znaczy Antytoksyny Definicja albo neutralizujące toksyny, najczęściej bakteryjne na przykład A. błonicza. Najczęściej działają na zasadzie reakcji antygen przeciwciało
 • Co znaczy Antywitaminy Definicja antagonistycznie do witamin, blokują miejsca ich fizjologicznego działania w tkankach i narządach, nie wpływając równocześnie na samą
 • Co znaczy Antystreptolizyny Definicja ASO); przeciwciała w surowicy krwi ludzkiej, skierowane przeciw streptolizynie O, jednej z toksyn produkowanych poprzez paciorkowce
 • Co znaczy Arsen Definicja chemiczny z gatunku 15 układu okresowego (azotowce). Jest niezbędnym do życia pierwiastkiem śladowym (w organizmie człowieka jest około 20
 • Co znaczy Artykulacja Definicja wargi, podniebienie miękkie, struny głosowe) i mechanizm kształtowania dźwięków mowy ludzkiej, dzięki części aparatu mowy (na który
 • Co znaczy Aromaterapia Definicja wciera się w skórę, używa w kąpieli albo wdycha olejki roślinne. W praktyce wykorzystuje się koncentraty olejków aromatycznych, uważanych
 • Co znaczy Arenawirusy Definicja zapalenia opon i splotów naczyniówkowych mózgu i inne spokrewnione morfologicznie, zazwyczaj przenoszone poprzez gryzonie, a czasami z
 • Co znaczy Apolipoproteiny Definicja białkowa lipoproteid. A. stanowią nośnik nierozpuszczalnych lipidów w surowicy krwi. Sposobem ultrawirowania i elektroforezy (służąca w
 • Co znaczy Arsonwalizacja Definicja Arsonwalizacja zabieg wykorzystujący prądy elektryczne wysokiej częstotliwości w celu wytworzenia ciepła w chorych tkankach
 • Co znaczy Argininemia Definicja dziedziczne zaburzenie metabolizmu argininy wskutek defektu enzymatycznego argininazy (rozkład argininy do ornityny i mocznika), powodujące
 • Co znaczy Artrocrafia Definicja rentgenowskiego stawu po podaniu do jego wnętrza środka cieniującego (kontrastu) dodatnio (preparaty jodowe) albo ujemnie (gaz). Kontrast
 • Co znaczy Auranofina Definicja służący w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. W przeciwieństwie od złota podawanego w iniekcji częściej skutkuje zaburzenia ze
 • Co znaczy Arystoteles Definicja ki, uważany za ojca współczesnego przyrodoznawstwa. Jako pierwszy prowadził badania nad roślinami. Wewnętrzną, budowę rośliny i jej
 • Co znaczy Asenizacja Definicja ASENIZACJA usunięcie płynnych nieczystości, fekaliów z danej miejscowości; polepszenie jej warunków higienicznych (uzdrowotnienie
 • Co znaczy Asfiksja Definicja zahamowanie ruchów oddechowych w bezdechu pochodzenia neurologicznego (uszkodzenie mózgu) albo zablokowania dróg oddechowych (ciało obce
 • Co znaczy Asparaginaza Definicja asparaginę; służący w onkologii jako lek (Elspar) skutkuje ubytek asparaginy, od której zależne są komórki białaczkowe (w ostrej białaczce
 • Co znaczy Aspergillus Definicja występujący w glebie i rozkładających się resztkach organicznych zwierzęcych i roślinnych. Zakażenie następuje poprzez wdychanie zarodników
 • Co znaczy Aspermia Definicja ejakulatu ilości mniejszej niż 0,5 ml nasienia. Aspermia może być skutkiem wad rozwojowych, urazów, chorób zakaźnych albo zabiegów
 • Co znaczy Asparaginian Definicja aminokwas zawierający w łańcuchu bocznym dwie karboksylowe ekipy o odczynie kwaśnym. To jest neuroprzekaźnik pobudzający w ośrodkowym
 • Co znaczy Asymilacja Definicja mechanizm pobierania i włączania w strukturę komórki wszelkich związków organicznych i mineralnych z otoczenia
 • Co znaczy Asynklityzm Definicja kierunku ustawienia się główki płodu we wchodzie miednicy w pierwszej fazie porodu wynikające z nieprawidłowego ustawienia macicy
 • Co znaczy Astenik Definicja szczupła, o długich kończynach, cienkiej szyi, wąskiej klatce piersiowej, odznaczająca się nieśmiałym i drażliwym usposobieniem
 • Co znaczy Astrologia Definicja określić wpływ oddziaływań kosmosu na zachowanie człowieka. Edukacja oparta na dowodach kwestionuje wartość astrologii
 • Co znaczy Asystolia Definicja serca z brakiem aktywności elektrycznej mięśnia sercowego w EKG, co prowadzi do braku przepływu krwi w naczyniach krwionośnych (brak tętna
 • Co znaczy Asynergia Definicja różnych części ciała w trakcie wykonywania ruchów złożonych przy zachowanej sprawności układu ruchu. Przejawia się tym, iż zamiast ruchu
 • Co znaczy Atlas Definicja Atlas krąg szczytowy, pierwszy krąg szyjny
 • Co znaczy Atenolol Definicja receptora (3-adrenergicznego, działający wybiórczo na mięsień sercowy (kardioselektywny). Służący w nadciśnieniu tętniczym, chorobie
 • Co znaczy Atrofia Definicja zmniejszanie się objętości komórek, prowadzące zazwyczaj do pomniejszenia całego narządu. Zanik może być fizjologiczny, mówi się wówczas o
 • Co znaczy Atelosteogenezja Definicja osteochondrodestrofii występującej u noworodków (krótkie kończyny, maczugowate stopy, rozszczep podniebienia
 • Co znaczy Atawizm Definicja jego odległych filogenetycznie przodków, uwarunkowane genetycznie albo wynikłe w wyniku zaburzeń rozwoju zarodkowego na przykład nadmierne
 • Co znaczy Atopia Definicja wynikające z reakcji nadwrażliwości typu I, gdzie antygen (alergen) łączy się ze specyficznym przeciwciałem typu Ig E związanym z komórkami
 • Co znaczy Autoantygeny Definicja komórkach danego organizmu (na przykład układ ABO i HLA), w warunkach poprawnych nie powodujące odpowiedzi immunologicznej w konsekwencji
 • Co znaczy Azotniak Definicja składnik nawozów azotowych, służący także w przemyśle do hartowania stali i syntez chemicznych. Na tkanki żywe działa żrąco, po połknięciu
 • Co znaczy Autoklaw Definicja wykorzystywane do przeprowadzania różnych mechanizmów fizycznych w podwyższonym ciśnieniu i temperaturze. W medycynie służący do
 • Co znaczy Autopatognozja Definicja części własnego ciała u niektórych chorych praworęcznych z uszkodzeniem prawego płata ciemieniowego mózgu (na przykład gdy pokazuje mu się
 • Co znaczy Autoliza Definicja rozkładu wielkocząsteczkowych składników komórek (białka, kwasy nukleinowe) zachodzącym pod wpływem wewnątrz komórkowych enzymów
 • Co znaczy Audiometria Definicja badanie słuchu realizowane dzięki audiometru; badając przewodnictwo powietrzne stosuje się częstotliwości od 125Hz do 10000Hz nadawane w
 • Co znaczy Autotransfuzja Definicja tkankowego z tkanek do naczyń żylnych włosowatychna skutek znacznego obniżenia ciśnienia filtracyjnego i przewagi ciśnienia onkotycznego
 • Co znaczy Autosomy Definicja organizmów rozdzielno płciowvch z wyjątkiem chromosomów płci (X,Y). U ludzi 22 pary autosomów są homologiczne, gdyż oba chromosomy danej
 • Co znaczy Azoospermia Definicja obecności komórek plemnikotwórczych w nasieniu. Powodem mogą być dolegliwości albo substancje hamujące postęp jąder i uszkadzające nabłonek
 • Co znaczy Azotany Definicja azotowych. Azotyny są estrami kwasu azotawego HNOr Azotany są estrami kwasu azotowego HN03. i mają wykorzystanie w medycynie na przykład
 • Co znaczy Aniridia Definicja tęczówki; jest rzadką, obustronną chorobą występująca w czterech odmianach: z poprawną albo obniżoną ostrością wzroku, z guzem nerki
 • Co znaczy Atrepsja Definicja powstałe w wyniku niedostatecznego odżywiania, różnego rodzaju chorób, złej pielęgnacji prowadzące do ciężkiego wyniszczenia całego
 • Co znaczy Amiotrofia Definicja masy mięśni szkieletowych. Podłożem zmian zanikowych może być: zanik mięśni miogen-ny albo miopatyczny - najczęściej wrodzony i postępujący
 • Co znaczy Anosmia Definicja nierozpoznawalny, gdy jest zaburzeniem jednostronnym. Powstaje w wyniki schorzeń wewnątrz nosowych (obrzęk albo przeszkoda w nosie
 • Co znaczy Antyseptyka Definicja gniciu; dosłownie: zapobieganie gniciu); odkażenie bakteriologiczne, jest to postępowanie mające na celu zabicie wszystkich drobnoustrojów

Pojęcia z chemii prawa. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Antyseptyka, Anosmia, Amiotrofia, Atrepsja, Aniridia, Azotany, Azoospermia, Autosomy, Autotransfuzja, Audiometria, Autoliza, Autopatognozja, Autoklaw, Azotniak co to znaczy.

Słownik Antyseptyka, Anosmia, Amiotrofia, Atrepsja, Aniridia co to jest.