bielactwo co to znaczy
Bielactwo, Bakteriocynowrażliwość, Biomagnetyzm, Bronchografia, Brom, Bezczynność, Betaina, Beri.

Słownik i definicje chemiczne na B

 • Co znaczy Brzucha Ból Definicja pojedynczych skurczów mięśni brzucha jest kłujący ból doprowadzający niejednokrotnie do straty tchu. Powód tych nagłych skurczów jest
 • Co znaczy Bakterie Definicja żyjące pojedynczo albo (przeważnie) w koloniach. Komórka bakteryjna jest różna budową (brak jądra komórkowego, brak mitochondrium) i
 • Co znaczy Bactec Definicja wykrywania obecności bakterii w płynach ustrojowych, które w uwarunkowaniach poprawnych są jałowe. Wykrywa obecność dwutlenku węgla
 • Co znaczy Badanie Definicja stanu, w jakim znajduje się poddany mu przedmiot. Badanie medyczne - zestaw czynności, którym poddany jest pacjent jako całość (badanie
 • Co znaczy Bakteriemia Definicja bakteriemia o niewielkim natężeniu jest przeważnie bezobjawowa (bakterie nie namnażają się i nie wydzielają toksyn we krwi) i dotyczy osób
 • Co znaczy Bakteriofag Definicja bakterie, namnażające się dzięki użyciu bakteryjnych białek enzymatycznych. Bakteriofagi występują w każdym środowisku, w olbrzymich
 • Co znaczy Bakteriologia Definicja właściwościach. Rozróżnia się kilka podspecjalności: bakteriologię ogólną zajmującą się budową, postępem i fizjologią bakterii
 • Co znaczy Balantidioza Definicja pierwotniaki z rodzaju balantidium. Obejmuje ona symptomy zwane „biegunką podróżnych (napadowe bóle brzucha, gwałtowna biegunka
 • Co znaczy Banka Definicja przewodu, przeważnie znajduje się w jego części końcowej. Bańka błoniasta to jedno z 3 (boczna, przednia i tylna) rozszerzeń przewodu
 • Co znaczy Barbiturany Definicja malonylomocznika), użytkowane jako środek nasenny (użytkowany przeważnie pomocniczo do znieczuleń) albo przeciwpadaczkowy. Nie należy
 • Co znaczy Behawioryzm Definicja amerykańskiej XX wieku. Oparty jest na pragmatyzmie, głosił, iż obiektem badań psychologicznych może być tylko dostrzegalne zachowanie się
 • Co znaczy Benzodiazepiny Definicja przedwiekowym, uspokajającym, rozluźniającym mięśnie i przeciwdrgawkowym. Dobrze wchłaniają się z przewodu pokarmowego. W zależności od
 • Co znaczy Beryl Definicja srebrzystoszary metal, użytkowany w reaktorach jądrowych, lampach rentgenowskich, jarzeniowych i cyklotronach, do utwardzania stopów
 • Co znaczy Betametazon Definicja pochodna prednizolonu - hormonu kory nadnerczy) o mocnym działaniu przeciw zapalnym. Ma słabe właściwości mineralokor-tykotropowe, nie
 • Co znaczy Bezdech Definicja się doprowadza do zgonu. Potencjalnie niebezpieczne są zespoły chorobowe, w czasie których w trakcie snu dochodzi do nawracającego, o
 • Co znaczy Bezoar Definicja aglomeraty składające się z włosów (trichobezoar) albo części roślinnych (fitobezoar) znajdujące się w żołądku. Trichobezoary spotyka się u
 • Co znaczy Bartonella Definicja 1909r. poprzez peruwiańskiego lekarza Alberto Bartona. Przebywają one i namnażają w krwinkach czerwonych. Barton i Strong wyodrębnili
 • Co znaczy Barytobeton Definicja do budowy osłon pochłaniających promieniowanie jonizujące (tynki, ściany) na przykład w pracowniach radiologicznych
 • Co znaczy Be Definicja zasad); wyznacznik określający różnicę między aktualnym stężeniem wodorowęglanów, a stężeniem prawidłowym (25 mmol/l). Wartość ujemna
 • Co znaczy Bezwodnik Definicja przeważnie pierwiastka niemetalicznego, który reagując z wodą tworzy kwas na przykład dwutlenek węgla (CO,) jest B. kwasu węglowego H2COr 2
 • Co znaczy Bębnica Definicja wywołanych nadmierną ilością gazów w jelitach. Może ona wywoływać ból brzucha, uczucie napięcia powłok brzusznych (wzdęcie), odbijanie i
 • Co znaczy Bilharcioza Definicja dolegliwość pasożytnicza spowodowana poprzez przywry z rodzaju: Schistosoma, znajdujące się w zbiornikach wodnych; przeważnie na Bliskim
 • Co znaczy Biofeedback Definicja zwrotne); zdarzenie używane w psychoterapii. Termin feedback wprowadzony został poprzez Wienera, odnosił się początkowo do nauk
 • Co znaczy Bioterroryzm Definicja czynników biologicznych używanych poprzez ekipy przestępcze. Przedmiotami ataku mogą być skupiska ludzi w centrach handlowych, metrze
 • Co znaczy Biotop Definicja cechach wspólnie z organizmami żywymi żyjącymi na tym samym terenie. Wzajemne wpływ na siebie tych organizmów stanowi podstawy życia w
 • Co znaczy Biotyp Definicja genotypie, a więc takich samych właściwościach dziedzicznych. Osobniki o tym samym bioty-pie mają te same cechy morfologiczne na przykład
 • Co znaczy Biseksualizm Definicja ustalenie oznaczające zaburzoną identyfikację i rolę płciową charakteryzującą się podejmowaniem zachowań seksualnych w relacji do
 • Co znaczy Błonnik Definicja komórkową roślin, nierozpuszczalne albo pęczniejące w wodzie. Pośród różnych substancji określanych jako błonnik (celuloza, lignina, żywice
 • Co znaczy Botanika Definicja edukacja o roślinach. Obiektem badań B. są rośliny i wszelakie zachodzące w nich mechanizmy życiowe. W obrębie B. wydzieliło się szereg
 • Co znaczy Brucelozy Definicja spowodowane poprzez Gram-ujemne pałeczki z rodzaju Brucella. U krów, owiec i świń drobnoustroje te wywołują ronienie zakaźne, a u ludzi
 • Co znaczy Bezsenność Definicja kontynuowaniem snu połączone z poczuciem ogólnego zmęczenia w trakcie dnia. Odznacza się trzy rodzaje bezsenności: 1. przejściowa
 • Co znaczy Bioakumulacja Definicja substancji chemicznych w różnych narządach organizmu. Czasami może wywoływać symptomy poważnego zatrucia (na przykład metalami ciężkimi
 • Co znaczy Biopolimery Definicja przykład białka, celuloza, kauczuk. Polimery to są związki, których cząsteczki składają się z bardzo wielu mniejszych, powtarzających się
 • Co znaczy Biotechnologia Definicja skalę przemysłową, sposoby mikrobiologiczne, biochemiczne, techniki genetyczne. Kluczowym celem biotechnologii jest uzyskiwanie nowych
 • Co znaczy Bodziec Definicja albo we wnętrzu ciała, która wywołuje pobudzenie. Najmniejszy impuls powodujący reakcję to tak zwany impuls progowy. Patrz także, zioła
 • Co znaczy Bruksizm Definicja zębów i przyzębia. Bazuje na zaciskaniu szczęk i zgrzytaniu zębami, przeważnie w okresie snu. Może dochodzić do zniszczenia szkliwa zębów a
 • Co znaczy Bar Definicja metal występujący w przyrodzie w formie minerałów (baryt i witeryt). Nierozpuszczalny w wodzie siarczan baru jest użytkowany w medycynie
 • Co znaczy Bronchospasmoliza Definicja w chorobach oskrzeli. Leki te użytkowane są w formie inhalacyjnej, wpływają pobudzająco na aparat rzęskowy drzewa oskrzelowego. Działają
 • Co znaczy Bakterioskopia Definicja oglądanie bakterii pod mikroskopem optycznym albo elektronowym
 • Co znaczy Bakteriobójczość Definicja dolność danej substancji do zabijania bakterii
 • Co znaczy Białaczka Definicja jakościowymi zmianami leukocytów we krwi, szpiku i narządach wewnętrznych (śledzionie, wezlach chlonnych) Wystepuje czesciej u meżczyzn niz
 • Co znaczy Białko Definicja mniejszych jednostek - aminokwasów, a te natomiast z atomów: węgla, wodoru, tlenu i azotu. B. jest głównym składnikiem materii organicznej
 • Co znaczy Biopsja Definicja branie wycinka tkankowego z żyjącego organizmu do badania mikroskopowego
 • Co znaczy Bulion Definicja płynne podłoże zawierające wyciąg mięsny, wykorzystywany do hodowli drobnoustrojów
 • Co znaczy Balneochemia Definicja gałąź balneologii zajmująca się badaniem składu i właściwości leczniczych substancji użytkowanych w leczeniu uzdrowiskowym
 • Co znaczy Balneoterapia Definicja naturalnych środków leczniczych, do których zalicza się: kąpiele, wody mineralne, peloidy, słońce i powietrze
 • Co znaczy Baryfonia Definicja zaburzenie głosu charakteryzujące się przytłumionym i niskim brzmieniem
 • Co znaczy Bradykinina Definicja neuroprzekaźnik działający rozkurczowo na naczynia krwionośne, powodujący przekrwienie gruczołów trawiennych i skóry. Wywołuje skurcz
 • Co znaczy Ból Definicja emocjonalne, sygnał, iż w organizmie odbywa się coś złego. Wg międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu, ból jest nieprzyjemnym przeżyciem
 • Co znaczy Benzopiren Definicja między innymi: w asfalcie, dymie papierosowym a również w spalinach samochodowych; B. posiada działanie rakotwórcze (rak oskrzeli
 • Co znaczy Bel Definicja relacji energii albo mocy (opisuje relacja 2 wartości tej samej wielkości) użytkowana raczej w akustyce i elektrotechnice. W praktyce
 • Co znaczy Bakteriocholia Definicja żółciowych; może być bezobjawowa, lecz regularnie wywołuje symptomy zapalenia dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego, może nawet
 • Co znaczy Bakteriofobia Definicja bakteriami, będący odmianą nerwicy natręctw. U osoby dotkniętej bakteriofobia lęk jest nieadekwatny do zagrożenia i regularnie w sposób
 • Co znaczy Bakteriomocz Definicja zakażenie) w moczu. Może być bezobjawowy(regularnie u kobiet) albo być jednym z objawów w zakażeniach różnych odcinków dróg moczowych. B
 • Co znaczy Balistokardiografia Definicja serca, która jest w dalszym ciągu obrazowana w formie balistokardiogramu. Opiera się na zjawisku odrzutu wywołanego wypchnięciem krwi z
 • Co znaczy Balsam Definicja półpłynnej konsystencji, produkowana w rezultacie przemiany materii albo uszkodzenia roślin balsamowych (drzewa strefy pomiędzy i
 • Co znaczy Bandaż Definicja płótna albo innego materiału, wykorzystywany do umocowania opatrunku, unieruchomienia kończyny albo powstrzymania krwawienia. Bandaż
 • Co znaczy Barestezja Definicja Powstaje w obrębie skóry, poprzez drażnienie swoistych receptorów: ciałek blaszkowatych (Vatera-Paciniego) w tkance podskórnej (średnica
 • Co znaczy Bariatria Definicja zajmujący się leczeniem, badaniem przyczyn i zapobieganiem otyłości. Wydzielona jako osobna gałąź medycyny najpierw lat pięćdziesiątych XX
 • Co znaczy Zamrożony Bark Definicja bolący bark
 • Co znaczy Barofunkcja Definicja umiejętność do wyrównywania ciśnień w uchu środkowym i atmosferze poprzez otwarcie trąbki słuchowej
 • Co znaczy Belka Definicja wzmocnienia kości czaszki ludzkiej. Miejsca te łączą się ze sobą w charakterystyczne układy i są najodporniejsze na złamania, warunkując w
 • Co znaczy Bełkot Definicja opierające na braku poszczególnych głosek albo ich zespołu, zastępowaniu głosek innymi, nie-prawidłowymi albo wytwarzaniu ich w sposób
 • Co znaczy Bentonit Definicja umiejętności absorpcyjne. Powstaje w rezultacie przeobrażeń szkliwa zawartego w popiołach i tufach wulkanicznych. Pęczniejąc po
 • Co znaczy Benzydyna Definicja rozpuszczalny proszek wykorzystywany do wykrywania śladów krwi w medycynie i kryminalistyce (próba benzydynowa). Używa się go również do
 • Co znaczy Kateina Beta Definicja odpowiada pojedynczy gen, szeroko rozpowszechniony w organizmie, osiągający szczególnie wysokie stężenia w komórkach nie wszystkich
 • Co znaczy Bezbakteryjność Definicja stanem naturalnym jak na przykład w organizmie płodu, czy nie wszystkich płynach ustrojowych (płyn mózgowo-rdzeniowy, krew), może jednak
 • Co znaczy Bezkwaśność Definicja kwasu solnego poprzez komórki błony śluzowej żołądka. Bezkwaśność pierwotna wynika z uszkodzenia błony śluzowej żołądka w rezultacie
 • Co znaczy Bezmleczność Definicja Może występować po nie-prawidłowym przebiegu ciąży i połogu, w razie nieprawidłowego odżywiania się położnicy albo także niecałkowitym
 • Co znaczy Bezmocz Definicja spada poniżej 100 ml/dobę i jest rezultatem niewydolności nerek o różnej przyczynie. Oceny ilości wydzielanego poprzez nerki moczu można
 • Co znaczy Bezruch Definicja charakterystyczny dla zespołu depresyjnego. Spowolnienie ruchowe w depresji pogłębia się etapowo (ruchy chorych stają się powolne, ociężałe
 • Co znaczy Białkomocz Definicja stężeniu ponad 0,2-0,3 g/l. Przeważnie stan ten występuje w miąższowych chorobach nerek - tak zwany białkomocz prawdziwy, nerkowy. Jest
 • Co znaczy Biodro Definicja część miednicy i górną zewnętrzną część uda. Kluczową część biodra stanowi staw biodrowy. To jest staw kulisty panewkowy o sporym zakresie
 • Co znaczy Biologia Definicja przejawach i właściwościach. Zajmuje się organizmami żywymi, ich postępem osobniczym i rodowym. Termin biologia wprowadził Jean-Baptiste de
 • Co znaczy Bionika Definicja techniki; zajmuje się wykorzystywaniem praw, które rządzą organizmami żywymi, ich budową i zasadami działania w celu konstruowania modeli
 • Co znaczy Biotransformacja Definicja jakiemu ulega przewarzająca część leków w ustroju. B. prowadzi do przekształcenia związków lipofilnych i apolarnych w związki hydrofilne i
 • Co znaczy Boraks Definicja związek chemiczny mający działanie antyseptyczne i ściągające. Użytkowany jest miejscowo w celu leczenia na przykład pleśniawek (preparat
 • Co znaczy Brodawki Definicja owalny twór naskórkowy o nierównej, zrogowaciałej powierzchni. To jest zakaźna dolegliwość skóry spowodowana wieloma odmianami wirusa
 • Co znaczy Bulimia Definicja charakteryzującym się wręcz śmiertelnym strachem przed utyciem, przypisywanym obsesji chudości. Osoby chore na bulimię nie są w stanie
 • Co znaczy Brachialgia Definicja ból ramienia, który jest wywołany podrażnieniem nerwowego splotu ramiennego
 • Co znaczy Bark Definicja górną. Złożona jest ze stawu ramiennego (kość ramienna i łopatka) i obręczy barkowowej (łopatka i obojczyk) i mięśni i ścięgien
 • Co znaczy Bąblowica Definicja poprzez tasiemca bąblowcowego - bąblowca (Echinococcus); tasiemiec ten przechodzi skomplikowany cykl postępowy, w przynajmniej 2
 • Co znaczy Beleczka Definicja o wydłużonym kształcie obiekt tkanki łącznej, kostnej albo mięśniowej. Stanowi ona zrąb (rusztowanie) narządu. Beleczka chrzestna jest
 • Co znaczy Bolus Definicja sporą dawkę leku podawanego dożylnie. Dawniej ustalenie to stosowano dla leków podawanych doustnie w dużej dawce, w formie gałki (gr
 • Co znaczy Baryt Definicja nierozpuszczalny w wodzie i kwasach, nietrujący związek, który jest używany w rentgenodiagnostyce jako środek cieniujący
 • Co znaczy Brzuch Definicja pomiędzy klatką piersiową i miednicą. Jego ściany utworzone są poprzez mięśnie i rozcięgna, ściana tylna utworzona jest poprzez odcinek
 • Co znaczy Balizm Definicja uszkodzenia jednego z jąder podkorowych mózgu. Objawia się nieprzerwanymi, gwałtownymi ruchami mimowolnymi obejmującymi kończyny i twarz
 • Co znaczy Bezmózgowie Definicja anencefalia; zaburzenie rozwojowe opierające na niewykształceniu mózgowia. Uniemożliwia życie pozamaciczne, regularnie połączone z akranią
 • Co znaczy Barwa Definicja światło o odpowiedniej długości fali (p mieniowanie elektromagnetyczne od podczwieni do ultrafioletu), padające na receptc siatkówki oka
 • Co znaczy Bradykardia Definicja zwolniony rytm serca
 • Co znaczy Biegunka Definicja przykry i uciążliwy. Biegunka może być także niebezpieczna, w szczególności dla osób starszych i niemowląt. W państwach Trzeciego Świata
 • Co znaczy Brodawczak Definicja nabłonkowy utworzony z wyrośli łącznotkankowych pokrytych wieloma typami nabłonka. Czasami może ulec przekształceniu w nowotwór złośliwy
 • Co znaczy Babka Definicja babkowatych (około 250 gatunków, z czego w Polsce - 9). Występują raczej na tereach Europy, Azji i Ameryki. W Polsce są powszechnie
 • Co znaczy Bioklimatologia Definicja mechanizmy życiowe organizmów i ich rozmieszczeniem na kuli ziemskiej. Bioklimatologia ustala również możliwości aklimatyzacji człowieka do
 • Co znaczy Blokada Definicja miejscowe uzyskiwane przez wstrzyknięcie odpowiedniego środka znieczulającego w splot nerwowy albo sam nerw. Wyłączenie bólowe, po
 • Co znaczy Batmotropizm Definicja mięśniowej, raczej mięśnia serca do reagowania na bodźce, pobudliwość. Batmotropizm nieujemny - powiększenie pobudliwości mięśnia
 • Co znaczy Bezpłodność Definicja etiologicznych należą: nieprawidłowości nasienia, zaburzenia jajeczkowania, niepoprawna funkcja jajowodów, impulsy szyjkowe. Ok. 10
 • Co znaczy Biometria Definicja statystyczno-matematyczne do badań zmienności biologicznych. Używana jest w planowaniu badań, analizie i interpretacji wyników. Biometria
 • Co znaczy Bisfosfoniany Definicja profilaktyce i leczeniu osteoporozy. System działania tych leków nie jest precyzyjnie poznany, wiadomo, iż hamują mechanizm resorpcji
 • Co znaczy Bradykinezje Definicja Parkinsona, które występuje w późnej fazie dolegliwości. Ograniczenie sprawności ruchowej prowadzi do występowania mocnych skurczy, bólów
 • Co znaczy Bezsoczność Definicja trawiennych, którego najczęstszą powodem jest zanikowy nieżyt błony śluzowej żołądka. Patrz także, zioła BEZSOCZNOŚĆ:Cykoria Podróżnik
 • Co znaczy Beztlenowce Definicja anaeroby; bakterie nie wykorzystujące tlenu w przemianach metabolicznych
 • Co znaczy Połowiczy Bezwład Definicja rażenie kończyn po stronie przeciwnej do uszkodzenia w mózgu spowodowanego przeważnie krwotokiem z tętnic mózgowych
 • Co znaczy Biceps Definicja dwugłowy ramienia; podłużny, mięsień rozpięty pomiędzy łopatką a kością promieniową, należący do ekipy mięśni przednich ramienia. Biceps
 • Co znaczy Biliwerdyna Definicja hemoglobiny. Z biliwerdyny powstaje bilirubina. Zaburzenie tej przemiany w jelitach (na przykład przy braku w świetle jelit drobnoustrojów
 • Co znaczy Biochemia Definicja reakcjach chemicznych przebiegających w komórkach. Można ją nazwać, zatem edukacją dotyczącą chemicznych podstaw życia. Zadaniem biochemii
 • Co znaczy Biostymulatory Definicja stymulujące odporność nieswoistą i swoistą, wykazujące działanie przeciwzapalne poprzez stymulację mechanizmów życiowych organizmu
 • Co znaczy Bizmut Definicja gatunku azotowców o liczbie atomowej 83. Sole bizmutu użytkowane były dawniej szeroko w leczeniu syfilisu, azotany i węglany zobojętniają
 • Co znaczy Bromatologia Definicja tematyka edukacji, której obiektem badania jest żywność, jej skład chemiczny i wartość odżywcza, sposób konserwowania, produkcji itd
 • Co znaczy Borelioza Definicja kleszczowa; dolegliwość zapalna spowodowana zakażeniem poprzez krętki Borelia burgdorferi przenoszone poprzez kleszcze. Rozwija się w wielu
 • Co znaczy Pass By Definicja pomost omijający; aby-pass wieńcowy bazuje na wytworzeniu nowego połączenia pomiędzy tętnicami wieńcowymi, które omija region krytycznie
 • Co znaczy Burcha Definicja sposób operacyjna polegająca na korekcji ściany przedniej pochwy użytkowana w wysiłkowym nietrzymaniu moczu
 • Co znaczy Bezpłodność Definicja zajścia w ciążę pomimo rocznego regularnego współżycia seksualnego przy braku stosowania środków antykoncepcyjnych. Patrz także, zioła
 • Co znaczy Błonica Definicja dróg oddechowych spowodowane poprzez bakterie maczugowca błonicy (Corynebacterium diphteńae). Moment wylęgania dolegliwości wynosi 2-5 dni
 • Co znaczy Blizna Definicja w rezultacie nieodwracalnego uszkodzenia architektury tkanek, gdy odtworzenie komórek na drodze regeneracji nie jest możliwe. Działanie
 • Co znaczy Boldyna Definicja zielonego drzewa Boldo (Peumus boldus). Działa żółciopędnie i żółciotwórczo. Wchodzi między innymi w skład preparatów: Boldaloine, Boldine
 • Co znaczy Balneotechnika Definicja gałąź techniki zajmująca się opracowaniem, produkcją i wyposażaniem w urządzenia do balneoterapii zakładów uzdrowiskowych
 • Co znaczy Bradypsychia Definicja zaburzeń psychicznych charakteryzujący się ogólnym zmniejszeniem aktywności psychoruchowej, zaburzeniami myślenia, mowy
 • Co znaczy Bielmo Definicja dolegliwości samej rogówki albo urazy oka. Bielmo może być powodem ślepoty. Leczenie: operacyjne bazuje na przeszczepie rogówki
 • Co znaczy Bariera Definicja chroniące organizm albo jego poszczególne przedmioty przed wnikaniem niekorzystnych substancji albo drobnoustrojów, działaniem fizycznym
 • Co znaczy Benzen Definicja aromatyczny. Jest bezbarwną, łatwopalna cieczą, która znalazła szerokie wykorzystanie w przemyśle chemicznym jako rozpuszczalnik organiczny
 • Co znaczy Biosynteza Definicja związków wchodzących w skład żywego organizmu. Reakcje biosyntezy wymagają udziału ATP i dostarczania energii. Każda komórka syntetyzuje
 • Co znaczy Balneologia Definicja właściwości leczniczych kąpieli, wód i gazów mineralnych, zdrojów naturalnych i współdziałających z nimi czynników klimatycznych i
 • Co znaczy Borowina Definicja zobacz peloid
 • Co znaczy Bilirubina Definicja przemiany hemu, głównego składnika hemoglobiny znajdującego się w krwinkach czerwonych. Pośrodku doby powstaje 218mg bilirubiny. Wolna
 • Co znaczy Betatron Definicja przyspieszający elektrony do wielkich energii, wykorzystujący zdarzenie indukcji elektromagnetycznej. Złożona jest z elektromagnesu
 • Co znaczy Bliznowiec Definicja łącznotkankowy powstający w obrębie blizn u osób ze skłonnością osobniczą. To jest guzowaty twór koloru różowego albo matowo-białego
 • Co znaczy Balneobiologia Definicja gałąź balneologii zajmująca się środowiskiem przyrodniczym miejscowości uzdrowiskowych i jego wpływem na organizm ludzki
 • Co znaczy Benzyna Definicja alifatycznych i pochodnych benzenu i parafiny. Użytkowana powszechnie do napędu silników spalinowych, w przemyśle jako rozpuszczalnik i w
 • Co znaczy Baroreceptory Definicja skupione w ścianach serca i sporych naczyń, wrażliwe na ich rozciąganie (przyrost ciśnienia w świetle naczynia
 • Co znaczy Bmi Definicja parametr masy ciała; parametr określający stopień otyłości i wykazujący idealną korelację z zawartością tłuszczów w organizmie. BMI = masa
 • Co znaczy Bazofilia Definicja powiększona liczba granulocytów zasadochłonnych we krwi, na przykład w przewlekłej białaczce szpikowej, czerwienicy prawdziwej
 • Co znaczy Biohelminty Definicja dostaje się do żywiciela ostatecznego przez zjadanie innego organizmu, poprzez żywicieli pośrednich, albo przenosicieli. Do biohelmintów
 • Co znaczy Bakterioliza Definicja bakterii zachodzące wewnątrz ustroju wskutek działania przedmiotów układu odpornościowego, będących przeważnie swoistymi przeciwciałami
 • Co znaczy Bakteriolizyny Definicja przeciwciała skierowane swoiście przeciwko bakteriom, które wspólnie z układem dopełniacza wywołują rozpuszczanie bakterii
 • Co znaczy Bakteriostat Definicja temp. dla rozwoju bakterii w hodowli (na przykład dla bakterii chorobotwórczych 37°C). Patrz także, zioła BAKTERIOSTAT:Krwawnik Pospolity
 • Co znaczy Bakteriostaza Definicja bakterii pod wpływem różnych czynników, na przykład antybiotyków bakteriostatycznych, zmian temp. i wyczerpania składników pokarmowych
 • Co znaczy Bakteriotropiny Definicja które pomocne są w procesie niszczenia drobnoustrojów w czasie fagocytozy. Ich działanie nasila się w obecności składników surowicy
 • Co znaczy Basen Definicja do rehabilitacji ruchowej chorych z uszkodzeniami układu ruchu i układu nerwowego. Basenem ustala się także szczególne naczynie
 • Co znaczy Biguanidy Definicja cukru we krwi. Leki te opóźniają wchłanianie glukozy z przewodu pokarmowego i dlatego wyrównują po posiłkowy przyrost glikemii. Preparaty
 • Co znaczy Barotrauma Definicja powietrza (jego podwyższeniem) na zewnątrz organizmu, co może prowadzić do uszkodzenia płuc, struktur ucha środkowego (błona bębenkowa
 • Co znaczy Barwnik Definicja umiejętność barwienia różnego rodzaju materiałów. Kolokwialnie barwnikami nazywa się także pigmenty nieorganiczne. Patrz także, zioła
 • Co znaczy Beri Beri Definicja tiaminy (witaminy B, - biorącej udział w przemianach węglowodanów, raczej glukozy). Objawia się uszkodzeniem nerwów obwodowych (neuropatia
 • Co znaczy Betaina Definicja metylowych przy atomie azotu ekipy aminowej. Bierze udział w metabolizmie roślin (raczej motylkowych) i rzadziej zwierząt (na przykład
 • Co znaczy Bezczynność Definicja w psychiatrii zaburzenie napędu, przeważnie powiązane ze schizofrenią, regularnie jako jedyny symptom po jej wyleczeniu
 • Co znaczy Brom Definicja niemetaliczny z gatunku chlorowców. Sole bromu użytkowane są jako środek uspokajający, był to pierwszy lek stosowany w leczeniu padaczki
 • Co znaczy Bronchografia Definicja opierające na wykonywaniu odpowiednich zdjęć rentgenowskich po uprzednim wprowadzeniu do oskrzeli specjalnego środka kontrastowego
 • Co znaczy Biomagnetyzm Definicja zjawiska magnetyczne, których źródłem jest ciało człowieka
 • Co znaczy Bakteriocynowrażliwość Definicja szczepu bakterii na działanie znanych bakteriocyn. Badanie to ułatwia określenie źródła pochodzenia i jednorodności badanych szczepów
 • Co znaczy Bielactwo Definicja zanik barwika skóry. Patrz także, zioła Bielactwo:Arcydzięgiel LitworRuta Zwykła

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Bielactwo, Bakteriocynowrażliwość, Biomagnetyzm, Bronchografia, Brom, Bezczynność, Betaina, Beri-Beri, Barwnik, Barotrauma, Biguanidy, Basen, Bakteriotropiny co to znaczy.

Słownik Bielactwo, Bakteriocynowrażliwość, Biomagnetyzm co to jest.