bruksizm bulimia pass burcha co znaczy
Bruksizm, Bulimia, By-Pass, Burcha, Brzuch, Błonnik, Brom, Bronchografia, Borelioza, Biotechnologia

Słownik i definicje chemiczne na B

 • Co znaczy Biotop Definicja ustalonych cechach wspólnie z organizmami żywymi żyjącymi na tym samym terenie. Wzajemne wpływ na siebie tych organizmów stanowi podstawy
 • Co znaczy Bronchospasmoliza Definicja spasmolitycznych w chorobach oskrzeli. Leki te służące są w formie inhalacyjnej, wpływają pobudzająco na aparat rzęskowy drzewa
 • Co znaczy Bębnica Definicja objawów wywołanych nadmierną ilością gazów w jelitach. Może ona wywoływać ból brzucha, uczucie napięcia powłok brzusznych (wzdęcie
 • Co znaczy Brzucha Ból Definicja mocnych, pojedynczych skurczów mięśni brzucha jest kłujący ból doprowadzający niejednokrotnie do straty tchu. Powód tych nagłych skurczów
 • Co znaczy Bezpłodność Definicja niemożność zajścia w ciążę pomimo rocznego regularnego współżycia seksualnego przy braku stosowania środków antykoncepcyjnych. Patrz także
 • Co znaczy Badanie Definicja określenie stanu, w jakim znajduje się poddany mu przedmiot. Badanie medyczne - zestaw czynności, którym poddany jest pacjent jako całość
 • Co znaczy Biodro Definicja boczną część miednicy i górną zewnętrzną część uda. Kluczową część biodra stanowi staw biodrowy. To jest staw kulisty panewkowy o sporym
 • Co znaczy Zamrożony Bark Definicja Bark zamrożony bolesny bark
 • Co znaczy Barytobeton Definicja barytem służąca do budowy osłon pochłaniających promieniowanie jonizujące (tynki, ściany) na przykład w pracowniach radiologicznych
 • Co znaczy Be Definicja nadmiar zasad); wyznacznik określający różnicę między aktualnym stężeniem wodorowęglanów, a stężeniem prawidłowym (25 mmol/l). Wartość
 • Co znaczy Bradykardia Definicja Bradykardia zwolniony rytm serca
 • Co znaczy Brachialgia Definicja Brachialgia ból ramienia, który jest wywołany podrażnieniem nerwowego splotu ramiennego
 • Co znaczy Bar Definicja metal występujący w przyrodzie w formie minerałów (baryt i witeryt). Nierozpuszczalny w wodzie siarczan baru jest służący w medycynie
 • Co znaczy Biologia Definicja ogólnych przejawach i właściwościach. Zajmuje się organizmami żywymi, ich postępem osobniczym i rodowym. Termin biologia wprowadził Jean
 • Co znaczy Barwa Definicja poprzez światło o odpowiedniej długości fali (p mieniowanie elektromagnetyczne od podczwieni do ultrafioletu), padające na receptc
 • Co znaczy Bactec Definicja wykorzystywany do wykrywania obecności bakterii w płynach ustrojowych, które w warunkach poprawnych są jałowe. Wykrywa obecność dwutlenku
 • Co znaczy Barofunkcja Definicja BAROFUNKCJA umiejętność do wyrównywania ciśnień w uchu środkowym i atmosferze poprzez otwarcie trąbki słuchowej
 • Co znaczy Balsam Definicja o półpłynnej konsystencji, produkowana wskutek przemiany materii albo uszkodzenia roślin balsamowych (drzewa strefy pomiędzy i
 • Co znaczy Białkomocz Definicja w moczu w stężeniu ponad 0,2-0,3 g/l. Najczęściej stan ten występuje w miąższowych chorobach nerek - tak zwany białkomocz prawdziwy
 • Co znaczy Blizna Definicja powstająca wskutek nieodwracalnego uszkodzenia architektury tkanek, gdy odtworzenie komórek na drodze regeneracji nie jest możliwe
 • Co znaczy Bakteriologia Definicja ich budowie i właściwościach. Rozróżnia się kilka podspecjalności: bakteriologię ogólną zajmującą się budową, postępem i fizjologią
 • Co znaczy Bezbakteryjność Definicja bakterii - może być stanem naturalnym jak na przykład w organizmie płodu, czy niektórych płynach ustrojowych (płyn mózgowo-rdzeniowy, krew
 • Co znaczy Biotransformacja Definicja mechanizm, jakiemu ulega przewarzająca część leków w ustroju. B. prowadzi do przekształcenia związków lipofilnych i apolarnych w związki
 • Co znaczy Bakteriobójczość Definicja Bakteriobójczość umiejętność danej substancji do zabijania bakterii
 • Co znaczy Bakterioskopia Definicja BAKTERIOSKOPIA oglądanie bakterii pod mikroskopem optycznym albo elektronowym
 • Co znaczy Boldyna Definicja wiecznie zielonego drzewa Boldo (Peumus boldus). Działa żółciopędnie i żółciotwórczo. Wchodzi między innymi w skład preparatów: Boldaloine
 • Co znaczy Bezsenność Definicja zasypianiem bądź kontynuowaniem snu połączone z poczuciem ogólnego zmęczenia w trakcie dnia. Odznacza się trzy typy bezsenności: 1
 • Co znaczy Biopsja Definicja Biopsja pobranie wycinka tkankowego z żyjącego organizmu do badania mikroskopowego
 • Co znaczy Bariera Definicja czynnościowe chroniące organizm albo jego poszczególne przedmioty przed wnikaniem niekorzystnych substancji albo drobnoustrojów, działaniem
 • Co znaczy Bezmocz Definicja moczu spada poniżej 100 ml/dobę i jest rezultatem niewydolności nerek o różnej przyczynie. Oceny ilości wydzielanego poprzez nerki moczu
 • Co znaczy Bulion Definicja BULION płynne podłoże zawierające wyciąg mięsny, wykorzystywany do hodowli drobnoustrojów
 • Co znaczy Bilharcioza Definicja schistosomatoza; dolegliwość pasożytnicza spowodowana poprzez przywry z rodzaju: Schistosoma, znajdujące się w zbiornikach wodnych
 • Co znaczy Balneochemia Definicja BALNEOCHEMIA gałąź balneologii zajmująca się badaniem składu i właściwości leczniczych substancji służących w leczeniu uzdrowiskowym
 • Co znaczy Borowina Definicja Borowina zobacz peloid
 • Co znaczy Balneologia Definicja badaniem właściwości leczniczych kąpieli, wód i gazów mineralnych, zdrojów naturalnych i współdziałających z nimi czynników klimatycznych i
 • Co znaczy Biegunka Definicja bardzo przykry i uciążliwy. Biegunka może być także niebezpieczna, w szczególności dla osób starszych i niemowląt. W państwach Trzeciego
 • Co znaczy Behawioryzm Definicja raczej amerykańskiej XX wieku. Oparty jest na pragmatyzmie, głosił, iż obiektem badań psychologicznych może być tylko dostrzegalne
 • Co znaczy Białaczka Definicja ilościowymi i jakościowymi zmianami leukocytów we krwi, szpiku i narządach wewnętrznych (śledzionie, wezlach chlonnych) Wystepuje czesciej
 • Co znaczy Białko Definicja mniejszych jednostek - aminokwasów, a te natomiast z atomów: węgla, wodoru, tlenu i azotu. B. jest głównym składnikiem materii organicznej
 • Co znaczy Balneotechnika Definicja BALNEOTECHNIKA gałąź techniki zajmująca się opracowaniem, produkcją i wyposażaniem w urządzenia do balneoterapii zakładów uzdrowiskowych
 • Co znaczy Balneoterapia Definicja fizykalnego dzięki naturalnych środków leczniczych, do których zalicza się: kąpiele, wody mineralne, peloidy, słońce i powietrze
 • Co znaczy Bradypsychia Definicja symptom szeregu zaburzeń psychicznych charakteryzujący się ogólnym zmniejszeniem aktywności psychoruchowej, zaburzeniami myślenia, mowy
 • Co znaczy Balizm Definicja wynikający z uszkodzenia jednego z jąder podkorowych mózgu. Objawia się nieprzerwanymi, gwałtownymi ruchami mimowolnymi obejmującymi
 • Co znaczy Bartonella Definicja bakterii odkrytych w 1909r. poprzez peruwiańskiego lekarza Alberto Bartona. Przebywają one i namnażają w krwinkach czerwonych. Barton i
 • Co znaczy Bariatria Definicja medycyny zajmujący się leczeniem, badaniem przyczyn i zapobieganiem otyłości. Wydzielona jako osobna gałąź medycyny najpierw lat
 • Co znaczy Beryl Definicja srebrzystoszary metal, służący w reaktorach jądrowych, lampach rentgenowskich, jarzeniowych i cyklotronach, do utwardzania stopów (raczej
 • Co znaczy Bezoar Definicja strawione aglomeraty składające się z włosów (trichobezoar) albo części roślinnych (fitobezoar) znajdujące się w żołądku. Trichobezoary
 • Co znaczy Brodawczak Definicja nowotwór nabłonkowy utworzony z wyrośli łącznotkankowych pokrytych wieloma typami nabłonka. Czasami może ulec przekształceniu w nowotwór
 • Co znaczy Belka Definicja wzmocnienia kości czaszki ludzkiej. Miejsca te łączą się ze sobą w charakterystyczne układy i są najodporniejsze na złamania, warunkując w
 • Co znaczy Biometria Definicja sposoby statystyczno-matematyczne do badań zmienności biologicznych. Używana jest w planowaniu badań, analizie i interpretacji wyników
 • Co znaczy Biosynteza Definicja przebudowy związków wchodzących w skład żywego organizmu. Reakcje biosyntezy wymagają udziału ATP i dostarczania energii. Każda komórka
 • Co znaczy Brodawki Definicja albo owalny twór naskórkowy o nierównej, zrogowaciałej powierzchni. To jest zakaźna dolegliwość skóry spowodowana wieloma odmianami wirusa
 • Co znaczy Bakteriemia Definicja przejściowa, bakteriemia o niewielkim natężeniu jest najczęściej bezobjawowa (bakterie nie namnażają się i nie wydzielają toksyn we krwi) i
 • Co znaczy Benzen Definicja aromatyczny. Jest bezbarwną, łatwopalna cieczą, która znalazła szerokie wykorzystanie w przemyśle chemicznym jako rozpuszczalnik organiczny
 • Co znaczy Ból Definicja emocjonalne, sygnał, iż w organizmie odbywa się coś złego. Wg międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu, ból jest nieprzyjemnym przeżyciem
 • Co znaczy Bezkwaśność Definicja wydzielania kwasu solnego poprzez komórki błony śluzowej żołądka. Bezkwaśność pierwotna wynika z uszkodzenia błony śluzowej żołądka wskutek
 • Co znaczy Bionika Definicja biologii i techniki; zajmuje się wykorzystywaniem praw, które rządzą organizmami żywymi, ich budową i zasadami działania w celu
 • Co znaczy Bolus Definicja jednorazową sporą dawkę leku podawanego dożylnie. Dawniej ustalenie to stosowano dla leków podawanych doustnie w dużej dawce, w formie
 • Co znaczy Balistokardiografia Definicja czynności mechanicznej serca, która jest następnie obrazowana w formie balistokardiogramu. Opiera się na zjawisku odrzutu wywołanego
 • Co znaczy Balantidioza Definicja spowodowana poprzez pierwotniaki z rodzaju balantidium. Obejmuje ona symptomy zwane „biegunką podróżnych (napadowe bóle brzucha, gwałtowna
 • Co znaczy Barbiturany Definicja barbiturowego (malonylomocznika), służące jako środek nasenny (służący najczęściej pomocniczo do znieczuleń) albo przeciwpadaczkowy. Nie
 • Co znaczy Bilirubina Definicja wskutek przemiany hemu, głównego składnika hemoglobiny znajdującego się w krwinkach czerwonych. Pośrodku doby powstaje 218mg bilirubiny
 • Co znaczy Betatron Definicja przyspieszający elektrony do wielkich energii, wykorzystujący zdarzenie indukcji elektromagnetycznej. Złożona jest z elektromagnesu
 • Co znaczy Bromatologia Definicja obiektem badania jest żywność, jej skład chemiczny i wartość odżywcza, sposób konserwowania, produkcji itd
 • Co znaczy Bezdech Definicja przedłużając się doprowadza do śmierci. Potencjalnie niebezpieczne są zespoły chorobowe, w czasie których w trakcie snu dochodzi do
 • Co znaczy Biofeedback Definicja biologiczne sprzężenie zwrotne); zdarzenie używane w psychoterapii. Termin feedback wprowadzony został poprzez Wienera, odnosił się
 • Co znaczy Bakteriofag Definicja wirus niszczący bakterie, namnażające się dzięki użyciu bakteryjnych białek enzymatycznych. Bakteriofagi występują w każdym środowisku, w
 • Co znaczy Bel Definicja relacji energii albo mocy (opisuje relacja 2 wartości tej samej wielkości) służąca raczej w akustyce i elektrotechnice. W praktyce stosuje
 • Co znaczy Brucelozy Definicja odzwierzęce spowodowane poprzez Gram-ujemne pałeczki z rodzaju Brucella. U krów, owiec i świń drobnoustroje te wywołują ronienie zakaźne, a
 • Co znaczy Biopolimery Definicja naturalne, na przykład białka, celuloza, kauczuk. Polimery to są związki, których cząsteczki składają się z bardzo wielu mniejszych
 • Co znaczy Bliznowiec Definicja łącznotkankowy powstający w obrębie blizn u osób ze skłonnością osobniczą. To jest guzowaty twór koloru różowego albo matowo-białego
 • Co znaczy Bakteriomocz Definicja bakterii (zakażenie) w moczu. Może być bezobjawowy(regularnie u kobiet) albo być jednym z objawów w zakażeniach różnych odcinków dróg
 • Co znaczy Betametazon Definicja glikokortykosteroid (pochodna prednizolonu - hormonu kory nadnerczy) o mocnym działaniu przeciw zapalnym. Ma słabe właściwości mineralokor
 • Co znaczy Benzyna Definicja alifatycznych i pochodnych benzenu i parafiny. Służąca powszechnie do napędu silników spalinowych, w przemyśle jako rozpuszczalnik i w
 • Co znaczy Balneobiologia Definicja BALNEOBIOLOGIA gałąź balneologii zajmująca się środowiskiem przyrodniczym miejscowości uzdrowiskowych i jego wpływem na organizm ludzki
 • Co znaczy Bezmleczność Definicja wydzielania mleka. Może występować po nie-prawidłowym przebiegu ciąży i połogu, w razie nieprawidłowego odżywiania się położnicy albo także
 • Co znaczy Błonica Definicja zakażenie dróg oddechowych spowodowane poprzez bakterie maczugowca błonicy (Corynebacterium diphteńae). Moment wylęgania dolegliwości
 • Co znaczy Bmi Definicja index), parametr masy ciała; parametr określający stopień otyłości i wykazujący idealną korelację z zawartością tłuszczów w organizmie. BMI
 • Co znaczy Bezsoczność Definicja soków trawiennych, którego najczęstszą powodem jest zanikowy nieżyt błony śluzowej żołądka. Patrz także, zioła BEZSOCZNOŚĆ:Cykoria
 • Co znaczy Biohelminty Definicja inwazyjna dostaje się do żywiciela ostatecznego przez zjadanie innego organizmu, poprzez żywicieli pośrednich, albo przenosicieli. Do
 • Co znaczy Bioklimatologia Definicja klimatu na mechanizmy życiowe organizmów i ich rozmieszczeniem na kuli ziemskiej. Bioklimatologia ustala również możliwości aklimatyzacji
 • Co znaczy Beztlenowce Definicja BEZTLENOWCE anaeroby; bakterie nie wykorzystujące tlenu w przemianach metabolicznych
 • Co znaczy Blokada Definicja znieczulenie miejscowe uzyskiwane przez wstrzyknięcie odpowiedniego środka znieczulającego w splot nerwowy albo sam nerw. Wyłączenie bólowe
 • Co znaczy Połowiczy Bezwład Definicja Bezwład połowiczy porażenie kończyn po stronie przeciwnej do uszkodzenia w mózgu spowodowanego najczęściej krwotokiem z tętnic mózgowych
 • Co znaczy Biotyp Definicja genotypie, a więc takich samych właściwościach dziedzicznych. Osobniki o tym samym bioty-pie mają te same cechy morfologiczne na przykład
 • Co znaczy Babka Definicja babkowatych (około 250 gatunków, z czego w Polsce - 9). Występują raczej na tereach Europy, Azji i Ameryki. W Polsce są powszechnie
 • Co znaczy Bodziec Definicja zewnętrznym albo we wnętrzu ciała, która wywołuje pobudzenie. Najmniejszy impuls powodujący reakcję to tak zwany impuls progowy. Patrz
 • Co znaczy Bradykinezje Definicja obserwowane w chorobie Parkinsona, które występuje w późnej fazie dolegliwości. Ograniczenie sprawności ruchowej prowadzi do występowania
 • Co znaczy Biomagnetyzm Definicja BIOMAGNETYZM zjawiska magnetyczne, których źródłem jest ciało człowieka
 • Co znaczy Bakteriocholia Definicja żółci i drogach żółciowych; może być bezobjawowa, lecz regularnie wywołuje symptomy zapalenia dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego, może
 • Co znaczy Bakterie Definicja organizmy żyjące pojedynczo albo (najczęściej) w koloniach. Komórka bakteryjna jest różna budową (brak jądra komórkowego, brak
 • Co znaczy Bakteriocynowrażliwość Definicja wrażliwości danego szczepu bakterii na działanie znanych bakteriocyn. Badanie to ułatwia określenie źródła pochodzenia i jednorodności
 • Co znaczy Bakteriolizyny Definicja BAKTERIOLIZYNY przeciwciała skierowane swoiście przeciwko bakteriom, które wspólnie z układem dopełniacza wywołują rozpuszczanie bakterii
 • Co znaczy Bakteriostat Definicja optymalnej temperatury dla rozwoju bakterii w hodowli (na przykład dla bakterii chorobotwórczych 37°C). Patrz także, zioła BAKTERIOSTAT
 • Co znaczy Baroreceptory Definicja autonomicznego, skupione w ścianach serca i sporych naczyń, wrażliwe na ich rozciąganie (przyrost ciśnienia w świetle naczynia
 • Co znaczy Bakteriofobia Definicja zakażeniem się bakteriami, będący odmianą nerwicy natręctw. U osoby dotkniętej bakteriofobia lęk jest nieadekwatny do zagrożenia i
 • Co znaczy Biguanidy Definicja obniżające stężenie cukru we krwi. Leki te opóźniają wchłanianie glukozy z przewodu pokarmowego i dlatego wyrównują po posiłkowy przyrost
 • Co znaczy Bakteriotropiny Definicja dopełniacza, które pomocne są w procesie niszczenia drobnoustrojów w czasie fagocytozy. Ich działanie nasila się w obecności składników
 • Co znaczy Bakteriostaza Definicja podziałów komórek bakterii pod wpływem różnych czynników, na przykład antybiotyków bakteriostatycznych, zmian temperatury i wyczerpania
 • Co znaczy Bakterioliza Definicja rozpuszczania bakterii zachodzące wewnątrz ustroju w wyniku działania przedmiotów układu odpornościowego, będących najczęściej swoistymi
 • Co znaczy Barestezja Definicja rodzaj dotyku). Powstaje w obrębie skóry, poprzez drażnienie swoistych receptorów: ciałek blaszkowatych (Vatera-Paciniego) w tkance
 • Co znaczy Bark Definicja kończyną górną. Złożona jest ze stawu ramiennego (kość ramienna i łopatka) i obręczy barkowowej (łopatka i obojczyk) i mięśni i ścięgien
 • Co znaczy Biseksualizm Definicja sexualisptciowy) ustalenie oznaczające zaburzoną identyfikację i rolę płciową charakteryzującą się podejmowaniem zachowań seksualnych w
 • Co znaczy Banka Definicja rozszerzenia przewodu, najczęściej znajduje się w jego części końcowej. Bańka błoniasta to jedno z 3 (boczna, przednia i tylna) rozszerzeń
 • Co znaczy Bandaż Definicja gazy, płótna albo innego materiału, wykorzystywany do umocowania opatrunku, unieruchomienia kończyny albo powstrzymania krwawienia. Bandaż
 • Co znaczy Barotrauma Definicja ciśnienia powietrza (jego podwyższeniem) na zewnątrz organizmu, co może prowadzić do uszkodzenia płuc, struktur ucha środkowego (błona
 • Co znaczy Batmotropizm Definicja umiejętność tkanki mięśniowej, raczej mięśnia serca do reagowania na bodźce, pobudliwość. Batmotropizm nieujemny - powiększenie
 • Co znaczy Bazofilia Definicja granulocytów zasadochłonnych we krwi, na przykład w przewlekłej białaczce szpikowej, czerwienicy prawdziwej
 • Co znaczy Basen Definicja medycynie do rehabilitacji ruchowej chorych z uszkodzeniami układu ruchu i układu nerwowego. Basenem ustala się także specjalne naczynie
 • Co znaczy Bradykinina Definicja aminokwasów, neuroprzekaźnik działający rozkurczowo na naczynia krwionośne, powodujący przekrwienie gruczołów trawiennych i skóry. Wywołuje
 • Co znaczy Baryfonia Definicja BARYFONIA zaburzenie głosu charakteryzujące się przytłumionym i niskim brzmieniem
 • Co znaczy Boraks Definicja sodowy; związek chemiczny mający działanie antyseptyczne i ściągające. Służący jest miejscowo w celu leczenia na przykład pleśniawek
 • Co znaczy Bisfosfoniany Definicja służąca w profilaktyce i leczeniu osteoporozy. System działania tych leków nie jest precyzyjnie poznany, wiadomo, iż hamują mechanizm
 • Co znaczy Baryt Definicja nierozpuszczalny w wodzie i kwasach, nietrujący związek, który jest używany w rentgenodiagnostyce jako środek cieniujący
 • Co znaczy Bąblowica Definicja zakażeniem poprzez tasiemca bąblowcowego - bąblowca (Echinococcus); tasiemiec ten przechodzi skomplikowany cykl postępowy, w przynajmniej 2
 • Co znaczy Barwnik Definicja mający umiejętność barwienia różnego rodzaju materiałów. Kolokwialnie barwnikami nazywa się także pigmenty nieorganiczne. Patrz także
 • Co znaczy Biliwerdyna Definicja rozpadu hemoglobiny. Z biliwerdyny powstaje bilirubina. Zaburzenie tej przemiany w jelitach (na przykład przy braku w świetle jelit
 • Co znaczy Benzodiazepiny Definicja działaniu nasennym, przedwiekowym, uspokajającym, rozluźniającym mięśnie i przeciwdrgawkowym. Dobrze wchłaniają się z przewodu pokarmowego
 • Co znaczy Benzopiren Definicja występujący między innymi: w asfalcie, dymie papierosowym a również w spalinach samochodowych; B. posiada działanie rakotwórcze (rak
 • Co znaczy Beleczka Definicja drobny, o wydłużonym kształcie obiekt tkanki łącznej, kostnej albo mięśniowej. Stanowi ona zrąb (rusztowanie) narządu. Beleczka chrzestna
 • Co znaczy Bentonit Definicja znaczące umiejętności absorpcyjne. Powstaje wskutek przeobrażeń szkliwa zawartego w popiołach i tufach wulkanicznych. Pęczniejąc po
 • Co znaczy Benzydyna Definicja dobrze rozpuszczalny proszek wykorzystywany do wykrywania śladów krwi w medycynie i kryminalistyce (próba benzydynowa). Używa się go
 • Co znaczy Bełkot Definicja opierające na braku poszczególnych głosek albo ich zespołu, zastępowaniu głosek innymi, nie-prawidłowymi albo wytwarzaniu ich w sposób
 • Co znaczy Bizmut Definicja chemiczny z gatunku azotowców o liczbie atomowej 83. Sole bizmutu służące były dawniej szeroko w leczeniu syfilisu, azotany i węglany
 • Co znaczy Beri Beri Definicja niedoboru tiaminy (witaminy B, - biorącej udział w przemianach węglowodanów, raczej glukozy). Objawia się uszkodzeniem nerwów obwodowych
 • Co znaczy Bezruch Definicja psychicznych, charakterystyczny dla zespołu depresyjnego. Spowolnienie ruchowe w depresji pogłębia się etapowo (ruchy chorych stają się
 • Co znaczy Betaina Definicja ekipach metylowych przy atomie azotu ekipy aminowej. Bierze udział w metabolizmie roślin (raczej motylkowych) i rzadziej zwierząt (na
 • Co znaczy Biostymulatory Definicja preparaty o naturalnym pochodzeniu stymulujące odporność nieswoistą i swoistą, wykazujące działanie przeciwzapalne poprzez stymulację
 • Co znaczy Kateina Beta Definicja syntezę odpowiada pojedynczy gen, szeroko rozpowszechniony w organizmie, osiągający szczególnie wysokie stężenia w komórkach niektórych
 • Co znaczy Bezczynność Definicja BEZCZYNNOŚĆ w psychiatrii zaburzenie napędu, najczęściej powiązane ze schizofrenią, regularnie jako jedyny symptom po jej wyleczeniu
 • Co znaczy Bezpłodność Definicja etiologicznych należą: nieprawidłowości nasienia, zaburzenia jajeczkowania, niepoprawna funkcja jajowodów, czynniki szyjkowe. Ok. 10
 • Co znaczy Bielactwo Definicja Bielactwo zanik barwika skóry. Patrz także, zioła Bielactwo:Arcydzięgiel LitworRuta Zwykła
 • Co znaczy Botanika Definicja biologii - edukacja o roślinach. Obiektem badań B. są rośliny i wszelakie zachodzące w nich mechanizmy życiowe. W obrębie B. wydzieliło się
 • Co znaczy Bezmózgowie Definicja rozwojowe opierające na niewykształceniu mózgowia. Uniemożliwia życie pozamaciczne, regularnie połączone z akranią
 • Co znaczy Bielmo Definicja być dolegliwości samej rogówki albo urazy oka. Bielmo może być powodem ślepoty. Leczenie: operacyjne bazuje na przeszczepie rogówki
 • Co znaczy Biceps Definicja mięsień dwugłowy ramienia; podłużny, mięsień rozpięty pomiędzy łopatką a kością promieniową, należący do ekipy mięśni przednich ramienia
 • Co znaczy Bezwodnik Definicja najczęściej pierwiastka niemetalicznego, który reagując z wodą tworzy kwas na przykład dwutlenek węgla (CO,) jest B. kwasu węglowego H2COr
 • Co znaczy Bioakumulacja Definicja i gromadzenia substancji chemicznych w różnych narządach organizmu. Czasami może wywoływać symptomy poważnego zatrucia (na przykład
 • Co znaczy Biochemia Definicja edukacja o reakcjach chemicznych przebiegających w komórkach. Można ją nazwać, zatem edukacją dotyczącą chemicznych podstaw życia. Zadaniem
 • Co znaczy Bioterroryzm Definicja użyciem czynników biologicznych stosowanych poprzez ekipy przestępcze. Przedmiotami ataku mogą być skupiska ludzi w centrach handlowych
 • Co znaczy Biotechnologia Definicja praktycznie, na skalę przemysłową, sposoby mikrobiologiczne, biochemiczne, techniki genetyczne. Kluczowym celem biotechnologii jest
 • Co znaczy Borelioza Definicja krętkowica kleszczowa; dolegliwość zapalna spowodowana zakażeniem poprzez krętki Borelia burgdorferi przenoszone poprzez kleszcze. Rozwija
 • Co znaczy Bronchografia Definicja oskrzeli opierające na wykonywaniu odpowiednich zdjęć rentgenowskich po uprzednim wprowadzeniu do oskrzeli specjalnego środka kontrastowego
 • Co znaczy Brom Definicja niemetaliczny z gatunku chlorowców. Sole bromu służące są jako środek uspokajający, był to pierwszy lek stosowany w leczeniu padaczki
 • Co znaczy Błonnik Definicja błonę komórkową roślin, nierozpuszczalne albo pęczniejące w wodzie. Wśród różnych substancji określanych jako błonnik (celuloza, lignina
 • Co znaczy Brzuch Definicja pomiędzy klatką piersiową i miednicą. Jego ściany utworzone są poprzez mięśnie i rozcięgna, ściana tylna utworzona jest poprzez odcinek
 • Co znaczy Burcha Definicja BURCHA sposób operacyjna polegająca na korekcji ściany przedniej pochwy służąca w wysiłkowym nietrzymaniu moczu
 • Co znaczy Pass By Definicja naczyniowy), pomost omijający; aby-pass wieńcowy bazuje na wytworzeniu nowego połączenia pomiędzy tętnicami wieńcowymi, które omija region
 • Co znaczy Bulimia Definicja odżywiania, charakteryzującym się wręcz śmiertelnym strachem przed utyciem, przypisywanym obsesji chudości. Osoby chore na bulimię nie są w
 • Co znaczy Bruksizm Definicja chorób zębów i przyzębia. Bazuje na zaciskaniu szczęk i zgrzytaniu zębami, najczęściej w okresie snu. Może dochodzić do zniszczenia szkliwa

Pojęcia z chemii prawa. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Bruksizm, Bulimia, By-Pass, Burcha, Brzuch, Błonnik, Brom, Bronchografia, Borelioza, Biotechnologia, Bioterroryzm, Biochemia, Bioakumulacja, Bezwodnik, Biceps co to znaczy.

Słownik Bruksizm, Bulimia, By-Pass, Burcha, Brzuch, Błonnik, Brom co to jest.