chód ataktyczny chrypka co znaczy
Chód Ataktyczny, Chrypka, Chronaksja, Czaszka, Człowiek, Czopek, Cytozyna, Cytotoksyczność

Słownik i definicje chemiczne na C

 • Co znaczy Chelaton Definicja dwusodowy; związek, który przez wymianę jonów metali z jonami wapnia wytwarza kompleks chelaton metal wydalany poprzez nerki. Służący
 • Co znaczy Chłoniaki Definicja do złośliwej proliferacji komórek limfoidalnych w węzłach chłonnych, szpiku kostnym, śledzionie, wątrobie, przewodzie pokarmowym. Przebieg
 • Co znaczy Ciąża Definicja porodu; u ludzi poprawnie trwa 273-281 dni. Ciąża ektopowa - ciąża pozamaciczna; postęp płodu poza jamą macicy, przy niemożności
 • Co znaczy Cystografia Definicja radiologicznym, częścią urografii dożylnej. Podany dożylnie kontrast radiologiczny jest wydzielany poprzez nerki kontrastując drogi moczowe
 • Co znaczy Ciśnienie Definicja prostopadle do powierzchni podzielona poprzez powierzchnię na jaką ona działa. Ciśnienie atmosferyczne - nacisk mieszaniny gazów (posiadają
 • Co znaczy Cytofizjologia Definicja CYTOFIZJOLOGIA edukacja o czynności komórki, jej poszczególnych struktur (organelli) i mechanizmach rozwoju komórek
 • Co znaczy Cytoprotekcja Definicja fizjologiczne tkanek narażonych na różnego rodzaju uszkodzenia, wykazujących umiejętność do przystosowania się do czynników uszkadzających
 • Co znaczy Cytomegalia Definicja zakażeniem cytomegalowirusem, zarówno w momencie życia płodowego, jak i potem. Niekiedy zakażenie może być bezobjawowe, nie powodując
 • Co znaczy Cytostatyk Definicja jako lek hamujący podziały komórkowe (mitozę). Efekty ich działania dotyczą praktycznie wszystkich komórek organizmu, lecz w najwyższym
 • Co znaczy Cystynuria Definicja kanalików nerkowych, gdzie jest upośledzone wchłanianie aminokwasu cystyny. Prowadzi to do zwiększonego wydalania moczu i tworzenia w
 • Co znaczy Over Crossing Definicja podziału mejotycznego procesem zamiany materiału genetycznego między homologicznymi chromatydami pochodzącymi od obojga rodziców (mieszanie
 • Co znaczy Cewnik Definicja cewników moczowych umożli­wia wykonywanie wielu zabiegów diagnostycznych i leczniczych w urologii. która służy do drenażu poszczególnych
 • Co znaczy Chimera Definicja komórek pochodzących od odmiennych genetycznie prekursorów, może być rezultatem połączenia (fuzji) zarodków albo przeszczepu
 • Co znaczy Chiroterapia Definicja Chiroterapia leczenie manualna której celem jest usuwanie niepoprawnych napięć i przywrócenie funkcji w obrębie stawów
 • Co znaczy Chromanie Definicja wywołane wieloma powodami, na przykład skrócenie kończyny po złamaniu, usztywnienie stawu. Chromanie przestankowe - to ból i skurcz mięśni
 • Co znaczy Cynk Definicja chemiczny występujący w przyrodzie w niewielkich ilościach. Jest srebrzysto-szarym, kruchym metalem, dobrze przewodzącym ciepło i
 • Co znaczy Krona Choroba Definicja pokarmowego. dolegliwość Krona występuje raczej w jelicie cienkim (stan zapalny jelita), jednakże może pojawiać się w całym układzie
 • Co znaczy Skóry Choroby Definicja największym narządem ciała. W jej budowie anatomicznej wyróżniamy 3 warstwy skóry: naskórek, skórę właściwą i tkankę podskórną. Skóra
 • Co znaczy Chloraminy Definicja wykazują trwałość w stanie suchym, w roztworach wodnych uwalniają etapowo wolny chlor. Obecność substancji organicznych przyspiesza rozpad
 • Co znaczy Parkinsona Choroba Definicja chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego. Cierpi na nią prawie 1,5% osób w wieku ponad 65 lat. Rozpoczyna się na ogół po 60. roku życia
 • Co znaczy Ciepło Definicja przekazana innemu układowi, przy istnieniu różnicy temperatur, a tym samym może wykonać pracę. W organizmie człowieka nie ma różnic
 • Co znaczy Ciało Definicja topograficznie dzieli się na głowę i szyję, tułów i kończyny. Układ kostno-stawowy stanowi rusztowanie ciała, chroni narządy wewnętrzne i
 • Co znaczy Chromatydy Definicja podzielonego chromosomu, które pod koniec podziału mitotycznego albo w okresie podziału mejotycznego rozchodzą się, dając start nowym
 • Co znaczy Walentego Św Choroba Definicja Dolegliwość Św. Walentego zobacz padaczka
 • Co znaczy Charłactwo Definicja Charłactwo znaczące wyniszczenie organizmu w wyniku przebytych albo toczących się mechanizmów chorobowych
 • Co znaczy Cellulit Definicja skór­ka pomarańczowa; niepoprawne gromadze­nie się tkanki tłuszczowej na ramionach, udach, pośladkach, brzuchu, stanowiące defekt
 • Co znaczy Cholinesterazy Definicja hydrolaz, rozkładające acetylocholinę do choliny i kwasu octowego. Dzięki tej reakcji cholinesterazy biorą udział w unieczynnianiu
 • Co znaczy Brodzący Chód Definicja Chód brodzący powstaje wskutek niedowładu mięśni stóp
 • Co znaczy Chrapanie Definicja obniżeniem napięcia mięśni gardła, tkanek podniebienia, łuków podniebiennych i mięśni podstawy języka w trakcie snu. Język opadający ku
 • Co znaczy Kangurowy Chód Definicja Chód kangurowy to jest chód o kulach z jednoczesnym przestawianiem obu kończyn
 • Co znaczy Chromoproteiny Definicja występuje ekipa prostetyczna (niebiałkowa). Odpowiednikiem takiego białka jest zawierająca hem hemoglobina
 • Co znaczy Charakter Definicja człowieka, tworzących jednolitą całość i decyzyjnych o naszym postępowaniu względem siebie i innych ludzi. Patrz także, zioła CHARAKTER
 • Co znaczy Cukier Definicja CUKIER 1) kolokwialnie: sacharoza; 2) w nazewnictwie medycznym nazwa nieściśle określająca - glukozę
 • Co znaczy Cytydyna Definicja CYTYDYNA wytwór hydrolizy kwasów nukleinowych, pochodna cytozyny
 • Co znaczy Cięcie Definicja dzięki narzędzia tnącego (najczęściej skalpel, w razie kości - piła), prądu elektrycznego, fal ultradźwiękowych (nóż harmoniczny
 • Co znaczy Citrobakter Definicja pałeczkowtych, urzęsionych, Cram-ujemnych bakterii, będących zazwyczaj nieszkodliwymi saprofitami przewodu pokarmowego człowieka. Występują
 • Co znaczy Cystofix Definicja wykonania punkcji (nakłucia) albo częściej przetoki naclłonowej sposobem zamkniętą, w celu odprowadzenia moczu z pęcherza moczowego w
 • Co znaczy Ciemieniucha Definicja zapalenia skóry głowy; występuje u noworodków (w 1 miesiącu życia) pod postacią grubych, żółtych strupów na owłosionej skórze głowy
 • Co znaczy Cytochrom Definicja grupę hemową (hemoproteina). Dzięki odwracalnej reakcji utleniania i redukcji jonu żelaza ekipy hemowej stanowi obiekt łańcucha oddechowego
 • Co znaczy Chloroform Definicja bezbarwna ciecz o charakterystycznym słodkawym zapachu, piekącym smaku, temperaturze wrzenia 61 °C i gęstości 1,498 g/cm3. Jest słabo
 • Co znaczy Czaperoniny Definicja jest zapewnianie przyjmowania właściwej konfiguracji przestrzennej poprzez łańcuchy polipeptydowe innych białek. Właściwa konfiguracja
 • Co znaczy Czkawka Definicja skurcze przepony (rodzaj mioklonii) z następującym po nich nagłym zamknięciem głośni, co skutkuje zatrzymanie napływu powietrza i wywołuje
 • Co znaczy Chloropikryna Definicja trometan; bezbarwna ciecz o przenikliwym zapachu. Stosowana do dezynfekcji i dezynsekcji magazynów. W okresie I wojny światowej używana
 • Co znaczy Cetyna Definicja prze­rabiane w stanie świeżym do otrzymywania olejku albo suszone w temperaturze do 35°C. Z cetyny otrzymuje się działający bakteriobój­czo
 • Co znaczy Chondrocyty Definicja jamkach istoty podstawowej. Mogą występować pojedynczo albo po kilka, tworząc tak zwany grupę izogeniczną. W zależności od wieku i
 • Co znaczy Choroba Definicja działanie czynników chorobotwórczych, objawiające się zaburzeniami w jego funkcjonowaniu i współdziałaniu poszczególnych narządów. Patrz
 • Co znaczy Cyklosporyna Definicja poprzez grzyby; jest fundamentalnym lekiem immunosupresyjnym (hamującym czynność układu odpornościowego) stosowanym w transplantologii w
 • Co znaczy Cystationonemia Definicja genetyczna (regularnie nie daje jakichkolwiek objawów); wynikająca z zaburzenia metabolizmu aminokwasu metioniny, jest on rezultatem
 • Co znaczy Cien Definicja widoczny na zdjęciu radiologicznym, pochłaniający więcej promieniowania niż okolice sąsiednie. Najczęściej opisywane na zdjęciach klatki
 • Co znaczy Cukromocz Definicja poprawnych glukoza z krwi nie przedostaje się do moczu. Oznaczanie stężenia cukru (glukozy) w moczu wykonuje się dzięki testów paskowych
 • Co znaczy Cyklofosfamid Definicja immunosupresyjny (hamujący działanie układu odpornościowego, na tej drodze powstrzymuje odrzucanie przeszczepów) służący raczej u chorych
 • Co znaczy Cholesterol Definicja dla każdego z nas. Jak powszechnie wiadomo, rekomendowane jest spożywanie wszystkich składników odżywczych, oczywiście w rozsądnych
 • Co znaczy Chandra Definicja obniżenie nastroju będące reakcją psychiczną w ustalonych przypadkach. U kobiet obserwowane w fazie przedmiesiączkowej i w pierwszych dwóch
 • Co znaczy Częstomocz Definicja któremu nie towarzyszy powiększenie jego objętości, jest symptomem zmniejszonej pojemności pęcherza moczowego. Pomniejszenie pojemności
 • Co znaczy Chemoreceptory Definicja bodźce z wnętrza organizmu. W organizmie człowieka odznacza się dwa typy chemoreceptorów. Jedne z nich, umiejscowione w rejonie
 • Co znaczy Cysta Definicja niższych roślin i zwierząt (pierwotniaki), powstająca w warunkach niesprzyjających ich postępowi. Po przeniesieniu C. w warunki sprzyjające
 • Co znaczy Cyjanki Definicja bardzo trujące substancje krystaliczne, łatwo rozpuszczalne w wodzie. Służące (cyjanek sodu - NaCN i cyjanek potasu - KCN) do ekstrakcji
 • Co znaczy Serca Niedokrwienna Choroba Definicja Najczęstszą powodem dolegliwości niedokrwiennej serca jest miażdżyca, dolegliwość tętnic, a zatem i całego układu sercowo-naczyniowego. W
 • Co znaczy Chemioterapia Definicja środków chemicznych. Sposób służąca do zwalczania drobnoustrojów chorobotwórczych przez antybiotykoterapię i poprzez działanie innych
 • Co znaczy Cytometr Definicja najczęściej krwinek) i pomiaru ich wielkości. Stanowi fundamentalne wyposażenie medycznych laboratoriów analitycznych
 • Co znaczy Chrzęstniakomięsak Definicja fcbondrosarcomaj; występuje pomiędzy 25 a 50r.ż., bądź to w kości zdrowej, bądź jako zezłośliwienie chrzęstniaka, śródkostnie albo
 • Co znaczy Mnoga Ciąża Definicja Ciąża mnoga kilkoro dzieci równocześnie rozwijających się w macicy
 • Co znaczy Chlamydia Definicja pasożytów wewnątrzkomórkowych, ściśle spokrewniona z bakteriami Gram-ujemnymi. Rodzaj ten obejmuje trzy gatunki patogenne dla człowieka
 • Co znaczy Coup Contre Definicja uszkodzenia mózgu (najczęściej stłuczenia) po przeciwnej stronie od miejsca uderzenia. Także po stronie uderzenia mózg ulega uszkodzeniu
 • Co znaczy Wieńcowa Choroba Definicja wieńcowa ( dolegliwość niedokrwienna serca) jest zespołem chorobowym charakteryzującym się stałym albo napadowym niedokrwieniem serca
 • Co znaczy Demielinizacyjna Choroby Definicja dolegliwości w przebiegu których następuje rozpad osłonek mielinowych włókien nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym
 • Co znaczy Cysplatyna Definicja CYSPLATYNA lek przeciwnowotworowy służący raczej w raku płuca, jąder, sutka i żołądka i chłoniakach
 • Co znaczy Charakteropatia Definicja cechujące się zmianą stałych nawyków, postaw, wynikające z uszkodzenia organicznego mózgu. Obserwowana jest w padaczce, miażdżycy
 • Co znaczy Scheuermanna Choroba Definicja młodzieńcza, polegająca na powolnym zaginaniu ku przodowi dolnego odcinka kręgosłupa piersiowego. Występuje częściej u chłopców pomiędzy 13
 • Co znaczy Sprengela Choroba Definicja Dolegliwość Sprengela wrodzone wysokie ustawienie łopatki
 • Co znaczy Stawów Zwyrodnieniowa Choroba Definicja charakteryzuje się zmianami destrukcyjnymi chrząstki stawowej. Powodem dolegliwości może być starzenie się chrząstki stawowej, uszkodzenia
 • Co znaczy Anca C Definicja neutrofilów skierowane przeciwko enzymom lizosomalnym. Służą jako parametr zachorowa­nia w zapaleniu naczyń płucnych, nerkowych i
 • Co znaczy Ceruloplazmina Definicja występu­jąca w osoczu, w stężeniu około 300 mg/l. Jej zabarwienie jest niebieskie, z racji na za­wartość miedzi. Zawiera 90% znajdującej
 • Co znaczy Centromer Definicja w obrębie chromosomu, łączące chromatydy siostrzane. Skład chemiczny tego połączenia nie został jeszcze precyzyjnie tłumaczony
 • Co znaczy Cera Definicja się czte­ry rodzaje cery: normalną, suchą, tłustą, mie­szaną. Cera normalna jest gładka, napięta, nie wymaga stosowania szczególnych
 • Co znaczy Calen Definicja Galenus. Najwybitniejszy po Hipokratesie przyrodnik i reformator nauk medycznych. Zapoczątkował nową dyscyplinę zwaną dzisiaj farmacją
 • Co znaczy Cancer Definicja CANCER (z angielskiego:) termin służący jako syno­nim raka, oznaczający każdy nowotwór złośliwy
 • Co znaczy Chinowiec Definicja obejmujący ok. 40 gatunków, występujących w górach Ameryki Południowej i Środkowej, rodzaj drzew z rodz. marzanowatych. Chinowiec żółty
 • Co znaczy Chemokiny Definicja limfocyty T i monocyty, odgrywające rolę w odpowiedzi immunologicznej, należą do rodziny cytokin. Pobudzają chemotaksję i migrację
 • Co znaczy Chemotaksja Definicja fagocytozę, opierający na wędrówce fagocytów w kierunku bodźca chemicznego. Odpowiednikiem jest podążanie leukocytów w kierunku miejsca
 • Co znaczy Chirurgia Definicja medycyny, zajmująca się operacyjnym leczeniem chorób. Patrz także, zioła CHIRURGIA:Eleuterokok Kolczasty
 • Co znaczy Cewnikowanie Definicja poprzez otwory naturalne do jam i narządów ciała, również do naczyń krwionośnych. Cewni­kowanie dróg moczowych - dzieje się dla
 • Co znaczy Cholemia Definicja barwników żółciowych, cholesterolu i kwasów żółciowych w surowicy krwi. Powodem może być: upośledzenie odpływu żółci do dwunastnicy
 • Co znaczy Cholecystokinina Definicja cholecystokininopankreozymina; polipeptydowy hormon uwalniany w dwunastnicy i jelicie czczym pod wpływem produktów trawienia białek i
 • Co znaczy Chlorochina Definicja reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń) i przeciwmalaryczny (zapobieganie i leczenie malarii). Służący także w czerwonce pełzakowatej i
 • Co znaczy Cholangiografią Definicja radiologiczne dróg żółciowych; bazuje na podaniu dożylnie środka kontrastowego. Jest sposobem z wyboru dla uwidocznienia wewnątrz-i
 • Co znaczy Cholera Definicja Cholera dolegliwość jelita cienkiego przebiegająca z biegunką, wymiotami, odwodnieniem, skurczami mięśni, śpiączką
 • Co znaczy Choroba Heinego i Medina Definicja Dolegliwość Heinego i Medina wirusowe zapalenie komórek nerwowych rdzenia kręgowego, powodujące niesymetryczne niedowłady wiotkie mięśni
 • Co znaczy Cholina Definicja występuje w surowicy krwi, wątrobie, żółci, moczu i nasieniu. Wchodzi w skład lecytyn i sfingolipidów. Stanowi szkielet acetylocholiny
 • Co znaczy Choreoatetoza Definicja symptomy pląsawicy i atetozy. Do tych objawów zalicza się: krótkotrwałe ruchy mimowolne kończyn i twarzy połączone z ruchami o charakterze
 • Co znaczy Downa Choroba Definicja zaburzeniem genetycznym, występujące raz na 700 urodzeń. Dzieci z chorobą Downa charakteryzują się upośledzeniem umysłowym najczęściej w
 • Co znaczy Chylothorax Definicja opłucnowej. Najczęściej wskutek urazu klatki piersiowej, w wyniku uszkodzenia śródoperacyjnego albo w chorobach nowotworowych śródpiersia
 • Co znaczy Buergera Choroba Definicja Dolegliwość Buergera zapalenia naczyń krwionośnych typu zakrzepowo-zarostowego
 • Co znaczy Chromosomy Definicja Chromosomy nosiniki genomu, a więc informacji genetycznej
 • Co znaczy Blounta Choroba Definicja Dolegliwość Blounta jałowa martwica kłykcia przyśrodkowego piszczeli. Następstwem procesu chorobowego jest szpotawość kolana
 • Co znaczy Cywilizacyjne Choroby Definicja również chorobami XXI wieku) - globalnie szerzące się, powszechnie znane dolegliwości, wywołane postępem cywilizacji. Częstotliwość ich
 • Co znaczy Perthesa Choroba Definicja Perthesa należy do ekipy jałowych martwic kości, precyzyjnie mówiąc to jest niedokrwienna martwica głowy kości udowej. Powody występowania
 • Co znaczy Histeryczny Chód Definicja Chód histeryczny demonstracyjnie niepoprawny, nie skutkuje go żadna zmiana organiczna
 • Co znaczy Cito Definicja zapisana na recepcie albo skierowaniu lekarskim, wskazująca, iż dany lek albo badanie należy wykonać niezwłocznie
 • Co znaczy Chromatografia Definicja chemiczna wykorzystywana do celów analitycznych i uzyskiwania preparatów. Zależnie od rodzaju zastosowanej sposoby rozróżnia się
 • Co znaczy Tylnosznurowy Chód Definicja Chód tylnosznurowy ataktyczny, wywołany zaburzeniami czucia głębokiego
 • Co znaczy Nożycowy Chód Definicja nadmiernym przywiedzeniem i krzyżowaniem kończyn. Powodem jest niedowład spastyczny (na przykład mózgowe porażenie dziecięce
 • Co znaczy Spastyczny Chód Definicja Chód spastyczny z pociąganiem stóp po podłożu i niedostatecznym zginaniem kończyn w stawach
 • Co znaczy Parkinsonowski Chód Definicja Chód parkinsonowski powolny drobnymi kroczkami, z obciążaniem przodostopia i pociąganiem stopami po ziemi
 • Co znaczy Kaczkowaty Chód Definicja Chód kaczkowaty jest wywołany niedowładem mięśni obręczy biodrowej albo zwichnięciem stawu biodrowego
 • Co znaczy Koszący Chód Definicja Chód koszący z pociąganiem stopą po podłożu, typowy dla niedowładu połowicznego
 • Co znaczy Choroba Osgood i Schlattera Definicja martwica guzowatości piszczeli. Rozwija się u chłopców w momencie dojrzewania pomiędzy 12-15 rokiem życia
 • Co znaczy Chylomikrony Definicja lipoprotein mających ważne znaczenie fizjologiczne i istotnych w diagnostyce klinicznej. Chylomikrony powstają z wchłanianych w jelicie
 • Co znaczy Chromatyna Definicja z bardzo długich dwupasmowych cząsteczek DNA i białek zasadowych zwanych histonami i z mniejszej ilości białek niehistonowych i RNA
 • Co znaczy Cierpienie Definicja CIERPIENIE niekorzystny stan psychiczny, emocjonalny bądź fizyczny, doświadczany regularnie jako ból
 • Co znaczy Brzuszna Ciąża Definicja Ciąża brzuszna ciąża pozamaciczna z zagnieżdżeniem się jaja w jamie brzusznej
 • Co znaczy Ciepłolecznictwo Definicja Ciepłolecznictwo sposób leczenia fizykalnego opierające na doprowadzeniu do tkanek energii cieplnej
 • Co znaczy Ciemiączko Definicja Ciemiączko wrodzony otwór pomiędzy kośćmi pokrywy czaszki, wypełniony tkanką łączną, który zamyka się do 2 roku życia
 • Co znaczy Jajnikowa Ciąża Definicja Ciąża jajnikowa ciąża pozamaciczna z zagnieżdżeniem się jaja w jajnikach
 • Co znaczy Ciecz Definicja CIECZ substancja, której stan jest pośredni między stanem stałym, a gazowym. Posiada ona objętość, lecz nie ma określonej postaci
 • Co znaczy Chymotrypsyna Definicja do endopeptydaz. Wchodzi w skład soku trzustkowego i działa na białka i polipeptydy treści żołądkowej. Chymotrypsyna działa swoiście na
 • Co znaczy Cukrzyca Definicja Urbaczka, i doktor medycyny Wojciechem Urbaczka, pediatrą Czy zauważyli Kraj ostatnio powiększoną liczbę zachorowań na cukrzycę? Cukrzyca
 • Co znaczy Cyklina Definicja cyklu komórkowego, którego stężenie w komórce powiększa się i minimalizuje w czasie przechodzenia komórki poprzez następne fazy cyklu
 • Co znaczy Coxarthrosis Definicja Coxarthrosis zwyrodnie stawu biodrowego
 • Co znaczy Crp Definicja białko C-reaktywne; jest gammaglobulina należącą do tak zwany wyznaczników ostrej etapy. W poprawnych warunkach występuje w surowicy w
 • Co znaczy Coxiella Definicja COXIELLA rodzaj drobnoustrojów chorobotwórczych u człowieka, będących powodem (na przykład gorączki Q - Coxiella burnetii
 • Co znaczy Cykl Definicja zazwyczaj w regularnych odstępach czasu i w określonej, zawsze tej samej kolejności. Patrz także, zioła CYKL:Cykoria PodróżnikNawrot
 • Co znaczy Cuar Definicja wewnętrznej części nasienia fasoli krzewiastej. Pęcznieje po dodaniu wody i tworzy lepką masę. Lek ten wpływa na motorykę jelit i spowalnia
 • Co znaczy Cytogenetyka Definicja chromosomami i ich rolą w procesie dziedziczenia. Przewarzająca część badań przeprowadza się na organizmach niższych, u których możliwe
 • Co znaczy Cytodiagnostyka Definicja dział badań diagnostycznych zajmujący się oceną mikroskopową komórek organizmu uzyskanych z płynów fizjologicznych (na przykład płyn
 • Co znaczy Cytarabina Definicja gatunku antymetabolitów. Służąca w ostrych białaczkach i chłoniaku złośliwym. Uszkadza szpik kostny, skutkuje nudności i wymioty
 • Co znaczy Cytologia Definicja komórki. Opiera się na cytochchemii i biofizyce. Postęp C. wiąże się ściśle z odkryciem i doskonaleniem mikroskopu. Działami cytologii są
 • Co znaczy Cyklotymia Definicja podobnych do psychozy maniakalno-depresyjnej, lecz zdecydowanie słabiej wyrażonych. W najwyższym stopniu znamienne są krótkie przemienne
 • Co znaczy Cykutotoksyna Definicja substancje trujące występujące we wszystkich częściach szaleju. Działają silnie pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy, wywołując drgawki
 • Co znaczy Cysteina Definicja występującym w większości białek (poza kolagenem i żelatyną). Wskutek odwracalnej reakcji z dwóch cząsteczek cysteiny, tworzy się cystyna
 • Co znaczy Cymetydyna Definicja receptory histaminowe H2; posiada umiejętność do hamowania wydzielania podstawowego i pobudzanego (na przykład poprzez gastrynę, pokarm
 • Co znaczy Cystotomia Definicja CYSTOTOMIA nacięcie pęcherza moczowego (na przykład jako faza operacji urologicznej) albo nacięcie torbieli
 • Co znaczy Cytyzyna Definicja CYTYZYNA trująca substancja zawarta w złotokapie zwyczajnym. Ma działanie zbliżone do nikotyny, ale silniej pobudza ośrodkowy układ nerwowy
 • Co znaczy Cząsteczka Definicja substancji mający jej fundamentalne właściwości chemiczne, złożony z atomów połączonych trwale wiązaniami chemicznymi
 • Co znaczy Cytrulinemia Definicja cyklu mocznikowego spowodowane defektem enzymu syntetazy argininobursztynowej. Pojawia się nadmierne stężenie amoniaku i cytruliny w
 • Co znaczy Cytotoksyny Definicja specyficzny (wybiórczy) zabijać pewne kategorie komórek, na przykład nefrotoksyny niszczą komórki nerkowe etc. C. działając długotrwale w
 • Co znaczy Cytotoksyczność Definicja zabijania komórek poprzez inne komórki (na przykład układu odpornościowego, bakteryjne) albo substancje (leki antybiotyki, antvmetabolity
 • Co znaczy Cytozyna Definicja CYTOZYNA organiczny związek chemiczny; zasada pirymiclynowa zawierająca azot, będąca jednym z podstawowych składników kwasów nukleinowych
 • Co znaczy Czopek Definicja stożkowato-owalnym wprowadzana do odbytnicy (czopek doodbytniczy) albo pochwy (czopek dopochwowy); 2) jedna z komórek światłoczułych
 • Co znaczy Człowiek Definicja rozumny); z punktu widzenia zoologii gatunek należący do podtypu kręgowców, gromady ssaków, rzędu naczelnych, podrzędny małp wąskonosych
 • Co znaczy Czaszka Definicja zbudowanym z wielu zrośniętych (szwy czaszki) ze sobą kości tworzących jej część mózgową i twarzową. Jedynymi ruchomymi kośćmi są żuchwa
 • Co znaczy Chronaksja Definicja więc najkrótszy czas trwania impulsu elektrycznego konieczny do wywołania skurczu mięśnia. Stymulacja elektryczna odpowiedniego nerwu
 • Co znaczy Chrypka Definicja drganiami strun głosowych na skutek zaburzeń miejscowych albo wskutek porażenia nerwu krtaniowego. Najczęstszą powodem jest miejscowe
 • Co znaczy Ataktyczny Chód Definicja Chód ataktyczny wywołany zaburzeniami równowagi, przypomina chód osoby pijanej

Pojęcia z chemii prawa. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Chód Ataktyczny, Chrypka, Chronaksja, Czaszka, Człowiek, Czopek, Cytozyna, Cytotoksyczność, Cytotoksyny, Cytrulinemia, Cząsteczka, Cytyzyna, Cystotomia co to znaczy.

Słownik Chód Ataktyczny, Chrypka, Chronaksja, Czaszka, Człowiek co to jest.