denga deratyzacja dysrafizm co znaczy
Denga, Deratyzacja, Dysrafizm, Dyssynergia, Dysmenorrhoea, Dysforia, Dymienica, Dysfazja, Dysosmia

Słownik i definicje chemiczne na D

 • Co znaczy Drenaż Definicja jamy ciała albo rany, przy zastosowaniu pozostawionego tam drenu. Drenaż klatki piersiowej -torakostomia; usunięcie płynu albo powietrza z
 • Co znaczy Dół Definicja zagłębień ciała, zarówno w określonej strukturze anatomicznej (na przykład D. przedni, środkowy i tylny czaszki), jak i między nimi (((na
 • Co znaczy Dializa Definicja przechodzenia niektórych cząsteczek i jonów poprzez błonę półprzepuszczalną, rozdzielającą dwa roztwory. W nefrologii stosuje się zabiegi
 • Co znaczy Dekarboksylacja Definicja dwutlenku węgla katalizowana poprzez enzymy - dekarboksylazy. Podstawowa reakcja w przemianie materii, (na przykład w cyklu Krebsa i przy
 • Co znaczy Dermatom Definicja pobierania płatów skórnych służących do przeszczepów. Skórę z obszarów zdrowych pobiera się dzięki ostrego noża i urządzenia napinającego
 • Co znaczy Diagnostyka Definicja wszystkie sposoby służące w dążeniu do uzyskania rozpoznania dolegliwości. Wykorzystuje się sposobność zgromadzenia wywiadu od chorego i
 • Co znaczy Dysocjacja Definicja rodzaj zaburzenia osobowości; prowadzi do okresowej, gwałtownej zmiany osobowości albo poczucia tożsamości chorego. Symptomy dysocjacyjne
 • Co znaczy Denat Definicja przedrostek de - znaczy zaprzeczenie do lac. natus urodzenie); ustalenie oznaczające w sensie prawnym i medyczno-sądowym osobę zmarłą w
 • Co znaczy Daktyloskopia Definicja zajmujący się badaniem odcisków palców w celu identyfikacji charakterystycznych, indywidualnych cech linii papilarnych skóry na opuszkach
 • Co znaczy Dysgeuzja Definicja spowodowane wysychaniem śluzówki j. ustnej na skutek palenia papierosów, zespołem Sjogrena, radioterapią w obrębie głowy
 • Co znaczy Dysbakterioza Definicja bakterii (także prawidłowej flory bakteryjnej) w jelitach, płucach i innych narządach. Pojawia się po długotrwałym leczeniu antybiotykami
 • Co znaczy Doxazosyna Definicja tętniczym; blokuje aktywność współczulnego układu nerwowego autonomicznego na poziomie drobnych żył i tętniczek przez hamowanie
 • Co znaczy Doping Definicja psychologicznych i farmakologicznych zwiększających umiejętność do wysiłku fizycznego kosztem uruchomienia naturalnych rezerw organizmu. D
 • Co znaczy Depresja Definicja gatunku chorób afektywnych charakteryzujące się symptomami, które można następująco pogrupować:objawy emocjonalne: obniżony nastrój
 • Co znaczy Dysproteinemia Definicja różnych grup białek (dysbetalipoproteinemia, clysfibrynogenemia), najczęściej na podłożu genetycznym. Białka o zmienionej strukturze nie
 • Co znaczy Drożdżyca Definicja zakażeniem skóry i błon śluzowych, rzadko narządów wewnętrznych (w stanach osłabionej odporności). Kandydoza spowodowana jest drożdżakiem
 • Co znaczy Dwunastnica Definicja do tylnej ściany brzucha, w miarę krótka (ok. 30 cm) część jelita cienkiego. Ma kształt podkowy, wypukłością zwróconej na prawo
 • Co znaczy Dobór Definicja ustala mechanizmy prowadzące do optymalnego przystosowania organizmu do środowiska, gdzie żyje, a cechy w najwyższym stopniu korzystne z
 • Co znaczy Dysplazja Definicja tkanki albo narządu polegająca na niewłaściwej proporcji ich składników na przykład D. nabłonka to niepoprawne dojrzewanie nabłonka
 • Co znaczy Dekstran Definicja roztwory o masie cząsteczkowej 40 tys. albo 70 tys. służące do doraźnego uzupełnienia łożyska naczyniowego. Służy również jako
 • Co znaczy Dezinwazja Definicja DEZINWAZJA niszczenie pasożytów w środowisku zewnętrznym dzięki środków chemicznych i fizycznych
 • Co znaczy Deueteranopia Definicja DEUETERANOPIA zaburzenie widzenia opierające na całkowitym braku możliwości rozpoznawania barwy zielonej
 • Co znaczy Dwoinki Definicja bakterii kulistych układających się w charakterystyczne pary, regularnie we wspólnej otoczce. W najwyższym stopniu patogennymi
 • Co znaczy Drgawki Definicja pobudzenia elektryczne z ośrodkowego układu nerwowego, zazwyczaj objawiające się stereotypowymi ruchami mięśni. Mogą być kłoni cz n e
 • Co znaczy Dezorientacja Definicja umiejętności orientacji, co do miejsca, czasu, sytuacji występujące w zaburzeniach świadomości i psychozach
 • Co znaczy Defibrylacja Definicja razie zaburzeń rytmu serca - migotania komór albo przedsionków. Defibrylacja elektryczna - bazuje na przewodzeniu poprzez elektrody
 • Co znaczy Dermatofitydy Definicja uogólniona reakcja skóry spowodowana zakażeniem grzybiczym o odległej lokalizacji. Zmiany skórne nie zawierają przedmiotów grzyba
 • Co znaczy Dawka Definicja organizmu; zwiększanie dawki leku i powiązane z tym powiększenie stężenia leku we krwi skutkuje nasilenie odpowiedzi na lek ze strony
 • Co znaczy Debridement Definicja DEBRIDEMENT chirurgiczne oczyszczenie rany opierające na wycięciu brzegów rany, usunięciu zrostów i powierzchownej martwicy
 • Co znaczy Debilizm Definicja DEBILIZM aktualnie nie służące (z racji na niekorzystny wydźwięk) ustalenie lekkiego stopnia upośledzenia umysłowego
 • Co znaczy Detergenty Definicja napięcie powierzchniowe wody i innych cieczy. Dzięki swoim własnościom (cząsteczkom lipo i hydrofilnym) gromadzą się na przykład na
 • Co znaczy Defektologia Definicja ułomnościach fizycznych i psychicznych i o ich leczeniu. W pedagogice specjalnej dział zajmujący się nauczaniem i wychowaniem dzieci z
 • Co znaczy Dojrzałość Definicja osiąga pełny postęp, wykazując najwyższą wydajność wszystkich mechanizmów fizjologicznych (między młodością, a starością). Dojrzałość
 • Co znaczy Dekompensacja Definicja powstający w wyniku straty systemów wyrównawczych narządów i ich umiejętności przystosowania się do nowych obciążeń. Dekompensacja objawia
 • Co znaczy Dyfuzja Definicja jonów, atomów) jednej substancji względem drugiej w obrębie tego samego stanu skupienia (ciekłego, stałego albo gazowego). Jej powodem
 • Co znaczy Deoksykortykosteron Definicja należący do ekipy mineralokortykoidów, wydzielany poprzez korę nadnerczy. Do krwi uwalniany jest w śladowych ilościach. Deoksykortykosteron
 • Co znaczy Drżenie Definicja naprzemienne ruchy wywołane skurczami mięśni, z reguły o niewielkiej amplitudzie. Jeśli pojawia się w spoczynku, to jest D. spoczynkowe, a
 • Co znaczy Defibrylator Definicja elektrycznej stymulacji serca w razie zagrożenia życia. Łyżki defibrylatora pokryte żelem przykłada się w drugiej przestrzeni
 • Co znaczy Dermatoza Definicja chorobowych skóry. Dermatoza barwnikowa to ograniczone przebarwienie skóry wywołane nagromadzeniem melaniny (tak zwany znamię barwnikowe
 • Co znaczy Deoksyryboza Definicja pięciowęglowy cukier wchodzący w skład budowy kwasów nukleinowych. Od rybozy jest różna brakiem ekipy hydroksylowej w pozycji 2, która
 • Co znaczy Dystonia Definicja postacią jego pomniejszenia (hipotonia) albo powiększenia (hipertonía). Skutkuje utrudnienie albo uniemożliwia wykonywanie ruchów. D
 • Co znaczy Drakunkuloza Definicja obecnością pasożyta (Dracunculus medinensis) w tkance podskórnej. Występuje endemicznie w państwach tropikalnych Afryki i subtropikalnych
 • Co znaczy Drogi Definicja pełniących podobne funkcje fizjologiczne. Drogi łzowe odprowadzają łzy z worka spojówkowego do nosa. Utworzone są z kanalików łzowych
 • Co znaczy Dobutamina Definicja intensywnej terapii, pobudzający receptory B-adrenergiczne, czym pobudza czynność skurczową serca (przyrost siły skurczu). W
 • Co znaczy Depilacja Definicja owłosienia na przykład przez golenie, wosk, specjalne kremy, pianki czy wykorzystanie depilatorów elektrycznych w celach estetycznych
 • Co znaczy Doczesna Definicja ciężarnej. Posiada 3 odcinki: D. podstawowa leżąca między jajem płodowym, a mięśniem macicy, D. pokrywowa, pokrywająca jajo płodowe od
 • Co znaczy Diacyloglicerol Definicja drugiego rzędu; wraz z trifosforoinozytolem (IP3) powstaje z hydrolizy fosfatydyloinozytolu. Aktywuje kinazę białkową C i umożliwia
 • Co znaczy Dysleksja Definicja od urodzenia, upośledzające naukę słów i mogące powodować trudności językowe. Zakłóca ono u dziecka mechanizm edukacji czytania, mimo
 • Co znaczy Delecja Definicja prowadzący do rozwoju chorób genetycznych (rezultat mutacji genów). Zespoły delecji chromosomowych: zespół delecji 5p (zespół cri du chat
 • Co znaczy Doxycyklina Definicja cyklin; łatwo wchłaniająca się z przewodu pokarmowego, znajduje wykorzystanie w leczeniu infekcji wrażliwymi drobnoustrojami układu
 • Co znaczy Dysostozy Definicja zaburzeniach kostnienia wewnątrzchrzęstnego. Są odmianą mukopolisacharydoz wrodzonych zaburzeń przemiany węglowodanów, z ich nieprawidłowym
 • Co znaczy Dyspareunia Definicja niemiły relacja płciowy. Powód może leżeć w sferze psychiki (uraz psychiczny u ofiar pedofilii) albo mieć miejsce przez wzgląd na
 • Co znaczy Duszność Definicja oddychania, z koniecznością wzmożenia czynności oddechowej. W warunkach poprawnych powiększenie wysiłku oddechowego w trakcie ćwiczeń
 • Co znaczy Defloracja Definicja DEFLORACJA przerwanie błony dziewiczej (hymen), najczęściej w czasie pierwszego relacji seksualnego
 • Co znaczy Degeneracja Definicja negatywnych w obrębie gatunku, najczęściej przekazywana genetycznie. Degeneracja złośliwa dotyczy przemiany tkanek poprawnych w
 • Co znaczy Dekoktacja Definicja wegetatywnych drobnoustrojów wskutek zadziałania na nie wrzącą wodą przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym. Służąca w odkażaniu naczyń i
 • Co znaczy Daktylofazja Definicja DAKTYLOFAZJA język migowy głuchych -porozumiewanie się głuchoniemych dzięki ruchów palców
 • Co znaczy Dioptria Definicja umiejętność soczewki do skupiania albo rozpraszania promieni świetlnych. 1 D (dioptria) ustala umiejętność skupiania promieni poprzez
 • Co znaczy Dawca Definicja konieczne do przeszczepienia choremu narządy, krew albo inne tkanki. Patrz także, zioła DAWCA:Pokrzywa Zwykła
 • Co znaczy Ddd Definicja określający dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację. Patrz także, zioła DDD:Babka LancetowataBez CzarnyCzosnek PospolityDziewanna
 • Co znaczy Dimery D Definicja których poziom wzrasta w chorobach przebiegających ze śródnaczyniowym wykrzepianiem. Stężenie ich oznaczane jest w osoczu sposobem
 • Co znaczy Dekompresja Definicja atmosferycznego; wskutek dużej zmiany ciśnienia (obniżenia ciśnienia atmosferycznego) dochodzi do uwalniania się gazów atmosferycznych we
 • Co znaczy Denaturacja Definicja DENATURACJA zmiana pierwotnej struktury białka, jej zniszczenie wskutek działania czynników: temperatury, środków drażniących i toksycznych
 • Co znaczy Deinstytucjonalizacja Definicja zreformowania psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Jej ideą jest ograniczenie roli szablonowych instytucji psychiatrycznych, jak szpitale, i
 • Co znaczy Demarkacja Definicja forma usuwania ciał obcych albo ognisk martwiczych z narządu albo tkanki, polegająca na wytworzeniu się granicy pomiędzy żywą a martwą
 • Co znaczy Demineralizacja Definicja składników mineralnych, najczęściej dotyczy odwapnienia kości. Patrz także, zioła DEMINERALIZACJA:Rdest Ptasi
 • Co znaczy Depersonalizacja Definicja odczucie obcości swego ciała i funkcji psychicznych. Regularnie występuje w stanach zagrożenia życia (ciężkich chorobach, uszkodzeniach
 • Co znaczy Dereizm Definicja DEREIZM typowy dla schizofrenii symptom nieliczenia się z realiami rzeczywistości w zachowaniu i reakcjach uczuciowych
 • Co znaczy Depigmentacja Definicja zabarwionej skóry; służąca między innymi w rozległych (pow. 50% powierzchni) sytuacjach bielactwia nabytego. Mechanizm depigmentacji może
 • Co znaczy Dermatofity Definicja wywołujące grzybicę skóry i jej przydatków, skóry owłosionej i paznokci. Wykazują powinowactwo do kreatyny. Wyróżniamy grzyby geofilne
 • Co znaczy Depolaryzacja Definicja elektrycznego między wewnętrzną a zewnętrzną powierzchnią błony komórkowej, wywołująca stworzenie potencjału czynnościowego
 • Co znaczy Derealizacja Definicja DEREALIZACJA poczucie zachodzących zmian w otoczeniu stanowiących zagrożenie egzystencji
 • Co znaczy Dermatologia Definicja się chorobami skóry, jej reakcją na czynniki zewnętrzne i wewnątrzustrojowe i chorobami przenoszonymi drogą płciową. Edukacja ta bada
 • Co znaczy Dermografizm Definicja skóry opierające na zaczerwienieniu i powstawaniu pręgi w miejscu jej potarcia, zadrapania. Występuje najczęściej u osób ze skłonnością do
 • Co znaczy Dermatomy Definicja czuciowo poprzez jeden tylny korzonek nerwowy z rdzenia kręgowego. Przebieg ich jest nieregularny w całym ciele poza obszarem klatki
 • Co znaczy Diploid Definicja homologicznych zestawów chromosomów w jądrze komórkowym. Diploid występuje we wszystkich komórkach zwierząt poza komórkami rozrodczymi
 • Co znaczy Dezynsekcja Definicja wytępienie owadów i innych pasożytniczych stawonogów (much, komarów, wszy, karaluchów) przenoszących drobnoustroje chorobotwórcze
 • Co znaczy Desmurgia Definicja DESMURGIA edukacja poświęcona opatrunkom, materiałom opatrunkowym i sposobom zakładania bandaży
 • Co znaczy Dermatosclerosis Definicja wygładzeniem i wzmożonym napięciem, obserwowany w twardzinie skóry. Symptomy spowodowane są zaburzeniami w syntezie kolagenu
 • Co znaczy Dno Definicja stopniu oddalona od ujścia, ślepa część narządu zawierającego jamę na przykład macicy, żołądka, pęcherzyka żółciowego, pęcherza moczowego
 • Co znaczy Dieta Definicja odpowiednio do stanu i wymogów organizmu chorego albo przebywającego w specjalnych warunkach. Osoby zdrowe, wedle ogólnie przyjętymi
 • Co znaczy Dirofilarioza Definicja spowodowana poprzez pasożyta Dirofilaria immitis. Częsta dolegliwość u psów, rzadko przenoszona na człowieka poprzez ukłucie komara. Larwy
 • Co znaczy Diapedeza Definicja fotycznych krwi poprzez nieuszkodzoną ścianę naczyń włosowatych. Nasilona w sytuacjach chorobowych, na przykład skazie krwotocznej
 • Co znaczy Disomia Definicja identycznego strukturalnie zestawu chromosomów w jądrze komórkowym; 2) występowanie dodatkowego chromosomu w pojedynczym garniturze
 • Co znaczy Diplopia Definicja podwójne widzenie elementów wywołane najczęściej niesprawnością mięśni zewnętrznych gałki ocznej, uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego
 • Co znaczy Digitoksyna Definicja DIGITOKSYNA glikozyd otrzymywany z naparstnicy, zaliczany do glikozydów nasercowych
 • Co znaczy Diureza Definicja D. dobowa u człowieka wynosi ok. 1,5 litra. Diureza wodna - powiększone wydalanie moczu w konsekwencji wypicia dużej ilości wody. Diureza
 • Co znaczy Dietetyk Definicja dziedzinie dietetyki, która zajmuje się realizacją wskazań lekarskich dotyczących żywienia w szpitalu, sanatorium albo innych placówkach
 • Co znaczy Dilatoreceptory Definicja DILATORECEPTORY mechanoreceptory wrażliwe na rozciąganie, obecne między innymi w pęcherzu moczowym
 • Co znaczy Dichromazja Definicja DICHROMAZJA dichromatyzm całkowity brak umiejętności rozpoznawania jednej z barw
 • Co znaczy Doświadczenie Definicja DOŚWIADCZENIE wywoływanie określonego zjawiska w warunkach sztucznie powstałych (laboratoryjnych) w celu jego zbadania
 • Co znaczy Doxorubicyna Definicja chorobach nowotworowych (białaczki, chłoniaki, rak piersi i płuca); działa na zasadzie hamowania podziałów komórek, uniemożliwiając
 • Co znaczy Dostosowanie Definicja wynikająca z jego genotypu do skutecznego współzawodnictwa i przekazywania genetycznych zasobów kolejnym pokoleniom zmiany czynnościowe i
 • Co znaczy Dołek Definicja niewielkiego zagłębienia, o różnym kształcie na przykład dołek głowy kości udowej (niewielkie zagłębienie w szczycie głowy kości udowej dla
 • Co znaczy Dysmetria Definicja ruchach (niezdolność oceny zakresu ruchu) występujący w uszkodzeniach móżdżku. Przykładowo, chory biorąc element do ręki zbyt szeroko
 • Co znaczy Doxepina Definicja trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, gdyż nie wywołuje euforii, nie wpływając na zwyczajny smutek, wyjątkowo rzadko prowadzi do
 • Co znaczy Dominacja Definicja uwarunkowanych cech i odpowiadających im genów (alleli), których działanie przejawia się u wszystkich osobników je posiadających (homo- i
 • Co znaczy Droga Definicja nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym, mających wspólny start i jednolitych czynnościowo (na przykład droga piramidowa rdzenia kręgowego
 • Co znaczy Dreszcze Definicja włókien mięśniowych, wynikające z pobudzenia ośrodka w śródmózgowiu w trakcie obniżania temperatury ciała (krwi) albo w konsekwencji
 • Co znaczy Drazliwośc Definicja negatywnymi emocjami (złość, gniew) na nieadekwatnie słabe bodźce. Może być symptomem zaburzeń psychicznych endogennych (dolegliwości
 • Co znaczy Dozymetria Definicja sposoby pomiaru i obliczania dawek promieniowania jonizującego, a również aktywności preparatów promieniotwórczych. Fundamentem D. jest
 • Co znaczy Dyskinezy Definicja powtarzające się, czasami stereotypowe ruchy obejmujące różne mięśnie kończyn i tułowia. Są najczęściej spowodowane uszkodzeniem mózgu
 • Co znaczy Drażnienie Definicja przykład nerwu, narządu. Może być fizjologiczne albo patologiczne w zależności od tego czy czynnik drażniący (pobudzający) jest naturalnym
 • Co znaczy Dulcyna Definicja 400 razy słodszy od cukru (sacharozy). Służąca była w Polsce w trakcie II wojny światowej. Aktualnie zakazano jej stosowania na skutek jej
 • Co znaczy Drożdże Definicja rozmnażającymi się bezpłciowo, raczej poprzez pączkowanie. Rozmnażanie płciowe jest powiązane z wytwarzaniem spor (zarodników). Ich
 • Co znaczy Dysmorfofobia Definicja opierające na przekonaniu (obiektywnie bezpodstawnym) o niekorzystnym wyglądzie (na przykład przekonaniu, iż uszy są odstające, nos
 • Co znaczy Dysosmia Definicja zniekształcony zapach. Może towarzyszyć infekcjom zatok obocznych nosa, częściowemu uszkodzeniu opuszki węchowej albo depresji psychicznej
 • Co znaczy Dysfazja Definicja DYSFAZJA odmiana afazji ruchowej, gdzie upośledzone jest mówienie przy dobrym rozumieniu mowy i formowaniu myśli
 • Co znaczy Dymienica Definicja regularnie zropiałe węzły chłonne albo ich skupienia w przebiegu różnych chorób; w najwyższym stopniu charakterystyczne dla dżumy
 • Co znaczy Dysforia Definicja DYSFORIA zaburzenie nastroju z dominacją złego samopoczucia, niezadowolenia. Objawia się drażliwością, lękliwością o skłonnością do płaczu
 • Co znaczy Dysmenorrhoea Definicja DYSMENORRHOEA zaburzenia miesiączkowania o niejednorodnym charakterze, których właściwością wspólną jest ból
 • Co znaczy Dyssynergia Definicja DYSSYNERGIA zaburzenia koordynacji poszczególnych grup mięśniowych przy wykonywaniu ruchów złożonych, na przykład przy uszkodzeniu móżdżku
 • Co znaczy Dysrafizm Definicja niepełnym zamknięciem pierwotnej cewy nerwowej. Niekiedy symptomy są widoczne już przy oglądaniu pleców (kępki włosów, znamiona, tłuszczaki
 • Co znaczy Deratyzacja Definicja gryzoni (szczurów, myszy) dzięki środków chemicznych albo fizycznych. Zabiegi te zmniejszają liczbę gryzoni nie hamując ich namnażania się
 • Co znaczy Denga Definicja gorączek krwotocznych, z bólami głowy i mięśni, wysypką, powiększeniem węzłów chłonnych, leukopenia. Spowodowana poprzez wirusa Dengi

Pojęcia z chemii prawa. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Denga, Deratyzacja, Dysrafizm, Dyssynergia, Dysmenorrhoea, Dysforia, Dymienica, Dysfazja, Dysosmia, Dysmorfofobia, Drożdże, Dulcyna, Drażnienie, Dyskinezy co to znaczy.

Słownik Denga, Deratyzacja, Dysrafizm, Dyssynergia, Dysmenorrhoea co to jest.