dyssynergia dysrafizm co to znaczy
Dyssynergia, Dysrafizm, Desmurgia, Dermatomy, Derealizacja, D-Dimery, Dysforia, Dyspareunia.

Słownik i definicje chemiczne na D

 • Co znaczy Dawca Definicja konieczne do przeszczepienia choremu narządy, krew albo inne tkanki. Patrz także, zioła DAWCA:Pokrzywa Zwykła
 • Co znaczy Ddd Definicja określający dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację. Patrz także, zioła DDD:Babka LancetowataBez CzarnyCzosnek PospolityDziewanna
 • Co znaczy Delecja Definicja kierujący do rozwoju chorób genetycznych (rezultat mutacji genów). Zespoły delecji chromosomowych: zespół delecji 5p (zespół cri du chat
 • Co znaczy Deoksykortykosteron Definicja mineralokortykoidów, wydzielany poprzez korę nadnerczy. Do krwi uwalniany jest w śladowych ilościach. Deoksykortykosteron wykazuje
 • Co znaczy Depersonalizacja Definicja swego ciała i funkcji psychicznych. Regularnie występuje w stanach zagrożenia życia (ciężkich chorobach, uszkodzeniach ciała), schorzeniach
 • Co znaczy Depigmentacja Definicja użytkowana między innymi w rozległych (pow. 50% powierzchni) sytuacjach bielactwia nabytego. Mechanizm depigmentacji może bazować na
 • Co znaczy Depilacja Definicja przykład przez golenie, wosk, szczególne kremy, pianki czy wykorzystanie depilatorów elektrycznych w celach estetycznych. Depilacja daje
 • Co znaczy Dermatofitydy Definicja skóry spowodowana zakażeniem grzybiczym o odległej lokalizacji. Zmiany skórne nie zawierają przedmiotów grzyba. Rozwijają się przeważnie na
 • Co znaczy Dezynsekcja Definicja owadów i innych pasożytniczych stawonogów (much, komarów, wszy, karaluchów) przenoszących drobnoustroje chorobotwórcze
 • Co znaczy Diacyloglicerol Definicja z trifosforoinozytolem (IP3) powstaje z hydrolizy fosfatydyloinozytolu. Aktywuje kinazę białkową C i umożliwia fosforylację wielu białek
 • Co znaczy Diagnostyka Definicja sposoby użytkowane w dążeniu do uzyskania rozpoznania dolegliwości. Wykorzystuje się sposobność zgromadzenia wywiadu od chorego i
 • Co znaczy Dializa Definicja wszystkich cząsteczek i jonów poprzez błonę półprzepuszczalną, rozdzielającą dwa roztwory. W nefrologii stosuje się zabiegi dializacyjne u
 • Co znaczy Dilatoreceptory Definicja mechanoreceptory wrażliwe na rozciąganie, obecne między innymi w pęcherzu moczowym
 • Co znaczy Diploid Definicja homologicznych zestawów chromosomów w jądrze komórkowym. Diploid występuje we wszystkich komórkach zwierząt poza komórkami rozrodczymi
 • Co znaczy Diureza Definicja dobowa u człowieka wynosi ok. 1,5 litra. Diureza wodna - powiększone wydalanie moczu w konsekwencji wypicia dużej ilości wody. Diureza
 • Co znaczy Doxorubicyna Definicja nowotworowych (białaczki, chłoniaki, rak piersi i płuca); działa na zasadzie hamowania podziałów komórek, uniemożliwiając rozwijanie się
 • Co znaczy Dół Definicja zagłębień ciała, zarówno w określonej strukturze anatomicznej (na przykład D. przedni, środkowy i tylny czaszki), jak i między nimi (na
 • Co znaczy Dreszcze Definicja mięśniowych, wynikające z pobudzenia ośrodka w śródmózgowiu w trakcie obniżania temp. ciała (krwi) albo w konsekwencji działania toksyn
 • Co znaczy Drgawki Definicja elektryczne z ośrodkowego układu nerwowego, zazwyczaj objawiające się stereotypowymi ruchami mięśni. Mogą być kłoni cz n e (naprzemienne
 • Co znaczy Drożdże Definicja rozmnażającymi się bezpłciowo, raczej poprzez pączkowanie. Rozmnażanie płciowe jest powiązane z wytwarzaniem spor (zarodników). Ich
 • Co znaczy Depolaryzacja Definicja zmiana ładunku elektrycznego między wewnętrzną a zewnętrzną powierzchnią błony komórkowej, wywołująca stworzenie potencjału czynnościowego
 • Co znaczy Dyfuzja Definicja atomów) jednej substancji względem drugiej w obrębie tego samego stanu skupienia (ciekłego, stałego albo gazowego). Jej powodem jest
 • Co znaczy Dysgeuzja Definicja wysychaniem śluzówki j. ustnej na skutek palenia papierosów, zespołem Sjogrena, radioterapią w obrębie głowy
 • Co znaczy Dysostozy Definicja kostnienia wewnątrzchrzęstnego. Są odmianą mukopolisacharydoz wrodzonych zaburzeń przemiany węglowodanów, z ich nieprawidłowym
 • Co znaczy Dysproteinemia Definicja dysbetalipoproteinemia, clysfibrynogenemia), przeważnie na podłożu genetycznym. Białka o zmienionej strukturze nie wykazują aktywności
 • Co znaczy Dystonia Definicja jego pomniejszenia (hipotonia) albo powiększenia (hipertonía). Skutkuje utrudnienie albo uniemożliwia wykonywanie ruchów. D. uogólniona
 • Co znaczy Dietetyk Definicja dietetyki, która zajmuje się realizacją wskazań lekarskich dotyczących żywienia w szpitalu, sanatorium albo innych placówkach. Patrz także
 • Co znaczy Diplopia Definicja widzenie elementów wywołane przeważnie niesprawnością mięśni zewnętrznych gałki ocznej, uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego albo
 • Co znaczy Dno Definicja stopniu oddalona od ujścia, ślepa część narządu zawierającego jamę na przykład macicy, żołądka, pęcherzyka żółciowego, pęcherza moczowego
 • Co znaczy Dwunastnica Definicja ściany brzucha, w miarę krótka (ok. 30 cm) część jelita cienkiego. Ma kształt podkowy, wypukłością zwróconej na prawo. Anatomicznie dzieli
 • Co znaczy Dymienica Definicja zropiałe węzły chłonne albo ich skupienia w przebiegu różnych chorób; w najwyższym stopniu charakterystyczne dla dżumy
 • Co znaczy Dyskinezy Definicja czasami stereotypowe ruchy obejmujące różne mięśnie kończyn i tułowia. Są przeważnie spowodowane uszkodzeniem mózgu (jądra podstawy); 2
 • Co znaczy Dysplazja Definicja albo narządu polegająca na niewłaściwej proporcji ich składników na przykład D. nabłonka to niepoprawne dojrzewanie nabłonka
 • Co znaczy Dobór Definicja mechanizmy kierujące do optymalnego przystosowania organizmu do środowiska, gdzie żyje, a cechy w najwyższym stopniu korzystne z tego
 • Co znaczy Debilizm Definicja aktualnie nie użytkowane (z racji na niekorzystny wydźwięk) ustalenie lekkiego stopnia upośledzenia umysłowego
 • Co znaczy Degeneracja Definicja w obrębie gatunku, przeważnie przekazywana genetycznie. Degeneracja złośliwa dotyczy przemiany tkanek poprawnych w nowotworowe
 • Co znaczy Dekompensacja Definicja straty systemów wyrównawczych narządów i ich umiejętności przystosowania się do nowych obciążeń. Dekompensacja objawia się niewydolnością
 • Co znaczy Dekstran Definicja masie cząsteczkowej 40 tys. albo 70 tys. użytkowane do doraźnego uzupełnienia łożyska naczyniowego. Służy również jako osmoterapeutyk i
 • Co znaczy Demarkacja Definicja ciał obcych albo ognisk martwiczych z narządu albo tkanki, polegająca na wytworzeniu się granicy pomiędzy żywą a martwą tkanką. Dochodzi do
 • Co znaczy Depresja Definicja afektywnych charakteryzujące się symptomami, które można następująco pogrupować:objawy emocjonalne: obniżony nastrój - smutek i
 • Co znaczy Dermatologia Definicja skóry, jej reakcją na impulsy zewnętrzne i wewnątrzustrojowe i chorobami przenoszonymi drogą płciową. Edukacja ta bada powody i systemy
 • Co znaczy Dermatoza Definicja skóry. Dermatoza barwnikowa to ograniczone przebarwienie skóry wywołane nagromadzeniem melaniny (tak zwany znamię barwnikowe). Dermatoza
 • Co znaczy Dermografizm Definicja opierające na zaczerwienieniu i powstawaniu pręgi w miejscu jej potarcia, zadrapania. Występuje przeważnie u osób ze skłonnością do
 • Co znaczy Dirofilarioza Definicja poprzez pasożyta Dirofilaria immitis. Częsta dolegliwość u psów, rzadko przenoszona na człowieka poprzez ukłucie komara. Larwy doprowadzają
 • Co znaczy Dojrzałość Definicja postęp, wykazując najwyższą wydajność wszystkich mechanizmów fizjologicznych (między młodością, a starością). Dojrzałość płciowa
 • Co znaczy Dominacja Definicja cech i odpowiadających im genów (alleli), których działanie przejawia się u wszystkich osobników je posiadających (homo- i heterozygot
 • Co znaczy Doxepina Definicja trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, gdyż nie wywołuje euforii, nie wpływając na zwyczajny smutek, wyjątkowo rzadko prowadzi do
 • Co znaczy Dozymetria Definicja pomiaru i obliczania dawek promieniowania jonizującego, a również aktywności preparatów promieniotwórczych. Fundamentem D. jest znajomość
 • Co znaczy Drażnienie Definicja narządu. Może być fizjologiczne albo patologiczne w zależności od tego czy czynnik drażniący (pobudzający) jest naturalnym dla danej
 • Co znaczy Droga Definicja ośrodkowym układzie nerwowym, mających wspólny start i jednolitych czynnościowo (na przykład droga piramidowa rdzenia kręgowego, droga
 • Co znaczy Dysleksja Definicja urodzenia, upośledzające naukę słów i mogące powodować trudności językowe. Zakłóca ono u dziecka mechanizm edukacji czytania, mimo
 • Co znaczy Duszność Definicja z koniecznością wzmożenia czynności oddechowej. W uwarunkowaniach poprawnych powiększenie wysiłku oddechowego w trakcie ćwiczeń fizycznych
 • Co znaczy Defloracja Definicja przerwanie błony dziewiczej (hymen), przeważnie w czasie pierwszego relacji seksualnego
 • Co znaczy Dysmenorrhoea Definicja zaburzenia miesiączkowania o niejednorodnym charakterze, których właściwością wspólną jest ból
 • Co znaczy Dieta Definicja adekwatnie do stanu i wymogów organizmu chorego albo przebywającego w specjalnych uwarunkowaniach. Osoby zdrowe, odpowiednio z ogólnie
 • Co znaczy Deinstytucjonalizacja Definicja psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Jej ideą jest ograniczenie roli szablonowych instytucji psychiatrycznych, jak szpitale, i zastąpienie
 • Co znaczy Dermatosclerosis Definicja wzmożonym napięciem, obserwowany w twardzinie skóry. Symptomy spowodowane są zaburzeniami w syntezie kolagenu
 • Co znaczy Dichromazja Definicja dichromatyzm całkowity brak umiejętności rozpoznawania jednej z barw
 • Co znaczy Dysfazja Definicja odmiana afazji ruchowej, gdzie upośledzone jest mówienie przy dobrym rozumieniu mowy i formowaniu myśli
 • Co znaczy Dereizm Definicja typowy dla schizofrenii symptom nieliczenia się z realiami rzeczywistości w zachowaniu i reakcjach uczuciowych
 • Co znaczy Dermatom Definicja skórnych użytkowanych do przeszczepów. Skórę z obszarów zdrowych pobiera się dzięki ostrego noża i urządzenia napinającego skórę
 • Co znaczy Dysocjacja Definicja zaburzenia osobowości; prowadzi do okresowej, gwałtownej zmiany osobowości albo poczucia tożsamości chorego. Symptomy dysocjacyjne są
 • Co znaczy Defibrylator Definicja stymulacji serca w razie zagrożenia życia. Łyżki defibrylatora pokryte żelem przykłada się w drugiej przestrzeni międzyżebrowej przy prawym
 • Co znaczy Drżenie Definicja ruchy wywołane skurczami mięśni, z reguły o niewielkiej amplitudzie. Jeśli pojawia się w spoczynku, to jest D. spoczynkowe, a w trakcie
 • Co znaczy Daktylofazja Definicja język migowy głuchych -porozumiewanie się głuchoniemych dzięki ruchów palców
 • Co znaczy Dekompresja Definicja w rezultacie dużej zmiany ciśnienia (obniżenia ciśnienia atmosferycznego) dochodzi do uwalniania się gazów atmosferycznych we krwi w
 • Co znaczy Demineralizacja Definicja obniżenie w organizmie składników mineralnych, przeważnie dotyczy odwapnienia kości. Patrz także, zioła DEMINERALIZACJA:Rdest Ptasi
 • Co znaczy Denaturacja Definicja zmiana pierwotnej struktury białka, jej zniszczenie w rezultacie działania czynników: temp., środków drażniących i toksycznych
 • Co znaczy Dermatofity Definicja skóry i jej przydatków, skóry owłosionej i paznokci. Wykazują powinowactwo do kreatyny. Wyróżniamy grzyby geofilne zawarte w glebie
 • Co znaczy Dioptria Definicja soczewki do skupiania albo rozpraszania promieni świetlnych. 1 D (dioptria) ustala umiejętność skupiania promieni poprzez soczewkę o
 • Co znaczy Deueteranopia Definicja zaburzenie widzenia opierające na całkowitym braku możliwości rozpoznawania barwy zielonej
 • Co znaczy Dezinwazja Definicja niszczenie pasożytów w środowisku zewnętrznym dzięki środków chemicznych i fizycznych
 • Co znaczy Dezorientacja Definicja brak albo ograniczenie umiejętności orientacji, co do miejsca, czasu, sytuacji występujące w zaburzeniach świadomości i psychozach
 • Co znaczy Diapedeza Definicja fotycznych krwi poprzez nieuszkodzoną ścianę naczyń włosowatych. Nasilona w sytuacjach chorobowych, na przykład skazie krwotocznej
 • Co znaczy Digitoksyna Definicja glikozyd otrzymywany z naparstnicy, zaliczany do glikozydów nasercowych
 • Co znaczy Disomia Definicja strukturalnie zestawu chromosomów w jądrze komórkowym; 2) występowanie dodatkowego chromosomu w pojedynczym garniturze chromosomowym (n+1
 • Co znaczy Dostosowanie Definicja jego genotypu do skutecznego współzawodnictwa i przekazywania genetycznych zasobów kolejnym pokoleniom zmiany czynnościowe i morfologiczne
 • Co znaczy Doświadczenie Definicja wywoływanie określonego zjawiska w uwarunkowaniach sztucznie powstałych (laboratoryjnych) w celu jego zbadania
 • Co znaczy Drazliwośc Definicja emocjami (złość, gniew) na nieadekwatnie słabe bodźce. Może być symptomem zaburzeń psychicznych endogennych (dolegliwości psychiczne) albo
 • Co znaczy Dulcyna Definicja słodszy od cukru (sacharozy). Użytkowana była w Polsce w trakcie II wojny światowej. Aktualnie zakazano jej stosowania na skutek jej
 • Co znaczy Dysmetria Definicja niezdolność oceny zakresu ruchu) występujący w uszkodzeniach móżdżku. Przykładowo, chory biorąc element do ręki zbyt szeroko rozstawia
 • Co znaczy Dysmorfofobia Definicja przekonaniu (obiektywnie bezpodstawnym) o niekorzystnym wyglądzie (na przykład przekonaniu, iż uszy są odstające, nos zniekształcony
 • Co znaczy Dysosmia Definicja Może towarzyszyć infekcjom zatok obocznych nosa, częściowemu uszkodzeniu opuszki węchowej albo depresji psychicznej. Niekiedy pojawia się
 • Co znaczy Dekarboksylacja Definicja katalizowana poprzez enzymy - dekarboksylazy. Podstawowa reakcja w przemianie materii, (na przykład w cyklu Krebsa i przy przemianach
 • Co znaczy Doxazosyna Definicja blokuje aktywność współczulnego układu nerwowego autonomicznego na poziomie drobnych żył i tętniczek przez hamowanie postsynaptycznych
 • Co znaczy Dysbakterioza Definicja prawidłowej flory bakteryjnej) w jelitach, płucach i innych narządach. Pojawia się po długotrwałym leczeniu antybiotykami, może wywołać
 • Co znaczy Daktyloskopia Definicja badaniem odcisków palców w celu identyfikacji charakterystycznych, indywidualnych cech linii papilarnych skóry na opuszkach palców rąk
 • Co znaczy Denga Definicja krwotocznych, z bólami głowy i mięśni, wysypką, powiększeniem węzłów chłonnych, leukopenia. Spowodowana poprzez wirusa Dengi, przenoszona
 • Co znaczy Deratyzacja Definicja dzięki środków chemicznych albo fizycznych. Zabiegi te zmniejszają liczbę gryzoni nie hamując ich namnażania się. Muszą być okresowo
 • Co znaczy Drenaż Definicja ciała albo rany, przy zastosowaniu pozostawionego tam drenu. Drenaż klatki piersiowej -torakostomia; usunięcie płynu albo powietrza z
 • Co znaczy Doping Definicja farmakologicznych zwiększających umiejętność do wysiłku fizycznego kosztem uruchomienia naturalnych rezerw organizmu. D. farmakologiczny
 • Co znaczy Drożdżyca Definicja zakażeniem skóry i błon śluzowych, rzadko narządów wewnętrznych (w stanach osłabionej odporności). Kandydoza spowodowana jest drożdżakiem
 • Co znaczy Dwoinki Definicja kulistych układających się w charakterystyczne pary, regularnie we wspólnej otoczce. W najwyższym stopniu patogennymi przedstawicielami są
 • Co znaczy Defibrylacja Definicja zaburzeń rytmu serca - migotania komór albo przedsionków. Defibrylacja elektryczna - bazuje na przewodzeniu poprzez elektrody przyłożone do
 • Co znaczy Dołek Definicja zagłębienia, o różnym kształcie na przykład dołek głowy kości udowej (niewielkie zagłębienie w szczycie głowy kości udowej dla przyczepu
 • Co znaczy Dawka Definicja zwiększanie dawki leku i powiązane z tym powiększenie stężenia leku we krwi skutkuje nasilenie odpowiedzi na lek ze strony poszczególnych
 • Co znaczy Debridement Definicja chirurgiczne oczyszczenie rany opierające na wycięciu brzegów rany, usunięciu zrostów i powierzchownej martwicy
 • Co znaczy Detergenty Definicja powierzchniowe wody i innych cieczy. Dzięki swoim własnościom (cząsteczkom lipo i hydrofilnym) gromadzą się na przykład na powierzchni
 • Co znaczy Defektologia Definicja fizycznych i psychicznych i o ich leczeniu. W pedagogice specjalnej dział zajmujący się nauczaniem i wychowaniem dzieci z upośledzeniem
 • Co znaczy Deoksyryboza Definicja cukier wchodzący w skład budowy kwasów nukleinowych. Od rybozy jest różna brakiem ekipy hydroksylowej w pozycji 2, która zastąpiona została
 • Co znaczy Drakunkuloza Definicja pasożyta (Dracunculus medinensis) w tkance podskórnej. Występuje endemicznie w państwach tropikalnych Afryki i subtropikalnych Azji (gł
 • Co znaczy Drogi Definicja podobne funkcje fizjologiczne. Drogi łzowe odprowadzają łzy z worka spojówkowego do nosa. Utworzone są z kanalików łzowych, worka łzowego i
 • Co znaczy Dobutamina Definicja terapii, pobudzający receptory B-adrenergiczne, czym pobudza czynność skurczową serca (przyrost siły skurczu). W przeciwieństwie od
 • Co znaczy Doczesna Definicja Posiada 3 odcinki: D. podstawowa leżąca między jajem płodowym, a mięśniem macicy, D. pokrywowa, pokrywająca jajo płodowe od strony jamy
 • Co znaczy Dekoktacja Definicja drobnoustrojów w rezultacie zadziałania na nie wrzącą wodą przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym. Użytkowana w odkażaniu naczyń i
 • Co znaczy Denat Definicja znaczy zaprzeczenie do lac. natus urodzenie); ustalenie oznaczające w sensie prawnym i medyczno-sądowym osobę zmarłą w sposób
 • Co znaczy Doxycyklina Definicja łatwo wchłaniająca się z przewodu pokarmowego, znajduje wykorzystanie w leczeniu infekcji wrażliwymi drobnoustrojami układu moczowego
 • Co znaczy Dyspareunia Definicja relacja płciowy. Powód może leżeć w sferze psychiki (uraz psychiczny u ofiar pedofilii) albo mieć miejsce przez wzgląd na miejscowym urazem
 • Co znaczy Dysforia Definicja zaburzenie nastroju z dominacją złego samopoczucia, niezadowolenia. Objawia się drażliwością, lękliwością o skłonnością do płaczu
 • Co znaczy Dimery D Definicja poziom wzrasta w chorobach przebiegających ze śródnaczyniowym wykrzepianiem. Stężenie ich oznaczane jest w osoczu sposobem aglutynacji
 • Co znaczy Derealizacja Definicja poczucie zachodzących zmian w otoczeniu stanowiących zagrożenie egzystencji
 • Co znaczy Dermatomy Definicja poprzez jeden tylny korzonek nerwowy z rdzenia kręgowego. Przebieg ich jest nieregularny w całym ciele poza obszarem klatki piersiowej
 • Co znaczy Desmurgia Definicja edukacja poświęcona opatrunkom, materiałom opatrunkowym i sposobom zakładania bandaży
 • Co znaczy Dysrafizm Definicja zamknięciem pierwotnej cewy nerwowej. Niekiedy symptomy są widoczne już przy oglądaniu pleców (kępki włosów, znamiona, tłuszczaki
 • Co znaczy Dyssynergia Definicja zaburzenia koordynacji poszczególnych grup mięśniowych przy wykonywaniu ruchów złożonych, na przykład przy uszkodzeniu móżdżku

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Dyssynergia, Dysrafizm, Desmurgia, Dermatomy, Derealizacja, D-Dimery, Dysforia, Dyspareunia, Doxycyklina, Denat, Dekoktacja, Doczesna, Dobutamina, Drogi co to znaczy.

Słownik Dyssynergia, Dysrafizm, Desmurgia, Dermatomy, Derealizacja co to jest.