fluorki fasciotomia co znaczy
Fluorki, Fasciotomia, Fenyloalanina, Fosfolipidy, Fizjoterapia, Foton, Frenologia, Fotouczulacze

Słownik i definicje chemiczne na F

 • Co znaczy Fistulografia Definicja przetoki (regularnie o bardzo krętym przebiegu) na zdjęciach radiologicznych przy wykorzystaniu wstrzykniętego do jej zewnętrznego ujścia
 • Co znaczy Fibromialgia Definicja kolokwialnie: reumatyzm mięśniowy; ekipa schorzeń reumatycznych o pozastawowej lokalizacji objawów, charakteryzująca się mocnym
 • Co znaczy Fotoporfiryny Definicja uczulające na światło widzialne o określonej długości fali. Wybrane z nich są służące w terapii nowotworów złośliwych - fotofereza ( foto
 • Co znaczy Fibrocyt Definicja różnicowania się fibroblastów, jest komórką, która utraciła umiejętność wytwarzania włókien łącznotkankowych. Ma kształt wrzecionowaty
 • Co znaczy Fitoestrogeny Definicja roślinne, które w organizmie zwierząt działają podobne do naturalnych estrogenów. Ich aktywność w ciele człowieka jest kilkaset razy
 • Co znaczy Flebodynia Definicja uciskowa żyły kończyny dolnej, zazwyczaj pogrubiałej i zmienionej zapalnie. Jest symptomem zapalenia żył powierzchownych kończyn dolnych
 • Co znaczy Fruktozuria Definicja wydalanie fruktozy w moczu wywołane brakiem enzymu odpowiedzialnego za jej przemiany w organizmie. Ten łagodny defekt uniemożliwia
 • Co znaczy Farmakognozja Definicja przyrodniczej, wchodząca w zakres farmacji zajmująca się surowcami naturalnymi i ich składnikami chemicznymi, które wykazują właściwości
 • Co znaczy Frambezja Definicja spowodowana zakażeniem krętkiem (innym niż wywołujący kiłę). Zaczyna się po trwającym kilka tygodni okresie wylęgania od plamki albo
 • Co znaczy Fungicydy Definicja i grzybo statyczne; służące w uprawach polowych, do zaprawiania nasion, dezynfekcji gleby i ochrony magazynowanych produktów rolnych
 • Co znaczy Fosgen Definicja słabej woni gnijącego siana. Jest substratem dla przemysłu chemicznego, ale również groźnym gazem bojowym (bojowy środek trujący). Działa
 • Co znaczy Fruktozemia Definicja której symptomy wynikają z nietolerancji fruktozy.wskutek zaburzeń metabolizmu fruktozo-1-fosforanu dochodzi do nadmiernego gromadzenia się
 • Co znaczy Flawonoidy Definicja roślinnego; kluczowym ich źródłem są cytrusy i inne rośliny tropikalne. W lecznictwie stosuje się także preparaty syntetyczne. W najwyższym
 • Co znaczy Filowirusy Definicja FILOWIRUSY ekipa wirusów, z których 2 wywołują ciężkie zakażenia krwotoczne: wirus Ebola i Marburg
 • Co znaczy Fenotyp Definicja ujawniane poprzez osobnika w danym środowisku cechy uwarunkowane genetycznie. F. można oceniać na różnych poziomach organizacji organizmu
 • Co znaczy Fonacja Definicja FONACJA wytwarzanie głosu poprzez strumień powietrza przepływającego pomiędzy zwartymi, wibrującymi strunami głosowymi
 • Co znaczy Farmakologia Definicja czynnikach wpływających na czynności organizmu i mogących mieć wykorzystanie jako leki. Bada przemiany chemiczne, jakim podlegają leki
 • Co znaczy Fluoresceina Definicja wykazujący mocną zieloną fluorescencję nawet w znacznym rozcieńczeniu. Stosowana do łączenia z wieloma substancjami (na przykład
 • Co znaczy Foniatria Definicja FONIATRIA tematyka medycyny zajmująca się fizjopatologią głosu, mowy i słuchu
 • Co znaczy Fimbrie Definicja powierzchni bakterii, będące organellami ułatwiającymi przyleganie do niektórych powierzchni, na przykład komórek, które zostaną
 • Co znaczy Figowka Definicja bakteryjne mieszków włosowych. Ma charakter przewlekły i dotyczy miejsc, gdzie mieszki są umiejscowione głęboko (na przykład w skórze brody
 • Co znaczy Fallotoksyny Definicja obecne w niektórych grzybach kapeluszowych na przykład muchomor sromotnikowy (fallaina, fallacydyna, falloidyna
 • Co znaczy Fotoreceptory Definicja wrażliwych na światło. Pod wpływem bodźca, którym jest energia świetlna, następuje zmiana potencjałów elektrycznych komórki (potencjał
 • Co znaczy Farmakopea Definicja urzędowy lista leków z podziałem na leki fundamentalne (ratujące życie), pomocnicze (uzupełniające) i paraleki, z czym związana jest
 • Co znaczy Flebografia Definicja diagnostyki obrazowej układu żylnego, najczęściej kończyn dolnych, czasami żyły głównej dolnej. Środek cieniujący wstrzykuje się do żył
 • Co znaczy Fop Definicja łączna etapowo przekształcająca się w kość) postępujące kostnienie mięśni, dolegliwość Munchmeyera; rzadka dolegliwość genetyczna
 • Co znaczy Fizjologia Definicja ustrojów żywych; ustala prawa i systemy rządzące tymi czynnościami. Zaburzeniami tych czynności zajmuje się patofizjologia
 • Co znaczy Fenyloketonuria Definicja dolegliwość Follinga; wrodzony defekt przemiany fenyloalaniny w organizmie (genetycznie uwarunkowany niedobór albo brak aktywności enzymu
 • Co znaczy Fukoza Definicja FUKOZA rodzaj monosacharydu, wchodzącego w skład mukopolisacharydów, antygenów grupowych krwi człowieka itd
 • Co znaczy Flebolog Definicja FLEBOLOG doktor posiadający specjalizację w leczeniu chorób układu żylnego
 • Co znaczy Fluor Definicja chemicznie gaz, niewystępujący w stanie wolnym. Jest silnie toksyczny. Bogatym jego źródłem jest herbata i ryby morskie, aczkolwiek
 • Co znaczy Fobia Definicja nerwicowe, charakteryzujące się obecnością nieracjonalnych albo nadmiernych lęków przed obiektami, sytuacjami albo czynnościami, które w
 • Co znaczy Fibrothorax Definicja wierzchni płuca spowodowane gojeniem zmian zapalnych w jamie opłucnowej. C mi dochodzi do stworzenia grubej otoczył powierzchni płuca i
 • Co znaczy Frustracja Definicja na cel działanie zostaje uniemożliwione. Niekorzystny stan emocjonalny (złość, gniew), spowodowany zablokowaniem aktywności ukierunkowanej
 • Co znaczy Fluoroza Definicja nadmiarem fluoru w diecie (najczęściej wodzie pitnej). Najwcześniejszymi zmianami są kredowobiałe, nieregularne plamki na powierzchni
 • Co znaczy Fuga Definicja psychicznej, polegającej na ucieczce z aktualnej sytuacji życiowej, miejsca pobytu, z jednoczesną niepamięcią dotychczasowych wydarzeń i
 • Co znaczy Fotofereza Definicja zabieg wykorzystujący uczulanie na światło komórek dzięki substancji uczulającej a następnie niszczenie ich dzięki promieniowania; służąca
 • Co znaczy Fibrynoliza Definicja opierające na przekształceniu fibryny w produkty rozpuszczalne. Mechanizm ten wywołany jest enzymatycznym działaniem plazminy. Podobne
 • Co znaczy Farmakokinetyka Definicja stężeń leku i produktów jego przemiany w ustroju przy wykorzystaniu różnych dróg jego podania. Dla oceny właściwości F. leków stosuje się
 • Co znaczy Fotopletyzmografia Definicja wykorzystująca przetwornik podczerwieni. Wykorzystuje ona umiejętność krążącej krwi do zmniejszania odbicia światła emitowanego ze źródła
 • Co znaczy Fizostygmina Definicja występujący w nasionach Bobotrutki (fasoli) kalabarskiej (Physostigma venenosum). Jest parasympatyko-mimetykiem (pobudza układ
 • Co znaczy Fibryna Definicja włukienkowym, będące fundamentalnym składnikiem skrzepu. Powstaje w procesie krzepnięcia krwi, przez połączenie przedmiotów fibi genu
 • Co znaczy Farmacja Definicja aspekty przygotowywania i rozprowadzania leków i środków medycznych. W jej skład wchodzą: edukacja o zależnościach między fizycznymi i
 • Co znaczy Fukozydoza Definicja wynikająca z defektu enzymu szlaku przemiany fukozy; dolegliwość przebiegająca z gromadzeniem glikoprotein zawierających fukozę. W ciężkiej
 • Co znaczy Fumigacja Definicja FUMIGACJA wykorzystanie środków dezynfekcyjnych albo clezynsekcyjnych w formie gazów, par albo dymów
 • Co znaczy Fumiganty Definicja par, służące w przestrzeniach zamkniętych w celu dezynfekcji magazynów, silosów, okrętów. Działają raczej poprzez drogi oddechowe
 • Co znaczy Flawiwirusy Definicja sporo wykazuje właściwości chorobotwórcze (żółta gorączka, denga, różne rodzaje zapaleń mózgu i gorączek krwotocznych). Rozpowszechnione
 • Co znaczy Fibrylacje Definicja FIBRYLACJE drżenie włókienkowe; s istna czynność pojedynczych włókien śniowych albo zsynchronizowana czynność małych grup
 • Co znaczy Fakomatoza Definicja dziedzicznych charakteryzujących się zaburzeniami rozwojowymi 3 listków zarodkowych, raczej w obrębie skóry i układu nerwowego
 • Co znaczy Filogeneza Definicja FILOGENEZA historia ewolucji organizmów, ustala także ich pokrewieństwo
 • Co znaczy Fagina Definicja orzechach buka pospolitego. Skutkuje bóle głowy, odurzenie, nudności, wymioty, a w większych dawkach drgawki i obniżenie temperatury ciała
 • Co znaczy Fagocyty Definicja żernymi; należą do nich krążące we krwi granulocyty i monocyty i fagocyty osiadłe: komórki Kupffera, komórki mikrogleju, makrofagi
 • Co znaczy Fakoemulsyfikacja Definicja z wykorzystaniem drgań ultradźwiękowych, które wywołują rozfragmentowanie zmętniałej soczewki i umożliwiają jej aspirację
 • Co znaczy Fibrochondrogenezja Definicja genetycznie odmiana osteochondrodystrofii prowadząca do śmierci w momencie noworodkowym albo płodowym. W wyglądzie charakterystyczne są
 • Co znaczy Fdp Definicja products); produkty degradacji fibrynogenu poprzez plazminę. Oznaczenie stężenia FDP w osoczu jest istotnym testem diagnostycznym
 • Co znaczy Fałd Definicja skóry, błon śluzowych, surowiczych albo narządów (na przykład fałd pachowy przedni: skórno-mięśniowy, utworzony poprzez dolną część mięśnia
 • Co znaczy Fanatyzm Definicja nasilenie idei nadwartościowych (przekonania, uważane za szczególnie istotne, słuszne i z którymi jest silnie związany emocjonalnie). Takie
 • Co znaczy Farmakogenetyka Definicja odpowiedzi na lek wywołane czynnikami dziedzicznymi. Odpowiednikiem wagi takich ocen jest przypadek, gdy po jednoczesnym za-stosowaniu leku
 • Co znaczy Farmaceutyk Definicja FARMACEUTYK preparat leczniczy, lek wyprodukowany fabrycznie w formie gotowej do użytku. Patrz także, zioła FARMACEUTYK:Oman Ogromny
 • Co znaczy Farmakoradiografia Definicja radiologicznego polegająca na wykorzystaniu środków farmakologicznych zmieniających czynność badanego narządu na przykład przewodu
 • Co znaczy Farmaceuta Definicja uniwersytetu albo akademii medycznej, posiadający tytuł magistra. Posiada wiedzę dotyczącą składu chemicznego leków, metody ich
 • Co znaczy Flawohemoproteina Definicja hemem, które stanowi czujnik zawartości tlenu (białka takie występują w wielu, nawet bardzo prymitywnych organizmach). Stanowi składnik
 • Co znaczy Fenytoina Definicja przeciwdrgawkowym i przeciw arytmicznym. Jest fundamentalnym lekiem przeciwpadaczkowym, działa zmniejszając pobudliwość kory ruchowej mózgu
 • Co znaczy Fenokopie Definicja chorobowe typowe dla chorób genetycznych,którzy nie przekazują tych cech potomstwu. Najprawdopodobniej to jest rezultatem działania
 • Co znaczy Fawizm Definicja hemoltycznej, regularnie z hemoglobinuria, pojawiający się po zjedzeniu ziaren surowego albo niedogotowanego bobu, czasem po wdychaniu
 • Co znaczy Fascykulacje Definicja nieregularne drgania mięśni, widoczne poprzez skórę. Zazwyczaj wskazują na chorobę części ruchowej układu nerwowego, ale mogą pojawiać się
 • Co znaczy Fenole Definicja benzenu o właściwościach żrących (pieczenie, zaczerwienienie skóry i błon śluzowych) i trujące po wchłonięciu (niewydolność wielonarządowa
 • Co znaczy Fenestracja Definicja okienka w jakiejkolwiek strukturze anatomicznej w celu uzyskania dostępu do struktur położonych głębiej albo obniżenia ciśnienia w jej
 • Co znaczy Flawoproteiny Definicja FLAWOPROTEINY białka enzymatyczne zawierające ryboflawinę (wit. BJ
 • Co znaczy Feminizacja Definicja żeńskich u osobników męskich. Najczęściej związana z zaburzeniami hormonalnymi (leczenie niektórych nowotworów albo osób pragnących zmienić
 • Co znaczy Fekaluria Definicja z przetoką odbytniczo-pęcherzową. Najczęściej pojawia się w chorobach nowotworowych miednicy mniejszej i wiąże się z regularnie ciężkimi
 • Co znaczy Feromony Definicja produkowane poprzez komórki gruczołów znajdujących się na skórze ssaków, odwłokach albo szczękach owadów, pod skrzydłami ptaków. Wybrane są
 • Co znaczy Fermentacja Definicja metabolicznych prowadzący do stworzenia energii i związków organicznych. Używana poprzez pewne bakterie i grzyby. Jej podstawowymi
 • Co znaczy Fibronektyna Definicja syntetyzowana poprzez sporo komórek (makrofagi, śródbłonek, fibroblast)', chondrocyte', nowoty Występuje na powierzchni komórek, w os i
 • Co znaczy Ferrytyna Definicja znajduje się w tkankach (gł. w wątrobie, śledzionie, szpiku, enterocytach) i surowicy krwi. Jej stężenie w surowicy ściśle koreluje z
 • Co znaczy Fibroblasty Definicja tkanki łącznej, które wytwarzają włókna i białkowe i węglowodanowe kompleksy istoty podstawowej. Ich cytoplazma tworzy liczne, cienkie
 • Co znaczy Fikomikoza Definicja grzybicze różnych tkanek, regularnie tkanki podskórnej, zatok nosowych, gałki ocznej i mózgu. Dotyczy raczej rejonów Afryki, Azji i USA
 • Co znaczy Fibrynogen Definicja FIBRYNOGEN rozpuszczalne białko osocza, produkowane w wątrobie, które w trakcie krzepnięcia krwi przekształca się w nierozpuszczalną fibrynę
 • Co znaczy Fistulotomia Definicja w leczeniu tak zwany prostej przetoki odbytu. Po odnalezieniu obu jej ujść otwiera się przetokę prostym nacięciem. Jeśli przetoka jest
 • Co znaczy Filaria Definicja gatunku nicieni, z których wybrane są niebezpieczne dla ludzi. Dolegliwości spowodowane poprzez nie (filariozy) występują raczej w
 • Co znaczy Flebektomia Definicja części żyły; stanowi fundamentalny obiekt operacji żylaków, jest także służąca do pobierania odcinka żyły, celem jej wstawienia w miejsce
 • Co znaczy Fitness Definicja Polsce nazwa określająca sprawność; ustalenie to dotyczy różnego rodzaju ćwiczeń fizycznych prowadzących do poprawy sprawności fizycznej i
 • Co znaczy Fiksacja Definicja systemów obronnych; bazuje na kurczowym trzymaniu się wyuczonych myśli i zachowań, dzięki czemu nie dopuszcza się myśli, które mogłyby
 • Co znaczy Fitoplankton Definicja bakterie, okrzemki, zielenice, wiciowce) stanowiące fundamentalne ogniwo łańcucha pokarmowego w przyrodzie. Skutkuje zakwitanie wód
 • Co znaczy Flebologia Definicja się budową, fizjologią i chorobami układu żylnego i chłonnego. Jest także specjalnością lekarską dotyczącą chorób układu żylnego i
 • Co znaczy Fluorooctany Definicja używane w trutkach na gryzonie. Trujące również dla człowieka; powodują zaburzenia funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego (pobudzenie
 • Co znaczy Fluktuacje Definicja FLUKTUACJE rozrzut wartości pomiarowych wynikający z przypadkowego działania wielu czynników
 • Co znaczy Ftyzjatria Definicja wywodząca się z edukacji o chorobach wewnętrznych, dotycząca profilaktyki, diagnostyki, semiotyki i terapii gruźlicy
 • Co znaczy Flebowirusy Definicja FLEBOWIRUSY jedna z odmian chorobotwórczych arbowirusów, nie mających znaczenia epidemiologicznego w Polsce
 • Co znaczy Flukonazol Definicja przeciwgrzybiczy, wchłaniający się prawie kompletnie z przewodu pokarmowego i osiągający wysokie stężenie w płynie mózgowo-rdzeniowym
 • Co znaczy Fokomelia Definicja braku bliższej części kończyny albo kończyn. Ręce i stopy połączone są z tułowiem poprzez pojedynczą, małą kość o nieregularnym kształcie
 • Co znaczy Fluorocrafia Definicja sposób badania radiologicznego stosowana do szybkiego wykonywania zdjęć małego formatu (klatki piersiowej) używana do masowych badań
 • Co znaczy Folikulotropina Definicja hormon gonadotropowy (wpływający na gonady) przedniego płata przysadki mózgowej, którego synteza i uwalnianie jest pod wpływem 2 systemów
 • Co znaczy Flegmatyk Definicja Hipokratesa i Galena typów temperamentu. Flegmatyk jest bardzo zrównoważony emocjnalnie, wolno i słabo reagujący na bodźce zewnętrzne
 • Co znaczy Fosfor Definicja metabolizmu, pierwiastek niemetaliczny. Stanowi ok. 1% masy dorosłego człowieka, występując pod postacią związków organicznych i
 • Co znaczy Fruktoza Definicja kluczowym węglowodanem miodu i owoców. Fruktoza jest wchłaniana w dwunastnicy i górnym odcinku jelita cienkiego, metabolizowana poprzez
 • Co znaczy Foraminotomia Definicja opierający na powiększeniu (przez wycięcie brzegów) otworów międzykręgowych, w miejscach ucisku na korzenie nerwów rdzeniowych. Służąca w
 • Co znaczy Formalina Definicja formaldehydu; stosowana jest do konserwowania preparatów anatomicznych i zoologicznych, utrwalania preparatów histologicznych i wyrobu
 • Co znaczy Fotokoagulacja Definicja ograniczonego, jałowego stanu zapalnego siatkówki i naczyniówki oka dzięki wiązki światła lampy ksenonowej albo laserów. Służące w leczeniu
 • Co znaczy Fosfokreatyna Definicja związek zmagazynowany w komórkach mięśniowych. Energia ta jest stosunkowo potrzeby wykorzystana do syntezy ATP. Jej zasoby ulegają
 • Co znaczy Fotopigmenty Definicja znajdujące się w receptorach siatkówki (komórki wzrokowe pręcikowo i czopkonośne). F. światłoczuły pręcikowy to rodopsyna, a czopkowy
 • Co znaczy Fosforany Definicja mają spore znaczenie dla prawidłowego przebiegu mechanizmów biologicznych, w pierwszej kolejności związanych z tworzeniem energii. Ich
 • Co znaczy Frakcja Definicja przykład frakcja filtracyjna to odsetkowa wartość przesączania ktębuszkowego nerki w relacji do wartości określającej całkowity przepływ
 • Co znaczy Fotopsja Definicja FOTOPSJA rodzaj omamów wzrokowych o cechach wrażeń elementarnych (podstawowych): błyski, punkty, plamy, iskry
 • Co znaczy Fuscyny Definicja z bilirubiną; występują w żółci, kale i moczu, szczególnie obficie w niektórych przypadkach patologicznych
 • Co znaczy Fosforylacja Definicja fosforanowej do jakiejś cząsteczki. Do jej przeprowadzenia niezbędna jest energia, która zostaje zmagazynowana w wiązaniu chemicznym i
 • Co znaczy Fotouczulacze Definicja z gatunku fotoporfiryn, które pod wpływem światła uwalniają w komórkach mocne cytotokyczne wolne rodniki. Służące w terapii fotodynamicznej
 • Co znaczy Frenologia Definicja której zwolennicy twierdzili, iż umieją ocenić osobowość i umiejętności umysłowe człowieka na podstawie kształtu czaszki. Wszelakie
 • Co znaczy Foton Definicja cechą światła (postać korpuskularna, w okolicy falowej - elektomagnetycznej). Energia F. wymienia się w zależności od długości fal
 • Co znaczy Fizjoterapia Definicja wykorzystującą zdarzenie reaktywności organizmu na bodźce fizyczne działające bezpośrednio na skórę, błony śluzowe i na narządy i tkanki
 • Co znaczy Fosfolipidy Definicja szczególne znaczenie w budowie błon biologicznych. Występują w żółci, raczej pod postacią lecytyny i razem z solami żółciowymi tworzą
 • Co znaczy Fenyloalanina Definicja wytwarzany w organizmie), zawarty w większości białek zwierzęcych i roślinnych. Jest prekursorem tyrozyny, uczestniczy w biosyntezie
 • Co znaczy Fasciotomia Definicja opierający na przecięciu powięzi na kończynach, co uwalniając znajdujące się podpowięziowo mięśnie i struktury naczyniowe i nerwy ratuje je
 • Co znaczy Fluorki Definicja stosowanych w przemyśle - na przykład fluorek sodu (NaF), fluorek glinu (ALF3) i fluorek krzemu (SiF4), do konserwacji drewna i jako środki

Pojęcia z chemii prawa. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Fluorki, Fasciotomia, Fenyloalanina, Fosfolipidy, Fizjoterapia, Foton, Frenologia, Fotouczulacze, Fosforylacja, Fuscyny, Fotopsja, Frakcja, Fosforany co to znaczy.

Słownik Fluorki, Fasciotomia, Fenyloalanina, Fosfolipidy co to jest.