gruczolak goleń grzybica co znaczy
Gruczolak, Goleń, Grzybica Żołądka, Guanozynotrifosforan, Gyrus, Guz, Grzybiczaki, Grzybice, Grypa

Słownik i definicje chemiczne na G

 • Co znaczy Gastroenterologia Definicja GASTROENTEROLOGIA dział interny zajmujący się fizjologią i chorobami całego przewodu pokarmowego
 • Co znaczy Gencjana Definicja barwników o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciw- grzybiczym, regularnie służące zewnętrznie do odkażania skóry i błon śluzowych
 • Co znaczy Gliceryna Definicja alkohol alifatyczny nasycony. Gęsta, bezbarwna i bezwonna ciecz mieszająca się dobrze z wodą i alkoholem. Występuje w tłuszczach roślinnych
 • Co znaczy Glukoza Definicja związek w przemianie węglowodanowej. Wchłaniany w jelicie cienkim i przez wątrobę wraz z glukozą wytworzoną w procesie glukogenezy
 • Co znaczy Genom Definicja zawarty w pojedynczym (haploidalnym) zespole chromosomów znajdującym się w jądrze komórkowym. Organizmy diploidalne posiadają dwa genomy
 • Co znaczy Gruźlica Definicja zakaźna spowodowana poprzez prątek gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis), który dostaje się do organizmu człowieka najczęściej drogą układu
 • Co znaczy Gips Definicja wapnia; zmieszany z wodą błyskawicznie twardnieje stanowiąc fundamentalny opatrunek unieruchamiający zewnętrznie kończyny przy
 • Co znaczy Gonartroza Definicja kolanowego będące następstwem zapalenia stawów, urazów więzadeł i łękotek, wadliwego zrostu złamań śródstawowych kolana. Fundamentalne
 • Co znaczy Ginekomastia Definicja u mężczyzn w momencie dojrzewania a również ponad 65 r.ż. zwykle obustronne. G. Przebiega na ogół bezobjawowo. Wśród przyczyn G. prócz
 • Co znaczy Gronkowce Definicja rozwijające się w warunkach tlenowych i beztlenowych. Gronkowiec złocisty (Staphyloccocus aureus) - wytwarza egzotoksyny i regularnie
 • Co znaczy Gastrinoma Definicja najczęściej w trzustce albo w ścianie dwunastnicy, wytwarzający gastrynę, będący powodem zespołu Zollingera-Ellisona. Cechami tego zespołu
 • Co znaczy Gancyklowir Definicja GANCYKLOWIR lek wirostatyczny, służący na przykład w leczeniu cytomegalii
 • Co znaczy Galenica Definicja pozyskiwane poprzez wytrawiane wysuszonych surowców roślinnych albo uzyskiwane ze świeżych roślin. L. G. są służące jako leki pojedyncze
 • Co znaczy Gonadotropiny Definicja GONADOTROPINY hormony przysadkowe stymulujące czynność gonad
 • Co znaczy Gaworzenie Definicja zdrowych niemowląt od 4-6 tyg. życia opierające na wydawaniu nieartykułowanych dźwięków, a w drugim półroczu życia bawienie się rytmicznym
 • Co znaczy Galaktozemia Definicja metabolizmu galaktozy wywołany niedoborami enzymatycznymi. Objawia się podwyższeniem poziomu galaktozy we krwi. Najczęściej występuje
 • Co znaczy Gnidy Definicja są chitynowymi osłonkami i mocno przylepiają się do włosów i odzieży. Z gnid pośrodku 2 tyg. wylęgają się młode wszy, które po upływie ok
 • Co znaczy Gwałt Definicja któregokolwiek otworu ciała człowieka. To jest akt seksualny dokonany dzięki nacisków albo przemocą. Najczęściej ofiarami gwałtu są
 • Co znaczy Gen Definicja zlokalizowana w chromosomach, decydująca o przekazywaniu cech potomstwu. Gen jest odcinkiem łańcucha DNA, zwierającym pewną liczbę
 • Co znaczy Geohelminty Definicja GEOHELMINTY zwierzęta wolno żyjące w wodzie i glebie. To są pasożytnicze robaki, typ nicieni
 • Co znaczy Gal Definicja pierwiastek z gatunku borowców, występujący w śladowych ilościach w rudach miedzi i cynku. Izotop 6/Ga stosowany jest w scyntygraficznym
 • Co znaczy Glikokortykoidy Definicja poprzez korę nadnerczy. Głównym jest kortyzol i kortykosteron. To są hormony kataboliczne powodujące rozpad białek i syntezę węglowodanów z
 • Co znaczy Głos Definicja głosowy. Przepływ powietrza poprzez drogi oddechowe skutkuje drgania strun głosowych. Uszkodzenie narządu głosotwórczego krtani prowadzi do
 • Co znaczy Gamofobia Definicja GAMOFOBIA lęk przed małżeństwem. To jest jeden z częstszych stanów lękowych wiążących się z życiem seksualnym (tak zwany fobie seksualne
 • Co znaczy Gorączka Definicja ponad normy. To jest jeden z objawów reakcji obronnej ustroju na impuls szkodliwy. Odznacza się szereg rodzajów gorączki, różna jest krzywa
 • Co znaczy Genetyka Definicja GENETYKA edukacja o dziedziczeniu i genach. Ustala systemy przekazywania cech dziedzicznych wywierających wpływ na zdrowie i chorobę
 • Co znaczy Glikozydy Definicja roślinnego; glikozydy działające na serce występują w różnych roślinach na przykład w: Naparstnicy purpurowej, Naparstnicy wełnistej, w
 • Co znaczy Grej Definicja jednostka dozymetryczna. Grej jest ilością energii pochłoniętej poprzez jakąkolwiek tkankę albo materię i odnosi się do wszystkich typów
 • Co znaczy Gruczoł Definicja gruczołowego wytwarzającego wydzielinę. Patrz także, zioła GRUCZOŁ:Eleuterokok KolczastyHyzop LekarskiLipa Drobnolistna i Szerokolistna
 • Co znaczy Globulki Definicja pochwowego. G. dopochwowe służą do miejscowego zwalczania infekcji (na przykład grzybiczych), służące są także jako środki antykoncepcyjne
 • Co znaczy Glej Definicja nerwowego wypełniająca przestrzeń pomiędzy komórkami nerwowymi i naczyniami krwionośnymi. Tworzy osłonki włókien nerwowych. Poszczególne
 • Co znaczy Globuliny Definicja głównych składników osocza, stanowią ok. 35-50 % białka całkowitego. W elektroforezie wydzielono 4 frakcje globulin: a,, a2, p i yglobuliny
 • Co znaczy Grzybica Definicja zakaźna spowodowana miejscowym albo ogólnym zakażeniem grzybami chorobotwórczymi. Wyróżniamy grzybice powierzchowne - skóry, paznokci i
 • Co znaczy Gastroplegia Definicja powikłanie to częste jest u chorych operowanych na skutek rozlanego zapalenia otrzewnej. Znaczące rozszerzenie żołądka może przez ucisk
 • Co znaczy Gametogeneza Definicja komórek rozrodczych (gamet). W czasie spermatogenezy w nabłonku płciowym kanalików jąder dojrzewają plemniki
 • Co znaczy Granulocytoza Definicja granulocytów obojętnochłonnych (neutrofilów) ponad 7500/mm3 we krwi obwodowej to neutrofilia. Jest sporo przyczyn G.: fizjologiczna
 • Co znaczy Grudka Definicja skóry wykwit różnej wielkości, kształtu kulistego, płaskiego albo kończystego, różnej barwy i konsystencji, o pow. gładkiej, szorstkiej
 • Co znaczy Glikoliza Definicja dostarczający energii przez katabolizm glukozy. To jest szlak wyjątkowy, bo jego mechanizmy mogą przebiegać zarówno w warunkach tlenowych
 • Co znaczy Gestoza Definicja chorobowy swoisty dla ciąży, głównym pod względem prognostycznym i leczniczym symptomem jest nadciśnienie tętnicze. Odznacza się: gestozę
 • Co znaczy Głód Definicja i czynnościowe zmiany spowodowane niewłaciwym poborem składników odżywczych i źródeł energii. Fundamentalną reakcją metaboliczną w
 • Co znaczy Galwanopunktura Definicja GALWANOPUNKTURA niszczenie tkanek dzięki elektrolizy prądem galwanicznym przez wkłucie katody w skórę
 • Co znaczy Gallopamil Definicja GALLOPAMIL lek antyarytmiczny, antagonista wapnia, służący w leczeniu zaburzeń rytmu serca, szczególnie w tachykardii
 • Co znaczy Ginekologia Definicja specjalizacji medycznych. Zajmuje się rozpoznawaniem, leczeniem i profilaktyką chorób żeńskich. W ramach ginekologii wydzielono różne
 • Co znaczy Glikoproteidy Definicja zawierające komponent cukrowy. Do G., poza albuminami, należy przewarzająca część białek osocza kiwi, substancje grupowe krwi i białka błon
 • Co znaczy Gammaencefalografia Definicja neurologicznej diagnostyki izotopowej. Wprowadzone do organizmu radioizotopy wychwytywane są poprzez poprawne i patologiczne tkanki
 • Co znaczy Gametopatia Definicja GAMETOPATIA funkcjonalne albo strukturalne uszkodzenie chromosomów komórek rozrodczych (gamet
 • Co znaczy Gammafetoproteina Definicja produkowany raczej w jelitach, śledzionie i grasicy płodów. Jest tak zwany markerem w nowotworach złośliwych i łagodnych
 • Co znaczy Ganglioplegia Definicja zwojach autonomicznego układu nerwowego. Środki ganglioplegiczne wywołują spadek ciśnienia krwi, tłumią odruchy naczynioruchowe. Z uwagi na
 • Co znaczy Gangliozydy Definicja zawierające kwas sialowy. Związki występujące w błonach plazmatycznych wielu komórek - w szczególności nerwowych. W zależności od budowy
 • Co znaczy Gallamina Definicja długookresowe zwiotczenie mięśni konieczne przy prowadzeniu znieczulenia ogólnego. Z uwagi na działanie uboczne (przyspieszanie akcji serca
 • Co znaczy Galaktolipidy Definicja GALAKTOLIPIDY tłuszczowce, w dużej ilości występują w tkance mózgowej
 • Co znaczy Gerontologia Definicja procesem starzenia; gerontologii nie należy mylić z geriatrią, która jest edukacją o chorobach wieku starczego
 • Co znaczy Gastrotomia Definicja żołądka. Nacięcie ściany żołądka umożliwia na przykład usuwanie połkniętego ciała obcego zbyt sporych rozmiarów, aby zostać wydalonym drogą
 • Co znaczy Gardło Definicja oddechowych i pokarmowych, stanowiący przedłużenie j. ustnej i jamy nosowej, przechodzący dalej w przełyk i krtań. Dzielimy je na część
 • Co znaczy Galaktoza Definicja heksoz, zawiera sześć atomów węgla; wchodzi w skład laktozy - dwucukru syntetyzowanego w gruczole sutkowym, który zawarty jest w mleku. W
 • Co znaczy Galaktografia Definicja GALAKTOGRAFIA rodzaj badania radiologicznego gruczołu sutkowego z użyciem kontrastu dla zdiagnozowania zmian patologicznych, rozrostowych
 • Co znaczy Gastrektomia Definicja fundamentalny zabieg w chirurgii żołądka. Wycięcie żołądka może dotyczyć jego części (częściowa gastrektomia) albo całego narządu
 • Co znaczy Garb Definicja kręgosłupa jako skutek złamania trzonów kręgów, zmian chorobowych na przykład gruźlicy kręgosłupa (dolegliwość Potta), w zaburzeniach
 • Co znaczy Gerontofilia Definicja seksualnej poprzez młodą osobę wskutek współżycia z partnerem w starczym wieku. Zaburzenie to częściej dotyczy mężczyzn
 • Co znaczy Gestageny Definicja produkowane i wydzielane poprzez ciałko żółte jajnika w cyklu miesiączkowym i poprzez ciałko żółte ciążowe i łożysko w okresie ciąży
 • Co znaczy Geody Definicja kostnej. W gośćcu pojawiają się zazwyczaj w nadgarstkach i stawach śród ręczno albo śród stopno-paliczkowych. Inne miejsca pojawienia się
 • Co znaczy Genotyp Definicja GENOTYP zespół genów we wszystkich chromosomach danego organizmu
 • Co znaczy Gigantyzm Definicja jest nadmierne wydzielanie hormonu wzrostu poprzez przedni płat przysadki mózgowej, przed zakończeniem wzrostu. Osobnicy mogą osiągać
 • Co znaczy Gastron Definicja GASTRON ustalenie substancji obecnej w soku żołądkowym powodującej hamowanie wydzielania żołądkowego
 • Co znaczy Geriatria Definicja zajmująca się fizjologią i patologią procesu starzenia się. Opracowuje zasady leczenia i prewencji schorzeń u osób w podeszłym wieku
 • Co znaczy Gastryna Definicja wydzielany poprzez komórki G., znajdujące się w błonie śluzowej części odźwiernikowej żołądka i w dwunastnicy. Gastryna pobudza wydzielanie
 • Co znaczy Glikogen Definicja polisacharyd występujący w tkankach ludzkich. G. jest fundamentalną metodą, w jakiej magazynowane są węglowodany w tkankach zwierzęcych
 • Co znaczy Glikogenozy Definicja glikogenu; fundamentalne cechy kliniczne tych schorzeń to niekorzystny wpływ na funkcje wątroby, patologia mięśni, która regularnie jest
 • Co znaczy Glicyna Definicja aminooctowy; najprostszy aminokwas powstający w organizmie. Jego łańcuch boczny złożona jest tylko z jednego atomu wodoru, dzięki czemu z
 • Co znaczy Glikemia Definicja stały poziom glukozy we krwi ma ważne znaczenie dla funkcji mózgu. Obniżenie stężenia glukozy w surowicy kiwi - hipoglikemia prowadzić może
 • Co znaczy Glikolipidy Definicja GLIKOLIPIDY lipidy z komponentem cukrowym; występują w bakteriach, roślinach i mózgu zwierząt
 • Co znaczy Glistnica Definicja wywoływana poprzez Glistę ludzką (Ascaris lumbricoides). To jest pasożyt ludzki o obłym kształcie, osiągający około 20-30cm długości
 • Co znaczy Glukagonoma Definicja alfa 2 wysepek Langerhansa. Skutkuje wystąpienie wielu zmian zapalnych skóry, a również cukrzycę. Rozpoznanie określa się na podstawie
 • Co znaczy Glutamina Definicja GLUTAMINA naturalny aminokwas swobodnie przenikający poprzez barierę krew mózg. Istotny w metabolizmie tkanki mózgowej
 • Co znaczy Glukogeneza Definicja raczej w wątrobie i nerkach, z substancji nie węglowodanowych, szczególnie z kwasu mlekowego i niektórych aminokwasów. G. pobudzana jest
 • Co znaczy Głuchoniemota Definicja zapomnienie mowy artykułowanej jako następstwo wrodzonego albo nabytego w dzieciństwie absolutnego braku słuchu. Narząd mowy jest
 • Co znaczy Glikosfingolipidy Definicja najprostszymi ich przedstawicielami są galaktozyloceramid (GalCer) i glukozyloceramid (GlcCer). GalCer jest kluczowym lipidem mieliny, a
 • Co znaczy Głuchoślepota Definicja widzenia; orientacja możliwa jest jedynie dzięki dotyku. G. Prowadzić może do niewykształcenia się prawidłowej mowy
 • Co znaczy Glukagon Definicja poprzez komórki alfa wysp trzustkowych. Działa przeciwnie do insuliny. Skutkuje syntezę glikogenu w wątrobie i indukuje mechanizm
 • Co znaczy Gniew Definicja spontanicznie gestami, mimiką, intonacją głosu (na przykład krzykiem); może nie być okazywany. Czynniki, które wpływają na G. to: poznanie
 • Co znaczy Gramorównoważnik Definicja GRAMORÓWNOWAŻNIK iloraz masy atomowej wyrażonej w gramach i wartościowości
 • Co znaczy Gonioskop Definicja wykorzystanie w okulistyce do badania kąta tęczówkowo-rogówkowego tak zwany kąta przesączania. Ma wykorzystanie na przykład w diagnostyce
 • Co znaczy Granulocytopenia Definicja pomniejszenie liczby G. obojętnochłonnych poniżej 2500/mm3. W etiologii odznacza się: granulocy-topenie w wyniku zaburzeń wytwarzania w
 • Co znaczy Głośnia Definicja odpowiedzialna za wytwarzanie dźwięków, złożona jest z dwóch warg głosowych, których napięcie decyduje o wysokości dźwięku
 • Co znaczy Grasiczak Definicja wywodzący się z nabłonka grasicy. G. może rozwinąć się na całej drodze przemieszczania się zawiązków grasicy, czyli na szyi, w
 • Co znaczy Guanina Definicja nukleinowych, która występuje w DNA i RNA. Z kwasem fosforowym i cukrem tworzy nukleotyd, będący fundamentalnym budulcem kwasu nukleinowego
 • Co znaczy Gruczolakorak Definicja gruczołowy; typ raka różnicującego się w kierunku tkanki gruczołowej. Złośliwość zależy od stopnia dojrzałości histopatologicznej. W
 • Co znaczy Grasica Definicja śródpiersiu, za rękojeścią mostka. Rośnie do okresu pokwitania ulegając później inwolucji i przerastając tkanką tłuszczową. Podstawowymi
 • Co znaczy Gwajakol Definicja uzyskiwanej z gwajakowca lekarskiego. Podawany w formie syropu i wydalany poprzez gruczoły ślinowe wzmaga Ich wydzielanie, działa
 • Co znaczy Grypa Definicja rozpowszechnioną na całym świecie, na którą każdego roku zapada ok. 100 mln ludzi w różnym wieku. Pierwszy opis epidemii grypy pochodzi z
 • Co znaczy Grzybice Definicja poprzez grzyby dermatofity. Z racji na lokalizację G. dzieli się na powierzchowne i głębokie. Grzybice powierzchowne dotyczą naskórka, błon
 • Co znaczy Grzybiczaki Definicja różnym wyglądzie rozwijające się w trakcie ostrego, zapalnego okresu grzybicy skóry, lecz niezawierające przedmiotów grzyba i pojawiające
 • Co znaczy Guz Definicja Może powstać na tle zmian nowotworowych - nowotwór łagodny albo złośliwy, jako guz zapalny będący rezultatem wysięku i nacieku komórkowego
 • Co znaczy Gyrus Definicja mózgu utworzone na powierzchni półkul mózgowych i ograniczone bruzdami. Liczba i układ zakrętów są indywidualnie bardzo zróżnicowane
 • Co znaczy Guanozynotrifosforan Definicja purynowy pełniący funkcję przenośnika energii w komórce. Pełni podobne funkcje do adenozynotrifosforanu (ATP) - bierze udział w reakcjach
 • Co znaczy Żołądka Grzybica Definicja medycyny Wojciechem Urbaczka, pediatrą Dlaczego przewód pokarmo­wy jest tak istotną częścią naszego organizmu? Z mojej 27-letniej praktyki
 • Co znaczy Goleń Definicja do stopy; szkielet goleni złożona jest z kości piszczelowej i strzałkowej. Kość piszczelowa w odcinku bliższym tworzy dolną powierzchnię
 • Co znaczy Gruczolak Definicja wywodzący się z tkanki gruczołowej. Występuje wszędzie gdzie jest nabłonek gruczołowy: w całym przewodzie pokarmowym na przykład żołądku

Pojęcia z chemii prawa. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Gruczolak, Goleń, Grzybica Żołądka, Guanozynotrifosforan, Gyrus, Guz, Grzybiczaki, Grzybice, Grypa, Gwajakol, Grasica, Gruczolakorak, Guanina, Grasiczak co to znaczy.

Słownik Gruczolak, Goleń, Grzybica Żołądka, Guanozynotrifosforan co to jest.