insektycydy irydoidy inwazja co znaczy
Insektycydy, Irydoidy, Inwazja, Izotopy, Inwolucja, Interoceptory, Izoenzymy, Insulinooporność

Słownik i definicje chemiczne na I

 • Co znaczy Irygacja Definicja przepłukiwaniu, przestrzykiwaniu albo wypłukaniu odpowiednim roztworem narządów posiadających naturalne światło wewnętrzne jak: pęcherz
 • Co znaczy Ichnogram Definicja podstawie ich odcisków w trakcie chodzenia, przedstawiona w formie graficznej. Na tej podstawie można na przykład ocenić stopień
 • Co znaczy Inhalator Definicja aerozoloterapii, pozwalający na transportowanie leków sposobem wziewną do dolnych dróg oddechowych. Najczęściej służące są sposoby
 • Co znaczy Inwalidztwo Definicja albo częściowego upośledzenia fizycznego, regularnie określany w procentach stopnia niezdolności do pracy. Powodem może być wypadek w pracy
 • Co znaczy Ichtiol Definicja zapalnie i przeciwbakteryjnie, składająca się z soli amonowych kwasów tiofenosulfonowych, pozyskiwana ze smoły bitumicznej. Służąca w
 • Co znaczy Interferony Definicja wewnątrz komórki odgrywające istotną rolę w odporności przeciwwirusowej, gdyż hamują replikację wirusów w komórkach. Odznacza się trzy
 • Co znaczy Insulina Definicja wyspy trzustkowe; wyizolowana w 1921 r. poprzez Bantinga i Besta jako czynnik wykazujący mocne działanie hipoglikemiczne. To jest pierwsze
 • Co znaczy Immunologia Definicja obciążeń); edukacja o odporności organizmów na czynniki chorobotwórcze, immunologia ściśle powiązana jest z biologią molekularną, biochemią
 • Co znaczy Inr Definicja normalised ratio); międzynarodowy, znormalizowany parametr, który służy do monitorowania leczenia przeciwkrzepliwego. INR w profilaktyce
 • Co znaczy Immunoglobuliny Definicja glikoproteiny syntetyzowane poprzez limfocyty B i komórki plazmatyczne w odpowiedzi na wprowadzony antygen - fundamentalny obiekt
 • Co znaczy Immunoterapia Definicja leczenia polegająca na pobudzaniu albo korygowaniu reakcji immunologicznych w organizmie chorego, które mogą być odpowiedzialne za
 • Co znaczy Interleukiny Definicja stanowiące jedną z podgrup cytokin, produkowanych poprzez limfocyty T, monocyty, makrofagi, komórki tuczne. Odgrywają ważną rolę w
 • Co znaczy Inhibiny Definicja gonadotropin. Wydzielane poprzez jajnik i łożysko i poprzez komórki podporowe (Sertoliego) jąder. Hamują wydzielanie FSH u obu płci
 • Co znaczy Infantylizm Definicja gdy osoba dorosła pozostaje nadal przy dziecięcym sposobie myślenia i zachowania się. Może pojawiać się chwilowo albo stanowić trwałą cechę
 • Co znaczy Inhibitory Definicja przebieg mechanizmów metabolicznych. Przez działanie na enzymy albo inne białka aktywne biologicznie dochodzi do zahamowania naturalnej
 • Co znaczy Immunocyty Definicja biorące udział w reakcjach immunologicznych. Mogą przechodzić z naczyń krwionośnych do tkanek. Do immunocytów należą: granulocyty monocyty
 • Co znaczy Izolatka Definicja pomieszczenie do pracy w pełni jałowych warunkach, w warunkach szpitala małe, z zasady jednoosobowe sale chorych
 • Co znaczy Inotropowy Definicja mięśnia sercowego; wpływ inotropowy niekorzystny jest to upośledzający kurczliwość, wywierają: leki B-adrenolityczne, barbiturany, morfina
 • Co znaczy Impotencja Definicja rozumieniu znaczy niezdolność mężczyzny do odbycia relacji seksualnego w wyniku całkowitego braku albo niewystarczającego wzwodu członka. U
 • Co znaczy Izostenuria Definicja wydalaniu moczu o stałej gęstości względnej (1,010--1,012), świadczący o utracie poprzez nerki umiejętności do zagęszczania i rozcieńczania
 • Co znaczy Izograft Definicja IZOGRAFT przeszczep syngeniczny; definicja to znaczy przeszczepienie tkanki pomiędzy bliźniętami jednojajowymi
 • Co znaczy Implantacja Definicja IMPLANTACJA wszczepienie; wprowadzenie do ustroju wszczepu (implantu) w celu terapeutycznym albo doświadczalnym
 • Co znaczy Immunostymulacja Definicja czynności układu immunologicznego. Szereg leków, w tym sporo pochodzenia roślinnego (na przykład aloes, preparaty torfowe) stosuje się w
 • Co znaczy Interakcja Definicja leków, znaczy zmieniony sukces działania leków w razie ich łącznego podawania albo dawkowania po pewnym odstępie czasu
 • Co znaczy Izomerazy Definicja przekształcenia jednego związku chemicznego w drugi, o innej budowie cząsteczkowej. Izomer ma ten sam skład atomowy i masę cząsteczkową
 • Co znaczy Implanty Definicja ustalenie różnego rodzaju wszczepów szeroko służących w różnych dziedzinach medycyny. W zaburzeniach słuchu zakłada się tak zwany implanty
 • Co znaczy Impuls Definicja receptora lub depolaryzacji błony postsynaptycznej w komórce nerwowej albo mięśniowej. Elektrofizjologicznym przykładem impulsu jest
 • Co znaczy Indolencja Definicja INDOLENCJA definicja to obejmuje szereg zachowań takich jak: obojętność, ospałość, nieudolność, niewrażliwość na bodźce bólowe
 • Co znaczy Insuflacja Definicja lecznicza polegająca na wdmuchiwaniu odpowiednich substancji - gazowych, w kropelkach albo w formie sproszkowanej, do jam ciała albo
 • Co znaczy Immunosupresja Definicja niekorzystnych reakcji immunologicznych przez wykorzystanie leków immunosupresyjnych, co pozwala na polepszenie rokowania w chorobach
 • Co znaczy Immunogenność Definicja stopniem ekspozycji na czynniki uczulające a częstością występowania uczulenia. Dotyczy to szczególnie czynników uczulających w miejscu
 • Co znaczy Immunofluorescencja Definicja immunologiczny wykorzystujący w reakcji znakowane fluorochromami (na przykład fluoresceiną) przeciwciała, które wiążą się ze swoistymi
 • Co znaczy Idiotyzm Definicja IDIOTYZM aktualnie nie rekomendowane ustalenie upośledzenia intelektualnego o różnym stopniu zaburzenia funkcji psychicznych i na różnym tle
 • Co znaczy Idiosynkrazja Definicja niepoprawna reakcja na przykład na leki, pokarmy, z którymi organizm nigdy przedtem nie zetknął się. Obserwowana w miarę rzadko. To jest
 • Co znaczy Imbecylizm Definicja IMBECYLIZM ustalenie znacznego stopnia upośledzenia umysłowego (IQ poniżej 20), aktualnie nie stosowane
 • Co znaczy Immunogenetyka Definicja genetycznym podłożem układu odpornościowego. Niedobory odporności o podłożu genetycznym odgrywają ważną rolę w tolerancji przeszczepów
 • Co znaczy Immunoelektroforeza Definicja diagnostyczna białek krwi wykorzystująca odczyny immunologiczne w kombinacji elektroforezy białek i immunodyfuzji. Rozdział
 • Co znaczy Inhalacja Definicja dróg oddechowych w formie rozproszonej dzięki inhalatorów indywidualnych albo urządzeń wytwarzających aerozole. W medycynie używane są
 • Co znaczy Inokulacja Definicja polegająca na wprowadzeniu albo przeniesieniu czynnika etiologicznego albo materiału zawierającego go (inokulum) do żywego organizmu
 • Co znaczy Inkubator Definicja pojemnik, umożliwiający regulację temperatury, wilgotności powietrza i dopływu tlenu, gdzie umieszcza się niedojrzałe noworodki
 • Co znaczy Instynkt Definicja uwarunkowany wzorzec zachowań, niezależny od poprzednich doświadczeń osobniczych. Do podstawowych instynktów zalicza się instynkt
 • Co znaczy Iniekcja Definicja zabieg wykorzystywany wprowadzeniu do ustroju określonej substancji, w celu terapeutycznym, profilaktycznym (szczepionka) albo
 • Co znaczy Inkubacja Definicja wtargnięciem zarazka do ustroju, a ujawnieniem się objawów dolegliwości. Długość okresu W. zależy od rodzaju dolegliwości (gatunku zarazka
 • Co znaczy Inicjacja Definicja wtajemniczenie); rozpoczęcie czynności, procesu albo etapu życia. Regularnie znaczy to zakończenie istnienia na jednym poziomie i przejście
 • Co znaczy Infuzja Definicja dotętniczo, rzadziej doodbytniczo albo śródkostnie, którego celem jest szybkie uzupełnienie objętości łożyska naczyniowego i niedoborów
 • Co znaczy Izolacja Definicja potrzeby pod przymusem, chorych zakaźnie albo nawet podejrzanych o zakażenie. Celem umieszczenia w Oddziale Szpitalnym albo w innych
 • Co znaczy Inteligencja Definicja umiejętność pojmowania, bystrość). W najwyższym stopniu ogólna pojęcie to ustalenie inteligencji jako aktywne przetwarzanie informacji w
 • Co znaczy Insulinooporność Definicja zjawiskozmniejszenia skuteczności działania insuliny w mechanizmie wychwytu glukozy poprzez mięśnie szkieletowe i pomniejszenie gromadzenia
 • Co znaczy Izoenzymy Definicja IZOENZYMY fizycznie odmienne formy enzymów katalizujących te same reakcje. Mogą one występować w różnych tkankach tego samego organizmu
 • Co znaczy Interoceptory Definicja zmiany w środowisku wewnętrznym ustroju. Obecne w skórze, mięśniach, ścięgnach, stawach, mechanoreceptory reagują na ucisk, rozciąganie w
 • Co znaczy Inwolucja Definicja wyniku zmian fizjologicznych wstecznych, związanych z wiekiem albo uwarunkowany czynnościowo na przykład na skutek niedoboru substancji
 • Co znaczy Izotopy Definicja pierwiastka chemicznego, którego jądro jest różna liczbą neutronów a zawiera te samą liczbę protonów i elektronów. Przewarzająca część
 • Co znaczy Inwazja Definicja zarażenia wywołane obecnością pasożytów w organizmie żywiciela. Może przebiegać bez-objawowo. Jej przebieg warunkowany jest cyklem
 • Co znaczy Irydoidy Definicja monoterpenów cyklopentanowych, bardzo nietrwałe, występują na przykład w dziewannie, goryczce żółtej. Mają działanie przeciwzapalne
 • Co znaczy Insektycydy Definicja INSEKTYCYDY substancje służące w tępieniu szkodliwych owadów - środki owadobójcze należące do ekipy związków organicznych

Pojęcia z chemii prawa. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Insektycydy, Irydoidy, Inwazja, Izotopy, Inwolucja, Interoceptory, Izoenzymy, Insulinooporność, Inteligencja, Izolacja, Infuzja, Inicjacja, Inkubacja, Iniekcja co to znaczy.

Słownik Insektycydy, Irydoidy, Inwazja, Izotopy, Inwolucja co to jest.