kardiotokografia kokcygodynia co znaczy
Kardiotokografia, Kokcygodynia, Koksartroza, Krętarz, Kolodium, Katalaza, Kseroftalmia, Kumulacja

Słownik i definicje chemiczne na K

 • Co znaczy Komplement Definicja dopełniacz; zespół przynajmniej 21 białek surowicy krwi (oznakowane jako C z następnym numerem), które w kaskadowej reakcji powodują
 • Co znaczy Kokaina Definicja z liści krzewu kokainowego. W lecznictwie służąca w formie chlorowodorku sporadycznie z racji na działanie narkotyczne. K. znosi odczuwanie
 • Co znaczy Karoteny Definicja barwniki roślinne występujące w marchwi, pomidorach i sałacie. Barwniki te zaliczane są do lipidów z racji na brak rozpuszczalności w
 • Co znaczy Krwioplucie Definicja plwociny albo czystej krwi z dolnego odcinka układu oddechowego. Może być o różnym nasileniu. W obfitym krwiopluciu mówimy w razie
 • Co znaczy Karboksypenicyliny Definicja antybiotyków B-laktamowych z gatunku penicylin. Są antybiotykami półsyntetycznymi, pochodnymi kwasu 6-aminopenicylanowego stanowiącego
 • Co znaczy Kreatynina Definicja substancja produkowana w mięśniach wskutek nieodwracalnego, nieenzymatycznego odwodnienia fosfokreatyny. Wydalanie K. z moczem, u
 • Co znaczy Kostnienie Definicja KOSTNIENIE mineralizacja kości; odkładanie się w kościach fosforanu wapnia jest regulowane poprzez hormony i witaminę D
 • Co znaczy Kurara Definicja pozyskiwana z kory, pędów i korzeni niektórych roślin z rodzaju Strychnos i z korzenia rośliny Chondrodendron tomentosum. Stosowana była
 • Co znaczy Kardiochirurgia Definicja zajmujący się leczeniem operacyjnym wrodzonych i nabytych wad serca, wszczepianiem rozruszników serca, operacjami na tętnicach wieńcowych
 • Co znaczy Kranioplastyka Definicja opierający na rekonstrukcji zniekształceń czaszki na przykład rekonstrukcja ubytku pourazowego, odprowadzenie wgłębienia
 • Co znaczy Nerkowe Kamienie Definicja tygodniach picia Alveo moja klientka odczuła bóle w trakcie oddawania moczu i zauważyła czerwony jego kolor. Wystraszona zgłosiła się do
 • Co znaczy Keratometria Definicja rogówki, którego celem jest między innymi dobranie odpowiedniej soczewki kontaktowej albo soczewki wewnątrzgałkowej, która wszczepiana jest
 • Co znaczy Krwiak Definicja KRWIAK gromadzenie się krwi w rozwarstwionych tkankach albo w jamach ciała: wewnątrz jamy czaszki. Patrz także, zioła KRWIAK:Arnika Górska
 • Co znaczy Kwashiorkor Definicja niedoboru białka i witamin; występuje u niemowląt i małych dzieci, w strefie tropikalnej państw rozwijających się. Jest następstwem
 • Co znaczy Krew Definicja fundamentalną rolę w funkcjonowaniu organizmu. Ok. połowy objętości krwi stanowią komórki krwi erytroqty i leukocyty, które zanurzone są w
 • Co znaczy Konstytucja Definicja czynnościowych i psychicznych, w znacznej mierze wrodzonych, stanowiących indywidualną całość każdego człowieka i dla niego
 • Co znaczy Kalikreina Definicja proteolitycznych wpływających na powstawanie reniny i proreniny. Czynnikami aktywującymi K. są: oziębienie i pomniejszenie pH. K. używana
 • Co znaczy Kichanie Definicja podrażnieniem śluzówki nosa. Powodem może być stan zapalny, ciało obce. Przy otwartej głośni następuje głęboki wdech później nasilony
 • Co znaczy Kończyny Definicja górne stanowią narząd chwytny, K. dolne narząd podporowy, wykorzystywany również do przemieszczania się. Układ szkieletowy kończyn górnych
 • Co znaczy Kardiomiopatia Definicja stany chorobowe charakteryzujące się powiększeniem serca i małą równocześnie pojemnością minutową. Etiologia jest różnorodna, regularnie
 • Co znaczy Krzywica Definicja dolegliwość wywołana niedoborem witaminy D u dzieci. To jest metaboliczna Ch. kości charakteryzująca się zaburzeniami w budowie kośćca
 • Co znaczy Kwarantanna Definicja ograniczenie poruszania się osób chorych albo podejrzanych o kontakt z ciężką chorobą zakaźną. Może być całkowita izolacja osób objętych K
 • Co znaczy Kleszcz Definicja roztoczy (Acari), przenoszący dolegliwości zakaźne. Kleszcz psi - rozpowszechniony w Europie, jest przenosicielem kleszczowego zapalenia
 • Co znaczy Kalcytonina Definicja produkowany poprzez komórki C, zlokalizowane raczej w tarczycy, a również w mniejszej ilości w przytarczycach i grasicy. Jest jednym z
 • Co znaczy Ketogeneza Definicja tłuszczowych, mechanizm zachodzący w mitochondriach. W każdym etapie reakcji uczestniczą pochodne acetyio-CoA i każdy faza jest
 • Co znaczy Kontrast Definicja stosowane w rentgenodiagnostyce celem uwidocznienia przestrzeni ustrojowych, narządów i jam ciała niewidocznych w trakcie zwykłego badania
 • Co znaczy Krtań Definicja pomiędzy gardłem a tchawicą. Szkielet krtani zbudowany jest z trzech chrząstek nieparzystych: tarczowatej, pierścieniowatej, nagłośniowej i
 • Co znaczy Kriochirurgia Definicja zimna w trakcie zabiegów chirurgicznych (zamrożenie ciekłym azotem albo CO,). Służąca w wielu dziedzinach zabiegowych na przykład w
 • Co znaczy Kaszel Definicja organizmu, a wykorzystywany ochronie dróg oddechowych - należy do najczęstszych objawów chorobowych, z którymi pacjenci kierują się do
 • Co znaczy Kininy Definicja peptydy, powstające z białkowych prekursorów pod wpływem aktywacji czynnika Hagemana. Uczestniczą w wielu stanach patologicznych, co
 • Co znaczy Kolka Definicja brzusznej zbudowanych z mięśni gładkich. Kolce towarzyszyć mogą wymioty, nudności, wzmożone pocenie, czasami wstrząs. W zależności od
 • Co znaczy Kolagenozy Definicja raczej tkanki łącznej. Patogenetycznie to są dolegliwości zaliczane do autoimmunizacyjnych. Do kolagenoz należą: toczeń układowy trzewny
 • Co znaczy Kość Definicja łączna, tworząca wraz tkanką chrzestną szkielet. Fundamentalne funkcje szkieletu to: funkcja mechaniczna podporowa i miejsce dla przyczepów
 • Co znaczy Krezka Definicja blaszek otrzewnej zawierająca przedmioty tkanki łącznej i tłuszczowej, naczynia, nerwy i węzły chłonne. Narządy jamy brzusznej są
 • Co znaczy Krwotok Definicja zaburzenie w krążeniu, opierające na wyjściu krwi z łożyska sercowo-naczyniowego w pełnym jej składzie. Krwotok może być pochodzenia
 • Co znaczy Krztusiec Definicja zakaźna spowodowana poprzez pałeczkę Bordetella pertusis. Występuje raczej u niemowląt i dzieci młodszych, zakaźność w ok. 90 %. U
 • Co znaczy Karnityna Definicja pochodzenia aminokwasowego, jej aktywną metodą jest L-karnityna. L-karnityna syntetyzowana jest z metioniny i lizyny w wątrobie. Zawarta
 • Co znaczy Koenzym Definicja komponent organiczny niezbędny do uzyskania aktywności enzymów. Bez tego czynnika sporo enzymów jest nieaktywnych. Koenzymy w większości
 • Co znaczy Kastrat Definicja pozbawiony jąder (wykastrowany) i tym samym hormonów płciowych. W zależności od wieku, w jakim doszło do straty działania hormonów symptomy
 • Co znaczy Krwiomocz Definicja jest jeden z głownych objawów mogących wskazywać zarówno na chorobę ogólnoustrojową jak i na chorobę układu moczowego. W ze spotach
 • Co znaczy Kontuzja Definicja odniesieniu do schorzeń narządu ruchu obrażenie błahe, najczęściej z bezpośredniego urazu o niewielkiej energii, w zasadzie nie wymagające
 • Co znaczy Kuru Definicja nerwowego u ludzi, wywoływania poprzez priony. Kuru występuje u plemion Fore w Papui Nowej Gwinei , z częstością 1 -2 przypadki rocznie (w
 • Co znaczy Kinazy Definicja kreatynowa (CPK, CK) jest enzymem uwalnianym w następstwie uszkodzenia komórek mięśni szkieletowych i serca i mózgu. Przyrost jej poziomu
 • Co znaczy Kalorymetria Definicja energetycznego organizmu. K. bezpośrednia bazuje na pomiarze całkowitej ilości ciepła wytworzonego poprzez organizm. Badanie przeprowadzane
 • Co znaczy Kurcz Definicja skurcze mięśni poprzecznie prążkowanych i gładkich. Kurcze mięśni gładkich występują w naczyniach krwionośnych, ścianie przewodu
 • Co znaczy Koproialia Definicja KOPROIALIA zaburzenie psychiczne charakteryzujące się wypowiadaniem słów nieprzyzwoitych w sposób obsesyjny, niepohamowany
 • Co znaczy Kaloria Definicja cieplnej; w badaniach metabolizmu stosowana jest kilokaloria (kcal); (1 kcal = 1000 cal) - to jest liczba ciepła potrzebnego do
 • Co znaczy Karcynogen Definicja chemiczny albo fizyczny związek wpływający na postęp procesu nowotworowego. Do czynników karcynogennych zaliczamy czynniki środowiskowe
 • Co znaczy Krwiolecznictwo Definicja krwią bazuje na podawaniu (transfuzji przetaczaniu) choremu dożylne krwi i jej poszczególnych składników. W Polsce przetoczenia krwi są
 • Co znaczy Kwasy Definicja z atomów wodoru i reszt kwasowych. Pierwszą definicję kwasów i zasad sformułował Arrhenius, który wyjaśnił tradycyjne własności kwasowe
 • Co znaczy Kolagen Definicja charakterystyczna dla tkanki łącznej, wytwarzana poprzez fibroblasty, komórki mięśni gładkich i komórki śródbłonka. Kolagen budują włókna
 • Co znaczy Keratyna Definicja KERATYNA białko należące do ekipy skleroproteidów; występuje raczej w skórze, paznokciach i włosach
 • Co znaczy Kapsomery Definicja KAPSOMERY podjednostki białkowe, z których zbudowany jest kapsyd, składnik cząsteczki wirusa
 • Co znaczy Kardiologia Definicja KARDIOLOGIA dział interny zajmujący się diagnostyką, leczeniem i prewencją chorób serca i układu krążenia
 • Co znaczy Katepsyny Definicja KATEPSYNY enzymy proteolityczne biorące udział w autolizie komórek
 • Co znaczy Ksenofilia Definicja KSENOFILIA zaburzenie preferencji seksualnych; przedmiotem dewiacyjnych zachowań seksualnych są osoby obce i nieznane
 • Co znaczy Katalizatory Definicja zużywają się w trakcie reakcji, lecz wpływają na jej przebieg przyspieszając albo opóźniając ją. W organizmach żywych rolę katalizatorów
 • Co znaczy Kręgosłup Definicja Złożona jest z 33-34 kręgów. Odznacza się następujące rodzaje kręgów: K. szyjne - 7, K. piersiowe - 12, K. lędźwiowe - 5, K. krzyżowe - 5
 • Co znaczy Kał Definicja fekalia; wydalina przewodu pokarmowego, powstająca w jelicie grubym, zawierająca do 80% wody. W jego składzie są niestrawione resztki
 • Co znaczy Katar Definicja ochłodzenie, dni deszczowe i zimne, czyli czas chorób przeziębieniowych. Jednym z objawów przeziębienia, przykrym dla chorego jest katar
 • Co znaczy Katatymia Definicja przeżytych faktów, ich zniekształcanie, zmiana w myśleniu pod wpływem mocnych bodźców emocjonalnych. Brak możliwości krytycznej oceny tych
 • Co znaczy Katabolizm Definicja rozszczepianiu sporych cząsteczek na mniejsze. Są reakcjami egzoergicznymi na przykład degradacja albo utlenianie cząsteczek i stanowią
 • Co znaczy Kation Definicja KATION jon nieujemny; atom albo cząsteczka z niedomiarem elektronów. W procesie elektrolizy kationy wędrują do katody
 • Co znaczy Kauzalgia Definicja powstaje wskutek urazowego uszkodzenia pni nerwowych. Zazwyczaj po urazach nerwu pośladkowego i kulszowego - objawia się uczuciem palenia
 • Co znaczy Kawerna Definicja KAWERNA jama w wewnętrznych narządach człowieka powstała w wyniku rozpadu tkanek i martwicy (zazwyczaj w płucach wskutek gruźlicy
 • Co znaczy Kawografia Definicja radiologiczne układu żylnego; wskazaniem są patologie układu żylnego albo stany chorobowe powodujące zaburzenia przepływu w obrębie żyły
 • Co znaczy Kazeina Definicja KAZEINA sernik; kluczowy składnik białka mleka; rozkładana poprzez trypsynę. Regularnie jest dodatkiem do chleba, ciasta albo wędlin
 • Co znaczy Kazuistyka Definicja rzadkich przypadków chorobowych, przebiegających nietypowo. Prace kazuistyczne stanowią cenny wkład w diagnostyce i terapii
 • Co znaczy Koagulogram Definicja KOAGULOGRAM badania określające parametry krzepnięcia krwi: czas protrombinowy, czas kaolinowo-kefalinowy, czas krwawienia, czas krzepnięcia
 • Co znaczy Kleptomania Definicja psychicznego opierający na świadomych, drobnych kradzieżach, których sprawca nie może ograniczyć ani nad nimi zapanować
 • Co znaczy Krezol Definicja odkażania pomieszczeń i naczyń sanitarnych. Otrzymywany ze smoły z drewna albo węgla. Patrz także, zioła KREZOL:Sosna Zwykła
 • Co znaczy Kalectwo Definicja organizmu powodujące upośledzenie funkcji. Wywołane jest wadą wrodzoną albo urazem. K. skutkuje utratę umiejętności do pracy zawodowej w
 • Co znaczy Kamfora Definicja eterycznym wielu ziół. Służąca w stanach zapalnych i w kolkach. Patrz także, zioła KAMFORA:Wrotycz Pospolity
 • Co znaczy Katalepsja Definicja porażenie mięśni, zniesienie ruchów dowolnych towarzyszące stanom podniecenia albo lęku. Trwa od kilku sekund do kilku min.. Może mieć
 • Co znaczy Klaustrofobia Definicja powiązane z lękiem przed przestrzeniami zamkniętymi na przykład pobytem w teatrze, kinie, windzie. Skutkuje wyraźnie złe samopoczucie i
 • Co znaczy Kostnina Definicja w procesie gojenia się złamań. Kostnina zewnętrzna łączy odłamy kostne umożliwiając rekonstrukcję ukrwienia i stopniową mineralizację
 • Co znaczy Kataliza Definicja udziałem substancji (katalizatorów) prostych związków nieorganicznych, organicznych i enzymów wykazujących sporą specyficzność substratowa
 • Co znaczy Kalidyna Definicja ekipy kinin, które są endogennymi peptydami, powstają z białkowych prekursorów, wykazują mocne działanie - rozszerzają naczynia krwionośne
 • Co znaczy Karbapenemy Definicja laktamowych pokrewnych z penicylinami i cefalosporynami. Ich spektrum bakteryjne jest bardzo szerokie i obejmuje nie wszystkie bakterie
 • Co znaczy Kannabinole Definicja KANNABINOLE substancje zawarte na przykład w haszyszu, marihuanie, powodujące uzależnienie
 • Co znaczy Kancerofobia Definicja KANCEROFOBIA chorobliwa obawa przed chorobą nowotworową; każdy symptom chorobowy jest uznawany za symptom raka
 • Co znaczy Karboksyhemoglobina Definicja połączenia hemoglobiny z tlenkiem węgla na przykład wskutek zatrucia. Tlen wypiera CO z karboksyhemoglobiny i powstaje oksyhemoglobina
 • Co znaczy Zółciowa Kamienica Definicja kamica pęcherzyka żółciowego) jest dolegliwość która bazuje na powstawaniu kamieni żółciowych w pęcherzyku żółciowym albo przewodach
 • Co znaczy Kampilobakterioza Definicja spowodowana poprzez małe bakterie Gramujemne o kształcie zakrzywionym albo spiralnym - Campylobacter. Powodują one u ludzi zapalenie jelit
 • Co znaczy Karboksypeptydaza Definicja ekipy egzopeptydaz, pod wpływem którego ulegają rozkładowi hydrolitycznemu C - końcowe wiązania peptydowe białek, wskutek czego uwolnione
 • Co znaczy Kapilaroskopia Definicja mikroskopu w celu uwidocznienia naczyń włosowatych. Zasada badania opiera się na transluminacji i wykonuje się je na łożysku paznokcia
 • Co znaczy Kontaminacja Definicja przedmiotu, roztworu, narzędzi operacyjnych poprzez drobnoustroje odmiennie skażenie. Skażenie może doprowadzać do zakażenia
 • Co znaczy Keratynocyty Definicja naskórka, pochodzenia ektodermalnego, podlegające procesowi keratynizacji, a więc rogowaceniu. To są genetycznie zaprogramowane zmiany
 • Co znaczy Kariotyp Definicja liczba i skład chromosomów jest charakterystyczna dla danego gatunku. Wszystkie komórki somatyczne (komórki nierozrodcze) człowieka mają 46
 • Co znaczy Kaszak Definicja łagodny guz o charakterze torbieli, wolno narastający, wypełniony masami rogowymi i łojowymi, zawierający przedmioty mieszków włosowych
 • Co znaczy Kastracja Definicja usuwanie gruczołów płciowych celem pozbawienia umiejętności rozrodczych i popędu płciowego. To jest także zabieg służący w terapii na
 • Co znaczy Kardiogram Definicja koniuszkowego składająca się z ramienia wstępującego, płaskiego szczytu (plateau), ramienia zstępującego i końcowego, ujemnego załamka
 • Co znaczy Karotydynia Definicja tętnicy szyjnej z odcinkowym jej pogrubieniem, bolesnością szyi i obrzękiem okolicznych tkanek. Utrzymuje się do 14 dni, ustępuje
 • Co znaczy Ketokwasy Definicja karboksylową i karbonylową albo ketonową. Należą do nich również ciała ketonowe. W czasie spalania K., produkowana jest energia konieczna w
 • Co znaczy Kikut Definicja pozostała po odcięciu. Kikut może określać pozostałość po narządzie wewnętrznym (kikut wyrostka robaczkowego) albo część kończyny ponad
 • Co znaczy Ketony Definicja których cząsteczki zawierają grupę karbonylową >C=0 połączoną z dwoma ekipami węglowodorowymi. To są ciecze albo ciała stałe mniej
 • Co znaczy Ketonuria Definicja KETONURIA pojawienie się w moczu ciał ketonowych na przykład w niestabilnej cukrzycy, głodzeniu
 • Co znaczy Ketonemia Definicja ketonowych we krwi; poziom tych ciał wzrasta w okresie poszczenia, w głodzie, w zaburzeniach metabolizmu węglowodanów (w cukrzycy
 • Co znaczy Kifoza Definicja skierowana do tyłu. W odcinku piersiowym i krzyżowym kręgosłupa jest zjawiskiem fizjologicznym. W chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa u
 • Co znaczy Kciuk Definicja pięciu palców ręki. Może on zajmować w relacji do pozostałych palców pozycję przeciwstawną, stanowiąc jakby jedno z ramion chwytnych
 • Co znaczy Kiła Definicja dolegliwość układowa spowodowana poprzez Krętka bladego (Treponema pallidum). To jest ściśle beztlenowy, spiralny, ruchliwy, trudno
 • Co znaczy Kobalt Definicja chemiczny. W organizmie człowieka zawiera go kobalamina (wit. B12), należąca do niezbędnych składników pożywienia, która wchłaniana jest w
 • Co znaczy Kinetoza Definicja dolegliwość morska; zespół objawów występujący w trakcie podróż)' samochodem, statkiem, samolotem albo koleją, a również jako następstwo
 • Co znaczy Kodon Definicja genetycznego zapisanego w cząsteczkach DNA. Ekipa trzech nukleotydów o dowolnej kombinacji, która koduje określony aminokwas w cząsteczce
 • Co znaczy Kinezyterapia Definicja KINEZYTERAPIA rodzaj ćwiczeń rehabilitacyjnych opierających na leczeniu ruchem
 • Co znaczy Kodeina Definicja pochodna morfiny. Występuje w soku mlecznym maku lekarskiego. Działa przeciwbólowo, przeciwkaszlowo, uspokajająco. Po dłuższym stosowaniu
 • Co znaczy Klonowanie Definicja KLONOWANIE otrzymywanie populacji komórek albo organizmów wywodzących się od pojedynczej komórki drogą podziału
 • Co znaczy Klonorchidoza Definicja wywoływana poprzez przywrę wątrobową. W Polsce nie występuje. Człowiek zaraża się cystami pasożyta jedząc ryby słodkowodne. Cysty ulegają
 • Co znaczy Klimakterium Definicja stopniowego wygasania czynności hormonalnej jajników. Z każdym następnym cyklem miesiączkowym coraz mniej pęcherzyków Graafa w fazie
 • Co znaczy Kofeina Definicja nasionach kawy, zarodkach nasion koli, nasionach liany brazylijskiej, liściach krzewu herbaty. Jest lekiem o działaniu psycho pobudzającym
 • Co znaczy Kolchicyna Definicja jesiennego (Colchicum autumnale); to jest trucizna uszkadzająca naczynia włosowate, hamująca mitozę. Leczniczo - służący w ostrych napa
 • Co znaczy Kręgoszczelina Definicja jego części międzywyrostkowej. U dzieci kręgoszczelina dotyczy najczęściej kręgu L5. Następstwem kręgoszczeliny (spondylolizy) może być
 • Co znaczy Kokcydioidomikoza Definicja układu oddechowego spowodowane poprzez grzyb glebowy (Coccidioides immitis), który przenoszony jest poprzez powietrze dzięki lekkim
 • Co znaczy Kolano Definicja człowieka odgrywający bardzo istotną rolę przy chodzeniu. To jest staw zawiasowy zmodyfikowany kończyny dolnej. Powierzchnie stawowe
 • Co znaczy Kompulsje Definicja zrytualizowane zachowania występujące wskutek zaburzeń lękowych. Kompulsje trwające powyżej godzinę na dzień stanowią uzasadnienie
 • Co znaczy Konikotomia Definicja zagrożenia życia zagrożony uduszenia. Bazuje na małym nacięciu skóry albo przebiciem trójgrańcem więzadła pierścienno tarczowego i
 • Co znaczy Konizacja Definicja opierający na stożkowatym wycięciu tkanek części pochwowej szyjki macicy w celach diagnostycznych albo leczniczo, w sytuacji stwierdzenia
 • Co znaczy Kołtun Definicja KOŁTUN kłębowisko włosów przetłuszczonych, brudnych, polepionych, na zapalnie zmienionej skórze. Powodem raczej wszawica
 • Co znaczy Komórka Definicja strukturalna organizmów żywych. Teorię komórkowej budowy żywych organizmów zaproponował Rudolf Virchow (1821-1902) uznając komórkę za
 • Co znaczy Kręgozmyk Definicja chorobowa lędźwiowego odcinka kręgosłupa. To jest ześlizg ku przodowi najczęściej kręgu L5, rzadziej kręgów L4 i L3 wspólnie z całym
 • Co znaczy Komensalizm Definicja organizmów należących do różnych gatunków, przynosząca korzyści jednemu z nich a obojętna dla drugiego
 • Co znaczy Konfabulacje Definicja zmyślonych, nie mających żadnego związku z daną sytuacją. Typowy symptom w zespole Korsakowa, w schizofrenii konfabulacyjnej i w tak zwany
 • Co znaczy Kolposkopia Definicja macicy. Realizowane kolposkopem pod powiększeniem 4,5-krotnym albo kolpomikroskopem pozwalającym na zwiększenie powyżej 250-krotnym
 • Co znaczy Komisurotomia Definicja kardiochirurgiczna, polegająca na przecięciu zmienionych zapalnie zastawek serca celem ich poszerzenia dla powiększenia przepływu krwi
 • Co znaczy Kraniotabes Definicja KRANIOTABES rozmiękanie kości sklepienia czaszki; jeden z objawów krzywicy u niemówląt
 • Co znaczy Kortykosteroidy Definicja zbliżone pod względem chemicznym do niektórych produkowanych naturalnie hormonów nadnerczy, pomagających organizmowi reagować na stres
 • Co znaczy Kraniektomia Definicja neurochirurgicznego polegając)' na wycięciu fragmentu kości sklepienia czaszki. Pomaga to w zmniejszeniu wzmożonego ciśnienia
 • Co znaczy Kraniotomia Definicja czaszki celem przeprowadzenia zabiegów wewnątrz czaszkowych jak: ewakuacje krwiaków nad i podoponowych, śródmózgowych, operacji guzów mózgu
 • Co znaczy Koronawirusy Definicja KORONAWIRUSY oddechowe i jelitowe wirusy patogenne dla ludzi; u ludzi powodują nieżyt górnych dróg oddechowych
 • Co znaczy Koronarografia Definicja naczyniowe tętnic wieńcowych; badanie pozwala ustalić stopień zwężenia albo zatkania tętnicy wieńcowej, co daje wskazania do leczenia
 • Co znaczy Kreatyna Definicja mięśniach szkieletowych, mózgu i krwi; pochodna glicyny. W biosyntezie K. w wątrobie bierze udział glicyna, arginina i metionina. U
 • Co znaczy Krosta Definicja skórkowej albo wewnątrz mieszkowej jamki wypełnionej leukocytami. Może przybierać postać pęcherzyka albo pęcherza zawierającego od
 • Co znaczy Krętki Definicja należące do rodzajów: Treponema i Borrelia. Żyją w warunkach beztlenowych jako komensale albo pasożyty jam ciała, jelit i układu moczowo
 • Co znaczy Krioprecypitat Definicja powstający pod wpływem zimna. W trakcie powolnego rozmrażania osocza cytrynianowego, wytrąca się osad fibrynogenu i czynnika VIII
 • Co znaczy Krioglobuliny Definicja należących do klasy IgM albo IgA z antygenem IgG występujące najczęściej w chorobach autoimmunizacyjnych, mononukleozie zakaźnej
 • Co znaczy Kreozot Definicja drzewa bukowego. Kluczowe jego składniki to gwajakol i kreozole. Ma działanie antyseptyczne, wchodzi w skład syropów wykrztuśnych
 • Co znaczy Krostkowica Definicja ogniskami jałowych krost o nieznanej etiologii, głęboko umiejscowionych pod naskórkiem, niepodatnych na leczenie. Zmiany dotyczą
 • Co znaczy Kretkowice Definicja zakażeniem krętkami (rodzina bakterii Spirocbaetaceae i Leptospiraceae) na przykład kiła, dur powrotny, leptospiroza, borelioza, angina
 • Co znaczy Kriofibrynogen Definicja fibrynogenopodobny składnik osocza krwi pojawiający się jako sukces działania endotoksyn, wirusów, niektórych leków
 • Co znaczy Kryptosporydioza Definicja zakażenie przewodu pokarmowego spowodowane poprzez pierwotniaki Cryptosporidium charakteryzujące się kurczowymi bólami brzucha, wodnistą
 • Co znaczy Krwawienie Definicja wydostanie się krwi w jej pełnym składzie poza uszkodzone naczynia krwionośne. Lekkie krwawienie z reguły ustępuje samoistnie, aczkolwiek
 • Co znaczy Kseroradiografia Definicja KSERORADIOGRAFIA sposób badania rtg, aktualnie już nie służąca, z uwagi na spore napromieniowanie w okresie badania
 • Co znaczy Kumaryna Definicja zawarta w wielu roślinach. Służąca szeroko w lekach przeciw krzepliwych. Leki te mają podobną budowę chemiczną do wit. K, ich podanie
 • Co znaczy Kuracja Definicja podjętego leczenia danego schorzenia. Może ona informować o leczeniu antybiotykami (na przykładkuracja penicyliną), specjalną dietą
 • Co znaczy Kseromammografia Definicja KSEROMAMMOGRAFIA metoda obrazowania gruczołu piersiowego, aktualnie nie służąca
 • Co znaczy Kumulacja Definicja substancji, dostarczanych do organizmu z zewnątrz, niecałkowicie spożytkowanych albo wydalonych. Kumulacja leku podawanego w równych
 • Co znaczy Kseroftalmia Definicja rogówki, wywołane zmianami zapalnymi w przebiegu jaglicy, pęcherzycy, po oparzeniach, również w niedomykalności powiek. Niedobór witaminy A
 • Co znaczy Katalaza Definicja hemoproteiną zawierającą cztery ekipy hemowe. Aktywność katalazy stwierdzono we krwi, szpiku, nerkach i wątrobie. Rozkłada ona nadtlenek
 • Co znaczy Kolodium Definicja ran, aktualnie rzadko służący. To jest roztwór celulozy, który na powierzchni skóry tworzy jakby rodzaj plastra
 • Co znaczy Krętarz Definicja krętarz większy i mniejszy. K. większy znajduje się na bliższym końcu trzonu kości udowej, leży bezpośrednio pod skórą i jest łatwo
 • Co znaczy Koksartroza Definicja biodrowego powodujące regularnie bardzo spore choroby bólowe (koksalgia- ból stawu biodrowego) i ograniczenie ruchomości. Może być
 • Co znaczy Kokcygodynia Definicja długookresowe bóle kości ogonowej; powodem najczęściej uraz powodujący złamanie i przemieszczenie odłamów kości guzicznej albo kątowe
 • Co znaczy Kardiotokografia Definicja płodu i czynności skurczowej macicy. Badanie tj. realizowane w celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości w okresie ciąży i dla

Pojęcia z chemii prawa. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Kardiotokografia, Kokcygodynia, Koksartroza, Krętarz, Kolodium, Katalaza, Kseroftalmia, Kumulacja, Kseromammografia, Kuracja, Kumaryna, Kseroradiografia co to znaczy.

Słownik Kardiotokografia, Kokcygodynia, Koksartroza, Krętarz co to jest.