lazaret lumpenktomia loza co znaczy
Lazaret, Lumpenktomia, Loza, Luminescencja, Lumbalizacja, Lutealny, Lordoza, Lizyna, Lomustyna

Słownik i definicje chemiczne na L

 • Co znaczy Leptyna Definicja do cytokin) wydzielana raczej poprzez adipocyty tkanki tłuszczowej. Jedną z jej funkcji jest wpływ na podwzgórze i ośrodki sytości w
 • Co znaczy Leukoworyna Definicja służący w leczeniu nowotworów kości, białaczek. Podawany łącznie z innym chemiotera-peutykiem, (5-fluorouracylem) wzmacnia jego działanie
 • Co znaczy Lsd Definicja lizergidowego; substancja chemiczna działając na ośrodkowy układ nerwowy, wywołuje mocne halucynacje i zmiany stanu świadomości. Patrz
 • Co znaczy Laktaza Definicja cukier mleczny laktozę; poprawna nazwa biochemiczna to: D-galaktozydaza. Niedobór tego enzymu skutkuje występowanie objawów niestrawności
 • Co znaczy Laparohisteropeksja Definicja ginekologiczny, który bazuje na przymocowaniu dzięki szwów chirurgicznych macicy do wewnętrznej powierzchni jamy brzusznej
 • Co znaczy Limfangioza Definicja rozkwit naczyń limfatycznych. Regularnie do limfangiozy dochodzi wskutek procesu zapalnego wywołanego poprzez zakażenie pasożytnicze
 • Co znaczy Letarg Definicja trakcie którego dochodzi do zahamowania naturalnie występujących odruchów. Stan taki przebiega łącznie z zahamowaniem podstawowych
 • Co znaczy Lamblia Definicja lamblia). Pierwotniak pasożytniczy z gromady wiciowców o charakterystycznym wyglądzie (w świetle mikroskopu świetlnego) podwójne jądra
 • Co znaczy Laparocystektomia Definicja moczowego przez otwarcie jamy brzusznej. Termin ten może także oznaczać wycięcie torbieli (cysty) znajdującej się w jamie brzusznej
 • Co znaczy Limfokiny Definicja wpływają na limfocyty powodując ich zmianę funkcji, uaktywnienie albo rozpad. Substancje te są wydzielane poprzez inne komórki układu
 • Co znaczy Lekarz Definicja ukończenia sześcioletnich studiów medycznych na kierunku lekarskim albo pięcioletnich na kierunku stomatologicznym, uprawniona do praktyki
 • Co znaczy Lipidy Definicja w skład pomiędzy innymi błon komórkowych. Lipidy są ekipą substancji o różnej budowie biochemicznej i funkcji. Podstawowymi składnikami
 • Co znaczy Leukocyturia Definicja stan, gdzie leukocyty są wydalane z moczem. Najczęstszą powodem leukocyturii jest infekcja dróg moczowych i/albo miąższu nerek
 • Co znaczy Lateropulsja Definicja chodu; zaburzenie chodu spowodowane schorzeniami ucha środkowego (błędnika i/albo kanałów półkolistych) //albo chorobami ośrodkowego układu
 • Co znaczy Lipa Definicja rozpowszechnionych w klimacie umiarkowanym (raczej: Lipa drobnolistna - Tilia cordata i rzadziej Lipa szerokolistna - Tilia platyphyllos
 • Co znaczy Limfa Definicja wypełniający naczynia chłonne. W odróżnieniu do krwi, mającej w całym krwiobiegu prawie ten sam skład, chłonka ma zróżnicowany skład i
 • Co znaczy Liza Definicja działających bodźców i substancji chemicznych, promieniowania, ciepła a również w konsekwencji uszkodzenia poprzez komórki układu
 • Co znaczy Libido Definicja płciowy) odczuwane świadomie albo nieświadomie pożądanie seksualne mające na celu zaspokojenie potrzeby bliskości cielesnej, rozkoszy
 • Co znaczy Letalny Definicja LETALNY śmiertelny; ustalenie odnosi się do dawki leku (dawka letalna) albo genu, którego aktywność skutkuje obumarcie zarodka (gen letalny
 • Co znaczy Lampa Definicja wykorzystujący różne długości promieniowania elektromagnetycznego w celach terapeutycznych albo diagnostycznych. Lampa bakteriobójcza
 • Co znaczy Lęk Definicja niebezpieczeństwa albo poczucia zagrożenia; zazwyczaj osoba odczuwająca lęk nie jest w stanie precyzyjnie określić jego źródła. Lęk nie
 • Co znaczy Luteinizacja Definicja skład każdego prawidłowego cyklu miesiączkowego. Bazuje on na stopniowej wymianie komórek pęcherzyka jajowego w komórki ciałka żółtego
 • Co znaczy Laryngofon Definicja się od typowego mikrofonu tym, iż jego membrana pobudzana jest drganiami skóry na szyi w pobliżu krtani mówiącego człowieka (a nie jest
 • Co znaczy Lakmus Definicja uzyskiwany z ekipy porostu Roccella tinctorial. Naturalne zabarwienie niebieskie. Stosowany w biochemii, chemii organicznej jako parametr
 • Co znaczy Leukotrieny Definicja wskutek rozpadu kwasu arachidonowego zawartego w błonach komórkowych. W zależności od budowy i właściwości odznacza się: leukotrieny
 • Co znaczy Leptospiroza Definicja zazwyczaj do zakażenia dochodzi w konsekwencji kontaktu uszkodzonej skóry z tkankami zwierząt domowych albo ich odchodami. Chorobę powodują
 • Co znaczy Litotryptor Definicja służące poprzez urologów, chirurgów do kruszenia kamieni nerkowych, żółciowych. Urządzenie to ma kształt otwieranego koszyczka, dzięki
 • Co znaczy Latah Definicja uwarunkowanych kulturowo. Występuje w pierwszej kolejności u kobiet mieszkanek Malezji i Indonezji. Bazuje on nadmiernej sugestywności
 • Co znaczy Larwa Definicja gatunków zwierząt, różniące się znacząco budową i wyglądem od postaci dojrzałej stanowiące faza przejściowy i trwająca do chwili
 • Co znaczy Lamblioza Definicja pasożytami z ekipy Lamblia intestinalis. Schorzenie dotyczy zazwyczaj startowych odcinków jelita cienkiego (dwunastnicy i jelita czczego
 • Co znaczy Laktacja Definicja gruczołach piersiowych mleka żeńskiego. mechanizm ten jest regulowany poprzez układ hormonalny i hormony: oksytocynę, prolaktynę. mechanizm
 • Co znaczy Lizogenia Definicja komórkach bakterii. Po zakażeniu fagiem (cząsteczką wirusa) nie dochodzi do rozpadu komórki bakteryjnej a jedynie zmiany jej właściwości
 • Co znaczy Luteotropina Definicja luteotropic hormone), hormon luteinizujący; hormon luteotropowy wytwarzany poprzez przysadkę mózgową. Umożliwia on pęknięcia pęcherzyka
 • Co znaczy Listerioza Definicja poprzez wytwarzające zarodniki, Gram,+; bakterie z ekipy Listeria. Najczęściej występującym gatunkiem jest Listeria monocytogenes
 • Co znaczy Lignina Definicja powstający przy izolacji celulozy z drewna. Występuje łącznie z celulozą jako składnik zdrewniałych części roślin. Po odpowiedniej obróbce
 • Co znaczy Lifting Definicja oznaczające podniesienie, poprawienie; termin ten ustala grupę zabiegów z zakresu chirurgii plastycznej, które polegają na wykonaniu cięć
 • Co znaczy Liszajec Definicja na powierzchni skóry składająca się z drobnych płaskich grudek albo zlewających się ze sobą pęcherzyków. Zmiana ta ma najczęściej charakter
 • Co znaczy Laparohisterektomia Definicja LAPAROHISTEREKTOMIA zabieg ginekologiczny opierający na wycięciu macicy z dostępu przez jamę brzuszną
 • Co znaczy Lupiez Definicja mieszkańców naszego państwie. Lecz nie można go ignorować, gdyż może wywołać o sporo poważniejszą dolegliwość, a mianowicie łojotokowe
 • Co znaczy Lizol Definicja w mydle potasowym. W medycynie służące były postacie roztworów 3-10% do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i sal operacyjnych. Roztwór
 • Co znaczy Limfopoeza Definicja limfocytów z komórki macierzystej szpiku kostnego. Bazuje on na następnych podziałach komórki macierzystej i dojrzewaniu powstających
 • Co znaczy Ligaza Definicja LIGAZA rodzaj enzymu, który łączy rozdzielone nici kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA
 • Co znaczy Limfografia Definicja opierające na podaniu środka kontrastującego do naczyń limfatycznych i uwidocznieniu węzłów chłonnych i sieci naczyń limfatycznych
 • Co znaczy Legionelloza Definicja dolegliwość zakaźna o ostrym przebiegu dotycząca płuc i dróg oddechowych, spowodowana poprzez bakterie z ekipy Legionella pneumophila. To
 • Co znaczy Ligatura Definicja określający podwiązanie krwawiącego naczynia tętniczego albo krwawiących splotów żylnych. Do podwiązywania można korzystać zarówno nici
 • Co znaczy Lobektomia Definicja LOBEKTOMIA zabieg chirurgiczny opierający na usunięciu fragmentu organu (na przykład płata wątroby, płata płuca
 • Co znaczy Laktoferryna Definicja LAKTOFERRYNA substancja białkowa zawarta w mleku, wiążąca jony żelaza
 • Co znaczy Laparosalpingektomia Definicja LAPAROSALPINGEKTOMIA zabieg ginekologiczny opierający na obustronnym wycięciu jajników z dostępu przez jamę brzuszną
 • Co znaczy Lecytyny Definicja organicznych należących do fosfolipidów. To są związki organiczne, będące połączeniem kwasów tłuszczowych i fosfoglicerolu. Związki te
 • Co znaczy Zaparć Leczenie Definicja częstą praktyką, zapobiega in­fekcjom i uodparnia or­ganizm O opinię na ten temat poprosiliśmy dr Elż­bietę Deńca-Radke, pediatrę z powyżej
 • Co znaczy Leukoblastoza Definicja liczba leukoblastów. Symptom ten występuje w razie białaczek (szpikowej i limfoblastycznej). Poprawna wartość liczby leukocytów we krwi
 • Co znaczy Leukocytoliza Definicja krwi spowodowany działaniem czynników fizycznych (ciepło, promieniowanie rentgenowskie) albo infekcyjnych (bakterie, wirusy
 • Co znaczy Leukocytoza Definicja leukocytów we krwi obwodowej, przekraczająca zazwyczaj 10tys./ul (mikrolitr). Najczęstszą powodem leukocytozy jest ostra albo przewlekła
 • Co znaczy Leukodiapedeza Definicja poprzez ściany naczyń krwionośnych do otaczających je tkanek. Przechodzenie jest pobudzane przez szereg czynników aktywujących leukocyty
 • Co znaczy Ligand Definicja z receptorami na powierzchni komórek i wywołująca określony sukces, np. cząsteczka leku przeciwskurczowego, która po związaniu z
 • Co znaczy Lipiduria Definicja lipidowych. Symptom ten występuje najczęściej w przebiegu uszkodzenia nerek wywołanego poprzez zapalenie kłębków nerkowych
 • Co znaczy Lensektomia Definicja okulistycznego opierający na usunięciu zmętniałej soczewki w razie zaćmy. Soczewkę usuwa się dzięki specjalnego zestawu narzędzi albo
 • Co znaczy Leontiasis Definicja rysów twarzy opierające na obecności głębokich bruzd i uwypukleń w obrębie czoła i policzków, występujące u osób z zawansowanymi zmianami
 • Co znaczy Laparokolektomia Definicja polegając)' na wycięciu całości albo fragmentu jelita grubego na skutek guza nowotworowego, nieswoistego procesu zapalnego, martwicy ściany
 • Co znaczy Laboratorium Definicja wykorzystywany do pobierania, przechowywania próbek i wykonywania oznaczeń parametrów biologicznych i biochemicznych. Podstawowa część
 • Co znaczy Laktamaza Definicja komórki bakterii), właściwie p-laktmaza. Enzym ten rozkłada związki chemiczne mające w własne budowie pierścień laktamowy. Antybiotyki z
 • Co znaczy Laktoaminy Definicja organicznych, obecne m. in. w zasadach purynowych i pirymidynowych. Związki te stanowią fragment budowy leków - antybiotyków B-lak-tamowych
 • Co znaczy Lactobaccillus Definicja ustalenie na grupę bakterii Gram,+), które stanowią naturalna florę bakteryjną człowieka (w obrębie j. ustnej, przewodu pokarmowego i
 • Co znaczy Laktoza Definicja powstaje wskutek połączenia glukozy i galaktozy wiązaniem O-glikozydowym. Nadaje słodki smak mleku (zwana jest także cukrem mlekowym
 • Co znaczy Laktogen Definicja LAKTOGEN czynnik hormonalny stymulujący mechanizm produkcji mleka (laktację
 • Co znaczy Laparonefrektomia Definicja LAPARONEFREKTOMIA termin ten znaczy chirurgiczny zabieg wycięcia nerki z dostępu przez otwartą jamę brzuszną
 • Co znaczy Labetalol Definicja ciśnienia tętniczego krwi. Należy do ekipy tak zwany B-blokerów, substancji blokujących receptory a układu wspótczulnego, znajdujące się na
 • Co znaczy Labiryntektomia Definicja zakresu chirurgii otolaryngologicznej) opierający na wycięciu fragmentu ucha środkowego - ślimaka i kanałów półkolistych. Zabieg taki
 • Co znaczy Labiryntotomia Definicja nacięcia struktur błędnika (błędnika kostnego i błędnika błoniastego) realizowany na przykład w razie ewakuacji treści ropnej z okolic ucha
 • Co znaczy Laborant Definicja LABORANT pracownik laboratorium wykonujący oznaczenia laboratoryjne i pobierający próbki do badań
 • Co znaczy Labilność Definicja psychiatrii w celu ustalenia niekontrolowanego zachowania się pacjenta, zaburzeń nastroju (na przykład agresywne i niekontrolowane
 • Co znaczy Laminektomia Definicja kręgów wchodzących w skład kręgosłupa. To jest zabieg neurochirurgiczny przeprowadzany w razie dużego ucisku na rdzeń kręgowy, czy w razie
 • Co znaczy Laloplegia Definicja LALOPLEGIA porażenie mięśni biorących udział w procesie powstawania mowy
 • Co znaczy Laparektomia Definicja powłok jamy brzusznej. Zabieg ten jest realizowany w razie patologicznej otyłości, w celu pomniejszenia nadmiaru rozciągniętych powłok jamy
 • Co znaczy Laktozuria Definicja mlecznego laktozy; stan ten występuje w okresie ciąży i okresie karmienia jako stan fizjologiczny. Laktozurię stwierdza się regularnie u
 • Co znaczy Lanugo Definicja porastające ciało płodu o obniżonej zawartości barwnika melaniny. Pojawiają się pod koniec trzeciego trymestru ciąży
 • Co znaczy Laminotomia Definicja obrębie łuku kręgu. Zabieg mniej rozległy niż laminektomia. Pozwala na pomniejszenie podwyższonego ciśnienia w kanale kręgowym. To jest
 • Co znaczy Laparo Definicja ogólnie jamę otrzewnej (albo w określeniu potocznym jamę brzuszną). W terminologii medycznej stosuje się go, by określić, iż dany zabieg
 • Co znaczy Laparotomia Definicja opierający na otwarciu jamy brzusznej poprzez przecięcie skóry, tkanki podskórnej, powięzi i mięśni i błony otrzewnej
 • Co znaczy Lecytynaza Definicja gatunku lecytyn. Odcina on od szkieletu utworzonego poprzez lecytynę pojedyncze cząsteczki kwasów tłuszczowych wchodzących w skład budowy
 • Co znaczy Lateralizacja Definicja objawów klinicznych tylko po jednej stronie ciała. Np. lateralizacja zaburzeń czucia ustala stan, gdzie zaburzenia czucia dotyczą tylko
 • Co znaczy Laryngologia Definicja LARYNGOLOGIA dział medycyny zajmujący się leczeniem chorób uszu, nosa, gardła i krtani
 • Co znaczy Laryngolog Definicja LARYNGOLOG doktor specjalista zajmujący się diagnostyką i leczeniem chorób nosa, uszu, gardła i krtani
 • Co znaczy Latyryzm Definicja wywołane zatruciem alkaloidem - latyryną, obecnym w niektórych roślinach z rodzaju Lathyrus, jak: Lędźwian siewny, Groszek turecki
 • Co znaczy Lavage Definicja ciała, np. jamy brzusznej, dzięki sporych ilości płynów. Sposób służąca w diagnostyce urazów jamy brzusznej, polegająca na podaniu do
 • Co znaczy Laser Definicja stimulated émission of radiation wzmocnienie światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania). Urządzenie emitujące równoległą wiązkę
 • Co znaczy Laseczki Definicja obejmująca dwa fundamentalne rodzaje bakterii: tlenowe (Bacillus) i beztlenowe (Clostridium). Bakterie te wytwarzają formy przetrwałnikowe
 • Co znaczy Laryngografia Definicja radiologicznego polegająca na wykonaniu serii zdjęć w celu uwidocznienia zarysów struktur krtani. Aktualnie sposób została zastąpiona
 • Co znaczy Laryncektomia Definicja opierający na całkowitym wycięciu wszystkich struktur krtani. Zabieg ten jest realizowany najczęściej na skutek nowotworów krtani. W celu
 • Co znaczy Lekozależność Definicja uzależnienia fizycznego albo psychicznego od substancji leczniczej wywołana dłuższym stosowaniem leku. Lek skutkuje przestrojenie czynności
 • Co znaczy Leukoblast Definicja ciałek krwi, występuje w szpiku jako naturalna forma przejściowa między komórkami prekursorowymi, z których powstają przedmioty morfotyczne
 • Co znaczy Leki Definicja syntetycznego albo roślinnego używane w terapii schorzeń. To są substancje dopuszczone do obrotu i służące zgodnie ze wskazaniami
 • Co znaczy Lekooporność Definicja wrażliwości na działanie leku; najczęściej odnosi się to do bakterii niewrażliwych na działanie danego antybiotyku. L. może dotyczyć także
 • Co znaczy Leprechaunizm Definicja wrodzony defekt genetyczny objawiający się zaburzeniami wzrostu (karłowatość), zaburzeniami endokrynologicznymi (niewrażliwość na insulinę
 • Co znaczy Leukoaglutyniny Definicja LEUKOAGLUTYNINY LEUKOAGLUTYNINY- przeciwciała (białka odpornościowe), które powodują zlepianie się białych ciałek krwi
 • Co znaczy Lekowrażliwość Definicja na podawany antybiotyk. L. danego gatunku mikroorganimzów jest fundamentem sukcesu w leczeniu infekcji bakteryjnych czy grzybiczych
 • Co znaczy Leucyna Definicja LEUCYNA aminokwas wchodzący w skład cząsteczek białka, nieprodukowany poprzez organizm człowieka, musi być dostarczany z pożywieniem
 • Co znaczy Leiszmanioza Definicja spowodowana poprzez pierwotniaki Leiszmania przenoszone poprzez moskity z rodzaju Phlebotomus. To są pierwotniaki z gromady wiciowców
 • Co znaczy Leprozorium Definicja LEPROZORIUM specjalnie wydzielony oddział szpitalny zajmujący się leczeniem i diagnostyką trądu
 • Co znaczy Leukotaksja Definicja leukocytów pod wpływem działających substancji biochemicznych, bakterii albo produktów rozpadu komórek organizmu
 • Co znaczy Leukodystrofie Definicja schorzeń dotyczących istoty białej ośrodkowego układu nerwowego. Schorzenia te spowodowane są zaburzeniem metabolizmu substancji
 • Co znaczy Rh Lh Definicja releasing hormone -hormon uwalniający luteotropinę); substancja hormonalna wytwarzana w obrębie części ośrodkowego układu nerwowego zwanej
 • Co znaczy Lewogram Definicja LEWOGRAM odchylenie osi elektrycznej serca poza fizjologiczny zakres. Ustala się na podstawie analizy zapisu elektrokardiograficznego (EKG
 • Co znaczy Leukotoksyny Definicja najczęściej wytwarzane poprzez komórki bakterii, które wywołują rozpad i śmierć białych ciałek krwi (leukocytów). W najwyższym stopniu
 • Co znaczy Lewotyroksyna Definicja skrętna odmiana hormonu produkowanego poprzez gruczoł tarczowy. Lewotyroksyna wykazuje działanie stymulujące metabolizm komórkowy
 • Co znaczy Leukotomia Definicja LEUKOTOMIA zabieg neurochirurgiczny opierający na nacięciu istoty białej mózgowia w rejonie płatów czołowych
 • Co znaczy Longeta Definicja unieruchomienia, zazwyczaj o kształcie litery U zakładanego w razie konieczności czasowego ograniczenia ruchów w stawach uszkodzonej
 • Co znaczy Leukopenia Definicja we krwi obwodowej poniżej 4 tys. na mikrolitr (militr). Najczęstszą powód leukopenii są infekcje spowodowane poprzez wirusy. Obniżenie
 • Co znaczy Lewodopa Definicja dopaminy stosowana w leczeniu objawów dolegliwości Parkinsona. Jej działanie słabnie wspólnie z długością okresu podawania i dodatkowo
 • Co znaczy Leydigoma Definicja się z komórek Leydiga, zazwyczaj obecność tego rodzaju guza jest związana z nadmiarem hormonów płciowych
 • Co znaczy Liofilizacja Definicja z żywności, preparatów farmaceutycznych nieodpornych na ogrzewanie. Bazuje on na początku na zamrożeniu próbki a następnie jej
 • Co znaczy Linimentum Definicja preparatu farmakologicznego w formie mazidła. Ma ono formę półpłynnego roztworu zawierającego substancje lecznicze, wcieranego w skórę. Ta
 • Co znaczy Linkomycyna Definicja makrolidów; ma działanie bakteriostatyczne hamując syntezę niezbędnych dla komórek bakteryjnych białek i powodując ich uszkodzenie
 • Co znaczy Lingulektomia Definicja LINGULEKTOMIA chirurgiczne wycięcie fragmentu języka albo fragmentu górnego płata płuca lewego
 • Co znaczy Limfocytoza Definicja LIMFOCYTOZA powiększenie liczby limfocytów we krwi; najczęstszą powód jest infekcja bakteryjna
 • Co znaczy Lipidozy Definicja genetycznym; wskutek mutacji genów dochodzi do zaburzeń w produkcji enzymów rozkładających związki lipidowe w organizmie człowieka
 • Co znaczy Limfadenografia Definicja opierające na podaniu środka kontrastującego, który przedostaje się do układu limfatycznego i pozwala na uwidocznienie struktur
 • Co znaczy Liposom Definicja LIPOSOM struktura wewnątrzkomórkowa przypominająca pęcherzyk zawierająca tłuszcze i cholesterol
 • Co znaczy Liposukcja Definicja chirurgii plastycznej opierający na odessaniu nadmiaru tkanki tłuszczowej podskórnej. Po wykonaniu znieczulenia, operujący doktor wykonuje
 • Co znaczy Lipoliza Definicja LIPOLIZA mechanizm rozpadu komórek tłuszczowych, w trakcie którego uwalniane są zebrane substancje zapasowe: glicerol i kwasy tłuszczowe
 • Co znaczy Logopedia Definicja przedmioty medycyny i pedagogiki specjalnej. Zajmuje się nauczaniem prawidłowej mowy, diagnostyką zaburzeń mowy i opracowywaniem
 • Co znaczy Litolapaksja Definicja opierający na kruszeniu kamieni wewnątrz pęcherza moczowego, a następnie ich wypłukiwaniu jałowym roztworem soli fizjologicznej poprzez
 • Co znaczy Lobotomia Definicja zabiegu neurochirurgicznego opierający na przecięciu wybranych dróg nerwowych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego
 • Co znaczy Lipogranulomatoza Definicja organizmu spowodowana obecnością substancji tłuszczowych. Występuje najczęściej u osób z nadmiernie nasiloną reakcją zapalną po podaniu
 • Co znaczy Loaoza Definicja powodowane poprzez nicienie, robaki loa (w języku bantu: loa robak), które osiedlają się w tkance podskórnej, węzłach chłonnych i w oczach
 • Co znaczy Liszajowacenie Definicja występują pod wpływem przewlekłej reakcji alergicznej. Polegają one na nadmiernym rogowaceniu warstw skóry i obecności przewlekłej reakcji
 • Co znaczy Lipotropina Definicja przysadkę mózgową; pod jego wpływem dochodzi do wzmożonego uwalniania kwasów tłuszczowych i zmniejszania objętości komórek gromadzących
 • Co znaczy Lomustyna Definicja LOMUSTYNA lek z gatunku chemioterapeutyków służący jako jeden ze składników leczenia nowotworów
 • Co znaczy Lizyna Definicja LIZYNA substancja organiczna, która po połączeniu z białkami osocza krwi wywołuje rozpad (Lizę) komórek organizmu człowieka
 • Co znaczy Lordoza Definicja skierowane wypukłością naprzód. W razie kręgosłupa wgięciu naprzód ulega odcinek szyjny - lordoza szyjna i lędźwiowy - lordoza lędźwiowa
 • Co znaczy Lutealny Definicja miesiączkowego, w trakcie której dochodzi do wzmożonej produkcji progesteronu i zmian błony śluzowej macicy pozwalającej na zagnieżdżenie
 • Co znaczy Lumbalizacja Definicja odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Bazuje ona na tym, iż w okresie rozwoju płodu dochodzi do zaburzeń w odcinku lędźwiowo-krzyżowym
 • Co znaczy Luminescencja Definicja emitowanie promieniowania elektromagnetycznego o większym natężeniu niż promieniowanie cieplne występujące w danej temperaturze. Następuje
 • Co znaczy Loza Definicja narządzie - np. loża po pęcherzyku żółciowym znaczy fragment powierzchni wątroby, wania elektromagnetycznego różnej długości na której
 • Co znaczy Lumpenktomia Definicja guzka nowotworowego; zabieg lumpenktomii najczęściej przeprowadza się w razie niewiele zaawansowanych nowotworów gruczołów piersiowych
 • Co znaczy Lazaret Definicja polowe, regularnie tworzone doraźnie w trakcie epidemii i w pobliżu pól bitewnych. Lazaryści, a więc bracia zakonni od Św. Łazarza (patrona

Pojęcia z chemii prawa. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Lazaret, Lumpenktomia, Loza, Luminescencja, Lumbalizacja, Lutealny, Lordoza, Lizyna, Lomustyna, Lipotropina, Liszajowacenie, Loaoza, Lipogranulomatoza co to znaczy.

Słownik Lazaret, Lumpenktomia, Loza, Luminescencja, Lumbalizacja co to jest.