laloplegia leczenie zaparć co to znaczy
Laloplegia, Leczenie Zaparć, Liposom, Lingulektomia, Limfocytoza, Lekooporność, Leiszmanioza.

Słownik i definicje chemiczne na L

 • Co znaczy Labilność Definicja ustalenia niekontrolowanego zachowania się pacjenta, zaburzeń nastroju (na przykład agresywne i niekontrolowane zachowywanie się osoby
 • Co znaczy Lakmus Definicja uzyskiwany z ekipy porostu Roccella tinctorial. Naturalne zabarwienie niebieskie. Stosowany w biochemii, chemii organicznej jako parametr
 • Co znaczy Laktozuria Definicja laktozy; stan ten występuje w okresie ciąży i okresie karmienia jako stan fizjologiczny. Laktozurię stwierdza się regularnie u noworodków
 • Co znaczy Lamblia Definicja Pierwotniak pasożytniczy z gromady wiciowców o charakterystycznym wyglądzie (w świetle mikroskopu świetlnego) podwójne jądra komórkowe
 • Co znaczy Lampa Definicja wykorzystujący różne długości promieniowania elektromagnetycznego w celach terapeutycznych albo diagnostycznych. Lampa bakteriobójcza
 • Co znaczy Laparektomia Definicja brzusznej. Zabieg ten jest realizowany w razie patologicznej otyłości, w celu pomniejszenia nadmiaru rozciągniętych powłok jamy brzusznej
 • Co znaczy Laparo Definicja otrzewnej (albo w określeniu potocznym jamę brzuszną). W terminologii medycznej stosuje się go, by określić, iż dany zabieg chirurgiczny
 • Co znaczy Laseczki Definicja obejmująca dwa fundamentalne typy bakterii: tlenowe (Bacillus) i beztlenowe (Clostridium). Bakterie te wytwarzają formy przetrwałnikowe
 • Co znaczy Laser Definicja stimulated émission of radiation wzmocnienie światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania). Urządzenie emitujące równoległą wiązkę
 • Co znaczy Lekowrażliwość Definicja antybiotyk. L. danego gatunku mikroorganimzów jest fundamentem sukcesu w leczeniu infekcji bakteryjnych czy grzybiczych
 • Co znaczy Leptospiroza Definicja zakażenia dochodzi w konsekwencji kontaktu uszkodzonej skóry z tkankami zwierząt domowych albo ich odchodami. Chorobę powodują bakterie
 • Co znaczy Leukocyturia Definicja leukocyty są wydalane z moczem. Najczęstszą powodem leukocyturii jest infekcja dróg moczowych i/albo miąższu nerek
 • Co znaczy Leukodystrofie Definicja dotyczących istoty białej ośrodkowego układu nerwowego. Schorzenia te spowodowane są zaburzeniem metabolizmu substancji lipidowych
 • Co znaczy Rh Lh Definicja hormone -hormon uwalniający luteotropinę); substancja hormonalna wytwarzana w obrębie części ośrodkowego układu nerwowego zwanej
 • Co znaczy Linimentum Definicja farmakologicznego w formie mazidła. Ma ono formę półpłynnego roztworu zawierającego substancje lecznicze, wcieranego w skórę. Ta postać
 • Co znaczy Liofilizacja Definicja preparatów farmaceutycznych nieodpornych na ogrzewanie. Bazuje on na początku na zamrożeniu próbki a w dalszym ciągu jej umieszczeniu w
 • Co znaczy Lipa Definicja rozpowszechnionych w klimacie umiarkowanym (raczej: Lipa drobnolistna - Tilia cordata i rzadziej Lipa szerokolistna - Tilia platyphyllos
 • Co znaczy Lipidy Definicja pomiędzy innymi błon komórkowych. Lipidy są ekipą substancji o różnej budowie biochemicznej i funkcji. Fundamentalnymi składnikami lipidów
 • Co znaczy Liposukcja Definicja opierający na odessaniu nadmiaru tkanki tłuszczowej podskórnej. Po wykonaniu znieczulenia, operujący doktor wykonuje drobne nacięcia skóry
 • Co znaczy Lipotropina Definicja mózgową; pod jego wpływem dochodzi do wzmożonego uwalniania kwasów tłuszczowych i zmniejszania objętości komórek gromadzących tłuszcz
 • Co znaczy Litolapaksja Definicja kruszeniu kamieni wewnątrz pęcherza moczowego, a w dalszym ciągu ich wypłukiwaniu jałowym roztworem soli fizjologicznej poprzez cewnik
 • Co znaczy Lobektomia Definicja zabieg chirurgiczny opierający na usunięciu fragmentu organu (na przykład płata wątroby, płata płuca
 • Co znaczy Longeta Definicja unieruchomienia, zazwyczaj o kształcie litery U zakładanego w razie konieczności czasowego ograniczenia ruchów w stawach uszkodzonej
 • Co znaczy Lumbalizacja Definicja lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Bazuje ona na tym, iż w okresie rozwoju płodu dochodzi do zaburzeń w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. Pierwszy
 • Co znaczy Luminescencja Definicja promieniowania elektromagnetycznego o większym natężeniu niż promieniowanie cieplne występujące w danej temp.. Następuje normalnie
 • Co znaczy Luteinizacja Definicja każdego prawidłowego cyklu miesiączkowego. Bazuje on na stopniowej wymianie komórek pęcherzyka jajowego w komórki ciałka żółtego
 • Co znaczy Lewodopa Definicja stosowana w leczeniu objawów dolegliwości Parkinsona. Jej działanie słabnie wspólnie z długością okresu podawania i dodatkowo skutkuje
 • Co znaczy Lewotyroksyna Definicja hormonu produkowanego poprzez gruczoł tarczowy. Lewotyroksyna wykazuje działanie stymulujące metabolizm komórkowy. Powiększa ona częstość
 • Co znaczy Lęk Definicja albo poczucia zagrożenia; zazwyczaj osoba odczuwająca lęk nie jest w stanie precyzyjnie określić jego źródła. Lęk nie jest związany z
 • Co znaczy Limfadenografia Definicja podaniu środka kontrastującego, który przedostaje się do układu limfatycznego i pozwala na uwidocznienie struktur anatomicznych (raczej
 • Co znaczy Lamblioza Definicja Lamblia intestinalis. Schorzenie dotyczy zazwyczaj startowych odcinków jelita cienkiego (dwunastnicy i jelita czczego). Dolegliwość może
 • Co znaczy Laktacja Definicja piersiowych mleka żeńskiego. Mechanizm ten jest regulowany poprzez układ hormonalny i hormony: oksytocynę, prolaktynę. Mechanizm laktacji
 • Co znaczy Lizogenia Definicja bakterii. Po zakażeniu fagiem (cząsteczką wirusa) nie dochodzi do rozpadu komórki bakteryjnej a jedynie zmiany jej właściwości. Tak
 • Co znaczy Laparohisterektomia Definicja zabieg ginekologiczny opierający na wycięciu macicy z dostępu przez jamę brzuszną
 • Co znaczy Lupiez Definicja mieszkańców naszego państwie. Lecz nie można go ignorować, gdyż może wywołać o sporo poważniejszą dolegliwość, a mianowicie łojotokowe
 • Co znaczy Lizol Definicja mydle potasowym. W medycynie użytkowane były postacie roztworów 3-10% do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i sal operacyjnych. Roztwór
 • Co znaczy Larwa Definicja zwierząt, różniące się znacząco budową i wyglądem od postaci dojrzałej stanowiące faza przejściowy i trwająca do chwili przeobrażenia w
 • Co znaczy Laryncektomia Definicja całkowitym wycięciu wszystkich struktur krtani. Zabieg ten jest realizowany przeważnie na skutek nowotworów krtani. W celu zapewnienia
 • Co znaczy Lekozależność Definicja albo psychicznego od substancji leczniczej wywołana dłuższym stosowaniem leku. Lek skutkuje przestrojenie czynności psychicznych i (albo
 • Co znaczy Leptyna Definicja cytokin) wydzielana raczej poprzez adipocyty tkanki tłuszczowej. Jedną z jej funkcji jest wpływ na podwzgórze i ośrodki sytości w mózgowiu
 • Co znaczy Letarg Definicja którego dochodzi do zahamowania naturalnie występujących odruchów. Stan taki przebiega łącznie z zahamowaniem fundamentalnych mechanizmów
 • Co znaczy Leukotoksyny Definicja wytwarzane poprzez komórki bakterii, które wywołują rozpad i zgon białych ciałek krwi (leukocytów). W najwyższym stopniu znaną ekipą
 • Co znaczy Labetalol Definicja ciśnienia tętniczego krwi. Należy do ekipy tak zwany B-blokerów, substancji blokujących receptory a układu wspótczulnego, znajdujące się na
 • Co znaczy Laktamaza Definicja właściwie p-laktmaza. Enzym ten rozkłada związki chemiczne mające w własne budowie pierścień laktamowy. Antybiotyki z gatunku pomiędzy
 • Co znaczy Lipidozy Definicja genetycznym; w rezultacie mutacji genów dochodzi do zaburzeń w produkcji enzymów rozkładających związki lipidowe w organizmie człowieka
 • Co znaczy Lipiduria Definicja lipidowych. Symptom ten występuje przeważnie w przebiegu uszkodzenia nerek wywołanego poprzez zapalenie kłębków nerkowych
 • Co znaczy Loaoza Definicja poprzez nicienie, robaki loa (w języku bantu: loa robak), które osiedlają się w tkance podskórnej, węzłach chłonnych i w oczach
 • Co znaczy Logopedia Definicja medycyny i pedagogiki specjalnej. Zajmuje się nauczaniem prawidłowej mowy, diagnostyką zaburzeń mowy i opracowywaniem szczególnych ćwiczeń
 • Co znaczy Lordoza Definicja skierowane wypukłością naprzód. W razie kręgosłupa wgięciu naprzód ulega odcinek szyjny - lordoza szyjna i lędźwiowy - lordoza lędźwiowa
 • Co znaczy Loza Definicja narządzie - np. loża po pęcherzyku żółciowym znaczy fragment powierzchni wątroby, wania elektromagnetycznego różnej długości na której
 • Co znaczy Laktoferryna Definicja substancja białkowa zawarta w mleku, wiążąca jony żelaza
 • Co znaczy Lazaret Definicja regularnie tworzone doraźnie w trakcie epidemii i w pobliżu pól bitewnych. Lazaryści, a więc bracia zakonni od Św. Łazarza (patrona trądu
 • Co znaczy Leki Definicja syntetycznego albo roślinnego używane w terapii schorzeń. To są substancje dopuszczone do obrotu i użytkowane zgodnie ze wskazaniami
 • Co znaczy Leukoaglutyniny Definicja przeciwciała (białka odpornościowe), które powodują zlepianie się białych ciałek krwi
 • Co znaczy Lecytyny Definicja należących do fosfolipidów. To są związki organiczne, będące połączeniem kwasów tłuszczowych i fosfoglicerolu. Związki te wchodzą w skład
 • Co znaczy Laborant Definicja pracownik laboratorium wykonujący oznaczenia laboratoryjne i pobierający próbki do badań
 • Co znaczy Leukoblastoza Definicja leukoblastów. Symptom ten występuje w razie białaczek (szpikowej i limfoblastycznej). Poprawna wartość liczby leukocytów we krwi obwodowej
 • Co znaczy Leukocytoliza Definicja działaniem czynników fizycznych (ciepło, promieniowanie rentgenowskie) albo infekcyjnych (bakterie, wirusy
 • Co znaczy Leukocytoza Definicja obwodowej, przekraczająca zazwyczaj 10tys./ul (mikrolitr). Najczęstszą powodem leukocytozy jest ostra albo przewlekła reakcja zapalna
 • Co znaczy Laktoaminy Definicja obecne m. in. w zasadach purynowych i pirymidynowych. Związki te stanowią fragment budowy leków - antybiotyków B-lak-tamowych
 • Co znaczy Ligaza Definicja rodzaj enzymu, który łączy rozdzielone nici kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA
 • Co znaczy Laktogen Definicja czynnik hormonalny stymulujący mechanizm produkcji mleka (laktację
 • Co znaczy Labiryntotomia Definicja błędnika (błędnika kostnego i błędnika błoniastego) realizowany na przykład w razie ewakuacji treści ropnej z okolic ucha środkowego
 • Co znaczy Leucyna Definicja aminokwas wchodzący w skład cząsteczek białka, nieprodukowany poprzez organizm człowieka, musi być dostarczany z pożywieniem
 • Co znaczy Lumpenktomia Definicja nowotworowego; zabieg lumpenktomii przeważnie przeprowadza się w razie niewiele zaawansowanych nowotworów gruczołów piersiowych
 • Co znaczy Laboratorium Definicja pobierania, przechowywania próbek i wykonywania oznaczeń parametrów biologicznych i biochemicznych. Podstawowa część każdego szpitala
 • Co znaczy Labiryntektomia Definicja chirurgii otolaryngologicznej) opierający na wycięciu fragmentu ucha środkowego - ślimaka i kanałów półkolistych. Zabieg taki stosuje się w
 • Co znaczy Lactobaccillus Definicja grupę bakterii Gram,+), które stanowią naturalna florę bakteryjną człowieka (w obrębie j. ustnej, przewodu pokarmowego i pochwy). Bakterie
 • Co znaczy Laktoza Definicja w rezultacie połączenia glukozy i galaktozy wiązaniem O-glikozydowym. Nadaje słodki smak mleku (zwana jest także cukrem mlekowym
 • Co znaczy Laryngografia Definicja polegająca na wykonaniu serii zdjęć w celu uwidocznienia zarysów struktur krtani. Aktualnie sposób została zastąpiona poprzez tomografie
 • Co znaczy Latyryzm Definicja zatruciem alkaloidem - latyryną, obecnym w nie wszystkich roślinach z rodzaju Lathyrus, jak: Lędźwian siewny, Groszek turecki. Zatrucie to
 • Co znaczy Lavage Definicja np. jamy brzusznej, dzięki sporych ilości płynów. Sposób użytkowana w diagnostyce urazów jamy brzusznej, polegająca na podaniu do wnętrza
 • Co znaczy Lecytynaza Definicja lecytyn. Odcina on od szkieletu utworzonego poprzez lecytynę pojedyncze cząsteczki kwasów tłuszczowych wchodzących w skład budowy lecytyn
 • Co znaczy Leprechaunizm Definicja genetyczny objawiający się zaburzeniami wzrostu (karłowatość), zaburzeniami endokrynologicznymi (niewrażliwość na insulinę) i
 • Co znaczy Leprozorium Definicja specjalnie wydzielony oddział szpitalny zajmujący się leczeniem i diagnostyką trądu
 • Co znaczy Leukoblast Definicja występuje w szpiku jako naturalna forma przejściowa między komórkami prekursorowymi, z których powstają przedmioty morfotyczne krwi
 • Co znaczy Leukopenia Definicja obwodowej poniżej 4 tys. na mikrolitr (militr). Najczęstszą powód leukopenii są infekcje spowodowane poprzez wirusy. Obniżenie całkowitej
 • Co znaczy Leukotaksja Definicja przemieszczanie się leukocytów pod wpływem działających substancji biochemicznych, bakterii albo produktów rozpadu komórek organizmu
 • Co znaczy Leukotomia Definicja zabieg neurochirurgiczny opierający na nacięciu istoty białej mózgowia w rejonie płatów czołowych
 • Co znaczy Lewogram Definicja odchylenie osi elektrycznej serca poza fizjologiczny zakres. Ustala się opierając się na analizy zapisu elektrokardiograficznego (EKG
 • Co znaczy Leydigoma Definicja guz nowotworowy rozwijający się z komórek Leydiga, zazwyczaj obecność tego rodzaju guza jest związana z nadmiarem hormonów płciowych
 • Co znaczy Linkomycyna Definicja działanie bakteriostatyczne hamując syntezę niezbędnych dla komórek bakteryjnych białek i powodując ich uszkodzenie
 • Co znaczy Lipogranulomatoza Definicja obecnością substancji tłuszczowych. Występuje przeważnie u osób z nadmiernie nasiloną reakcją zapalną po podaniu
 • Co znaczy Lipoliza Definicja mechanizm rozpadu komórek tłuszczowych, w trakcie którego uwalniane są zebrane substancje zapasowe: glicerol i kwasy tłuszczowe
 • Co znaczy Liszajowacenie Definicja wpływem przewlekłej reakcji alergicznej. Polegają one na nadmiernym rogowaceniu warstw skóry i obecności przewlekłej reakcji zapalnej
 • Co znaczy Lizyna Definicja substancja organiczna, która po połączeniu z białkami osocza krwi wywołuje rozpad (Lizę) komórek organizmu człowieka
 • Co znaczy Lobotomia Definicja defrontalizacja; rodzaj zabiegu neurochirurgicznego opierający na przecięciu wybranych dróg nerwowych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego
 • Co znaczy Lomustyna Definicja lek z gatunku chemioterapeutyków użytkowany jako jeden ze składników leczenia nowotworów
 • Co znaczy Lutealny Definicja w trakcie której dochodzi do wzmożonej produkcji progesteronu i zmian błony śluzowej macicy pozwalającej na zagnieżdżenie zapłodnionej
 • Co znaczy Letalny Definicja śmiertelny; ustalenie odnosi się do dawki leku (dawka letalna) albo genu, którego aktywność skutkuje obumarcie zarodka (gen letalny
 • Co znaczy Lsd Definicja lizergidowego; substancja chemiczna kierując się na ośrodkowy układ nerwowy, wywołuje mocne halucynacje i zmiany stanu świadomości. Patrz
 • Co znaczy Laktaza Definicja laktozę; poprawna nazwa biochemiczna to: D-galaktozydaza. Niedobór tego enzymu skutkuje występowanie objawów niestrawności (bóle brzucha
 • Co znaczy Laparohisteropeksja Definicja zabieg ginekologiczny, który bazuje na przymocowaniu przy użyciu szwów chirurgicznych macicy do wewnętrznej powierzchni jamy brzusznej
 • Co znaczy Limfangioza Definicja limfatycznych. Regularnie do limfangiozy dochodzi w rezultacie procesu zapalnego wywołanego poprzez zakażenie pasożytnicze. Limfangioza
 • Co znaczy Laparocystektomia Definicja otwarcie jamy brzusznej. Termin ten może także oznaczać wycięcie torbieli (cysty) znajdującej się w jamie brzusznej
 • Co znaczy Limfokiny Definicja na limfocyty powodując ich zmianę funkcji, uaktywnienie albo rozpad. Substancje te są wydzielane poprzez inne komórki układu
 • Co znaczy Laryngologia Definicja dział medycyny zajmujący się leczeniem chorób uszu, nosa, gardła i krtani
 • Co znaczy Lekarz Definicja ukończenia sześcioletnich studiów medycznych na kierunku lekarskim albo pięcioletnich na kierunku stomatologicznym, uprawniona do praktyki
 • Co znaczy Laryngolog Definicja doktor specjalista zajmujący się diagnostyką i leczeniem chorób nosa, uszu, gardła i krtani
 • Co znaczy Lateropulsja Definicja zaburzenie chodu spowodowane schorzeniami ucha środkowego (błędnika i/albo kanałów półkolistych) albo chorobami ośrodkowego układu
 • Co znaczy Laryngofon Definicja typowego mikrofonu tym, iż jego membrana pobudzana jest drganiami skóry na szyi w pobliżu krtani mówiącego człowieka (a nie jest falę
 • Co znaczy Limfa Definicja naczynia chłonne. W odróżnieniu do krwi, mającej w całym krwiobiegu prawie ten sam skład, chłonka ma zróżnicowany skład i wygląd w różnych
 • Co znaczy Liza Definicja działających bodźców i substancji chemicznych, promieniowania, ciepła a również w konsekwencji uszkodzenia poprzez komórki układu
 • Co znaczy Libido Definicja odczuwane świadomie albo nieświadomie pożądanie seksualne mające na celu zaspokojenie potrzeby bliskości cielesnej, rozkoszy. Definicja
 • Co znaczy Leukotrieny Definicja rezultacie rozpadu kwasu arachidonowego zawartego w błonach komórkowych. W zależności od budowy i właściwości odznacza się: leukotrieny
 • Co znaczy Litotryptor Definicja poprzez urologów, chirurgów do kruszenia kamieni nerkowych, żółciowych. Urządzenie to ma kształt otwieranego koszyczka, dzięki którego
 • Co znaczy Latah Definicja uwarunkowanych kulturowo. Występuje w pierwszej kolejności u kobiet mieszkanek Malezji i Indonezji. Bazuje on nadmiernej sugestywności
 • Co znaczy Luteotropina Definicja hormon luteinizujący; hormon luteotropowy wytwarzany poprzez przysadkę mózgową. Umożliwia on pęknięcia pęcherzyka jajowego zawierającego
 • Co znaczy Listerioza Definicja wytwarzające zarodniki, Gram,+; bakterie z ekipy Listeria. Przeważnie występującym gatunkiem jest Listeria monocytogenes, zazwyczaj bytują
 • Co znaczy Lignina Definicja przy izolacji celulozy z drewna. Występuje łącznie z celulozą jako składnik zdrewniałych części roślin. Po odpowiedniej obróbce i
 • Co znaczy Lifting Definicja podniesienie, poprawienie; termin ten ustala grupę zabiegów z zakresu chirurgii plastycznej, które polegają na wykonaniu cięć skóry i
 • Co znaczy Limfografia Definicja podaniu środka kontrastującego do naczyń limfatycznych i uwidocznieniu węzłów chłonnych i sieci naczyń limfatycznych
 • Co znaczy Liszajec Definicja składająca się z drobnych płaskich grudek albo zlewających się ze sobą pęcherzyków. Zmiana ta ma przeważnie charakter zakaźny i
 • Co znaczy Legionelloza Definicja zakaźna o ostrym przebiegu dotycząca płuc i dróg oddechowych, spowodowana poprzez bakterie z ekipy Legionella pneumophila. To jest
 • Co znaczy Leukoworyna Definicja leczeniu nowotworów kości, białaczek. Podawany łącznie z innym chemiotera-peutykiem, (5-fluorouracylem) wzmacnia jego działanie
 • Co znaczy Ligatura Definicja podwiązanie krwawiącego naczynia tętniczego albo krwawiących splotów żylnych. Do podwiązywania można korzystać zarówno nici chirurgicznych
 • Co znaczy Laparosalpingektomia Definicja zabieg ginekologiczny opierający na obustronnym wycięciu jajników z dostępu przez jamę brzuszną
 • Co znaczy Leukodiapedeza Definicja naczyń krwionośnych do otaczających je tkanek. Przechodzenie jest pobudzane przez szereg czynników aktywujących leukocyty zwanych
 • Co znaczy Ligand Definicja receptorami na powierzchni komórek i wywołująca określony skutek, np. cząsteczka leku przeciwskurczowego, która po związaniu z odpowiednim
 • Co znaczy Lensektomia Definicja opierający na usunięciu zmętniałej soczewki w razie zaćmy. Soczewkę usuwa się przy użyciu specjalnego zestawu narzędzi albo rozbija dzięki
 • Co znaczy Leontiasis Definicja opierające na obecności głębokich bruzd i uwypukleń w obrębie czoła i policzków, występujące u osób z zawansowanymi zmianami wywołanymi
 • Co znaczy Laparokolektomia Definicja wycięciu całości albo fragmentu jelita grubego na skutek guza nowotworowego, nieswoistego procesu zapalnego, martwicy ściany albo urazu
 • Co znaczy Lanugo Definicja meszek płodowy; włosy porastające ciało płodu o obniżonej zawartości barwnika melaniny. Pojawiają się pod koniec trzeciego trymestru ciąży
 • Co znaczy Limfopoeza Definicja komórki macierzystej szpiku kostnego. Bazuje on na następnych podziałach komórki macierzystej i dojrzewaniu powstających komórek do postaci
 • Co znaczy Laminotomia Definicja Zabieg mniej rozległy niż laminektomia. Pozwala na pomniejszenie podwyższonego ciśnienia w kanale kręgowym. To jest jeden z
 • Co znaczy Laparonefrektomia Definicja termin ten znaczy chirurgiczny zabieg wycięcia nerki z dostępu przez otwartą jamę brzuszną
 • Co znaczy Lateralizacja Definicja klinicznych tylko po jednej stronie ciała. Np. lateralizacja zaburzeń czucia ustala stan, gdzie zaburzenia czucia dotyczą tylko jednej
 • Co znaczy Laminektomia Definicja wchodzących w skład kręgosłupa. To jest zabieg neurochirurgiczny przeprowadzany w razie dużego ucisku na rdzeń kręgowy, czy w razie złamań
 • Co znaczy Laparotomia Definicja na otwarciu jamy brzusznej poprzez przecięcie skóry, tkanki podskórnej, powięzi i mięśni i błony otrzewnej
 • Co znaczy Leiszmanioza Definicja poprzez pierwotniaki Leiszmania przenoszone poprzez moskity z rodzaju Phlebotomus. To są pierwotniaki z gromady wiciowców (Mastigophora
 • Co znaczy Lekooporność Definicja działanie leku; przeważnie odnosi się to do bakterii niewrażliwych na działanie danego antybiotyku. L. może dotyczyć także braku
 • Co znaczy Limfocytoza Definicja powiększenie liczby limfocytów we krwi; najczęstszą powód jest infekcja bakteryjna
 • Co znaczy Lingulektomia Definicja chirurgiczne wycięcie fragmentu języka albo fragmentu górnego płata płuca lewego
 • Co znaczy Liposom Definicja struktura wewnątrzkomórkowa przypominająca pęcherzyk zawierająca tłuszcze i cholesterol
 • Co znaczy Zaparć Leczenie Definicja częstą praktyką, zapobiega in­fekcjom i uodparnia or­ganizm O opinię na ten temat poprosiliśmy dr Elż­bietę Deńca-Radke, pediatrę z powyżej
 • Co znaczy Laloplegia Definicja porażenie mięśni biorących udział w procesie powstawania mowy

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Laloplegia, Leczenie Zaparć, Liposom, Lingulektomia, Limfocytoza, Lekooporność, Leiszmanioza, Laparotomia, Laminektomia, Lateralizacja, Laparonefrektomia co to znaczy.

Słownik Laloplegia, Leczenie Zaparć, Liposom, Lingulektomia co to jest.