maltaza mitomania mostek co znaczy
Maltaza, Mitomania, Mostek, Maczugowiec, Melatonina, Mantyzm, Meatotomia, Mikroglej, Mikroewolucja

Słownik i definicje chemiczne na M

 • Co znaczy Mukolityki Definicja dwusiarczkowe w śluzie drzewa oskrzelowego, co minimalizuje jego gęstość. Stosuje się je w sytuacjach, gdy wydzielina oskrzelowa jest gęsta
 • Co znaczy Miąższ Definicja narządu, stąd narządy takie nazywa się miąższowymi (na przykład wątroba, śledziona, nerki, płuca). M. ma specyficzną dla danego narządu
 • Co znaczy Morfinizm Definicja pochodzenia opiatowego, charakteryzuje się szybkim postępem zależności psychicznej i fizycznej i wytworzeniem tolerancji. Zależność ta
 • Co znaczy Mezenchyma Definicja embrionalna, która w rozwoju zarodkowym daje start tkance łącznej. Tworzy także wyściółkę naczyń krwionośnych (śródbłonek), lim-fatycznych
 • Co znaczy Mikroorganizmy Definicja ajmniejszych przedstawicieli świata ożywionego,widocznych tylko w urządzeniach powiększających. Zalicza się do niej: bakterie, riketsje
 • Co znaczy Masturbacja Definicja ręczne albo przy zastosowaniu różnych przyrządów, samodzielne drażnienie zewnętrznych narządów płciowych w celu osiągnięcia satysfakcji
 • Co znaczy Makromastia Definicja odczuwa, że jej piersi są zbyt spore; skutkuje to dyskomfort psychiczny, a odruchowe przyjmowanie postawy przygarbionej (chowanie piersi
 • Co znaczy Mic Definicja przyrost drobnoustroju (działanie bakterio-statyczne). Definicja stosowane przy określaniu wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki. Patrz
 • Co znaczy Mukopolisacharydozy Definicja schorzeń, charakteryzujących się powiększonym wydalaniem mukopolisacharydów z moczem (związki sulfatanu) i wieloma symptomami systemowymi
 • Co znaczy Migrena Definicja głowy, pojawiający się przeważnie w momencie dojrzewania, częściej u kobiet. Charakteryzuje się różnym stopniem nasilenia, czasem trwania
 • Co znaczy Mięso Definicja spożycia części mięśni wspólnie z towarzyszącą tkanką tłuszczową i kośćmi, pochodzące od zwierząt rzeźnych. Nazwą tą obejmuje się niekiedy
 • Co znaczy Motylina Definicja produkowany poprzez komórki wydzielnicze błony śluzowej dwunastnicy i jelit. Powiększa kurczliwość mięśni gładkich i motorykę przewodu
 • Co znaczy Melanina Definicja tęczówki, produkowany w komórkach barwnikowych i następnie przenoszony do komórek warstwy pod-stawnej skór)' (melanocyty), co daje ochronę
 • Co znaczy Małowodzie Definicja płodowych. Wywołana bywa zmniejszonym ich wytwarzaniem albo przedwczesnego odejścia wód płodowych. Pomniejszone wytwarzanie jest
 • Co znaczy Melancholia Definicja psychiatrii najcięższe przypadki zespołu depresyjnego, gdzie stwierdza się: znaczące spowolnienie psychoruchowe albo podniecenie, spadek
 • Co znaczy Marzenia Definicja rozwijających się pod wpływem ustalonych oczekiwań i potrzeb jednostki, nastawionych raczej na ich symboliczną realizację. M. na jawie
 • Co znaczy Maskowanie Definicja tonów albo dźwięków w obecności innych dźwięków. Niskie tony lepiej M. tony wysokie niż odwrotnie. W celu maskowania najczęściej służące są
 • Co znaczy Metaboreceptory Definicja obecne w mięśniach szkieletowych pobudzane produktami przemiany materii pracujących mięśni (adenozyna, jony potasowe). Na drodze odruchowej
 • Co znaczy Mroczki Definicja poprzez dorosłych, polegającymi na dostrzeganiu drobnych, wolno pływających ciemnych plamek, szczególnie dobrze widocznych na jasnym tle
 • Co znaczy Mielogram Definicja pobranego igłą aspiracyjną. W preparatach ocenie poddaje się skład komórkowy w formie wzoru odsetkowego poszczególnych linii komórkowych
 • Co znaczy Małopłytkowość Definicja trombopenia; skaza krwotoczna wynikająca ze zmniejszonej produkcji (białaczka, niedokrwistość plastyczna, poalkoholowa), nadmiernego
 • Co znaczy Morfina Definicja opiat), jego pochodną jest heroina. Zastosowana w dawce nie ograniczającej świadomości ma sukces przeciwbólowy, oddziałując na percepcję
 • Co znaczy Marihuana Definicja gandzia, bhang; wysuszone kwiaty konopii indyjskich (Cannabis indica) o działaniu halucynogennym. Posiada umiarkowaną tendencję do
 • Co znaczy Mleczan Definicja karboksylowy powstający jako końcowy wytwór glikolizy beztlenowej. Powstaje w mięśniach szkieletowych w trakcie intensywnej pracy przy
 • Co znaczy Moszna Definicja skórny zwieszający się z okolicy łonowej. Zawiera jądra, najądrza i fragment powrózka nasiennego. Umożliwia utrzymywanie jąder i nasienia w
 • Co znaczy Monosacharydy Definicja glukoza i fruktoza), są istotnym substratem energetycznym organizmu ludzi. Ich cząsteczki zawierają od trzech do siedmiu atomów węgla
 • Co znaczy Mleko Definicja mlecznych samic ssaków, stanowiąca naturalny, pełnowartościowy pokarm dla młodych po urodzeniu. Zawiera wszystkie składniki konieczne dla
 • Co znaczy Mowa Definicja umożliwiającym porozumiewanie się ludzi przy zastosowaniu języka. Wykształciła się raptem 50 tys. lat temu. Każdy język złożona jest ze
 • Co znaczy Mikrofale Definicja najkrótsze spośród fal radiowych, graniczące z falami podczerwonymi z jednej strony i telewizyjnymi z drugiej. Znalazły wykorzystanie w
 • Co znaczy Meningokoki Definicja mózgowo-rdzeniowych (Neisseria meningitidis). Rodzaj bakterii kulistych układających się w charakterystyczne pary, regularnie we wspólnej
 • Co znaczy Modzel Definicja ognisko nadmiernego rogowacenia skóry w miejscu powtarzających się urazów. Powstaje najczęściej pod wpływem ucisku albo tarcia, przeważnie
 • Co znaczy Mózg Definicja biokomputerem, jednakże w okolicy gromadzenia i przetwarzania informacji M. może dodatkowo myśleć, wyciągać wnioski, odczuwać emocje
 • Co znaczy Mononukleoza Definicja spowodowana poprzez wirusa EpsteinaBarr (EBV), charakteryzująca się gorączką, zapaleniem gardła i powiększeniem węzłów chłonnych, z
 • Co znaczy Miedź Definicja konieczny człowiekowi do życia, wchodzi w skład powyżej dziesięciu enzymów (jest konieczny do syntezy melaniny ważny jest także w procesie
 • Co znaczy Makrofagi Definicja przekształconymi monocytami krwi. Odgrywają wielką rolę w zjawiskach odpornościowych, wędrują poprzez tkankę łączną, oczyszczając ją z
 • Co znaczy Mikronizacja Definicja technologii stosowanej w celu znacznego pomniejszenia średnicy cząstek substancji czynnej, aż do wielkości mierzonej w mikrometrach. W
 • Co znaczy Mikrokosmki Definicja cytoplazmatycznej na wolnej (stykającej się ze światłem jelita rąbek szczoteczkowy) powierzchni komórek nabłonka. Z powierzchni każdej
 • Co znaczy Melena Definicja będące efektem krwawienia z przewodu pokarmowego (najczęściej górnego odcinka: dolegliwość wrzodowa, żylaki przełyku). Konsystencja i barwa
 • Co znaczy Mikologia Definicja grzybach analizująca wszystkie zagadnienia powiązane z tą ekipą organizmów. Jest ściśle związana z mikro-biologią. Jej odmianą jest M
 • Co znaczy Meniscektomia Definicja usunięcia łąkotki kolana. Wykonuje się po potwierdzeniu w badaniu klinicznym (odpowiednie testy łąkotkowe), a niekiedy w badaniach
 • Co znaczy Mikroelementy Definicja substancje nieorganiczne, konieczne człowiekowi w nieznacznych ilościach. Są istotne dla mechanizmów metabolicznych albo wytwarzania
 • Co znaczy Melanoza Definicja różnych tkanek albo narządów wskutek odkładania się melaniny albo substancji pokrewnych. Etiologia różni się, na przykład po opalaniu (M
 • Co znaczy Mięśniak Definicja z tkanki mięśniowej gładkiej. Powstaje najczęściej w trzonie macicy kobiet w wieku 30-40 lat (u ok. 40%). Tylko u niektórych kobiet daje
 • Co znaczy Majaczenie Definicja stan zmącenia albo skrajnych zaburzeń świadomości, uwagi, orientacji, percepcji, funkcji intelektualnych, regularnie z towarzyszącym
 • Co znaczy Mediatory Definicja chemiczne pośredniczące w ustalonych zjawiskach fizjologicznych na przykład przewodzeniu pobudzenia z włókien nerwowych na tkankę docelową
 • Co znaczy Mammotom Definicja umożliwiający lekarzowi rozpoznanie i lokalizację zmian potencjalnie nowotworowych w gruczole piersiowym. Obrazowanie zmiany realizowane
 • Co znaczy Maceracja Definicja zmiękczanie; ustalenie na szeroką grupę mechanizmów w przebiegu których ma miejsce działanie środowiska wodnego. Termin dotyczy
 • Co znaczy Moc Definicja występująca rodzinnie, rozwijająca się przeważnie u mężczyzn ok. 30r.ż. Bazuje na rozroście tkanki mięśniowej z odczynem zapalnym i jej
 • Co znaczy Metaplazja Definicja się morfologicznego tkanki dojrzałej w inną dojrzałą tkankę na przykład nabłonek wielowarstwowy walcowaty błony śluzowej oskrzeli może ulec
 • Co znaczy Monar Definicja Marka Kotańskiego (1942-2002), pierwotnie zajmujące się problemem narkomanii, w latach późniejszych także bezdomności i innych zaburzeń
 • Co znaczy Metyloksantyny Definicja pochodne ksanytny (teofilina, kofeina, teobromina) występujące w liściach herbaty, nasionach kawy i kakaowca i w orzeszkach Cola. Znane i
 • Co znaczy Monitor Definicja MONITOR końcowy obiekt toru wizyjnego albo mechanizmu przekazywania obrazów
 • Co znaczy Marskość Definicja obrazujące zmiany w tkankach albo narządach, będące rezultatem procesu chorobowego. Zmiany te polegają na zaniku komórek miąższowych i
 • Co znaczy Martwica Definicja charakteryzujących nagle obumarłą komórkę albo ich zespół (również narząd) w organizmie żywym. Jedną z przyczyn może być pomniejszenie
 • Co znaczy Mukowiscydoza Definicja uwarunkowana genetycznie dolegliwość, gdzie najpoważniejszym symptomem są zaburzenia ze strony układu oddechowego, powiązane z wytwarzaniem
 • Co znaczy Mastopexia Definicja MASTOPEXIA zabieg chirurgiczny mający na celu podniesienie i określenie obwisłych sutków
 • Co znaczy Miednica Definicja stanowiące równocześnie jego połączenie z kończynami dolnymi (obręcz kończyn dolnych). Złożona jest z dwóch kości miednicznych połączonych
 • Co znaczy Mitocen Definicja MITOCEN każdy czynnik indukujący podział mitotyczny komórki ( podział komórkowy
 • Co znaczy Mioplastyka Definicja w kikutach poamputacyjnych. Bazuje na łączeniu ze sobą przeciwstawnych (antagoni-stycznych) grup mięśniowych powyżej szczytem kikuta
 • Co znaczy Mania Definicja zaburzenia afektywnego (nastroju). Stanowi jedną z faz psychozy afektywnej (maniakalno-depresyjnej) i pojawia się w psychozach organicznych
 • Co znaczy Marsupializacja Definicja usunąć torbieli i wszycie brzegów jej torebki do rany w skórze albo błonie śluzowej (na przykład j. ustnej
 • Co znaczy Mastopatia Definicja loogniskowych, niekiedy uogólnionych zmian o charakterze dysplastycznym. Jest regularnie spotykanym, złożonym procesem patologicznym
 • Co znaczy Migdałki Definicja znajdujące się pod wyściółką j. ustnej i gardła. W tyle części nosowej gardła znajduje się nieparzyste skupienie tkanki zwane M
 • Co znaczy Małogłowie Definicja rozwojowe prowadzące do stworzenia wyjątkowo małej, nieproporcjonalnie do reszty głowy, mózgoczaszki. Mały, niedorozwinięty' mózg
 • Co znaczy Men Definicja wewnątrz-wydzielnicza, to zespół objawów wywołanych rozrostem i nadczynnością przytarczyc, pozostająca najprawdopodobniej przez wzgląd na
 • Co znaczy Methemoglobina Definicja wskutek utlenienia hemoglobiny, poprzez co żelazo dwuwartościowe hemu, przechodzi w trójwartościowe. Normalnie występuje u ludzi w ilości
 • Co znaczy Moczowód Definicja odprowadzających mocz z miedniczki nerkowej do pęcherza moczowego. Jest cylindrycznym przewodem, nieco spłaszczonym, o w miarę grubej
 • Co znaczy Azespół Meige Definicja odmianadystonii ogniskowej (symptomy występują tylko w ograniczonej części ciała), której fundamentem są przetrwałe niepoprawne pozycje i
 • Co znaczy Mandryn Definicja MANDRYN metalowa zatyczka wprowadzona do igły w celu zapewnienia jej drożności
 • Co znaczy Mikrosomy Definicja biochemicznych określający fragmenty błon siateczki śródplazmatycznej ze znajdującymi się tam rybosomami uzyskaną poprzez wirowanie
 • Co znaczy Miażdżyca Definicja polegającą na stworzeniu w ich błonie wewnętrznej i środkowej zmian prowadzących do pomniejszenia elastyczności ścian i zwężających światło
 • Co znaczy Mikrochirljrgia Definicja gałęzią chirurgii wykorzystującą najnowsze zdobycze techniki. Zabiegi takie wymagają cięcia, przenoszenia i łączenia mikroskopijnych
 • Co znaczy Myślenie Definicja poznania cech obiektów i związków zachodzących pomiędzy nimi, odbywająca się przez operowanie pojęciami. To jest szeroki zakres czynności
 • Co znaczy Mocz Definicja zagęszczonym wytworem przesączania krwi poprzez ciałka nerkowe (kłębuszki). U dorosłego człowieka z ogólnej objętości ok. 125 ml/min
 • Co znaczy Mocznica Definicja spowodowany niewydolnością nerek. W zależności od szybkości jej powstawania odróżnia się M. ostrą i przewlekłą. Postać przewlekła jest
 • Co znaczy Mikroskop Definicja obserwacji obiektów niezauważalnych gołym okiem, zarówno materii ożywionej jak i nieożywionej. Pierwsze mikroskopy optyczne, (XVI-XVIIw
 • Co znaczy Macica Definicja kształcie wielkości pięści leżący w miednicy miedz)' pęcherzem moczowym, a odbytnicą. Macica zawieszona jest w miednicy dzięki więzadeł
 • Co znaczy Mak Definicja z których kilka gatunków rośnie w Polsce. Ich wspólną właściwością jest zawartość białego soku mlecznego w niedojrzałych owocach i
 • Co znaczy Mechanoreceptory Definicja reagujące na zmiany energii mechanicznej: dotyk, ucisk, ciśnienie, ciążenie, rozciąganie (dilatore-ceptory) i zmiana położenia (ruch). Do
 • Co znaczy Mięsak Definicja wywodzący się z tkanki łącznej (najczęściej mięśniowej albo kostnej). W objawach mięsaków kości pojawiają się mocne (szczególnie w nocy
 • Co znaczy Mikrokrążenie Definicja histologiczną jednostką utworzoną z naczyń o małej średnicy: kanaliki limfatyczne, tętniczki, naczynia włosowate i żyłki, a również ich
 • Co znaczy Mikromanipulacja Definicja pojedynczych komórkach i ich elementach w polu zwiększenia uzyskiwanego w mikroskopie. Służąca pomiędzy innymi w procedurach zapłodnienia
 • Co znaczy Morfologia Definicja przyrodniczych zajmująca się ukształtowaniem i strukturą organizmów roślinnych i zwierzęcych. Obiektem badań są zarówno formy dojrzałe jak
 • Co znaczy Melanosom Definicja melanocytów, gdzie zachodzi synteza melaniny. Dzięki mechanizmowi cytokrynii są przekazywane bezpośrednio do cytoplazmy keratynocytów skóry
 • Co znaczy Maltoza Definicja hydrolizujący pod wpływem maltazy soku trzustkowego na dwie cząsteczki glukozy. Powstaje w przewodzie pokarmowym po wstępnym trawieniu
 • Co znaczy Monoaminooksydaza Definicja pomagający w regulacji poziomu amin katecholowych (neurotransmiterów na przykład noradrenalina) w zakończeniu aksonu. Gdy jest zahamowana
 • Co znaczy Motywacja Definicja całokształtu tych mechanizmów psychicznych, które są odpowiedzialne za regulację zachowania skierowanego na osiągnięcie określonego stanu
 • Co znaczy Mlekotok Definicja laktacji u niekarmiących kobiet albo u mężczyzn. W obu ekipach jest wywołany hormonalnie czynnymi guzami przysadki mózgowej wydzielającymi
 • Co znaczy Matryca Definicja syntezy innej makrocząsteczki, stanowi ją kod genetyczny z czterema wieloma nukleotydami. Czynność matrycowa jest wieloetapowa: replikacja
 • Co znaczy Mukopolisacharydy Definicja glikozaminoglikany. Ekipa związków złożonych z powtarzających się jednostek dwucukrowych. Do tej ekipy zalicza się: kwas hialuronowy, kwas
 • Co znaczy Muszyca Definicja człowieka, spowodowana obecnością i wędrówką w ustroju larw Muchy domowej (Musca domestica) i gzów (Oestridae). Dawniej (niektórzy nadal
 • Co znaczy Mózgowie Definicja czaszki składającej się z tkanki nerwowej i glejowej; na podstawie rozwoju filogenetycznego i osobniczego mózgowie można podzielić na 5
 • Co znaczy Matrycyna Definicja składnikiem zrębu jądra komórkowego. Włókienka tego białka tworzą siateczkę stabilizującą składniki jądra, między innymi włókienka
 • Co znaczy Metarodopsyna Definicja aktywizacji barwnika komórek światłoczułych siatkówki oka - rodopsyny, powodujący stworzenie pobudzenia elektrycznego
 • Co znaczy Most Definicja powierzchni pnia mózgu stanowiące fragment tyłomózgowia. Łączy ze sobą różne części mózgowia i rdzeń kręgowy, zawiera ośrodek oddechowy
 • Co znaczy Mrowienie Definicja opierające na odczuwaniu wrażenia przypominającego bieganie mrówek albo innych drobnych owadów po powierzchni skóry (najczęściej kończyny
 • Co znaczy Mruganie Definicja zamykające i otwierające szparę powiekową. Ruchy te rozprowadzają łzy na powierzchni spojówek i skierowują je z jeziorka łzowego do jamy
 • Co znaczy Mucyna Definicja MUCYNA substancja obecna w śluzie oskrzelowym i ślinie. Złożona jest z części białkowej i związanych z nią jednostek węglowodanowych
 • Co znaczy Muchomor Definicja grzybów kapeluszowych, z których przewarzająca część zawiera trujące alkaloidy. Jednym z w najwyższym stopniu toksycznych jest Muchomor
 • Co znaczy Mocznik Definicja raczej w wątrobie wskutek sekwencji reakcji (cykl ornitynowy) przekształcania amoniaku i dwutlenku węgla. Reakcje te są katalizowane
 • Co znaczy Mukocele Definicja grudki spotykane najczęściej na wardze dolnej, najczęściej wywołane urazem prowadzącym do przerwani a przewodu wyprowadzającego dodatkowych
 • Co znaczy Mikrotom Definicja MIKROTOM przyrząd laboratoryjny do cięcia tkanek na bardzo cienkie skrawki w celu przygotowania preparatów mikroskopowych
 • Co znaczy Miozyna Definicja łańcuchowej spirali. Jeden z jej końców rozdziela się na dwie kolbkowate główki. Jest jednym z dwóch białek mięśniowych (w okolicy aktyny
 • Co znaczy Modelowanie Definicja określający metodę zachęcania do konstruowania modeli zachowań, opisywania ich przez analogię, przenośnie. Kiedy pacjent mówi o sobie, iż
 • Co znaczy Mukocyty Definicja w błonie śluzowej przewodu pokarmowego, dróg oddechowych i dróg moczowych. Ich fundamentalnym zadaniem jest wytwarzanie śluzu, będącego
 • Co znaczy Mukolipidozy Definicja charakterze dziedzicznym, gdzie wytwarzanie enzymów lizosomalnych jest poprawne, lecz upośledzony jest ich transport do wnętrza lizosomów
 • Co znaczy Mimika Definicja MIMIKA uzewnętrznianie emocji znajdujące swój słowo w ruchach mięśni twarzy. Dla każdego rodzaju emocji istnieje odrębny słowo mimiczny
 • Co znaczy Minoksydyl Definicja krwionośne, służący początkowo w leczeniu nadciśnienia tętniczego, a aktualnie jego pochodne służące są w formie wcierek do leczenia
 • Co znaczy Mineralokortykoidy Definicja MINERALOKORTYKOIDY mineralokortyko-steroidy; hormony kory nadnerczy regulujące gospodarkę wodno-elektrolitową organizmu
 • Co znaczy Mioblast Definicja MIOBLAST komórka o wydłużonym kształcie, dzieląca się i różnicująca w komórki mięśni gładkich
 • Co znaczy Mioglobinuria Definicja mioglobiny w moczu (w warunkach poprawnych niewykrywalna). Może być wywołana niedokrwieniem mięśnie szkieletowych w wyniku długotrwałego
 • Co znaczy Mioklonie Definicja pojedynczych mięśni albo grup mięśniowych (przypominają porażenie prądem). Mogą występować u zdrowych ludzi w chwili zasypiania - M
 • Co znaczy Mańkut Definicja przy czynnościach realizowanych zwykle prawą. Jest rezultatem przewagi czynnościowej prawej półkuli mózgu nad lewą
 • Co znaczy Malformacje Definicja strukturalne układu kostno-mięśniowego wywołane określonym defektem morfogenezy na przykład zrost promieniowo-łokciowy (jedna kość przed
 • Co znaczy Makak Definicja obejmujący ok. 20 gatunków. Makaki są stosowane do badań biomedycznych między innymi po raz pierwszy wykryto u nich czynnik Rh (antygeny
 • Co znaczy Makropsja Definicja skroniowej, wyrażający się nieprawidłowym postrzeganiem otaczających elementów, które wydają się nadzwyczajnie ogromne
 • Co znaczy Malaria Definicja febris gorączka); dolegliwość pasożytnicza spowodowana poprzez sporowca - zarodźca malarycznego. Jest jedną z najczęstszych chorób
 • Co znaczy Makrocyty Definicja zwiększonej objętości w relacji do prawidłowej. Pewna ich liczba występuje w krwi prawidłowej (część erytrocytów to makrocyty
 • Co znaczy Makrolidy Definicja działaniu bakteriostatycznym, zwalczające bakterie tlenowe i beztlenowe za wyjątkiem enterokoków i Cramujemnych beztlenowców. Zalicza się
 • Co znaczy Manusan Definicja chlorheksydynie. Ma działanie odkażające, działając na liczne szczepy bakterii. Nie działa na grzyby wirusy i prątki. Służący do odkażania
 • Co znaczy Magnez Definicja składnik wielu pokarmów (rośliny zielonolistne, orzechy, ziarna zbóż, owoce morza). Jest składnikiem wielu koenzymów (ATP, fosfataza
 • Co znaczy Megakariocyt Definicja megakarioblastu drogą następnych podziałów jądra, bez podziału cytoplazmy. Z fragmentów cytoplazmy oddzielonej od megakariocytu powstają
 • Co znaczy Mion Definicja mięśniowej, składająca się z włókna mięśniowego poprzecznie prążkowanego, sieci otaczających naczyń włosowatych i zakończenia nerwowo
 • Co znaczy Manewr Definicja zespół czynności o ustalonej kolejności służący dla uzyskania określonego celu, równocześnie jest lo fragment działań operacyjnych (na
 • Co znaczy Mammografia Definicja tkanek miękkich sutka, pozwalające na wykrycie małych zmian, regularnie niewyczuwalnych w badaniu palpacyjnym. Stosuje się niskie dawki
 • Co znaczy Megakarioblast Definicja szpiku kostnego macierzysta dla szeregu wytwarzającego megakariocyty i dalej płytki krwi; jest sporą, owalną komórką, z nieregularnym
 • Co znaczy Mangan Definicja chemiczny konieczny do aktywacji arginazy (enzymu koniecznego do syntezy mocznika), aktywuje także sporo innych koenzymów. Jest słabo
 • Co znaczy Miotomia Definicja na przecięciu mięśnia; najczęściej realizowany w razie przykurczów stawowych wynikających ze skrócenia mięśnia
 • Co znaczy Mannitol Definicja we wlewie dożylnym w celu pomniejszenia ciśnienia śródczaszkowego, a przy okazji posiada działanie moczopędne. Ma właściwości znacznego
 • Co znaczy Mannoza Definicja MANNOZA monosacharyd, składnik glikoprotein między innymi substancji grupowych krwi, białek prątków gruźlicy
 • Co znaczy Markot Definicja zainspirowane poprzez Marka Kotańskiego (1942-2002), założone w ramach Stowarzyszenia Monar w roku 1993 jako Centrum Wychodzenia z
 • Co znaczy Manometr Definicja MANOMETR ciśnieniomierz, przyrząd do pomiarów ciśnienia gazów i cieczy
 • Co znaczy Maskulinizacja Definicja męskich cech płciowych u kobiet. Obejmuje hirsutyzm, łysienie skroniowe, obniżenie głosu, wzrost masy mięśniowej, przerost łechtaczki i
 • Co znaczy Maść Definicja w formie oleistej, zawierająca niewiele albo zupełnie pozbawiona wody, jest tłusta w dotyku. Złożona jest z substancji leczniczej, która
 • Co znaczy Mastocytoza Definicja przyczynie charakteryzująca się gromadzeniem się mastocytów w różnych narządach i tkankach ciała. Poprawnie tkankowe mastocyty przyczyniają
 • Co znaczy Mediastinoskopia Definicja śródpiersia realizowane poprzez endoskop wprowadzany w znieczuleniu ogólnym. Jest rekomendowane szczególnie w celu ustalenia stopnia
 • Co znaczy Melancholik Definicja osoba słabo reagująca uczuciowo i niewiele aktywna, niewytrwała w uczuciach i działaniu. Patrz także, zioła MELANCHOLIK:Melisa Lekarska
 • Co znaczy Megaureter Definicja moczowodu. Może być wadą wrodzoną jako skutek zaburzeń w unerwieniu moczowodu albo zwężenia jego ujścia do pęcherza moczowego. M. nabyty
 • Co znaczy Medycyna Definicja zajmująca się badaniem budowy i czynności organizmu ludzkiego w stanie zdrowia i dolegliwości, rozpoznawaniem chorób i rokowaniem i
 • Co znaczy Modzelowatość Definicja MODZELOWATOŚĆ zgrubienia naskórka o nieostrych granicach, powstające w następstwie długookresowych, lecz słabych urazów mechanicznych
 • Co znaczy Melanocyty Definicja różnokształtne (najczęściej gwiaździste), zawierające w cytoplazmie liczne drobne ziarenka (melanosomy) naturalnego, ciemnobrunatnego
 • Co znaczy Meskalina Definicja halucynogenów mogący powodować uzależnienie psychiczne; jest jednym z najstarszych poznanych poprzez człowieka związków halucynogennych. W
 • Co znaczy Megadaktylia Definicja wrodzoną, poważną wadą kosmetyczną i funkcjonalną. Palec jest dłuższy i grubszy od innych, ze znacząco powiększoną ilością tkanki
 • Co znaczy Merycyzm Definicja porcji jedzenia z żołądka (zazwyczaj około 20 min. po jedzeniu), przeżuwanie treści i jej ponowne połykanie. Najczęściej zdarza się u
 • Co znaczy Miedzica Definicja MIEDZICA zmiany patologiczne w tkankach spowodowane obecnością w nich złogów soli miedzi (zatrucie miedzią
 • Co znaczy Menandion Definicja MENANDION syntetyczna wit. K. Nieznacznie jest różna budową od naturalnej, ale jej działanie biologiczne jest porównywalne
 • Co znaczy Melioidoza Definicja odzwierzęca, o etiologii bakteryjnej. Przebiega pod postacią posocznicy z wysoką gorączką, wodnistą biegunką, zmianami skórnymi i licznymi
 • Co znaczy Melityna Definicja wywołujących brucelozę. Służący w badaniu odczynu skórno-alergicznego u ludzi podejrzanych o tę chorobę
 • Co znaczy Molibden Definicja chemiczny. Rzadko spotykany jego niedobór (żywienie pozajelitowe) objawia się przyspieszeniem czynności serca i oddechu, drażliwością
 • Co znaczy Micele Definicja nierozpuszczalnych w wodzie produktów lipolitycznych (na przykład kwasy tłuszczowe) z miejsca ich powstawania na powierzchni kropelek
 • Co znaczy Menton Definicja wysunięty pkt. antropologiczny na skórze brody, służący w diagnostyce ortodontycznej. Patrz także, zioła MENTON:Lopian - Łopian
 • Co znaczy Metionina Definicja METIONINA aminokwas egzogenny, składnik białek zwierzęcych i roślinnych. Spełnia istotną rolę w procesach metabolicznych (metyzacja
 • Co znaczy Mezotelium Definicja pochodzenia mezodermalnego. Utworzony jest z pojedynczej warstwy komórek. Wyścieła jamy ciała (otrzewnej, opłucnej i jamę osierdzia
 • Co znaczy Metan Definicja będący palnym gazem bez smaku i zapachu, występujący w gazie ziemnym. Z powietrzem albo tlenem tworzy mieszaniny wybuchowe. Powstaje
 • Co znaczy Miareczkowanie Definicja analizy ilościowej. Bazuje na dodawaniu roztworu mianowanego (o precyzyjnie znanej zawartości substancji czynnej) do roztworu oznaczanego
 • Co znaczy Meszek Definicja pokrywające całe ciało płodu z wyjątkiem dłoni, stóp i miejsc przejścia skóry w błony śluzowe. Rozwija się z naskórka wnikającego do
 • Co znaczy Metacerkaria Definicja przywr rozwijające się z cerkarii. To jest postać ze strukturami typowymi dla osobnika dorosłego, jednak bez wyrostka ogonowego i gonad
 • Co znaczy Metadon Definicja podobnym do morfiny, łatwo wchłania się z przewodu pokarmowego. Jest stosowany do leczenia zespołu abstynencji po zaprzestaniu spożywania
 • Co znaczy Mialgia Definicja MIALGIA ustalenie bólów mięśniowych, niezależnie od ich powody i umiejscowienia
 • Co znaczy Metabolizm Definicja wszystkich mechanizmów chemicznych przebiegających w organizmie. Reakcje te zachodzą nieustannie i są dokładnie, wielopoziomowo regulowane
 • Co znaczy Meteoropatia Definicja wpływu czynników atmosferycznych na samopoczucie i symptomy chorób. Aż 60% Polaków źle znosi niże i wyże, a więc fronty atmosferyczne
 • Co znaczy Mielina Definicja zawartości tłuszczów. Jest doskonałym izolatorem elektrycznym, a jej obecność wpływa na sprawność przekazywania impulsów nerwowych
 • Co znaczy Mielodysplazja Definicja rozwojowe kręgosłupa, które upośledzają funkcję rdzenia kręgowego. Najczęstszym z nich jest rozszczep kręgosłupa z przepukliną oponowo
 • Co znaczy Mielografia Definicja badanie rdzenia kręgowego po podaniu środka cieniującego do przestrzeni podpajęczej. Środek wprowadza się drogą nakłucia lędźwiowego, a
 • Co znaczy Mikroklimat Definicja zależne nie tylko od geograficznego położenia danej okolicy, lecz również od wysokości nad poziomem morza, nachylenia stoków do słońca
 • Co znaczy Miazga Definicja narządu o luźniejszej konsystencji od tkanek ją otaczających na przykład miazga zęba wiotka, bogato unaczyniona i unerwiona tkanka łączna
 • Co znaczy Miastenia Definicja dolegliwość Erba-Coldflama, nużliwość mięśni; przewlekłe schorzenie autoimmunologiczne, gdzie organizm produkuje przeciwciała skierowane
 • Co znaczy Mieloblast Definicja MIELOBLAST kulista, spora komórka macierzysta dla szeregu granulopoezy; znajduje się w szpiku kostnym
 • Co znaczy Migawki Definicja skoordynowane ruchy w określonym kierunku, na przykład znajdujące się w nabłonku pokrywającym oskrzela, poruszają się w kierunku gardła
 • Co znaczy Mięśniowka Definicja utworzoną najczęściej z ułożonych okrężnie albo spiralnie komórek mięśni gładkich błoną o różnej grubości tworzącą część ściany przewodów
 • Co znaczy Regularna Miesiączka Miesiączka Definicja krwawienie miesięczne - fizjologiczne zdarzenie opierające na cyklicznym złuszczaniu się nabłonka macicy (endometrium) pod wpływem
 • Co znaczy Mikrokoki Definicja kuliste, Gram-dodatnie bakterie, będące w zasadzie saprofitami, jednak niekiedy dołączają się do zakażeń ropnych. Regularnie
 • Co znaczy Mięśnie Definicja stanowią osłonę szkieletu, utrzymują jego poszczególne części w najodpowiedniejszym dla danych warunków ustawieniu i wprawiają w ruch
 • Co znaczy Mięsko Definicja MIĘSKO uwypuklenie błony śluzowej w miejscu ujścia niektórych przewodów, na przykład M. tzowe, M. podjęzykowe
 • Co znaczy Mielopatia Definicja kręgowego dające obraz wielorakich zaburzeń neurologicznych. Ustalenie dotyczy zmian o nieustalonej przyczynie i nietypowym obrazie
 • Co znaczy Mielofibroza Definicja zastąpienie szpiku kostnego poprzez tkankę włóknistą. Jest chorobą przewlekłą przebiegającą z powiększeniem śledziony i niedokrwistością
 • Co znaczy Międzybłoniak Definicja rozwijający się najczęściej z opłucnej, czasem z otrzewnej. Towarzyszy zazwyczaj przewlekłej ekspozycji na azbest. Nacieka okoliczne tkanki
 • Co znaczy Migotanie Definicja pobudzeń pojedynczych komórek mięśniowych albo ich grup. W takiej sytuacji znajdują się one w różnych fazach skurczu (desynchronizacja
 • Co znaczy Mikcja Definicja poprawnych podlegający kontroli woli. W konsekwencji pobudzeń z rozciągniętego pęcherza moczowego (odczucie parcia na mocz) dochodzi do
 • Co znaczy Mikrocyty Definicja MIKROCYTY erytrocyty o małej objętości (małe). W prawidłowym obrazie kiwi znajduje się ich niewielka liczba
 • Co znaczy Mikroangiopatia Definicja najdrobniejszych naczyń krwionośnych (mikrokrążenia). Terminu tego używa się w celu ustalenia uszkodzeń tętniczek w cukrzycy (retinopatia
 • Co znaczy Mikroewolucja Definicja zachodzące w w miarę krótkich okresach (do kilkudziesięciu pokoleń), prowadzące do wyodrębnienia się nowych form zwierząt i roślin. Bazuje
 • Co znaczy Mikroglej Definicja ośrodkowego układu nerwowego będące źródłem makrofagów. Posiadają umiejętności aktywacji układu immunologicznego i migracji i fagocytozy
 • Co znaczy Meatotomia Definicja MEATOTOMIA operacja nacięcia wrodzonego albo pozapalnego zwężenia ujścia zewnętrznego cewki moczowej
 • Co znaczy Mantyzm Definicja styczny dla schizofrenii, należący do ekipy zaburzeń o typie automatyzmów psychicznych. Pojawia się również w bezsenności z niepokojem pod
 • Co znaczy Melatonina Definicja szyszynkę (powstaje wyłącznie w ciemności), działający na gruczoły płciowe (klasyfikacja procesu dojrzewania seksualnego), komórki
 • Co znaczy Maczugowiec Definicja cylindrycznych bakterii Cramdodatnich. Mają postać sporych, pojedynczych pałeczek, regularnie z widocznymi segmentami i ziarnistościami
 • Co znaczy Mostek Definicja stanowiąca środkową część przedniej ściany klatki piersiowej. Jego górny koniec dźwiga obojczyki, brzegi boczne łączą się z chrząstkami
 • Co znaczy Mitomania Definicja histerycznej (infantylnej). Występuje w niej skłonność do chwalenia się, przedstawiania się w możliwie najkorzystniejszym świetle
 • Co znaczy Maltaza Definicja trzustki katalizujący rozkład maltozy do cukrów prostych (dwie cząsteczki glukozy), umożliwiając ich wchłanianie poprzez ścianę jelita

Pojęcia z chemii prawa. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Maltaza, Mitomania, Mostek, Maczugowiec, Melatonina, Mantyzm, Meatotomia, Mikroglej, Mikroewolucja, Mikroangiopatia, Mikrocyty, Mikcja, Migotanie co to znaczy.

Słownik Maltaza, Mitomania, Mostek, Maczugowiec, Melatonina co to jest.