niskorosłość niepoczytalność co znaczy
Niskorosłość, Niepoczytalność, Niedrożność, Nokardioza, Niesztowica, Niedosłuch, Neurologia

Słownik i definicje chemiczne na N

 • Co znaczy Neurastenia Definicja dominują symptomy wegetatywne: biegunki, kołatania serca, nadmierne poty, bóle głowy. Dodatkowo towarzyszy im zmęczenie, bezsenność
 • Co znaczy Neuralgia Definicja układem nerwowym o charakterze napadowym, biegnący wzdłuż danego korzenia albo nerwu. Odczuwany jako palenie, pieczenie, rwanie
 • Co znaczy Niedowidzenie Definicja obniżenie ostrości wzroku, które może zostać skorygowane poprzez użycie okularów albo soczewek kontaktowych. Stwierdzono częstsze
 • Co znaczy Natręctwa Definicja natręctwami, nerwice anankastyczne, zespół anankastyczny; natręctwa polegają na wykonywaniu czynności natrętnych albo występowaniu myśli
 • Co znaczy Nasienie Definicja lepka, o mlecznym zabarwieniu i charakterystycznym zapachu, wywoływanym poprzez spermine. Głównym dla zjawiska zapłodnienia jest obecność w
 • Co znaczy Niedodma Definicja tkanki płucnej o prawidłowej strukturze, części płuca (segmentu, płata) niepowietrznego. Przebieg dolegliwości może być bezobjawowy
 • Co znaczy Nadgarstek Definicja należący do ręki odcinek złączający rękę z przedramieniem. Złożona jest z ośmiu kości ułożonych w dwa szeregi: bliższy i dalszy. W skład
 • Co znaczy Niedożywienie Definicja się znacznym ubytkiem masy ciała i charakterystycznymi symptomami wynikającymi z niedoborów składników pokarmowych, takich jak białko
 • Co znaczy Neuron Definicja ciała komórkowego (perykańonu) - otaczającego jądro komórkowe i z dwóch wypustek (dendrytów i neurytu a więc aksonu). Neuryt (akson) jest
 • Co znaczy Nocyceptory Definicja występujące w skórze, okostnej, opłucnej, otrzewnej, tętnicach i mięśniach. Bóle nocyceptywne mogą występować jako bóle somatyczne albo
 • Co znaczy Nasieniowód Definicja najądrza prowadzące nasienie do cewki moczowej. Długość nasieniowodu wynosi 50-60cm, a szerokość światła raptem 0,5 mm. W przebiegu
 • Co znaczy Nerka Definicja wytwarzanie moczu; nerki położone są w jamie brzusznej w przestrzeni pozaotrzewnowej, na wysokości dwóch dolnych kręgów piersiowych i
 • Co znaczy Neuromediatory Definicja przekaźniki nerwowe; to są substancje o różnym charakterze chemicznym (aminokwasy, peptydy, aminy biogenne). Najczęściej spotykane
 • Co znaczy Napad Definicja krótkotrwałe zaburzenie funkcji życiowych. Może wystąpić w śpiączce cukrzycowej, mózgowej, przełomie tarczycowym, napadowym migotaniu
 • Co znaczy Nasiadówka Definicja ramach fizykoterapii opierający na kąpielach leczniczych, w różnej temperaturze, w wodzie albo w wodzie z dodatkami ziół albo środków
 • Co znaczy Niedokrwistość Definicja stężenia hemoglobiny, liczby krwinek czerwonych i hematokrytu poniżej wartości poprawnych. Kluczowe symptomy to: bladość powłok, szybkie
 • Co znaczy Nerwice Definicja zaburzeń psychicznych będących rezultatem reakcji na trudne sytuacje życiowe. Aktualnie mianem nerwic ustala się zaburzenia niepsychotyczne
 • Co znaczy Nosiciel Definicja żywy organizm, który zawiera określony drobnoustrój chorobotwórczy bez ujawnienia objawów dolegliwości albo posiada cechę, która ujawnia
 • Co znaczy Neurotomia Definicja najczęściej wskutek urazu bezpośredniego (przecięcie, postrzał) albo urazu przewlekłego (ucisk poprzez zbyt ciasny opatrunek, guzy, krwiaki
 • Co znaczy Nikiel Definicja śladowy. Nie stwierdzono jednoznacznie objawów niedoboru tego pierwiastka w ustroju człowieka. W zatruciu niklem służące są związki
 • Co znaczy Neurofagia Definicja włóknach ruchowych i czuciowych nerwów obwodowych. Badanie pozwala na ocenę uszkodzenia na poziomie włókien ruchowych albo czuciowych
 • Co znaczy Najądrze Definicja tylno-górnej powierzchni jądra. To jest samodzielny układ przewodów, którego rolą jest magazynowanie nasienia. Wymiary najądrza: długość
 • Co znaczy Niedowład Definicja niemożność wykonania żadnych ruchów, jest rezultatem uszkodzenia drogi korowo-rdzeniowej (piramidowej, górnego motoneuronu) albo neuronu
 • Co znaczy Noradrenalina Definicja przedrostek nor- jest skrótem niemieckich słów: nitrogen ohne radikal); amina katecholowa, o działaniu sympatykomimetycznym, znajdująca się
 • Co znaczy Niedotlenienie Definicja niewystarczająca podaż tlenu do tkanek upośledzająca ich poprawną czynność. Może dotyczyć całego organizmu albo ograniczać się do jednego
 • Co znaczy Niedokrwienie Definicja krążeniu charakteryzujące się zmniejszonym niż w warunkach fizjologicznych wypełnieniem naczyń krwią. Powodem niedokrwienia może być skurcz
 • Co znaczy Nekrospermia Definicja NEKROSPERMIA w badaniach nasienia stwierdza się obecność nieruchomych, uszkodzonych, bądź martwych plemników
 • Co znaczy Neuroradiology Definicja struktur układu nerwowego. W doborze właściwych badań dodatkowych należy kierować się analizą wywiadu i przedmiotowego badania
 • Co znaczy Nadnercza Definicja wewnętrznego, położone w jamie brzusznej, ponad nerki; spoczywają na górnym końcu każdej nerki, w obrębie torebki tłuszczowej nerki
 • Co znaczy Nos Definicja oddechowego zawierająca narząd powonienia. Odznacza się tak zwany nos zewnętrzny i jamę nosową. Nos zewnętrzny położony w ciągu twarzy
 • Co znaczy Niedoczulica Definicja NIEDOCZULICA osłabienie czucia powierzchownego w następstwie uszkodzenia nerwów obwodowych albo ośrodkowego układu nerwowego
 • Co znaczy Niestrawność Definicja chorobowy charakteryzujący się występowaniem przemijających bólów w nadbrzuszu, uczuciem pełności, wczesnej sytości, nudnościami i
 • Co znaczy Nasieniak Definicja jądra. Występuje raczej u ludzi w wieku 20-30 lat. Aktualnie inicjalnie rozpoznany i kompleksowo leczony - zabieg chirurgiczny i
 • Co znaczy Neobehawioryzm Definicja zakładający, iż zachowanie człowieka jest funkcją bodźców zewnętrznych i tak zwany zmiennych pośredniczących, osobniczych, jak stan
 • Co znaczy Nalewka Definicja otrzymywany przez wytrawianie suszonego surowca roślinnego przy zastosowaniu odpowiedniego rozpuszczalnika. Najczęściej do celu tego
 • Co znaczy Nadnerczak Definicja jasnokomórkowy nerki, rak nerkowokomórowy. Rak ten występuje 2 razy częściej u mężczyzn, najczęściej po 60r.ż. Klasyczna triada objawów to
 • Co znaczy Neurotoksyny Definicja działające trująco na ośrodkowy albo obwodowy układ nerwowy. Mogą być pochodzenia organicznego albo nieorganicznego. Do N. organicznych
 • Co znaczy Nanofilia Definicja NANOFILIA zaburzenie preferencji seksualnych. Przedmiotem dewiacyjnych zachowań jest pociąg kobiety do niskich mężczyzn
 • Co znaczy Nadkłykieć Definicja parzyście na kłykciach kości ramiennej i udowej. Służą one jako miejsca przyczepu mięśni i więzadeł. Nadkłykieć przyśrodkowy kości
 • Co znaczy Nadżerka Definicja śluzowej, który powstaje wskutek jego zniszczenia. Ustępuje bez pozostawienia blizn. W razie pogłębiania się nadżerki może powstać
 • Co znaczy Nagłośnia Definicja będąca składową krtani. Odgrywa ważną rolę w gardłowej fazie połykania. Przesuwając się do dołu i ku tyłowi zamyka wejście do krtani, co
 • Co znaczy Neuropeptydy Definicja pełniące istotną rolę jako mediatory albo neuromodulatory. Część neuropeptydów syntetyzowanych jest w ośrodkowym układzie nerwowym. Liczne
 • Co znaczy Neuroliza Definicja realizowany w celu poprawy przewodnictwa nerwu. Odznacza się tak zwany neurolizę zewnętrzną - jest to uwolnienie nerwu obwodowego ze
 • Co znaczy Neuropraksja Definicja funkcji nerwu z zachowaniem jego ciągłości. Dolegliwość jest następstwem ucisku i prowadzi do postępującej demielinizacji nerwu. Uciskowi
 • Co znaczy Napar Definicja Otrzymuje się go przez ogrzewanie w wodzie, 0 temperaturze niższej od temperatury wrzenia, ziół albo innego surowca. Mechanizm ten trwa
 • Co znaczy Nikotynizm Definicja najczęściej wywołane paleniem tytoniu. Nikotyna (C10H14N2) jest kluczowym alkaloidem znajdującym się w liściach tytoniu. Zbudowana jest z
 • Co znaczy Normocyty Definicja NORMOCYTY poprawne krwinki czerwone produkowane poprzez szpik kostny wskutek erytropoezy normoblastycznej
 • Co znaczy Nudności Definicja najczęściej wymioty. N. cechuje ogólne złe samopoczucie, osłabienie, zawroty głowy, nadmierna potliwość, ślinotok. Patrz także, zioła
 • Co znaczy Neurochirurgia Definicja zajmująca się chirurgicznym leczeniem chorób układu nerwowego. Neurotraumatologia zajmuje się chirurgicznym leczeniem obrażeń centralnego
 • Co znaczy Narkomania Definicja uzależnienie od narkotyków (środków odurzających do których zalicza się między innymi: opioidy, barbiturany, haszysz, marihuanę, amfetaminę
 • Co znaczy Naczyniak Definicja naczyniowy, znamię naczyniowe, które powstaje w następstwie nadmiernego rozrostu i rozszerzenia naczyń krwionośnych skóry (włosowatych
 • Co znaczy Nukleotydy Definicja nukleinowych składający się z zasady nukleinowej (purynowej albo pirymidynowej), pentozy i kwasu fosforowego. Zależnie od komponenty
 • Co znaczy Nowotwory Definicja rak; dolegliwość nowotworowa początkowo zlokalizowana, a wtórnie ogólnoustrojowa, zaczyna się wówczas, gdy w jakimś miejscu organizmu
 • Co znaczy Naczyniówka Definicja środkowej oka leżący pomiędzy twardówką a siatkówką. Zbudowana jest z gęstej sieci naczyń krwionośnych, zespolonych tkanką łączną. Naczynia
 • Co znaczy Neurofizjologia Definicja mechanizmami służącymi, w układzie nerwowym, do kodowania informacji czuciowej jako rezultat działania bodźców skórnych, węchowych
 • Co znaczy Nadbrzusze Definicja okolic brzucha; nadbrzusze stanowi górną część brzucha i dzieli się na dwie okolice podżebrowe i okolicę nadpępcza
 • Co znaczy Nystagmus Definicja NYSTAGMUS niezależne od woli, rytmiczne ruchu jakiegoś narządu; w wąskim znaczeniu oczoplą
 • Co znaczy Nykturia Definicja nocy; częsty symptom w cukrzycy, niewydolności serca albo nerek. Płyn obrzękowy, gromadzący się w ustroju w wyniku niewydolności krążenia
 • Co znaczy Tętnicze Nadciśnienie Nadciśnienie Definicja styczniu 2002 stwierdzono u mnie owrzodzenie żołądka i dwunastnicy. Kuracja trwała do lipca po dwie dawki Alveo na dzień. W lipcu po
 • Co znaczy Narząd Definicja swoistej budowie i określonej funkcji. Patrz także, zioła NARZĄD:Brzoza BrodawkowataDąb SzypułkowyGlistnik Jaskółcze ZieleKrwawnik
 • Co znaczy Nystatyna Definicja hodowli promieniowców Streptomyces noursei; działa grzybostatycznie raczej na drożdżaki (Candida albicans). Służący tylko na skórę i błony
 • Co znaczy Nawyk Definicja udziału świadomości, ciąg bodźców i reakcji. Nawykiem może być częste używanie niektórych wyrazów, pewne czynności umysłowe (na przykład
 • Co znaczy Neurohormony Definicja wydzielane poprzez komórki nerwowe (neurony) wykazujące umiejętność wydzielniczą. Mechanizm wydzielniczy neuronów nazywany jest
 • Co znaczy Tętnicze Nadciśnienie Definicja stwierdzono u mnie owrzodzenie żołądka i dwunastnicy. Kuracja trwała do lipca po dwie dawki Alveo na dzień. W lipcu po następnych badaniach
 • Co znaczy Nerwoból Definicja związany z uszkodzeniem (naciekiem) albo uciskiem pnia nerwu, korzeni albo rdzenia kręgowego. Może być stały albo występować napadowo z
 • Co znaczy Nadkazenie Definicja NADKAZENIE ponowne zakażenie organizmu tym samym patogenem w czasie dolegliwości albo w momencie zdrowienia
 • Co znaczy Nerczyca Definicja nerczycowy ustala się występowanie: dużego białkomoczu (powyżej 3 g/d), hipoproteinemii, obrzęków, hiperlipoproteinemii ze wzrostem
 • Co znaczy Neuroleptyki Definicja fundamentalne symptomy niezależnie od powody dolegliwości. Służące są w leczeniu schizofrenii, łagodzeniu objawów pobudzenia
 • Co znaczy Nerwiak Definicja się z komórek i włókien nerwowych, prowadzący do występowania napadów neuralgii. Nerwiak Mortona - metatarsalgia Mortona, dolegliwość
 • Co znaczy Nosacizna Definicja spowodowana poprzez pałeczkę Pseudomonas mallei; źródłem zakażenia jest chore zwierzę, zarazek wnika poprzez uszkodzoną skórę albo błony
 • Co znaczy Neurologia Definicja nerwowym, poznawaniu funkcji układu nerwowego, jego patologii i objawów klinicznych. Neurologia kliniczna obejmuje etiopatogenezę, przebieg
 • Co znaczy Niedosłuch Definicja rezultatem zaburzeń przewodzenia albo zaburzeń percepcji dźwięków. N. może być rezultatem uszkodzenia ośrodkowych połączeń drogi słuchowej
 • Co znaczy Niesztowica Definicja zapalenie skóry; rozwija się najczęściej na przednich powierzchniach goleni i stóp wskutek urazu i zakażenia paciorkowcem beta
 • Co znaczy Nokardioza Definicja poprzez drobnoustroje nokardia - ściśle tlenowe, Gram-dodatnie bakterie przybierające kształt delikatnych, rozgałęzionych nitkowatych form
 • Co znaczy Niedrożność Definicja polegająca na niewytworzeniu się naturalnego otworu ciała (przewodów tkankowych) i zamknięcie światła narządów powodujące zahamowanie
 • Co znaczy Niepoczytalność Definicja gdzie umiejętność do rozpoznania znaczenia czynu i zarządzania swoim postępowaniem jest kompletnie zniesiona. Niepoczytalność może być
 • Co znaczy Niskorosłość Definicja rozpoznawana jest u dzieci, których wysokość ciała jest niższa od poziomu 10 centyla. Jest symptomem wielu chorób genetycznych (na przykład

Pojęcia z chemii prawa. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Niskorosłość, Niepoczytalność, Niedrożność, Nokardioza, Niesztowica, Niedosłuch, Neurologia, Nosacizna, Nerwiak, Neuroleptyki, Nerczyca, Nadkazenie, Nerwoból co to znaczy.

Słownik Niskorosłość, Niepoczytalność, Niedrożność, Nokardioza co to jest.