oponiak oskrzela okulary co znaczy
Oponiak, Oskrzela, Okulary, Owsica, Owłosienie, Osteotomia, Osteotom, Ostuda, Osteoliza

Słownik i definicje chemiczne na O

 • Co znaczy Obrzęk Definicja płynu surowiczego, niekrzepnącego, nie powodujące bólu, w tkankach raczej w przestrzeni pozanaczyniowej, płucach, luźnej tkance łącznej
 • Co znaczy Onycholiza Definicja paznokciowej od łożyska. Może być samoistne albo spowodowane poprzez urazy, zakażenia bakteryjne, zaburzenia krążenia, łuszczycę, wybrane
 • Co znaczy Otalgia Definicja zakażeniem bakteyjnym, urazem, postępem nowotworu. Otalgia pierwotna mechanizm chorobowy ograniczony jest do ucha. Do najczęstszych tych
 • Co znaczy Odbarczenie Definicja polegająca na odprowadzeniu krwi, płynów ustrojowych z chorych narządów albo jam ciała. Drenaż ssący, punkcje wywołują odbarczenie jamy
 • Co znaczy Odcisk Definicja ognisko nadmiernego rogowacenia, umiejscowione najczęściej nad stawami palców stóp i na stykających się powierzchniach bocznych palców stóp
 • Co znaczy Osmoreculacja Definicja ciśnienia osmotycznego płynów ustrojowych przez stymulację osmoreceptorów. Odchylenia ciśnienia osmotycznego osocza krwi ulegają wyrównaniu
 • Co znaczy Odleżyna Definicja albo błony śluzowej powstające w konsekwencji ucisku i związanego z nim miejscowego niedokrwienia tkanek. Odleżyny łatwo powstają u osób
 • Co znaczy Opioidy Definicja syntetycznych substancji zdolnych do wiązania się z receptorami OUN. ekipa leków pobudzających te receptory to agoniści, leki porażające je
 • Co znaczy Omdlenie Definicja ustępująca samoistnie strata przytomności i napięcia mięśniowego, co doprowadza do upadku. Omdlenia powodowane są niedotlenieniem mózgu w
 • Co znaczy Osłupienie Definicja z chorym jest ograniczony, reaguje on krótkim powrotem świadomości na mocne, powtarzane bodźce. Osłupienie depresyjne występuje w zespole
 • Co znaczy Obsesje Definicja charakteryzujące się nawracającymi, natrętnymi myślami. Dziedzina obsesji zawiera zazwyczaj myśli o niebezpieczeństwach, zagrożeniach
 • Co znaczy Obrażenia Definicja narządów powstałe wskutek zadziałania urazu t.j. działania sił, energii na przykład termicznej (oparzenia, odmrożenia), mechanicznej
 • Co znaczy Orzecznictwo Definicja administracyjnych prowadzony pod nadzorem określonego lekarza bądź komisji złożonej z kilku lekarzy różnych specjalności, których celem
 • Co znaczy Owoce Definicja okrytozalążkowych, powstające z zalążni słupka i dnakwiatowego; we wnętrzu zawierają nasiona. Owoce mogą być jadalne (to są zwykle części
 • Co znaczy Obojnactwo Definicja ambiseksualizm, interseksualizm, androgynia; wada rozwojowa, gdzie wygląd zewnętrznych narządów płciowych jest obojnaczy albo niezgodny z
 • Co znaczy Osteosynteza Definicja odłamów kości najczęściej wskutek złamania. Osteosynteza realizowana jest użyciem metalowych implantów kostnych, jak: płytki, gwoździe
 • Co znaczy Okostna Definicja ukrwiona i unaczyniona warstwa łącznotkankowa pokrywająca kość ze wszystkich stron. Złożona jest z warstwy głębokiej rozrodczej
 • Co znaczy Orgazm Definicja podniecenia płciowego połączony z uczuciem zadowolenia, rozkoszy, odprężenia. U mężczyzn związany z wytryskiem nasienia, u kobiet z serią
 • Co znaczy Obrzezanie Definicja realizowane w pierwszych dniach życia dziecka w znieczuleniu miejscowym albo w wieku starszym w warunkach operacyjnych. Obrzezanie
 • Co znaczy Ozon Definicja charakterystycznym zapachu. Z nienasyconymi związkami organicznymi tworzy ozonoidy. Blisko powierzchni Ziemi ozon jest trucizną, która
 • Co znaczy Oczopląs Definicja mimowolne, szybkie ruchy gałek ocznych. Oczopląs poziomy występuje w razie poziomych ruchów gałek ocznych związanych z zaburzeniami
 • Co znaczy Opium Definicja niedojrzałych makówek maku lekarskiego (Papayer somniferum). Występuje w formie ciemnobrązowego proszku albo bryłek. Zawiera ok. 40
 • Co znaczy Obliteracja Definicja ustala się w ten sposób zamknięcie przestrzeni jamistej narządu jamistego, jam surowiczej w konsekwencji procesu zapalnego, nowotworu
 • Co znaczy Odtrucie Definicja zobojętnianie trucizny w organizmie przy wykorzystaniu odtrutek (środków znoszących albo zmniejszających toksyczne działanie trucizn na
 • Co znaczy Odbyt Definicja pomiędzy zewnętrzną a wewnętrzną powierzchnią ciała zamykający odbytnicę. Mięśnie okrężne w obrębie odbytu tworzą zwieracz wewnętrzny
 • Co znaczy Obturacja Definicja przepływu powietrza w drogach oddechowych. W zależności od systemu prowadzącego do ograniczenia przepływu powietrza odznacza się: O
 • Co znaczy Odruch Definicja bodźce działające w różnorodnych przypadkach. To jest odpowiedź narządu wykonawczego (efektora) na impuls działający na narząd odbiorczy
 • Co znaczy Opryszczka Definicja dolegliwość skóry wywołana poprzez zakażenie wirusem opryszczki zwykłej (herpes simplex virus, a więc HSV typ.1). Szacuje się, iż około 80
 • Co znaczy Osteoporoza Definicja postępującym ubytku masy kostnej. Do pewnego stopnia ubytek ten u ludzi dorosłych jest zjawiskiem fizjologicznym, gdyż po osiągnięciu tak
 • Co znaczy Otyłość Definicja oceniany najczęściej na podstawie norm proporcji masy ciała do wzrostu, zawartych w tabelach. Uwzględniają one wiek, płeć, warunki
 • Co znaczy Otoskleroza Definicja dolegliwość błędnika kostnego dotycząca kosteczek słuchowych. Jest najczęstszą powodem straty słuchu typu przewodzeniowego. Zmiany
 • Co znaczy Osutka Definicja powierzchni skóry, przemijające. Osutki polekowe mogą dotyczyć skóry i błon śluzowych, spowodowane są stosowaniem leków. Najczęściej to są
 • Co znaczy Osteodystrofia Definicja dystrofia kości charakteryzująca się ogniskowym rozrzedzeniem kości, zaburzeniem mineralizacji. Powodem zmian może być nadczynność
 • Co znaczy Odmrożenie Definicja narażonych na działanie zimna. Nie obserwuje się jednoczesnego spadku ciepłoty całego ciała. Do uszkodzenia narządów dochodzi w wyniku
 • Co znaczy Okulistyka Definicja OKULISTYKA dział medycny zajmujący się kompleksowo narządem wzroku jest to jego budową, czynnością i chorobami
 • Co znaczy Oligo Definicja niewiele (na przykład oliguria skąpomocz, oligodaktylia wrodzone pomniejszenie liczby palców rąk albo stóp
 • Co znaczy Oko Definicja aparatu optycznego gałki ocznej, nerwu wzrokowego i narządów ochronnych i pomocniczych powiek, narządu łzowego i mięśni. Gałka oczna (tac
 • Co znaczy Ornityna Definicja ORNITYNA endogenny aminokwas uczestniczący w cyklu mocznikowym, gdzie powstaje z argininy
 • Co znaczy Owulacja Definicja poprawnych spowodowana wspólnym działaniem gonadotropin FSH i LH. To jest uwolnienie dojrzałej komórki jajowej z pęcherzyka Craafa
 • Co znaczy Oparzenie Definicja obrażenie tkanek pod wpływem wysokiej temperatury (oparzenie termiczne), płynów żrących (oparzenie chemiczne) albo w wyniku działania prądu
 • Co znaczy Odrobaczanie Definicja ODROBACZANIE dehelmintyzacja; wykorzystywanie odpowiednich leków przeciwrobaczych w celu uwolnienia organizmu od robaków
 • Co znaczy Organoterapia Definicja narządów zwierzęcych raczej z gruczołów wydzielania wewnętrznego, gdyż ciałami czynnymi tych preparatów są w pierwszej kolejności hormony
 • Co znaczy Obdukcja Definicja celu określenia przyczyn i rozmiarów uszkodzeń ciała jak i określenia chorób będących powodem zgonu. Obdukcja dotyczy zwłok (sekcja zwłok
 • Co znaczy Ospianka Definicja OSPIANKA łagodna postać ospy prawdziwej u osoby, która uległa zakażeniu mimo szczepienia, aktualnie nie występuje
 • Co znaczy Otępienie Definicja dotyczące straty nabytych umiejętności intelektualnych, głów nie pamięci, zaburzeń spostrzegania, trudności w doborze słów
 • Co znaczy Otoneurologia Definicja otorynolaryngologii zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem chorób narządu równowagi, nerwu twarzowego i uszkodzeń wszystkich struktur
 • Co znaczy Odbytnica Definicja odcinkiem. grubego, jej długość wynosi 15-20 cm i kończy się odbytem. Odbytnica posiada dwie krzywizny, zagięcie krzyżowe i kroczowe
 • Co znaczy Oddychanie Definicja nie jest powiązane z wykonywaniem większego wysiłku fizycznego i nie wymaga jakichkolwiek bodźców psychicznych albo fizycznych. O. dzieje
 • Co znaczy Odparzenie Definicja odczyn zapalny skóry powstający wskutek tarcia pomiędzy fałdami skórnymi albo skórą, a odzieżą. Najczęściej odparzenia powstają w
 • Co znaczy Ortopedia Definicja leczeniem chorób układu mięśniowoszkieletowego, korekcją wad wrodzonych narządu ruchu, operacyjnym leczeniem złamań kości, zmian
 • Co znaczy Osobowość Definicja psychicznych i wzorców zachowania, schematy postrzegania otoczenia, własnej osoby, swoich postaw i stosunku z otoczeniem. O. kształtuje się
 • Co znaczy Otorbienie Definicja obce opierający na rozwoju tkanki ziarninowej, która otacza dokoła ciało obce izolując je od otoczenia. Dlatego zdrowe tkanki chronione są
 • Co znaczy Otorynolaryngologia Definicja zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem chorób gardła, krtani, nosa i uszu. Wydzielone działy otolaryngologii stanowią: audiologia
 • Co znaczy Ozena Definicja małżowin nosowych. Może być pierwotny - najczęściej dziedziczny i wtórny - w nadmiernie szerokim świetle jamy nosowej. Symptomy: żółto
 • Co znaczy Oligobiopsja Definicja igieł małych ilości tkanki celem badania histopatologicznego. Podstawowa sposób w rozpoznawaniu szeregu zmian nowotworowych
 • Co znaczy Ołowica Definicja organizmu ołowiem, którego funkcja fizjologiczna w organizmie nie jest znana. Występuje u dzieci i osób dorosłych wskutek narażenia
 • Co znaczy Ordynator Definicja oddziału szpitalnego, wyłoniony w formie konkursu będący przełożonym wszystkich pracowników oddziału. Odpowiada za fachowość świadczeń i
 • Co znaczy Oogeneza Definicja kobiecych komórek rozrodczych w jajnikach. Postęp oogonium (pierwotne komórki płciowe) kończy się po drugim podziale redukcyjnym, który
 • Co znaczy Objaw Definicja prawidłowego stanowiące sygnał o chorobie. Symptomy podmiotowe zgłaszane poprzez chorego, określane są poprzez niego subiektywnie. Symptomy
 • Co znaczy Operacja Definicja tkankach i narządach ciała realizowany poprzez lekarza tak zwany specjalności zabiegowej, z reguły po uzyskaniu pisemnej zgodny poprzez
 • Co znaczy Opatrunek Definicja którego celem jest z jednej strony zabezpieczenie rany przed dodatkowym nadkażeniem, z drugiej zaś, przez wykorzystywanie odpowiednich
 • Co znaczy Ognipior Definicja policzków u dzieci jako symptom skazy wysiękowej. Policzki są świecące, bardzo swędzą, co skutkuje, iż dziecko regularnie się drapie
 • Co znaczy Objętość Definicja parametrów pomiarowych, w medycynie stosowany bardzo regularnie; objętość krwi całkowita objętość krwi krążącej w organizmie, objętość
 • Co znaczy Osteopatia Definicja kości. Do przyczyn O. zalicza się zaburzenia genetyczne, niedobory witaminowe, zaburzenia hormonalne, dolegliwości układowe itp
 • Co znaczy Obumieranie Definicja kliniczną a biologiczną w czasie, którego dochodzi etapowo do trwałego, nieodwracalnego zaniku czynności życiowych komórek
 • Co znaczy Ochronoza Definicja przebarwienie tkanki łącznej i chrząstek powstające jako rezultat odkładania się pigmentu w kolorze ochry. Wrodzone zaburzenie metabolizmu
 • Co znaczy Oblak Definicja ślinianki i gruczołów śluzowych na przykład podniebienia, oskrzeli. Patrz także, zioła OBLAK:Podbiał Pospolity
 • Co znaczy Ochrzęstna Definicja pokrywająca od strony zewnętrznej części chrzestne szkieletu. Zawiera liczne włókna klejorodne i komórki kościotwórcze biorące udział w
 • Co znaczy Oksytocyna Definicja części nerwowej przysadki. Znajduje się w jądrach nadwzrokowych i przykomorowych przysadki. Ma cechy neuromediatora i neuromodulatora w OUN
 • Co znaczy Odkażanie Definicja prowadzący do ograniczenia albo usunięcia wegetatywnych form drobnoustrojów w środowisku. Dzięki poprawnie przeprowadzonej dezynfekcji
 • Co znaczy Ortoptyka Definicja braku widzenia skojarzonego, która ma na celu dzięki odpowiednich aparatów, spowodować poprawne ruchy gałek ocznych w celu widzenia
 • Co znaczy Odnerwienie Definicja włókien ruchowych zaopatrujących określony mięsień. Niecałkowite uszkodzenie nerwu może powodować symptomy podrażnienia, bolesne kurcze i
 • Co znaczy Odkrztuszanie Definicja ropy, a również ciał obcych z drzewa oskrzelowego. Wzmożone odkrztuszanie obserwowane jest w rozstrzeniach oskrzeli, gruźlicy płuc, ropnym
 • Co znaczy Odzywka Definicja składniki odżywcze, zaspokajający zapotrzebowanie na witaminy i składniki mineralne. Najczęściej określane są tak preparaty dla niemowląt
 • Co znaczy Odurzenie Definicja będące najczęściej następstwem nadmiernego albo zbyt długiego przyjmowania substancji (drogą doustną, dożylną albo wziewną) zaliczanych do
 • Co znaczy Odźwiernik Definicja podstawę stanowi okrężny mięsień. Odźwiernik łatwiej jest w czasie zabiegu operacyjnego wyczuć palcami niż zobaczyć. Część odźwiernikowa
 • Co znaczy Odrętwienie Definicja umiejscowiony pomiędzy somnolencją (nadmierną sennością), a śpiączką. Chor)' reaguje jedynie na bardzo mocne bodźce zewnętrzne
 • Co znaczy Odra Definicja measles, rubeola); ostra wirusowa dolegliwość zakaźna występująca epidemicznie w wieku dziecięcym (najczęściej do 1 r.ż.). W najwyższym
 • Co znaczy Onych Definicja określający palce albo paznokieć (na przykład onycholiza). Patrz także, zioła ONYCH:Arnika GórskaBabka LancetowataBez CzarnyBorówka
 • Co znaczy Onerwie Definicja tkanki podporowej w pniu nerwowym (występują tu 3 typy tkanki podporowej: śródnerwie, onerwie i nanerwie). Otacza ekipy aksonów i
 • Co znaczy Onkogeny Definicja warunkach fizjologicznych regulujące przyrost komórek. Występują one we wszystkich komórkach, kodują białka nie: do przekazania informacji
 • Co znaczy Onkocytoma Definicja narastający, nowotwór ślinianek utworzony z onkocytów. Sporadycznie daje przerzuty do węzłów chłonnych, płuc i wątroby. Leczenie operacyjne
 • Co znaczy Omięsna Definicja włóknistej łączące pęczki włókien mięśniowych, tworząc w ten sposób wiązki, z których zbudowany jest anatomicznie ukształtowany mięsień
 • Co znaczy Onkologia Definicja się rozpoznawaniem, epiderr i kompleksowym leczeniem chorych na c nowotworowe. Onkologia, to również opiek, nalna nad nieuleczalnie chorymi
 • Co znaczy Ontogeneza Definicja organizmu od chwili zapłodnienia końca życia, warunkowany genetycznie czynniki środowiskowe. Odznacza się na: ce okresy ontogenezy
 • Co znaczy Oksydoreduktazy Definicja katalizujące reakcje utleniania i redukcji; z klinicznego punktu widzenia istotne są peroksydazy i katalaza
 • Co znaczy Ornitoza Definicja antropozoonos, spowodowana poprzez bakterie z rodzaju Chlamydophila, szczepem z ekipy psittaci. Chlamydophila psittaci atakuje raczej
 • Co znaczy Osteopetroza Definicja berga, marmurkowatość kości; wrodzona, uwarunkowana genetycznie dolegliwość prowadząca do powiększenia gęstości kości wskutek zaburzenia
 • Co znaczy Oskalpowanie Definicja powierzchni wspólnie z tkanką podskórną i tłuszczową najczęściej wskutek urazu na przykład wciągnięcie poprzez maszynę. W obrębie skóry
 • Co znaczy Opistotonus Definicja ciała: głowa odgięta do tyłu a tułowie naprzód. Obserwowany w tężcu, niektórych postach zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
 • Co znaczy Ortomiksowirusy Definicja których należą wirusy grypy A, B, i C. Sporą zmienność antygenowa wirusów jest powodem pojawiania się różnych rodzajów epidemii grypy
 • Co znaczy Osteomalacja Definicja kości uwarunkowana niedoborem witaminy D rozwijająca się u dorosłych. U dzieci niedobory witaminy D wywołują krzywicę. Demineralizacja
 • Co znaczy Osmoreceptory Definicja za regulację stężenia substancji osmotycznie czynnych w organizmie. Regulowane są poprzez receptory w OUN podwzgórzu, jądrze nadwzrokowym
 • Co znaczy Osteogeneza Definicja OSTEOGENEZA mechanizm powstawania tkanki kostnej i postęp kości
 • Co znaczy Osteoliza Definicja mechanizmy osteolizy i osteogenezy trwają nieprzerwanie, w okresie przebudowy kości. Wzajemna równowaga pomiędzy czynnością osteoblastów i
 • Co znaczy Ostuda Definicja skóry uwarunkowana nadmiernym wytwarzaniem hormonu melanotropowego. Spotykana regularnie u ciężarnych, rzadziej w nadczynności tarczycy
 • Co znaczy Osteotom Definicja szeroko w chirurgii urazowo-ortopedycznej do tak zwany osteotomii. Wygląda jak dłuto, w zależności od potrzeb służące są osteotomy o różnej
 • Co znaczy Osteotomia Definicja chirurgii ortopedycznej celem korekcji kształtu kości, zmiany kąta ustawienia odłamów kostnych aby spowolnić powstawanie zmian
 • Co znaczy Owłosienie Definicja rodzaje włosów i sposób ich rozmieszczenia. U człowieka większą część ciała pokrywa meszek. Najlepiej rozwinięte jest owłosienie głowy, po
 • Co znaczy Owsica Definicja owsiki (En-terobius vermicularis) - robaki obłe o wielkości:samica 2-3 mm, samiec 9-12 mm. Do zakażenia dochodzi drogą pokarmową poprzez
 • Co znaczy Okulary Definicja wyrównywania wad wzroku albo wad mięśni ok, W zależności od wskazań odznacza się szereg rodzajów okularów: do bliży do korekcji
 • Co znaczy Oskrzela Definicja oddechowego, położona między tchawicą a oskrzelikami. to jest zespół rozgałęziających się rurek o szerokości ponad 1 mm doprowadzających i
 • Co znaczy Oponiak Definicja narastający guz pochodzenia oponowego wzrastający wzdłuż naczyń opon mózgowych i zatoki strzałkowej albo rozwijający się z każdego odcinka

Pojęcia z chemii prawa. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Oponiak, Oskrzela, Okulary, Owsica, Owłosienie, Osteotomia, Osteotom, Ostuda, Osteoliza, Osteogeneza, Osmoreceptory, Osteomalacja, Ortomiksowirusy, Opistotonus co to znaczy.

Słownik Oponiak, Oskrzela, Okulary, Owsica, Owłosienie, Osteotomia co to jest.